Fw: הראשל"צ הרב יצחק נסים על בת-מצוה - עם עדכון קטן

5 views
Skip to first unread message

Uriel Frank

unread,
Jan 18, 2012, 4:48:56 PM1/18/12
to
 
----- Original Message -----
From: בני דה לה פואנטה  Sent: Wednesday, January 18, 2012 8:27 PM
Subject: הראשל"צ הרב יצחק נסים על בת-מצוה - עם עדכון קטן


הראשל"צ הרב יצחק נסים על בת-מצוה

היום בפורום הרבנים המתוקשב פרסם אחד הרבנים את המכתב הבא שכתב הראשון-לציון הרב יצחק נסים בדבר חגיגת בת-מצוה (עוד בנושא זה ראו כאן). יש לציין שהמכתב נשלח לקהילה בארה"ב שכנראה היתה קונסרבטיבית, כך שלא ברור עד כמה ניתן להסיק ממנה למציאות כאן בארץ:

הכתוב במכתב הוא כדלהלן [בסוגריים מרובעים- נסיון לנחש מהכתוב שאיננו ברור]:


ב"ה ירושלים י"ט באדר ב' תשי"ט
לכבוד
רבאי מקס לנדמן יצ"ו
טמפל "בית אל"
פלורידאר.נ.,אני מצטער שמחמת טרדותי המרובות לא יכולתי להשיב עד עתה למכתבך מיום ד' באדר א' ש"ז.

הבעיה הכלולה במכתבך אינה פשוטה, ואין למצוא פתרון אחיד בכל מקום.

שאלתני אודות האפשרות לערוך בית הכנסת טכסי בת מצווה לבנות שהגיעו לגיל זה, [כפי שכתבו] הגאונים לגבי בר-מצווה, וציינת [שמוטב לקרב את הבנות] ואימותיהן לבית הכנסת, במקום שתצאנה בשבתות למסעדות, לערוך קניות בחנויות, לשחק קלפים, לעשן ולאכול טריפה.

הנה, אם הפעולות השליליות הנ"ל הן תוצאה ישירה של חוסר התקרבות לבית-הכנסת יש לנקוט בצעדים הדרושים במסגרת ההלכה ע"מ להביאן אל הדרך הישרה.

אני מתיר לך לערוך בבית הכנסת טכס בת-מצווה, שבו יברכו בשעת הקריאה בתורה את בת-המצווה ויציינו את המאורע הזה, ולאחר קריאת התורה לאפשר לה לשאת דרשה מסורתית.

נראה לי שזה מספיק בהחלט כדי שמאורע זה יטביע את חותמו בקרב המתפללים וביחוד בקרב המשפחה, ויש להימנע מלהעלותה לקרוא בתורה ולהפטיר.

אני מקווה שתעשה הכל כדי לשמור על כללים אלה ובמיוחד לקרב את בני הקהילה לתורה ולמסורת.


                                                                                                                                          בכבוד רב,
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                        יצחק ניסים

 

אוריאל פרנק

unread,
Feb 20, 2022, 4:03:14 AMFeb 20
to
מאת: Uriel Frank  
‪Date: יום ה׳, 19 בינו׳ 2012 ב-0:04‬
‪Subject: [שקלא וטריא] Fw: הראשל"צ הרב יצחק נסים על בת-מצוה - עם עדכון קטן‬ 
--- Original Message -----
From: eliyahu levin Sent: Sunday, October 30, 2011 8:44 AM
Subject: Fwd: שאלה: האם נכון על פי ההלכה לערוך חגיגת "בת מצוה" לבנות ביום הגיען למצוות כשם שנוהגים לעשות לבנים ביום הכנסם למצוות?

שאלה: האם נכון על פי ההלכה לערוך חגיגת "בת מצוה" לבנות ביום הגיען למצוות כשם שנוהגים לעשות לבנים ביום הכנסם למצוות?


תשובה: לפני שניגש לעצם השאלה נדגיש כי כמובן כל הדיון אינו שייך אלא באופן שנעשית החגיגה על פי דרך התורה. לדאוג על שמירת הצניעות במהלך החגיגה, ולמנוע ריקודים מעורבים. וכן נכון שיהיה שם מי שידבר לפני הקהל בדברי תורה כנהוג, ובאופן כזה נחשבת החגיגה לסעודת מצוה שהשם יתברך שמח בה.

ומכיוון שלצערינו רבים נוהגים לערוך חגיגות בר מצוה באופנים שונים הגוררים עמם איסורים רבים, כתב הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל שאם היה באפשרותו, היה מבטל לחלוטין את סדר בר המצוה הנהוג במדינתו אמריקא, שכידוע חגיגות אלו אינם גורמות לקרב אף אדם לשמירת תורה ומצוות, ואדרבא בהרבה מקומות באים לידי איסורים רבים כגון חילול שבת ועוד. ובהמשך דבריו כשנשאל הגאון לעניין עריכת חגיגות "בת מצוה" לבנות, כתב שאין כל מצוה בעריכת חגיגות כאלה, ושאין לסעודה זו כל ערך של סעודת מצוה, כי אינה אלא ככל שמחת יום הולדת, שבודאי אין בה טעם לסעודת מצוה.

אולם מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א כתב לחלוק על דברי הגאון רבי משה פיינשטיין, שאף שבודאי יש להיזהר מאד מכל נדנוד איסור בעריכת חגיגות אלו, מכל מקום באופן שנעשית החגיגה תוך שמירה על ההלכה, יש בכך מצוה, ונחשבת הסעודה לסעודת מצוה, כי דין בת המצוה כדין בר המצוה, שהרי כתב המהרש"ל, שסעודת בר המצוה אין לך סעודת מצוה גדולה מזו, שנותנים לה' שבח והודיה על שזכה הנער להיות בר מצוה, מחוייב במצוות המביאות אדם לחיי העולם הבא, והביא ראיה לדבריו מן הגמרא, ואם כן הוא הדין לגבי בת שמתחייבת במצוות ביום זה, בודאי יש טעם לעשות באותו יום שמחה וסעודה, ונחשבת הסעודה לסעודת מצוה. וכעין זה כתב רבינו יוסף חיים מבבל, והוסיף שראוי שבאותו יום תלבש הבת בגד חדש ותברך שהחיינו, ותכוון לפטור שמחת כניסתה בעול המצוות.


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages