ශ්‍රී ලංකාවේ NextGen ITU WSIS අවසාන වටයට!

29 views
Skip to first unread message

Niranjan Meegammana

unread,
Dec 23, 2019, 11:00:19 AM12/23/19
to සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය - Sinhala Unicode Group
යාලුවනේ,
අපි කරපු NextGen project එක
ITU WSIS අවසාන වටයට තේරිලා. ඔයාලගේ email votes ඕනේ.
Please Help Sri Lanka Win !!
විස්තර මෙතනින්.

https://tinyurl.com/uu8buct

හැකි පමණින් උදව් කරන්න.

නිරංජන් මීගම්මන.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages