Σύλλογος Μηχανικών Ηλεκτρ. Υπολογιστών και Πληροφορικής Β.Ε.

smhypbe@googlegroups.com

Description

Ο Σύλλογος Μηχανικών Ηλεκτρ. Υπολογιστών και Πληροφορικής Βόρειας Ελλάδας έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη και ιδρύθηκε το 1995.

Language

Greek

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Group members
can view conversations
Group members
can post
Anyone on the web
can ask to join group