Re: Samba lakkasi soimasta

4 views
Skip to first unread message

Jukka Lahtinen

unread,
Dec 9, 2018, 8:39:53 AM12/9/18
to
Jukka Lahtinen <jtfj...@hotmail.com.invalid> writes:

> Päivitin toissayönä kotikoneen Fedora 28:sta Fedora 29:ksi.
> Vaimo sanoi ettei enää näe windows-läppärillään tässä koneessa olevaa
> levyjakoa (jota on käyttänyt viimeksi jossain vaiheessa lokakuuta).
> Viimeksi kaikki on toimnut ainakin samba 4.8.6:n kanssa,
> nyt F29:ssä on samba 4.9.2.

> Näyttää johtuvan siitä että samba-serveri ei nyt käynnisty, ja mulle ei
> samban säätö ole ihan täysin selvää. Viimeksi ihmettelin asioita 2016

Tein sitten viime viikonloppuna väliaikaisesti
dnf downgrade samba --releasever 28
jotta sain samba 4.8.6:n taas takaisin ja käyntiin, jolloin sillä
windows-läppärillä pääsi tekemään loppuun levyjakoa tarvinneen kesken
olleen operaation (downgradetut paketit samba, samba-winbind-clients,
samba-client, libsmbclient, samba-winbind, samba-winbind-modules,
samba-common-tools, samba-libs, samba-common-libs, libwbclient,
samba-client-libs, samba-common).

Mutta eihän vanhaan versioon ole tarkoituksenmukaista pysyvästi jäädä,
ja näkyi olevan turvapäivityskin jo tyrkyllä, joten laitoin sitten
päivityksen versioon 4.9.3.

Ei käynnistynyt sekään, vaan edelleen tulee samat herjat kuin 4.9.2:n
kanssakin, jätän ne tuohon alle samoin kuin smb.conf:issa olevat
asetukset.
Onko jokin muuttunut samban versioiden 4.8.6 ja 4.9.2 välillä niin että
pitäisi säätää jotain asetuksia eri tavalla tai tehdä jotain muuta
viritystä että homma pelittää?

> Hoksaako joku muu alla näkyvän perusteella mistä tämä voisi johtua tai
> mitä pitäisi tutkia lisää:
>
> # systemctl status winbind
> * winbind.service - Samba Winbind Daemon
> Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/winbind.service; enabled; vendor preset: disabled)
> Active: active (running) since Sun 2018-11-18 00:57:16 EET; 11h ago
> ...
>
> # systemctl start smb.service
> Job for smb.service failed because the control process exited with error code.
> See "systemctl status smb.service" and "journalctl -xe" for details.
>
> # systemctl status smb.service
> * smb.service - Samba SMB Daemon
> Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; vendor preset: disabled)
> Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2018-11-18 11:42:39 EET; 8s ago
> Docs: man:smbd(8)
> man:samba(7)
> man:smb.conf(5)
> Process: 20714 ExecStart=/usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group $SMBDOPTIONS (code>
> Main PID: 20714 (code=exited, status=255)
>
> /var/log/messages:issa näyttää tältä:
> Nov 18 11:49:34 ipa systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
> Nov 18 11:49:35 ipa smbd[20897]: [2018/11/18 11:49:35.051841, 0] ../source3/auth/auth_util.c:1382(make_new_session_info_guest)
> Nov 18 11:49:35 ipa smbd[20897]: create_local_token failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
> Nov 18 11:49:35 ipa smbd[20897]: [2018/11/18 11:49:35.051940, 0] ../source3/smbd/server.c:2000(main)
> Nov 18 11:49:35 ipa smbd[20897]: ERROR: failed to setup guest info.
> Nov 18 11:49:35 ipa systemd[1]: smb.service: Main process exited, code=exited, status=255/n/a
> Nov 18 11:49:35 ipa systemd[1]: smb.service: Failed with result 'exit-code'.
> Nov 18 11:49:35 ipa systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
>
> /var/log/samba/log.smbd:ssä on tällaista:
> [2018/11/18 11:49:35.051841, 0] ../source3/auth/auth_util.c:1382(make_new_session_info_guest)
> create_local_token failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
> [2018/11/18 11:49:35.051940, 0] ../source3/smbd/server.c:2000(main)
> ERROR: failed to setup guest info.
>
> /var/log/samba/log.nmbd:
> [2018/11/18 11:48:38.845717, 0] ../source3/nmbd/nmbd_namequery.c:109(query_name_response)
> query_name_response: Multiple (2) responses received for a query on subnet 192.168.1.44 for name WORKGROUP<1d>.
> This response was from IP 192.168.1.59, reporting an IP address of 192.168.1.59.
>
> (tuossa .44 -loppuinen ip on Linux-koneen sisäverkon osoite ja .59
> -loppuinen on vaimon läppäri)
>
> /etc/samba/smb.conf:issa on tällaisia asetuksia:
> [global]
> workgroup = WORKGROUP
> security = user
> passdb backend = tdbsam
> printing = cups
> printcap name = cups
> load printers = yes
> cups options = raw
> hosts allow = 192.168.1.
> wins support = yes
> netbios name = ipa
> show add printer wizard = yes
> [homes]
> comment = Home Directories
> valid users = %S, %D%w%S
> browseable = No
> read only = No
> inherit acls = Yes
> [printers]
> comment = All Printers
> path = /var/spool/samba
> printable = Yes
> create mask = 0600
> browseable = yes
> guest ok = yes
> [print$]
> comment = Printer Drivers
> path = /var/lib/samba/drivers
> write list = <käyttäjätunnukset sensuroitu>
> create mask = 0664
> directory mask = 0775
> [yhteinen]
> comment = yhteinen levytila
> path = /home2/yhteinen
> read only = no
> writable = yes
> create mask = 0775
> browseable = yes
> valid users = <käyttäjätunnukset sensuroitu>

--
Jukka Lahtinen

Juhani Varemo

unread,
Dec 9, 2018, 1:46:44 PM12/9/18
to
Laitoin Googleen tuon

> create_local_token failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED

ja heti alussa näyttäisi olevan tuoreita ja relevantteja linkkejä, liittyen
winbindiin sun muuhun.

Ehkä kannattaisi tutkia noita ensin, täältä sivulta päin vianetsintä on
vähän hampaatonta.


Juhani Varemo

unread,
Dec 10, 2018, 9:04:33 AM12/10/18
to
Jukka Lahtinen wrote:

> Nyt kokeilin löydetyn perusteella ensiksi stopata winbindin, ja sen
> jälkeen samba suostuikin käynnistymään ja levyjakokin näkyy windowsiin.


Hyvä että apu löytyi.

Winbind ilmeisesti tuo NT-domainin käyttäjät ja ryhmät läpinäkyvästi myös
Linuxissa näkyviin. Sillä ei liene välttämätöntä käyttöä jos tarkoitus on
vaan päästä Samban tarjoamiin jakoihin käsiksi.

En ole aiheeseen koskaan sen syvemmin tutustunut kun ei ole ollut tarvetta.

Juhani
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages