මුදල් ගෙවා custom domain එකක්

44 views
Skip to first unread message

Tharindu Pamal

unread,
Jul 11, 2012, 10:42:48 PM7/11/12
to sinhala-bloggers

blogger හි මුදල් ගෙවා custom domain එකක් ලබා ගැනීමේ ඇති වාසි මොනවාද..?? විශේෂ වාසියක් නැද්ද? එසේ එකක් ලබා ගතහොත් නැවත සින්ඩි වලට අලුතින් අයදුම් කරන්න වෙනවද..??
--
¨`·.·´¨) 
`·.¸(¨`·.·´¨)
(¨`·.·´¨)¸.·´ 
`·.¸.  (¯`v´¯)  **Tharindu පමල් Darshana**
      `*.¸ .*´             skype- t.pamal
                               gtalk-tpamal
                   http://pamalblog.blogspot.com/
                                 

Submit adzfor50

unread,
Jul 13, 2012, 4:08:45 AM7/13/12
to sinhala-...@googlegroups.com
මට තියෙන්නෙත් බිලොග්ර් ෆුල් කස්ටමි ඩොමේන එකක්
එක ගත්ත විතරයි සිංහල ‍බිලොග්ර් එකේ කාලකන්න හැත්ත මගේ බිලෙග් එක සමබිමිටි කරන්නැ
අපි එකෙන් සලිල හොයයි කියල

2012/7/12 Tharindu Pamal <tpd...@gmail.com>
--
ඔබට මෙම පණිවිඩය ලැබෙන්නේ ඔබ සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ සාමාජිකයෙක් බැවිනි.
 
නීති/රීතී http://www.sinhalabloggers.com/guidelines
සිංහල බ්ලොග් කියවනය: http://blogs.sinhalabloggers.com
සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ නිවස http://www.sinhalabloggers.com
 
සංසදයට ලිවීම සඳහා sinhala-...@googlegroups.com වෙත ලියන්න.
සංසදයෙන් ඉවත්වීම සඳහා http://googlegroups.com/group/sinhala-bloggers/subscribe වෙත යන්න.

සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදය අදහස් ප්‍රකාශකිරීමේ අයිතිය සුරකියි. මෙම පණිවිඩයෙන් ප්‍රකාශ වන්නේ මෙම ලිපියේ කර්තෘගේ මතය යි. මෙමගින් සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ මතයක් ප්‍රකාශ නොවන බව සහ ඒ පිළිබඳව කිසිදු වගකීමක් සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදය විසින් නොදරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages