shalevcsp

Contact owners and managers
1–6 of 6
שלום לכל משתתפי הקבוצה.
בקבוצה זו ניתן לשאול כל שאלה בנושא מחשבים ואנו נעשה כמיטב יכולתינו לענות.
תמיכה טכנית ויעוץ כמיטב ידיעותינו.
יש לשמור על כללי הנימוס הנאותים ולהתנהג בכבוד הדדי.
ניתן לשאול כל שאלה אפילו ש"כל אחד יודע את התשובה" / "זו שאלה הדיוטית" / "זה משהו פשוט אבל אני לא יודע"....
עדיף להיות נבוך לרגע מאשר להשאר כסיל לתמיד.