سفرهای فضائی رئیس جمهور

36 views
Skip to first unread message

SMSBede.com SMSBede.com

unread,
Mar 7, 2009, 12:54:53 AM3/7/09
to sms...@googlegroups.com

گروه اس ام اس بده

http://smsbede.googlepages.com/mail.gifبزرگترین گروه جوک و اس ام اس در ایراناز این پس بجای سفرهای استانی، سفرهای فضائی رئیس جمهور برای نجات هستی شروع میشود

**********************

 به شیطان گفتم: «لعنت بر شیطان»! لبخند زد. پرسیدم: «چرا می خندی؟» پاسخ داد:«از حماقت تو خنده ام می گیرد» پرسیدم: «مگر چه كرده ام؟» گفت: «مرا لعنت می كنی در حالی كه هیچ بدی در حق تو نكرده ام» با تعجب پرسیدم: «پس چرا زمین می خورم؟!» جواب داد: «نفس تو مانند اسبی است كه آن را رام نكرده ای. نفس تو هنوز وحشی است؛ تو را زمین می زند.» پرسیدم: «پس تو چه كاره ای؟» پاسخ داد: «هر وقت سواری آموختی، برای رم دادن اسب تو خواهم آمد؛ فعلاً برو سواری بیاموز


اس ام اس مخصوص عید نوروز . اسمس سال نو. اس ام اس ویژه تبریك عید نوروز . پیامك عید نوروز . اس ام اس عید نوروز sms eyed norooz .. Sms noruz . payamak norooz. Sms tabrike eyd . اس ام اس عیدی. اس ام اس نوروز 88. اس ام اس تبریك نوروز 88.اس ام اس سال جدید. اس ام اس تبریك سال جدید. پیامك برای تبریك سال جدید. شعر یرای تبریك عید نوروز . اس ام اس انگلیسی برای تبریك عید نوروز. اس ام اس تبریك سال نو . اس ام اس سال جدید

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages