Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

västäräkki

18 views
Skip to first unread message

MR2

unread,
Apr 30, 2017, 3:06:33 PM4/30/17
to
Mikähän mahtaa olla linnun nimen "västäräkki" etymologia? Englannin
kielessä "wagtail" tarkoittaa suunnilleen "pyrstönviipottaja", mutta
mitä tarkoittavat sanat västä ja räkki?

MR

Jukka K. Korpela

unread,
Apr 30, 2017, 5:32:34 PM4/30/17
to
Niin oudolta kuin se saattaakin tuntua, sanaa ”västäräkki” pidetään
varsin vanhana (vastineita on ostjakkia ja vogulia eli hantia ja mansia
myöten) ja sitä pidetään onomatopoeettisena, tarkemmin sanoen linnun
lauluääntä jäljittelevänä. Tällä kannalla ovat mm. ”Suomen sanojen
alkuperä” (SSA), ”Nykysuomen etymologinen sanakirja” (NSES) ja ”Suomen
lintujen nimet”. SSA:n kuvaus on varsin tiivis:
http://etymon.cs.helsinki.fi/Etymology-Project/SSA/version-0.8/v/v%C3%A4st%C3%A4r%C3%A4kki.xml
NSES on yleistajuisemmaksi tarkoitettu, ja se esittää rekonstruktion
alkuperäisestä asusta: wäćtɜrɜkkɜ (missä ć tarkoittaa ts-affrikaattaa ja
vokaalia, jonka laatua ei tunneta, siis ’jokin vokaali’). Suomen kieli
olisi siis säilyttänyt sanan suurin piirtein alkuperäisenä, kun taas
sukukielissä se on eri tavoin lyhentynyt (esim. viron ”västrik”).

Tässä on kuitenkin monta outoa asiaa. Ensinnäkin onomatopoeettiset sanat
ovat yleensä nuoria, mutta tässä olisi kyse tuhansia vuosia vanhasta
sanasta. Toiseksi sanan vastineet eivät tarkoita pelkästään västäräkkiä,
vaan ne saattavat tarkoittaa muitakin pikkulintuja, joiden ääntely on
tietysti erilaista. Kolmanneksi västäräkin ääntä kuvaillaan
lintukirjoissa esimerkiksi ilmauksella ”tsli-vitt”, ja tarvitaan aika
lailla mielikuvitusta, jotta tästä päädytään västäräkin tapaisiin sanoihin.

Asia jäänee selvittämättä, koska on vaikea kuvitella, että asiasta
saataisiin uutta perustietoaineistoa. Oma spekulaationi on, että nimi ei
ole onomatopoeettinen, vaan jonkinlaista äännemaalailua, jossa nimi
pyrkii kuvaamaan nopeaa pyrstön heilutusta (johon myös ”wagtail”
viittaa, samoin suvun tieteellinen nimi ”Motacilla” ’pieni
nopealiikkeinen’).

--
Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/

Heikki Heinonen

unread,
May 9, 2017, 5:27:09 AM5/9/17
to
Minusta tuo kovasti kuullostaa ruotsilta mutta kun en sitä juurikaan osaa.
0 new messages