Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

"Säljes" eller "säljas"?

486 views
Skip to first unread message

Stefan Zenker

unread,
Apr 4, 2005, 7:01:05 AM4/4/05
to
Är det korrekt svenska att skriva "cyklar säljes"? Ska det kanske heta
"cyklar säljas"? Här är det lätt att trampa fel!

/Stefan Zenker

Jana(US)

unread,
Apr 4, 2005, 7:23:25 AM4/4/05
to
"Stefan Zenker" kvad:

> Är det korrekt svenska att skriva "cyklar säljes"? Ska det kanske heta
> "cyklar säljas"? Här är det lätt att trampa fel!

Det heter "säljes". Det är en äldre form för "säljs" som stelnat i denna
annonserande användning. "Säljas" är mycket riktigt pluralformen till
"säljes", och borde rimligen ha varit den korrekta att använda i det
exempel du anger. Men såväl singular- som pluralformerna är idag ersatta
av "säljs", och "säljes" är den av de äldre formerna som överlevt, men
alltså endast i specialuttryck, och då betecknande såväl en- som flertal.

"Till salu" är ju för övrigt ännu ett stående uttryck med gamla anor som
även det betyder "till försäljning".

--
A noise annoys an oyster

Arndt Jonasson

unread,
Apr 4, 2005, 8:01:32 AM4/4/05
to

"Jana(US)" <sp...@jana.se> writes:
> "Stefan Zenker" kvad:
> > Är det korrekt svenska att skriva "cyklar säljes"? Ska det kanske heta
> > "cyklar säljas"? Här är det lätt att trampa fel!
>
> Det heter "säljes". Det är en äldre form för "säljs" som stelnat i
> denna annonserande användning. "Säljas" är mycket riktigt pluralformen
> till "säljes", och borde rimligen ha varit den korrekta att använda i
> det exempel du anger. Men såväl singular- som pluralformerna är idag
> ersatta av "säljs", och "säljes" är den av de äldre formerna som
> överlevt, men alltså endast i specialuttryck, och då betecknande såväl
> en- som flertal.

På väggen till en blomsterbutik i närheten av en kyrkogård i närheten
av där jag bor står det "kransar bindas". Förmodligen är skylten från
sextiotalet eller äldre.

Samma sak som för "säljes" gäller för övrigt "köpes".

Torkel Franzen

unread,
Apr 4, 2005, 8:02:44 AM4/4/05
to
Arndt Jonasson <do-no...@invalid.net> writes:

> Samma sak som för "säljes" gäller för övrigt "köpes".

"Säljs" och "köps" är helt korrekta former.

Alexander Backlund

unread,
Apr 4, 2005, 8:12:45 AM4/4/05
to

"Jana(US)" <sp...@jana.se> skrev i meddelandet
news:425123ae$0$25957$892e...@authen.white.readfreenews.net...

> "Stefan Zenker" kvad:
>> Är det korrekt svenska att skriva "cyklar säljes"? Ska det kanske heta
>> "cyklar säljas"? Här är det lätt att trampa fel!
>
> Det heter "säljes". Det är en äldre form för "säljs" som stelnat i denna
> annonserande användning. "Säljas" är mycket riktigt pluralformen till
> "säljes", och borde rimligen ha varit den korrekta att använda i det
> exempel du anger. Men såväl singular- som pluralformerna är idag ersatta
> av "säljs", och "säljes" är den av de äldre formerna som överlevt, men
> alltså endast i specialuttryck, och då betecknande såväl en- som flertal.

Den längre formen kan ännu användas på alla verb.


Arndt Jonasson

unread,
Apr 4, 2005, 8:17:38 AM4/4/05
to

Har jag påstått något annat? I annonser brukar "köpes" skrivas, men
knappast i några andra sammanhang numera. Det var det som var poängen.

Torkel Franzen

unread,
Apr 4, 2005, 8:21:13 AM4/4/05
to
Arndt Jonasson <do-no...@invalid.net> writes:

> Har jag påstått något annat?

Nej, jag läste slarvigt.

Jana(US)

unread,
Apr 4, 2005, 10:12:05 AM4/4/05
to
"Alexander Backlund" kvad:

Hur menar du nu? Om det var en invändning mot något av det jag skrev så
undrar jag mot vad?

Den längre pluralformen har åtminstone fallit ur användning, kan vi nog
enas om. I de fall den längre formen används i passiva konstruktioner
idag så är det den längre singularformen man ser, oavsett aktuellt
numeris. Uttryck som "fiskfiléerna vändes i mjöl och stekes" går
förvisso an. Men "fiskfiléerna vändas i mjöl och stekas" föll bort då vi
gjorde oss av med verbens pluralformer, och måste ses som föråldrat.

Mitt intryck är att formerna med -e- främst är i användning i språkligt
konservativa sammanhang som fasta uttryck, lagtexter och formellt språk
eller i specialsammanhang som recept eller liknande.

Jana(US)

unread,
Apr 4, 2005, 10:13:37 AM4/4/05
to
"Jana(US)" kvad:

> så
> undrar jag mot vad?

Eller snarare: mot vad.

Niklas Karlsson

unread,
Apr 4, 2005, 1:28:30 PM4/4/05
to
>>
> "Alexander Backlund" kvad:
...

> Den längre pluralformen har åtminstone fallit ur användning, kan vi
> nog enas om. I de fall den längre formen används i passiva
> konstruktioner idag så är det den längre singularformen man ser,
> oavsett aktuellt numeris. Uttryck som "fiskfiléerna vändes i mjöl och
> stekes" går förvisso an. Men "fiskfiléerna vändas i mjöl och stekas"
> föll bort då vi gjorde oss av med verbens pluralformer, och måste ses
> som föråldrat.
..
<<

Här ser man också vådan med att använda e-formen. För verb av andra
konjugationen som slutar på d sammanfaller ju e-formen i presens med den
passiva former i preteritum. "Filéerna vändes" kan således betyda att de
vänds nu (i presens) eller att de vändes i går (preteritum). Inte minst
av denna anledning rekommenderar man den kortare formen utan e i
presens.

Men just i annonser har e-formen överlevt av någon anledning. Kanske kan
man tolka det som ett eget slags modus. "Köpes" skulle i så fall ha en
annan modilitet än "köps". I ett enda fall innebär e-formen en helt
avvikande betydelse än formen utan e, och det är i paret syns och synes.
Denna distinktion existerar dock endast i presens.

Så får vi inte glömma att det finns en liten grupp verb där e är
obligatoriskt i presens och det är de verb av andra och fjärde
deklinationen vars stam slutar på s. Två vanliga exempel är "läses" och
"löses": "I tidningar som läses finns det korsord som löses." Mindre
vanliga är kanske "myses" och "fises": "I fåtöljer där det myses finns
det fjärtar som fises."

Detta e tycks vara en del av verbstammen eftersom den, till skillnad
från e:et i "vanlig" presens, utlöser grav accent.

/Niklas


Alexander Backlund

unread,
Apr 4, 2005, 5:01:42 PM4/4/05
to

"Jana(US)" <sp...@jana.se> skrev i meddelandet
news:42514b36$0$28721$892e...@authen.white.readfreenews.net...

> "Alexander Backlund" kvad:
>> "Jana(US)" <sp...@jana.se> skrev i meddelandet
>> news:425123ae$0$25957$892e...@authen.white.readfreenews.net...
>>
>>>"Stefan Zenker" kvad:
>>>
>>>>Är det korrekt svenska att skriva "cyklar säljes"? Ska det kanske heta
>>>>"cyklar säljas"? Här är det lätt att trampa fel!
>>>
>>>Det heter "säljes". Det är en äldre form för "säljs" som stelnat i denna
>>>annonserande användning. "Säljas" är mycket riktigt pluralformen till
>>>"säljes", och borde rimligen ha varit den korrekta att använda i det
>>>exempel du anger. Men såväl singular- som pluralformerna är idag ersatta
>>>av "säljs", och "säljes" är den av de äldre formerna som överlevt, men
>>>alltså endast i specialuttryck, och då betecknande såväl en- som flertal.
>>
>> Den längre formen kan ännu användas på alla verb.
>
> Hur menar du nu? Om det var en invändning mot något av det jag skrev så
> undrar jag mot vad?
>
> Den längre pluralformen har åtminstone fallit ur användning, kan vi nog
> enas om. I de fall den längre formen används i passiva konstruktioner idag
> så är det den längre singularformen man ser, oavsett aktuellt numeris.
> Uttryck som "fiskfiléerna vändes i mjöl och stekes" går förvisso an. Men
> "fiskfiléerna vändas i mjöl och stekas" föll bort då vi gjorde oss av med
> verbens pluralformer, och måste ses som föråldrat.

Det var så jag menade.


Jan Böhme

unread,
Apr 5, 2005, 7:49:30 AM4/5/05
to

Niklas Karlsson wrote:
> >>
> > "Alexander Backlund" kvad:
> ...

> > Uttryck som "fiskfiléerna vändes i mjöl och
> > stekes" går förvisso an. Men "fiskfiléerna vändas i mjöl och
stekas"
> > föll bort då vi gjorde oss av med verbens pluralformer, och
måste ses
> > som föråldrat.

> Här ser man också vådan med att använda e-formen. För verb av


andra
> konjugationen som slutar på d sammanfaller ju e-formen i presens med
den
> passiva former i preteritum. "Filéerna vändes" kan således betyda
att de
> vänds nu (i presens) eller att de vändes i går (preteritum). Inte
minst
> av denna anledning rekommenderar man den kortare formen utan e i
> presens.

Man kan ju tillägga att det inte finns någon som helst anledning att
använda vare sig "säljs" eller "säljes" i annonstext, om man inte
är ruskigt snål. Det behändiga prepositionsuttrycket "till salu" är
ju en utmärkt och okontroversiell ersättning.

Tyvärr går det inte riktigt lika enkelt med "köps/köpes". Att
"säljes" överhuvudtaget används alls beror säkerligen på analogi
med det ofta parallellt förekommande "köpes"

> Men just i annonser har e-formen överlevt av någon anledning.
Kanske kan
> man tolka det som ett eget slags modus. "Köpes" skulle i så fall ha
en
> annan modilitet än "köps".

Modus snofsativ eller imponativ, i så fall.

Jan Böhme

Arndt Jonasson

unread,
Apr 5, 2005, 8:14:15 AM4/5/05
to

"Jan Böhme" <jan....@sh.se> writes:

> Niklas Karlsson wrote:
> > Men just i annonser har e-formen överlevt av någon anledning.
> Kanske kan
> > man tolka det som ett eget slags modus. "Köpes" skulle i så fall ha
> en
> > annan modilitet än "köps".
>
> Modus snofsativ eller imponativ, i så fall.

Kan man återuppväcka niandet kan man säkert återuppväcka presens
konjunktiv också, det vore skoj.

[liten paus]

Hmm, jag ville söka fram förekomster av t.ex. "skrives" med Google,
men den här meningen gjorde mig förvånad:

"Protokoll skrives och lägges ut på skolans Intranät".

Lars Enderin

unread,
Apr 5, 2005, 8:24:59 AM4/5/05
to

Jag undrar också hur stor bokstav i "Intranät" motiveras. (Citatet ger
bara en träff om man tar med "".)

Stefan Zenker

unread,
Apr 6, 2005, 2:25:08 AM4/6/05
to
"Jana(US)" <sp...@jana.se> wrote in message news:<425123ae$0$25957$892e...@authen.white.readfreenews.net>...

Alltså egentligen en felaktig arkaisering som vunnit burskap hos en
fåvitsk allmänhet och därigenom blivit korrekt svenska? Har man
någonsin skrivit "velocipeder säljes"?

/Stefan Zenker

Alexander Backlund

unread,
Apr 6, 2005, 5:26:32 AM4/6/05
to

"Stefan Zenker" <s...@ssc.se> skrev i meddelandet
news:205baa16.05040...@posting.google.com...

Det har varit korrekt svenska ända sedan de plurala verbformerna övergavs...


CV

unread,
Apr 8, 2005, 6:10:51 AM4/8/05
to
Arndt Jonasson wrote:
> Samma sak som för "säljes" gäller för övrigt "köpes".

Liksom för många andra verb.

Fast det är väl framför allt dessa två som figurerar mycket i annonser.

hälsn. CV

Message has been deleted

Jana

unread,
May 3, 2005, 6:03:32 AM5/3/05
to
"Alexander Backlund" kvad:

Det är nog svårt att svara på exakt hur korrekt uttrycket ("säljes"
syftande på plural) uppfattades under den tid som följde närmast efter
det att de plurala verbformerna officiellt övergavs.

Det förefaller försåvitt mest troligt att det officiella övergivandet
föregicks av ett allmänt utbrett talspråkligt övergivande, vilket talar
för att såväl "säljs" som "säljes" i plurala sammanhang varit korrekt
eller åtminstone idiomatisk svenska långt innan de plurala verbformerna
officiellt övergavs.

0 new messages