Kehitysapu

23 views
Skip to first unread message

Keke Ketonen

unread,
Feb 3, 2023, 4:04:29 PMFeb 3
to
Suomessa elinkeinoelämä vaatii ulkomaisen työvoiman tuonnin
kasvattamista, koska jonkun täytyy pyyhkiä meidän perseet eikä meistä
itse ole siihen. Ja sekin on ihan syvältä, että pitäisi maksaa työstä
palkkaa, kun ennenkin on riittänyt pieni taskuraha, yösija ja lämmin
ruoka 2x päivässä.

Nämä faktat taustalla ollaan kohdistettu kritiikkiä mm.
Maahanmuuttoviraston (vai mikä Migri se nykyään onkaan) toimintaan ja on
puhuttu lämpimiä kotouttamisesta. Tehdyt toimenpiteet eivät ole
riittäneet alkuunkaan. Yhtään Fazeria tai Sinebrychoffia ei ole
muuttanut Suomeen yli sataan vuoteen. On saatu Rotenbergeja ja
Timtshenkoja. Kuka syö Rotengergin sinistä - ei kukaan. Tai Timtsenkon
panemaa olutta - ei kukaan.

On myös havaittu, että merkittävä maahanmuuttoa rajoittava tekijä on ns.
kynnysraha. On selvää, että 20 euron päiväpalkalla etnisesssä
ravintolassa työskentelevä kokki ei pysty kovin suurta kynnysrahaa itse
maksamaan eikä hän 18 tunnin työpäivästään johtuen voi hankkia
lisäansioita esim. lähihoitajana, joten olisi perusteltua, että valtio
ojentaisi tässä auttavan kätensä.

Kysynkin nyt venttiiliraadilta, kuinka suuri määräraha tulisi
seuraavassa budjetissa/lisäbudjetissa osoittaa siihen, että valtio
maahanmuuttoa edistääkseen kattaisi kynnysrahoista aiheutuvat kulut?
Tulisiko olla joku yläraja, että maksimissaan esim. 20 tonnia per jannu
maksettaisiin suuria uhrauksia tekeville työnantajille?

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/8ec00dcb-19b3-459c-b278-250478d94942

Lume H. Laipio

unread,
Feb 4, 2023, 5:54:56 AMFeb 4
to
Keke Ketonen kirjoitti:


> On myös havaittu, että merkittävä maahanmuuttoa rajoittava tekijä on ns.
> kynnysraha. On selvää, että 20 euron päiväpalkalla etnisesssä
> ravintolassa työskentelevä kokki ei pysty kovin suurta kynnysrahaa itse
> maksamaan eikä hän 18 tunnin työpäivästään johtuen voi hankkia
> lisäansioita esim. lähihoitajana, joten olisi perusteltua, että valtio
> ojentaisi tässä auttavan kätensä.
Minusta voisimme maksaa tuon po. kynnysrahan suoraan ja rehellisesti
näitä tulijoita tänne halajaville muslimiyhteisöille ja -seurakunnille.
Rahoituksen jakamisessa tulisi suosia suhteellista jakoa shiia/sunni-yhteisöjen
kesken siten, että kumpikin uskonnollinen tunnustussuunta tuntisi itsensä
kohdelluksi mahdollisimman vähän rasistisesti - mikäli sellainen tuntemus
nyt yleensäkään kuuluu heidän tunneskaalaansa.

Keke Ketonen

unread,
Feb 4, 2023, 7:15:55 AMFeb 4
to
Maailmantalouden jatkuvassa mullistuksessa Suomenkin on koko ajan
sopeuduttava vallitsevaan tilanteeseen ja kehitettävä uusia keinoja,
joilla pystytään pysymään edelleen markkinasegmentissä kiinni ja saadaan
jotain uutta taloudellista toimintaa korvaamaan orjalaivojen
tervakaupasta aikoinaan saadut tulot.

Perinteiset poliittiset toimijat ja osa yrityksistäkin on osoittautunut
kehityksen jarruiksi. Mielestäni meidän tulisi ennakkoluulottomasti
pyrkiä suosimaan sitä, että todistetusti innovaatiokykyiset ja
hankalassakin toimintaympäristössä tuloksellisuuteen pystyvien
organisaatioiden toimintaa tuettaisiin yhteiskunnan taholta ja heille
annettaisiin laajempi autonomia toimia itsenäisesti. Näin suosisimme
dynaamisuutta pysähtyneisyyden sijaan. Esimerkkinä näistä dynaamisista
toimijoista voisi nosta esiin vaikkapa liivijengit ja muun
järjestäytyneen rikollisuuden, jotka kykenevät tekemään tulosta, vaikka
heidän tielleen asetetaan jatkuvasti erilaisia keinotekoisia esteitä.
Jos pikemminkin suosisimme tällaisia toimijoita, nousisi taloudellinen
hyvinvointimme uuteen kukoistukseen hyvin nopeaan tahtiin. Näin
toimimalla hyvinvointivaltion pelastaminen ei jäisi pelkästään sen
varaan, että leikkaamme pois kaiken sen, mitä hyvinvointivaltioon
katsotaan kuuluvan.

https://yle.fi/a/74-20015814

Lume H. Laipio

unread,
Feb 4, 2023, 8:08:44 AMFeb 4
to
Keke Ketonen kirjoitti:

>Esimerkkinä näistä dynaamisista
> toimijoista voisi nosta esiin vaikkapa liivijengit ja muun
> järjestäytyneen rikollisuuden, jotka kykenevät tekemään tulosta, vaikka
> heidän tielleen asetetaan jatkuvasti erilaisia keinotekoisia esteitä.
> Jos pikemminkin suosisimme tällaisia toimijoita, nousisi taloudellinen
> hyvinvointimme uuteen kukoistukseen hyvin nopeaan tahtiin. Näin
> toimimalla hyvinvointivaltion pelastaminen ei jäisi pelkästään sen
> varaan, että leikkaamme pois kaiken sen, mitä hyvinvointivaltioon
> katsotaan kuuluvan.
>
> https://yle.fi/a/74-20015814

Kansantalouden kannalta on verrattaen tuottamatonta suunnata rahaa
rikollisuuden torjuntaan, varsinkaan kun rikollisuuteen ei saada
mitään konkreettisia otetta, saatikka saavuteta edes tyydyttäviä tuloksia.
Rikollisuuden käsitteeseen tarvittaisiin uutta kriminaalipoliittista näkemystä,
koska rikollisuuden olemassaoloa täytyy alkaa sietää; eihän mikään
yhteiskunnallinen toimintamalli ei ole päässyt rikollisuudesta koskaan eroon.
Päinvastoin; mitä enemmän sen tutkimiseen ja selvittämiseen
käytetään yhteiskunnallisia resursseja, sitä enemmän sitä paljastuu!
Länsimaissa käytössä olevaan "vallan kolmijako"-oppiin (Montesquieu)
olisikin lisättävä neljäs kansalaisten hyvinvointia edistävä tekijä: Rikollisuus!
Nykyisin rikollisuudeksi katsotun toiminnan torjumiseen ja selvittämiseen
suunnatut varat voitaisiinkin käyttää ihmisten tämänhetkisten
ongelmien korjaukseen ja yleisen hyvinvoinnin kasvattamiseen.
Tässä ei saa myöskään unohtaa, että valtion lisävelkaa voidaan ottaa
vielä toistaiseksi varsin kohtuullisella korolla. Velkojen koroista selvitään
jatkossakin mainiosti, kunhan vain tinkimättä noudatetaan vasemmistolaista
talouspolitiikkaa työllisyysasteen nostamiseksi ja tuottavuuden kasvattamiseksi.

Keke Ketonen

unread,
Feb 5, 2023, 6:03:49 AMFeb 5
to
Jukka Lahtinen kirjoitti 4.2.2023 klo 18.30:

> "Lume H. Laipio" <sora...@gmail.com> writes:
>> Rikollisuuden käsitteeseen tarvittaisiin uutta kriminaalipoliittista
>> näkemystä,
>> koska rikollisuuden olemassaoloa täytyy alkaa sietää; eihän mikään
>> yhteiskunnallinen toimintamalli ei ole päässyt rikollisuudesta koskaan
>> eroon.
>
> Rikollisuushan loppuisi heti, jos kaikki lait kumottaisiin.
> Ei olisi rikoksia, jos ei olisi lakeja joita rikkoa.

Nykyisessä lakeihin perustuvassa järjestelmässä rangaistuksia saaneissa
keskimääräistä heikomman sosio-ekonomisen taustan omaavat henkilöt ovat
yliedustettuina. Voidaan kysyä, ovatko lait tasa-arvoisia.

Tasa-arvonäkökulmasta olisi tärkeää saada rangaistukset jakautumaan
sosio-ekonomisneutraalisti. Radikaali ote asiaan olisi, että jaettaisiin
rangaistuksia arvontaperiaatteella.

Kun Veikkaus Oy:n pelitoiminta on muutenkin nyt vähän huonossa huudossa,
niin heidän valmis koneistonsa voitaisiin ottaa käyttöön
sosio-ekonomisneutraalien rangaistusten määräämisessä. Kaikki
suomalaiset osallistuisivat arvontaan ja lauantai-iltaisin kodeissa
jännitettäisiin tv:n ja netin äärellä, osuuko kohdalle elinkautinen vai
joku pienempi voitto. Jokeriarvonnan voittoina voisi olla "vapaudut
veikkausarvonnasta määräajaksi X". Tietenkään mitäään pitkiä vapautuksia
ei voisi olla, vaan puhuttaisiin 1-52 viikosta.

Arvonnan kohteena olevien rangaistusten määrä voitaisiin määrittää
vuosittain valtion tulostavoitekeskusteluissa ja budjettiriihessä.
Tietysti vientialat toimisivat pelinavaajina ja julkisen sektorin
tuottavuustavoitteet määritettäisiin sitten sopivalla sapluunalla sen
mukaan. Näin mm. vankeustuomioiden määrä joustaisi vientialojen
tuottavuuskehityksen mukaan pysyen automaattisesti reaalitalouden
asettamissa rajoissa eikä budjettitaloudelle aiheutuisi kohtuutonta
taakkaa.

Rahoituskriisien välttämiseksi olisi ovi auki tietysti myös
rakenteellisille uudistuksille - esim. järjestelmään syötettyjen
sakkotuomioiden määrän kasvatuksella saataisiin nopeasti tilkittyä
budjettivajetta, mikäli tällainen vaje sattuisi syntymään. Oma arvioni
on, että tämä olisi huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin esim.
vaihtaa kymmenien 80 km/h nopeusrajoitusmerkkien tilalle 60
km/h-merkki-nopeusvalvontakamera-yhdistelmät.

Lume H. Laipio

unread,
Feb 5, 2023, 8:05:28 AMFeb 5
to
Keke Ketonen kirjoitti:


> Rahoituskriisien välttämiseksi olisi ovi auki tietysti myös
> rakenteellisille uudistuksille - esim. järjestelmään syötettyjen
> sakkotuomioiden määrän kasvatuksella saataisiin nopeasti tilkittyä
> budjettivajetta, mikäli tällainen vaje sattuisi syntymään.Palkansaajan omanarvontuntoa kohottaisi heidän konkreettinen
yhteiskunnallinen arvonnousunsa asemaan, jossa he kokisivat
olevansa enemmän, kuin heidän nykyinen asemansa veltolla kädellä
lypsettynä verokarjana -eikä edes kantakirja- sellaisena.
Ehdotankin *reipasta työssäkäyntiveroa* kaikkiin tuloluokkiin
ja pisteenä i:n päälle tasavallan tulevan sosialidemokraattisen
presidentin kiitosta esim. uudenvuodenpuheen yhteydessä.
(Kiitoksen yhteydessä presidentti voisi katsoa vakavana kameraan
ja pitää puheessaan lyhyen, merkittävän tauon asian valtakunnallisen
merkityksen korostamiseksi.)
Tuon johdosta työttömät kiskoisivat joukolla TE-toimistojen käytön
puutteen vuoksi jäykistyneitä ovia ja suorastaan vaatisivat tulla
osallisiksi joukkoa, joka rakentamalla hyvinvointivaltiotamme solidaarisen
yhteisöllisyyden hengessä ansaitsisi samat presidentilliset kiitokset.
Tuo joukkopestautuminen tapahtuisi luultavasti jo ensimmäisenä
uudenvuoden jälkeisenä arkipäivänä, Gambinanjuonnin ja bailaamisen
jäädessä vain viikonloppuihin, tammikuun ollessa jo muutoinkin tipaton.

Heikki Heinonen

unread,
Feb 5, 2023, 6:15:36 PMFeb 5
to
On Sat, 04 Feb 2023 18:30:53 +0200, Jukka Lahtinen <jtfj...@hotmail.com.invalid> wrote:

>"Lume H. Laipio" <sora...@gmail.com> writes:
>
>> Rikollisuuden käsitteeseen tarvittaisiin uutta kriminaalipoliittista näkemystä,
>> koska rikollisuuden olemassaoloa täytyy alkaa sietää; eihän mikään
>> yhteiskunnallinen toimintamalli ei ole päässyt rikollisuudesta koskaan eroon.
>
>Rikollisuushan loppuisi heti, jos kaikki lait kumottaisiin.
>Ei olisi rikoksia, jos ei olisi lakeja joita rikkoa.

Vihreäthän yrittää tätä huumeiden kanssa.

Turo Juurakko

unread,
Feb 6, 2023, 1:08:31 AMFeb 6
to
Huumekauppa ei katoa mihinkään. Ainoa mitä poliitikot voivat tehdä on
päättää millaisten ihmisten käsissä se huumekauppa on. Ja kuinka
epäinhimillisiksi lieveilmiöt muodostuvat.

--
Kirjoituksia kellarista

Heikki Heinonen

unread,
Feb 6, 2023, 3:25:21 AMFeb 6
to
Toivotaan parasta. Hidasta, tuskallista kuolemaa.

TJT2

unread,
Mar 8, 2023, 10:27:10 PMMar 8
to
Turo Juurakko wrote:
> Heikki Heinonen kirjoitti 06/02/2023 klo 01:15:
>> On Sat, 04 Feb 2023 18:30:53 +0200, Jukka Lahtinen
>>> Rikollisuushan loppuisi heti, jos kaikki lait kumottaisiin.
>>> Ei olisi rikoksia, jos ei olisi lakeja joita rikkoa.
>>
>> Vihreäthän yrittää tätä huumeiden kanssa.
>
> Huumekauppa ei katoa mihinkään. Ainoa mitä poliitikot voivat tehdä on
> päättää millaisten ihmisten käsissä se huumekauppa on. Ja kuinka
> epäinhimillisiksi lieveilmiöt muodostuvat.

Ja samalla logiikalla asekauppa, lapsipornokauppa jne eivät katoa mihinkään.
Ainoa mitä poliitikot voivat tehdä on päättää millaisten ihmisten käsissä
asekauppa, lapsipornokauppa, jne ovat. Ja kuinka epäinhimillisiksi
lieveilmiöt muodostuvat.

Vaan etkös sinäkin ollut yksi niistä, jotka aikoinaan kovasti kauhistelivat
amerikkalaista asekulttuuria?? Sen sijaan minulle ihan uutta, että kannatat
lapsipornon laillistamista... Vai onkos tässä taas perinteinen naisen
logiikka "Se on ihan eri asia" ??

Entä vihapuhe? Ylinopeudet? Sovellatko näihin ja kaikkiin muihinkin asioihin
tuota "ei katoa mihinkään" logiikkaasi, vai ovat nämäkin "eri asia" ??

Itse tietysti vastustan huumeiden laillistamista, vaalikoneissa olen
tietysti hylännyt heti ne ehdokkaat jotka vähänkin kannattavat.

--
--TJT--

Turo Juurakko

unread,
Mar 9, 2023, 6:28:29 AMMar 9
to
TJT2 kirjoitti 09/03/2023 klo 05:27:
> Turo Juurakko wrote:
>> Heikki Heinonen kirjoitti 06/02/2023 klo 01:15:
>>> On Sat, 04 Feb 2023 18:30:53 +0200, Jukka Lahtinen
>>>> Rikollisuushan loppuisi heti, jos kaikki lait kumottaisiin.
>>>> Ei olisi rikoksia, jos ei olisi lakeja joita rikkoa.
>>>
>>> Vihreäthän yrittää tätä huumeiden kanssa.
>>
>> Huumekauppa ei katoa mihinkään. Ainoa mitä poliitikot voivat tehdä on
>> päättää millaisten ihmisten käsissä se huumekauppa on. Ja kuinka
>> epäinhimillisiksi lieveilmiöt muodostuvat.
>
> Ja samalla logiikalla asekauppa, lapsipornokauppa jne eivät katoa
> mihinkään. Ainoa mitä poliitikot voivat tehdä on päättää millaisten
> ihmisten käsissä asekauppa, lapsipornokauppa, jne ovat. Ja kuinka
> epäinhimillisiksi lieveilmiöt muodostuvat.
>
> Vaan etkös sinäkin ollut yksi niistä, jotka aikoinaan kovasti
> kauhistelivat amerikkalaista asekulttuuria?? Sen sijaan minulle ihan
> uutta, että kannatat lapsipornon laillistamista... Vai onkos tässä taas
> perinteinen naisen logiikka "Se on ihan eri asia" ??

Ei mitenkään yllätä, että empatiakyvyttömänä tapauksena et näe eroa
uhrittoman rikoksen ja puolustuskyvyttömiä lapsia hyväksikäyttävän
lapsipornon tuottajien välillä. Kertoo myös, ettei sulla näytä olevan
paukkuja huumeiden tuomitsemiseksi jos sun pitää verrata niitä lapsipornoon.

--
Kirjoituksia kellarista

Heikki Heinonen

unread,
Mar 9, 2023, 5:12:03 PMMar 9
to
Mene joskus hautausmaalle laskemaan niitä "uhrittoman rikoksen" uhreja.

Turo Juurakko

unread,
Mar 9, 2023, 6:25:27 PMMar 9
to
Yhtälailla ne ovat huumelainsäädännön ja disinformaatiolla
uskottavuutensa menettäneen huumevalistuksen uhreja. Moniongelmaisia
sekakäyttäjiä, jotka ovat vetäneet katukaupasta ostettua epämääräistä
paskaa ilman että kukaan on pystynyt tai halunnut auttaa heitä.
Yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja lainsäädännöllinen paine narkomaaneja
kohtaan lisäksi vahvistaa huumeisiin liittyviä ongelmia.

--
Kirjoituksia kellarista

Heikki Heinonen

unread,
Mar 10, 2023, 3:22:42 AMMar 10
to
Eiköhän nistit ole vain helvetin tyhmiä. Ja ihan turha syyttää yhteiskuntaa, itse ne on vastuussa teoistaan.
Onko muka juopotkin yhteiskunnan uhreja.

TJT2

unread,
Mar 12, 2023, 3:01:26 AMMar 12
to
Yritätkö sanoa, että sinun mielestäsi myös huumeet ovat uhrittomia...??

--
--TJT--
The truth is like a lion, you don't have to defend it. Let it loose and it
will defend itself.
- Augustine of Hippo

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages