SOH: ON YOUR VALENTINE’S …

3 views
Skip to first unread message

Sulilec @Gmail.com

unread,
Feb 13, 2022, 9:27:59 AMFeb 13
to
ON YOUR VALENTINE’S …

ສິບສີ່ກຸມພາ ... ວັນValentine's ...
ຂອງຂັວນຈາກກາຍ ....ຍໍຍົກໃຫ້ເຈົ້າ, ກໍ່ຄື:
ຄວາມຮັກເອັນດູ ..... ບູຊາປາຖນະພົບ
ຫວັງວ່າຈິງໃຈ....ຮັກກັນແທ້ແນ່ເຮີຍ.

ຈາກໃຈຄົນຈົນ... ຜູ່ບໍ່ມີອັນຈະກິນ...
ຍັງຄິດສະເມີ ...ເມື່ອບໍ່ພົບໜ້າ
ຢາກບອກວ່າ“ຮັກ” ...ຮັກອັນແນ່ນອນ
ບໍ່ຖອດບໍ່ຖອນ ....ຍືນຍົງຈາກໃຈ...

ສິບສີ່ກຸມພາ .... ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ
ຂອງຂັວນຈາກໃຈ ....ທີ່ມອບຢາກບອກ
ກໍ່ຄືຄວາມຮັກພັກດີ ຊົ່ວໃຈກາຍຍາ
ຫົວໃຈບໍ່ເມື່ອຍບໍ່ລ້າ .... ຮັກໝັ້ນຕະຫຼອດການ...

ແມ່ນວ່າຜິດຫວັງ ....ໃນຊາດນີ້ກໍ່ດີ...
ແຕ່ຢາກໃຫ້ເຈົ້ານີ້ ....ເປັນຄົນດີຢູ່ເລື່ອຍໄປ
ແມ່ນວ່າຜູ້ນ້ອງ.... ຫວງຫາອາທອນ
ກໍ່ຈະເກັບກອນຮັກ .... ເອົາໄວ້ບູຊາ...

ຈົ່ງມອງແຫນງຟ້າ .... ເວລາໃດເຈົ້າວ່າງ
ຄົນຢູ່ຮ່ວມຂ້າງ.... ກໍ່ຍັງຮັກຍົງຄົງເຈົ້າ
ຂໍບອກວ່າຮັກ ..... ຈົ່ງຢ່າໜຽວໃກ
ຮັກມັກຢູ່ໃກ້ໆ ..... ກໍ່ຢ່າໃຫ້ດັ່ງເປັນໃກ...

Posted on 2/13/22; 9:27am, Sunday morning, Eastern Time from Sulilec Google Account.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages