පහදා දෙන්න

82 views
Skip to first unread message

jayantha colombage

unread,
Aug 27, 2012, 9:44:05 AM8/27/12
to sinhala-...@googlegroups.com
මගේ බ්ලොග් අඩවියට අමතර පිටු එකරගන්නා අන්දම සහ එම පිටුවලට අදාල ලිපි ඇතුලත් කිරීම ගැන
මා හට දැනුමක් නොමැති හෙයින් කරුණාකර එය සවිස්තරව පහදා දිය හැකිද??
ස්තුතියි
ජයන්ත කොළඹගේ

jayantha colombage

unread,
Aug 27, 2012, 9:45:20 AM8/27/12
to sinhala-...@googlegroups.com


2012/8/27 jayantha colombage <jcolo...@gmail.com>
සැයු. මගේ බ්ලොග් අඩවිය blogger වලින් සකසා ඇත. 

somathilake

unread,
Aug 27, 2012, 2:15:38 PM8/27/12
to sinhala-...@googlegroups.com
hello friend.
click the design tab and then click pages . after that u can continue u,r next page,having completed your page click update butten.

2012/8/27 jayantha colombage <jcolo...@gmail.com>

--
ඔබට මෙම පණිවිඩය ලැබෙන්නේ ඔබ සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ සාමාජිකයෙක් බැවිනි.
 
නීති/රීතී http://www.sinhalabloggers.com/guidelines
සිංහල බ්ලොග් කියවනය: http://blogs.sinhalabloggers.com
සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ නිවස http://www.sinhalabloggers.com
 
සංසදයට ලිවීම සඳහා sinhala-...@googlegroups.com වෙත ලියන්න.
සංසදයෙන් ඉවත්වීම සඳහා http://googlegroups.com/group/sinhala-bloggers/subscribe වෙත යන්න.

සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදය අදහස් ප්‍රකාශකිරීමේ අයිතිය සුරකියි. මෙම පණිවිඩයෙන් ප්‍රකාශ වන්නේ මෙම ලිපියේ කර්තෘගේ මතය යි. මෙමගින් සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ මතයක් ප්‍රකාශ නොවන බව සහ ඒ පිළිබඳව කිසිදු වගකීමක් සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදය විසින් නොදරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Lahiru Himash Madusanka

unread,
Aug 27, 2012, 11:36:45 PM8/27/12
to sinhala-...@googlegroups.com
බ්ලොගර් වලදී ලියන පෝස්ට් සේරම එන්නේ පළමුවෙනි පිටුවට. අනිත් පිටු Static
වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ

> --
> ඔබට මෙම පණිවිඩය ලැබෙන්නේ ඔබ සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ සාමාජිකයෙක් බැවිනි.
>
> නීති/රීතී http://www.sinhalabloggers.com/guidelines
> සිංහල බ්ලොග් කියවනය: http://blogs.sinhalabloggers.com
> සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ නිවස http://www.sinhalabloggers.com
>
> සංසදයට ලිවීම සඳහා sinhala-...@googlegroups.com වෙත ලියන්න.
> සංසදයෙන් ඉවත්වීම සඳහා
> http://googlegroups.com/group/sinhala-bloggers/subscribe වෙත යන්න.
>
> සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදය අදහස් ප්‍රකාශකිරීමේ අයිතිය සුරකියි. මෙම
> පණිවිඩයෙන් ප්‍රකාශ වන්නේ මෙම ලිපියේ කර්තෘගේ මතය යි. මෙමගින් සිංහල
> බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ මතයක් ප්‍රකාශ නොවන බව සහ ඒ පිළිබඳව කිසිදු වගකීමක්
> සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදය විසින් නොදරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
>


--
Lahiru Himash Madusanka
-------------------------------------------------
http://119sinhala.blogspot.com
http://about.me/himesh

Gayan Tharaka

unread,
Aug 30, 2012, 4:39:01 AM8/30/12
to sinhala-...@googlegroups.com
මුලින්ම blogger.com ගිහන්  බ්ලොග් එකේ නම උඩ click කරන්න

pages කියල එකක්  left hand පැත්තෙ මෙනුවෙ ඇති

දැන්  new page එක ඔබල blank page තෝරගන්න


එච්චරයි
පෝස්ට් දානව වගේම දාන්න පුලුවන් වෙයි.

2012/8/27 jayantha colombage <jcolo...@gmail.com>

--
ඔබට මෙම පණිවිඩය ලැබෙන්නේ ඔබ සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ සාමාජිකයෙක් බැවිනි.
 
නීති/රීතී http://www.sinhalabloggers.com/guidelines
සිංහල බ්ලොග් කියවනය: http://blogs.sinhalabloggers.com
සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ නිවස http://www.sinhalabloggers.com
 
සංසදයට ලිවීම සඳහා sinhala-...@googlegroups.com වෙත ලියන්න.
සංසදයෙන් ඉවත්වීම සඳහා http://googlegroups.com/group/sinhala-bloggers/subscribe වෙත යන්න.

සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදය අදහස් ප්‍රකාශකිරීමේ අයිතිය සුරකියි. මෙම පණිවිඩයෙන් ප්‍රකාශ වන්නේ මෙම ලිපියේ කර්තෘගේ මතය යි. මෙමගින් සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ මතයක් ප්‍රකාශ නොවන බව සහ ඒ පිළිබඳව කිසිදු වගකීමක් සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදය විසින් නොදරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.--
Best Regards
K.P.Gayan Tharaka

[websites]
www.tharakaonline.info
www.hanthana.org
www.batapola.net

[sinhala-blog]
www.kpgtharaka.blogspot.com

මම වඳුරඹයා

unread,
Sep 9, 2012, 10:15:47 PM9/9/12
to sinhala-...@googlegroups.com
ඕකට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපි ලියන හැම පෝස්ට් එකක්ම ලේබල් කරගන්න ඔන එක එක පිටුවේ නමින්. ඉන් පස්සේ ලේබල් එකේ URL එක පිටු වල නම් දාපු ටැබ් එකට tag කරගන්න ඔන. (උදා- Home ලේබල් එක ඔපන් කරල ඒ ලේබල් එකේ URL එක Home පේජ් එකට ටැග් කරගන්න.

jayantha colombage

unread,
Sep 10, 2012, 3:51:44 AM9/10/12
to sinhala-...@googlegroups.com
මට උපකාරක ලිපි එවූ හැම දෙනාටම මගේ ස්තුතිය..හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි

2012/8/30 Gayan Tharaka <kpgth...@gmail.com>

jayantha colombage

unread,
Sep 11, 2012, 9:31:01 AM9/11/12
to sinhala-...@googlegroups.com
ඔබට බොහෝ පින්..ඒ උපදෙස් අනුව මම බ්ලොගයේ සෙටින්ග්ස් සාදන්නම්..ස්තුතියි

2012/9/9 මම වඳුරඹයා <wndur...@gmail.com>
ඕකට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපි ලියන හැම පෝස්ට් එකක්ම ලේබල් කරගන්න ඔන එක එක පිටුවේ නමින්. ඉන් පස්සේ ලේබල් එකේ URL එක පිටු වල නම් දාපු ටැබ් එකට tag කරගන්න ඔන. (උදා- Home ලේබල් එක ඔපන් කරල ඒ ලේබල් එකේ URL එක Home පේජ් එකට ටැග් කරගන්න.

--
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages