Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Ahkioiden testaus (RETKI-lehti 1/2017)

29 views
Skip to first unread message

reino.ruo...@kolumbus.fi

unread,
Jan 23, 2017, 1:27:27 PM1/23/17
to
RETKI-LEHDEN AHKIOTESTISTÄ (1/2017)

Vuoden 2017 ensimmäisessä Retki-lehdessä testattiin ahkioita. Arvostelu perustui seuraaviin seikkoihin:
1. Vetovastus
2. Vetotuntuma, jonka osatekijöitä olivat:
a. Pumput aisoissa
b. Aisojen kiinnitys vetovyöhön
c. Helppo liikkeellelähtö (=lepokitka?)
d. Ahkion seuraavuus kovalla alustalla
e. Ahkion kääntäminen (voima ja kääntösäde?)
3. Käytettävyys, jonka osatekijöitä olivat:
a. Tavaroiden helppo esille saatavuus tauoilla
b. Kantokahvat
c. Kokoaminen ilman työkaluja
d. Ei irtoavia osia
e. Ahkion pituus (alle 1,5 m)
4. Valjaiden osatekijät:
a. Sopivan kokoisiksi säädettävät
b. Säätäminen päälle puettuna
c. Henkselien pysyminen olkapäillä
d. Toimivat pehmusteet
e. Naruvetomahdollisuus (?)
5. Ahkion paino

Minusta tuntuu, että ahkion käyttötarpeita ja käyttöolosuhteita on niin monenlaisia, että kaikille soveltuvan testin organisointi on melkein mahdoton tehtävä.

Testin toteutuksessa ihmetyttää muutama asia:
1. Vetovastuksen mittarina käytettiin mm. vetäjän sykettä. Eikö tämä tuo testiin ihan turhia epävarmuustekijöitä, joilla ei ole juurikaan tekemistä vetovastuksen kanssa? Eikö vetovastusta voi yksinkertaisesti mitata jollakin tarkoitukseen soveltuvalla jousivaa’alla? Osaltaan vetovastus riippunee siitä, onko ahkion pohjaa käsitelty liikekitkaa pienentävästi. Tästä ei testissä mainittu sanallakaan.
2. Vielä olennaisemmin pohjan voitelu vaikuttaa lepokitkaan, jonka mittaustapaa ei kerrottu.
3. Hieman oudolta tuntuu, että ahkion maksimipituuden rajaksi oli asetettu 1,5 m. Pitemmässä reissussa ahkiolta vaaditaan tilavuutta, jolloin leveyttä ja/tai pituutta on kasvatettava. Korkeutta ei kannata kasvattaa liiaksi, sillä kappale kaatuu, kun sen painopiste menee tukipinnan ulkopuolelle.
4. Ahkion paino korreloi jossain määrin sen koon kanssa. Ei liene itsestään selvää, että kaikkein kevein ahkio grammoissa mitattuna on paras, vaikka paino tärkeä osatekijä onkin? Samalla on kysymys ahkion kestävyydestä ankarissa olosuhteissa, mutta tätä ei testissä käsitelty.

Myös johdantoteksti 'tuntureista ja metsistä' herätti hieman ristiriitaisia ajatuksia. Minä ainakin valitsen reittini huomioiden mitä suurimmassa määrin ahkionvetorasituksen.

Mutta minkähänlaisia tuntemuksia testi on muissa lukijoissa herättänyt?

Kuulostelee Erävaeltaja

jala...@gmail.com

unread,
Feb 11, 2018, 12:59:55 AM2/11/18
to
Riippuu niin siitä minkälaiseen käyttötarkoitukseen ahkio tulee, että minkä kannattaa valita. Hiihtovaeltajien suosimia ahkioita on myös joillakin pilkkijöillä käytössä. Noiden testien järjestäminen on vähän semmoista mainostouhua ja joskus hieman väkisinkin yritetään tehdä juttua, eikä arvostelun kriteerejä mietitä aivan loppuun asti.
0 new messages