Ylitulkintaa laista?

5 views
Skip to first unread message

Nikolas Ojala

unread,
Jan 20, 2009, 9:37:36 AM1/20/09
to
Rikoslaki 11 luku 10§ sanoo näin:

"Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja,
joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä,
rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa muuta
kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Lähde:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L11P10


Seuraavaksi vähemmistövaltuutetun tulkintaa,
josta poimin vain ongelmallisen kappaleen:

"Kiellettyjä ovat muun muassa kansanryhmää koskevat vahvasti
harhaanjohtavat ja yleistävät väitteet. Tällaisia ovat esimerkiksi
väitteet, joiden mukaan tietty kansanryhmä syyllistyy tai on
syyllistynyt rikoksiin. Yksittäiset henkilöt voivat syyllistyä
rikoksiin mutta tätä ei voi yleistää koskemaan koko kansanryhmää."

Lähde:
http://www.vahemmistovaltuutettu.fi/intermin/vvt/home.nsf/pages/3710AFF6CE350CFFC22573930034BC10

Vähemmistövaltuutetulta lainaamassani kappaleessa on kolme virkettä.

1) Ensimmäinen virke on aivan selkeä. Ei saa esittää kansanryhmiä
koskevia väitteitä, jotka ovat vahvasti harhaanjohtavia ja yleistäviä.
Oleellisesti siinä sanotaan, että ei saa valehdella eikä johtaa harhaan.
Tämä on ongelmaton virke lähinnä siksi, että valheiden levittäminen
ja harhaanjohtaminen yleisemminkin on vastoin yleistä oikeuskäsitystä,
ja siitä on säädetty muissakin laeissa. Pulman aiheuttaa harhaanjohtamisen
ja yleistämisen niputtaminen, ikään kuin ne olisivat luonnostaan samaa asiaa.
Yleistysten tekeminen on enemmän todellisuuden hahmottamista.

2) Toisessa virkkeessä tarjotaan esimerkkiä erääksi erikoistapaukseksi
perustelematta, miksi kyseinen esimerkki sopii ensimmäisessä virkkeessä
kielletyksi väitettyyn ilmaisuun. Siinä annetaan ymmärtää, että
yleistysten tekeminen itsessään on rikollista. On olemassa sekä osuvia
että virheellisiä yleistyksiä, mutta tuossa niputetaan ne kaikki samaan
luokkaan. Itse asiassa vähemmistövaltuutetulta lainaamani toinen virke
on itsessään virheellinen ja harhaanjohtava yleistys!

3) Kolmannessa virkkeessä tulee sitten jotain perustelun kaltaistakin,
mutta se ei kuitenkaan yhdistä toisen virkkeen tarjoamaa esimerkkiä
ensimmäisen virkkeen määrittelyn sisään kuuluvaksi.

Minulla heräsi kysymyksiä:
Onko vähemmistövaltuutettu noissa virkkeissä yrittänyt määritellä
panettelun ja solvaamisen itselleen mieluisalla tavalla?
Onko hänellä poliittisia tarkoitusperiä menettelynsä taustalla?

Minusta näyttää siltä, että vähemmistövaltuutettu tulkitsee
Suomen lakia omapäisesti, ja tekstiä olisi syytä korjata.

Jatkot uutisryhmään sfnet.keskustelu.laki

--
Nikolas Ojala

Static truth is dead truth and only dead truth can be held as a theory.

Jukka K. Korpela

unread,
Jan 20, 2009, 12:22:09 PM1/20/09
to
Nikolas Ojala wrote:

> Seuraavaksi vähemmistövaltuutetun tulkintaa,
> josta poimin vain ongelmallisen kappaleen:
>
> "Kiellettyjä ovat muun muassa kansanryhmää koskevat vahvasti
> harhaanjohtavat ja yleistävät väitteet. Tällaisia ovat esimerkiksi
> väitteet, joiden mukaan tietty kansanryhmä syyllistyy tai on
> syyllistynyt rikoksiin. Yksittäiset henkilöt voivat syyllistyä
> rikoksiin mutta tätä ei voi yleistää koskemaan koko kansanryhmää."

Vähemmistövaltuutettu ei ilmaise ajatustaan kovinkaan selkeästi.
Valitettavasti ajatusten yksinkertainen ja selkeä ilmaiseminen on edelleen
varsin harvinaista julkisessa hallinnossa. Osasyy on epäilemättä juristien
koulutus ja alan professionaalisuus: jos joku kirjoittaa niin, että kansa
ymmärtää, hän leimaa itsensä kollegojen silmissä... no ties miksi.

Tässä tapauksessa kieli on suhteellisen tajuttavaa, mutta siinä on
olennainen epäselvyys aivan keskeisessä kohdassa: tarkoittaako
"harhaanjohtavat ja yleistävät väitteet" sellaisia väitteitä, jotka ovat
sekä harhaanjohtavia että yleistäviä, vai kaikkia harhaanjohtavia väitteitä
ynnä kaikkia yleistäviä väitteitä? Kumpikin tulkinta johtaa kestämättömiin
tuloksiin, jos asiaa hiukan ajatellaan. Ehkäpä tässä on yksi syy
epäselvyyteen, joskaan kaksimielisyys ei kyllä pelasta silloin, kun
_molemmat_ tulkinnat johtavat lähinnä absurdiuteen.

Ensimmäisen tulkinnan mukaan olisi sallittua esittää miten harhaanjohtavia
väitteitä tahansa, kunhan ne eivät ole yleistäviä. Toisen tulkinnan jokainen
yleistävä väite on "kielletty", siis rikos.

> 1) Ensimmäinen virke on aivan selkeä.

Ei siis todellakaan ole.

> Ei saa esittää kansanryhmiä
> koskevia väitteitä, jotka ovat vahvasti harhaanjohtavia ja yleistäviä.

Harhaanjohtavuus ja yleistävyys eivät ole mitenkään selkeitä käsitteitä.
Lisäksi on siis hyvin epäselvää, miten virke kokonaisuutena on tulkittava.
Tai oikeastaan on selvää, että kumpikin tulkinta johtaa mahdottomuuteen.

> Oleellisesti siinä sanotaan, että ei saa valehdella eikä johtaa
> harhaan.

Ei sanoa. Virke ei puhu väitteiden totuusarvosta mitään, ei myöskään siitä,
uskooko väitteiden esittäjä itse niihin. Epätosi väite ei ole vale, jos sen
esittäjä uskoo sen olevan tosi.

> Tämä on ongelmaton virke lähinnä siksi, että valheiden
> levittäminen
> ja harhaanjohtaminen yleisemminkin on vastoin yleistä oikeuskäsitystä,
> ja siitä on säädetty muissakin laeissa.

Ei todellakaan ole. Valehteleminen ja harhaanjohtaminen eivät ole yleisesti
kiellettyjä, eikä yleinen oikeuskäsityskään pidä niitä mitenkään
yksioikoisesti pahoina.
hahmottamista.

> 2) Toisessa virkkeessä tarjotaan esimerkkiä erääksi erikoistapaukseksi
> perustelematta, miksi kyseinen esimerkki sopii ensimmäisessä
> virkkeessä kielletyksi väitettyyn ilmaisuun.

Koska on selvää, että kansanryhmä ei voi tehdä rikosta, on myös selvää, että
mainitunlaiset väitteet _tarkoittavat_ sitä, että johonkin ryhmään kuuluvat
tekevät enemmän rikoksia kuin muut. Tällaisten väitteiden julistaminen
rikoksiksi on äärimmäisen arveluttavaa, sanoakseni asian hyvin lievästi. Kun
sille linjalle lähdetään, ei ole edes mahdollista osoittaa, että eroja ei
ole, koska niitä koskevat väitteet (totuusarvosta riippumatta, siis
varmaankin myös jo hypoteeseina) ovat jo rikollisia.

> 3) Kolmannessa virkkeessä tulee sitten jotain perustelun kaltaistakin,
> mutta se ei kuitenkaan yhdistä toisen virkkeen tarjoamaa esimerkkiä
> ensimmäisen virkkeen määrittelyn sisään kuuluvaksi.

Se on saman epäloogisen ajatteluntapaisen toistamista.

Oikeastaan kai valtuutettu ilmaisisi näkemyksensä parhaiten heittäytymällä
lattialle ja kirkumalla "Ei saa yleistää!"

Valitettavasti näyttää siltä, että Suomen kaikki vähemmistövaltuutetut
nykyisin keskittyvät sanallisiin pyrkimyksiin rajoittaa ajatusten
ilmaisemista kuin vähemmistöjen ja vähemmistöihin kuuluvien ihmisten
oikeuksien puolustamiseen. Huomatkaa, mikä yleistävä väite! Koliseeko
haastemies kohta postiluukusta?

--
Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages