Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Tiedostopalvelin ftp.funet.fi - lyhyt käyttöohje

22 views
Skip to first unread message

Timo Kiravuo

unread,
Jul 1, 1998, 3:00:00 AM7/1/98
to

Tiedostopalvelin ftp.funet.fi - lyhyt käyttöohje
Timo Kiravuo, TKK/ATK
kir...@hut.fi
päivitetty 21.3.1994

Tämän ohjeen levittäminen elektronisessa muodossa FUNET-verkon piirissä
on sallittua. Muuhun käyttöön on pyydettävä lupa tekijältä.

Nic.funet.fi on FUNET/VTKK:n tiloissa Otaniemessä oleva Digital
AXP 3000/900S, jossa on tätä kirjoitettaessa yli 40 gigatavua
levyä ja jonne on kerätty kaikenlaista mahdollista elektronista
informaatiota. Sisäisesti koneen kutsumanimi on Funic ja muita
nimiä ovat: finfiles.bitnet ja ftp.funet.fi. Viimemainittu tulee
vähitellen muuttumaan koneen ensisijaiseksi nimeksi.

Alun perin tässä koneessa olleita palveluita viitataan myös nimillä:
ftp.funet.fi FTP-palvelin
gopher.funet.fi Funet-verkon Gopher-juuri
lists.funet.fi postituslistoja (mails...@lists.funet.fi)
sci.funet.fi Tiede-datan arkisto
wais.funet.fi Muutama WAIS tietokanta
www.funet.fi Funet-verkon WWW:n 'home page'
archie.funet.fi Tiedostojen nimihaku archie:lla.
info.funet.fi Vuorovaikutteinen pääsy X.500:aan, ja WAIS:iin
irc.funet.fi Funet-verkon IRC:n keskussolmu
Jos johonkin palveluun päästäkseen koettaa käyttää "väärää" nimeä, koettaa
helposti yhteyttä koneeseen, jossa ko. palvelua ei ole...

Koneen hankinnan syynä on ollut toisaaltaan se, että Internet-verkossa
ei ollut (eikä ole vieläkään) muita keskitettyjä palvelijoita joissa
olisi "kaikki mahdollinen" ja toisaaltaan se että yhteytemme USA:han oli
hidas ja tukkoinen, joten on parempi siirtää kaikki kerran Suomeen kuin
hakea monta kertaa itse kullekin halukkaalle. Kun tähän lisää itse
tehdyt materiaalin organisoinnit, lopputuloksena on muodostunut yksi
maailman suosituimmista (ja suurimmista) arkistoista.

Huomattavan osan talletetusta informaatiosta muodostaa eri
käyttöjärjestelmille tehdyt ilmaisjakeluohjelmat, mutta lisäksi
arkistossa on varsin hyvä kokoelma tietoliikenteeseen ja verkkoon
liittyviä dokumentteja, sekä kaikenlaista muuta sekalaista.

Tiedostopalvelinta käytetään FTP-protokollan avulla. FTP merkitsee sekä
TCP/IP-perheen tiedostonsiirtoprotokollaa että ohjelman nimeä (ohjelman
nimi kirjoitetaan koneelle komentona annettaessa usein pienillä
kirjaimilla, siis 'ftp').

Arkiston ylläpidetään pitkälti vapaaehtoisin voimin. Itse koneen
pääylläpitäjänä toimivat tällä hetkellä Harri Salminen
(h...@nic.funet.fi) ja Matti Aarnio (m...@nic.funet.fi).


Yhteydenotto

Etsi kone josta on yhteys FUNET-verkkoon ja jota pääset käyttämään.

Anna käsky:
ftp ftp.funet.fi
Anna käyttäjätunnukseksi:
anonymous
Anna salasanaksi oma sähköpostiosoitteesi muodossa
tun...@kone.paikka.fi (salasana ei kirjoitettaessa näy näytöllä). Tämän
jälkeen olet yhteydessä Funicciin.


Komennot

'ls' tai 'dir' näyttää tiedostojen ja hakemistojen nimet.

'cd'-käskyllä siirrytään hakemistopuussa alas- ja ylöspäin, kuten
Unixissa ja MS-DOS:issakin.

'binary' asettaa ohjelman oikeaan tilaan pakattujen tiedostojen siirtoa
varten. Muutoin ohjelmat eivät siirry oikein. Ftp:n oletusarvona
nimittäin on ASCII eli tekstimuoto.

'get <tiedoston nimi>' siirtää tiedoston oletushakemistoon siinä
koneessa, josta yhteys on otettu.

'quit' päättää yhteyden.

VMS tai VM/SP -käyttöjärjestelmissä täytyy usein TCP/IP-ohjelmat
ottaa käyttöön erikseen,
setup tcp
tai
use tcp
saattaa auttaa. Paikallinen ylläpito tietää (yleensä) lisää.

Kaikki ftp-ohjelmat eivät osaa antaa user-käskyä itse. Mikäli kone ei
kysy käyttäjätunnusta automaattisesti, anna käsky:
user anonymoys
Ja mahdollisesti vielä:
pass <sähköpostiosoite>


Siirto mikrolle

Mikrotietokoneille tarkoitetut ohjelmat joudutaan usein siirtämään
ensin johonkin keskuskoneeseen ja sieltä erikseen mikrolle. Koska
erilaisia järjestelyjä on runsas määrä eri korkeakouluissa, on tämä
katsottava käyttäjän omaksi ongelmaksi, jossa paikallinen
laskentakeskus auttaa. Paras vaihtoehto on suoraan verkossa kiinni
oleva mikro, jolloin FTP-ohjelmaa voidaan käyttää suoraan. Toinen
vaihtoehto on sarjaliikenneyhteys mikrosta johonkin suurempaan
koneeseen. Molemmissa tapauksissa on muistettava erikseen asettaa
binäärimoodi tiedostoa siirrettäessä. Esimerkiksi siirrettäessä
tiedosto Unix-koneesta mikrolle käyttäen Kermit-protokollaa ja
sarjaliikenneyhteyttä on käsky muotoa
kermit -is file.foo
tämän jälkeen annetaan mikron tietoliikenneohjelmalle käsky
vastaanottaa Kermit-lähetys. Kermittiä käytettäessä kannattaa pakettien
koko asettaa riittävän suureksi antamalla mikrossa (PC) käsky:
set receive packet-length 1000


Tiedostopalvelimissa käytetyt pakkaustavat

Tiedostopalvelimissa on samaan aiheeseen liittyvät tiedostot yleensä
pakattu yhteen tiedostoon arkistoksi. Tällöin on mahdollista siirtää
kokonainen hakemistorakenne yhtenä tiedostona. Useimmissa menetelmissä
on mukana myös tarkistussumma, jonka avulla voidaan varmistaa että
arkisto ei muutu siirrettäessä.

Yhteen pakkaamisen lisäksi tiedostot usein tiivistetään käyttämällä
jotain kompressointitekniikkaa. Pakkaaminen ja tiivistäminen voidaan
tehdä joko yhdellä ohjelmalla tai käyttämällä erillisiä ohjelmia.

Unix-maailmassa tiedostot on perinteisesti pakattu yhteen Tar-
ohjelmalla ja sitten tiivistetty Compress-ohjelmalla.
Compress-ohjelman sijaan käytetään nykyään paljon myös
GnuZip-ohjelmaa (ei sukua PC-mailman PKZip-ohjelmalle.)

Compress-ohjelmalla pakatun tiedoston tunnistaa siitä että se päättyy
.Z-liitteeseen. purkaminen tapahtuu Uncompress-ohjelmalla
kirjoittamalla
uncompress tiedosto.Z
tai pyytämällä FTP-istunnon aikana tiedosto.Z-niminen tiedosto käskyllä
get tiedosto
jolloin Funicin puukotettu FTP-demoni tajuaa että tiedosto halutaan
purettuna ja uncompressoi sen lennossa.

Tar-arkistojen tunnuksena on .tar-pääte nimessä. Tar-pakkaus puretaan
käskyllä
tar -xf tiedosto.tar

Tiedosto jonka nimi päättyy .tar.Z-liitteeseen on pakattu Tar-
ohjelmalla ja sitten tiivistetty Compress-ohjelmalla. Se voidaan joko
purkaa ensin Uncompress-ohjelmalla ja sitten Tar-ohjelmalla tai
levytilaa säästäen käskyllä
zcat tiedosto.tar.Z|tar -xf -

Nämä toimivat useimmissa Unix-installaatioissa:

nimen pääte purkukäsky

.Z uncompress tiedosto.Z
.tar tar -xf tiedosto.tar
.tar.Z zcat tiedosto.tar.Zötar -xf -
.gz gunzip tiedosto.gz
.tgz gunzip -c tiedosto.tgz | tar -xf -
.tar.gz gunzip -c tiedosto.tar.gz | tar -xf -

Unix-koneissa nämä ohjelmat tulevat yleensä käyttöjärjestelmän mukana.

Harvinaisempi on uusi Gnuzip-ohjelma, joka on saatavilla pub/unix
-hakemistosta. Sen käyttämä pääte on .gz


MS-DOS-maailmassa on lukuisia pakkausohjelmia. Tällä hetkellä
suosituimpia ovat Pkzip ja Lha. Lisäksi on olemassa uusi tulokas Arj,
sekä vanhemmat Zoo ja Arc. Nämä kaikki ohjelmat sekä pakkaavat
tiedostot yhteen, että tiivistävät ne, tiedoston kerrallaan. Vastaavat
päätteet ovat .zip, .lzh ja .lha, .arj, .zoo ja .arc.

Funicissa on käytetty aikaisemmin Lha-ohjelmaa, joka on saatavilla
hakemistosta pub/msdos/packing/arc-lbr itsepurkautuvana tiedostona.
Sittemmin on kuitenkin siirrytty Pkzip-ohjelmaan, jonka voi hakea
hakemistosta pub/msdos/starter.

nimen pääte purkuohjelma
.lzh Lha
.lha Lha
.zip Pkunzip
.arc Arc
.arj Arj
.zoo Zoo


Macintosheissa tiedostot on usein tiivistetty ja pakattu Stuffit-ohjelmalla
.sit.bin tai .sit -päätteisiksi tai Compactor-ohjelmalla .cpt -päätteisiksi
arkistoiksi. On myös itsestään purkautuvia ohjelmia, jotka ovat
.sea-päätteisiä. BinHexillä koodatut tiedostot ovat .hqx-päätteisiä ja
niitä voi siirtää myös sähköpostin kautta. Siirrettäessä arkisto koneesta
toiseen on käytettävä binäärimoodia, siirrettäessä Macciin on Macintoshin
päässä valittava MacBinary.

nimen pääte purkuohjelma
.sit.bin Stuffit, Compact Pro, Stuffit Expander
.sit Stuffit, Compact Pro, Stuffit Expander
.hqx BinHex, Compact Pro, Stuffit Expander
.sea itsestään purkautuva
.cpt Compactor, Stuffit Expander


Ongelmia?

Yhteydenottoa ja tiedostojen siirtoa omasta koneesta mikrolle
koskevissa ongelmissa kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen (oman
korkeakoulun) ylläpitoon, koska he todennäköisesti tietävät asiasta
enemmän kuin Funicin ylläpito.

Itse palvelinta koskevissa kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä ehkä
ensisijaisesti siihen henkilöön joka Nicissä omistaa kyseisen tiedoston
(näkyy dir-komennolla). Useimmilla alueilla on myös omat
postituslistat, tässä eräitä tärkeimpiä:

mana...@nic.funet.fi Pääylläpitäjä
mai...@nic.funet.fi Kaikki ylläpitäjät
prob...@nic.funet.fi Vikailmoitukset

csc...@nic.funet.fi TLP:n alue
gnu...@nic.funet.fi GNU-projekti
mac...@nic.funet.fi Macintoshit
molbi...@nic.funet.fi Molekyylibiologia
msdo...@nic.funet.fi MS-DOS
amig...@nic.funet.fi Amiga
sci...@nic.funet.fi Tieteisiin liittyviä asioita
unix...@nic.funet.fi Unix
vms...@nic.funet.fi VMS


Haluatko itse jakaa jotain?

Mikäli haluat levittää jotain yleisemmin (ja tekijänoikeus sallii sen)
riittää yleensä että kopioit sen jonkin sopivan alueen
'incoming'-hakemistoon ja ilmoitat asiasta asianomaisen alueen
ylläpitäjälle. Esimerkiksi jos olet tehnyt uuden hienon MS-DOS-
ohjelman, pakkaa se ensin jollain yleisellä pakkausohjelmalla ja kopioi
sitten Nicciin:

ftp ftp.funet.fi
anonymous
Erkki....@univ.fi
cd pub/msdos/incoming
bin
put foffan.zip
quit

Sitten lähetä postia ylläpidolle ja kerro mitä kopioit:

mail msdo...@nic.funet.fi
Subject: Foffan upload

Olen kopioinut itse tekemäni Foffan-kielen tulkin
pub/msdos/incoming-hakemistoon. Ohjelman kuvaus:

Simple Foffan interpreter for MS-DOS

Erkki Luuseri
Suomen Korkeakoulu
Erkki....@univ.fi

Lisää tietoja tiedostosta README.UPLOADER, Nicin päätasolla.


Epästandardeja lisäyksiä FTP-ohjelmistoon

Nicin FTP-ohjelmistoa on puukotettu mm. rajoittamalla FUNETin
ulkopuolisten käyttäjien samanaikaista määrää ja lisäämällä uusia
ominausuuksia kuten Find-toiminto.

Jälkimmäinen toimii antamalla käsky
quote site find <regexp>
esim.
quote find lha21
quote on paikallisen FTP-ohjelman tapa lähettää Funicin FTP-
ohjelmalle käskyä seuraava merkkijono, tässä tapauksessa 'find lha21'.
Jos find-käskylle annetaan liian yleinen argumentti, on tuloksena
_paljon_ tekstiä, esim 'quote find emacs'. Tällöin kannattaa tuntea se
ohjausmerkki, jolla saadaan kone "hukkaamaan" tulostus, esim. Unixissa
yleensä control-O.


Vinkkejä

Useimmissa Unix-järjestelmissä get-käskyn hakema tiedosto voidaan
ohjata myös putkeen suoraan FTP-ohjelmasta:
get 00README "|more"
eli get-käskyn toinen argumentti voidaan korvata Unixin putkella ja
täten saada tiedosto esimerkiksi tulostumaan näytölle. Vastaavasti
voidaan käyttää käskyä:
get 00README "|grep VMS | more"
jolloin tiedostosta 00README etsitään rivejä joilla mainitaan VMS-
käyttöjärjestelmän nimi ja tulos tulostetaan näytölle ruutu
kerrallaan.

Vastaavasti hakemistolistauksen voi sivuttaa käskyllä

dir . "|more"

'get'-komennon lisäksi on olemassa komento 'mget', joka hakee useita
tiedostoja korvausmerkkien avulla, esim.
mget *foo*
hakee kaikki tiedostot joiden nimessä esiintyy teksti 'foo'. Joissakin
ympäristöissä (ainakin Unix) mget kysyy jokaisen tiedoston kohdalla
erikseen halutaanko se vai ei, tästä päästään eroon antamalla komento
'prompt' ennen 'mget'-komentoa.


FTP-palvelimessa olevien tiedostojen osoite on tapana ilmoittaa
WWW:n käyttämässä URL-muodossa:

ftp://ftp.funet.fi/pub/msdos/packing/arc-lbr/lha213.exe

Jossa ensimmäinen ftp tarkoittaa protokollaa :// erottaa sen
koneen nimestä ja koneen nimen jälkeen tulee polku koneessa.


Eräät ftp-palvelimet tunnistavat myös käyttäjätunnuksen 'ftp' tunnuksen
'anonymous' lisäksi.


Käyttöesimerkki

Seuraavassa tyypillinen istunto, FTP:n ja vastapään tulostamia tekstejä on
typistetty reippaasti.

hila ~ 151: ftp ftp.funet.fi
Connected to nic.funet.fi.
220 nic.funet.fi FTP server (Version 4.494 ...
Name (nic.funet.fi:kiravuo): anonymous
331 Guest login ok, give your email address for password.
Password:kir...@hut.fi (ei tulostu näytölle)

230-Guest login ok, access restrictions apply.
230-There are 15 active foreign anonymous customer(s) presently out of max 16.
230-Local time is now Tue Oct 29 18:24:05 1991
230-
230- There are constant overload problems on our line to USA...
230- Be careful with "cd ..". See /README for info about how
230- symlinks might affect your view of, and movement in archive.
230-
230-We have special access features, see file /README
230 It was last updated Fri Oct 25 14:23:21 1991 - 4.2 days ago

ftp> cd pub
ftp> cd msdos
ftp> dir . "|more"
-rw-rw-r-- 2 msdos1 ftp 397762 Oct 28 08:11 00Index.all
-rw-rw-r-- 1 msdos1 ftp 2964 Aug 28 13:29 00Readme
-rw-rw-r-- 1 msdos1 ftp 401416 Oct 28 08:11 0Contents.info
-rw-rw-r-- 2 msdos1 ftp 602636 Oct 28 08:07 0Dir.lst
-rw-rw-r-- 2 msdos1 ftp 5800 Oct 28 08:10 0Newest.100
-rw-rw-r-- 1 msdos1 ftp 427634 Oct 28 08:10 0Newest.1st
-rw-rw-r-- 1 msdos1 ftp 602636 Oct 28 08:07 0Sorted
drwxrwxr-x 2 msdos1 ftp 2560 Oct 28 08:58 Anonymous.FTP
drwxrwxr-x 9 msdos1 ftp 512 Oct 28 06:51 Finnish
...

ftp> get 0Contents.info "|grep -i spool"
dvp101.lzh Print spooler for use in DESQview
dvps1.lzh Full featured print spooler for DESQview
tpspool.lzh Put printer output to a file (TP source only)
vol10n01.lzh PC Mag: MAKECLIP,MAKEFOX,INT9,BIOSDATA,PCSPOOL
dmp205.lzh Resident print spooler, spools to disk, memory
lpr_q.lzh LPR & LPQ spool print & show queue
spooler.lzh Dynamic print spooler uses EEMS (LIM 3.2/4.x)
spoolg.lzh Fast print spooler
spoolrii.lzh Background print spooler

ftp> quote find vol10n01.lzh
212-Matching case insensitively expr `vol10n01.lzh'
212-Starting to parse /files/ALL_FILES database:
- 120836 Dec 31 14:46 1990 pub/msdos/magazines/pcmag/vol10n01.lzh 212
End of analysis. 1 matches found out of 86247.

ftp> cd magazines
ftp> cd pcmag
ftp> bin
ftp> get vol10n01.lzh
local: vol10n01.lzh remote: vol10n01.lzh
120836 bytes received in 1.1 seconds (1e+02 Kbytes/s)

ftp> quit
221 Goodbye.

hila ~ 152: kermit -is vol10n01.lzh
Escape back to your local system and give a RECEIVE command...

--
Timo Kiravuo, kir...@nixu.fi
http://www.nixu.fi/~kiravuo/
Helsinki, FINLAND

0 new messages