BREAKING NEWS: Found 78 at Nazca-lines - Re: ET-Break - Was: Du må være knald-i-låget, Taliban! + Homeworks for idiots! - Re: News 2021-08-01, 1644 days to global Nuclearwar

1 view
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Aug 9, 2021, 11:44:40 PM8/9/21
to
BREAKING NEWS: Found 78 at Nazca-lines -
Re: ET-Break -
Was: Du må være knald-i-låget, Taliban! + Homeworks for idiots! -
Re: News 2021-08-01, 1644 days to global Nuclearwar

File 23.008 ...
Abraham-code, 78
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/78/23-008
https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/23-xxx/23-0xx/23-00x/23-008

Translation to English
(Hope it will come out soon)
https://sites.google.com/view/abraham-c/found/78/23-008/en

-

Den 10-08-2021 kl. 03:21 skrev Kall, Mogens:

Subject: ET-Break -
Was: Du må være knald-i-låget, Taliban! + Homeworks for idiots! -
Re: News 2021-08-01, 1644 days to global Nuclearwar
Newsgroups:
News:dk.politik
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Tue, 10 Aug 2021 03:21:25 +0200
23007 <6111d497$0$700$1472...@news.sunsite.dk>
Terror (abuse of power)
https://sites.google.com/view/terror-abuse-of-power/files/23-xxx/23-0xx/23-007
https://groups.google.com/g/dk.politik/c/BxRV0nb3jg8/m/JzmRTUFrAAAJ
>
> -
>
> Interrupt RETURN from ...
>
> Subject: Der er scoret -
>     Re: Found angle 104 at Hebron (Big-Bang-DATA) -
>     Re: 7.435,55 years ago (5.435,55 BC) ? -
>     Re: Found 108 (at Daniels Book) -
>     Re: Found ET-*Copyright*-1,44 -
>     Re: Abraham-kode
> Newsgroups:
>     News:dk.livssyn.kristendom
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> Date: Mon, 9 Aug 2021 17:41:09 +0200
> 23005 <61114c95$0$694$1472...@news.sunsite.dk>
> https://groups.google.com/g/dk.livssyn.kristendom/c/1RjZ4SkaHSk/m/ZisLOa4_BAAJ
> >
> >> Found angle 104 at Hebron (Big-Bang-DATA)
> >>
> >> File 23.004 ...
> >> https://sites.google.com/view/a-code-f-001/files/23-xxx/23-0xx/23-00x/23-004
> [ ... ]
> > Se tillige ...
> >
> > Mht. meter-systemet ...
> > https://sites.google.com/site/abraham175code/000-found-meter-system
> >
> > Mht. 360°-systemet ...
> > https://sites.google.com/site/abraham175code/found-360-arc-degrees-system
>
>
> Forestil dig nu, at jeg fx. boede i Kabul, og at Taliban myrdede
> mig.
>
> Hvad ville det få af konsekvenser mht. UFO-efterforskningen ?
>
> Ville det hele gå tabt?
>
> Ja, muligvis desværre!
>
> Og så er det, at jeg kun har én kommentar hertil:
>
> Du må være knald-i-låget, Talibal! Din forståelse af sandheden
> bliver IKKE en pind bedre af at myrde enhver, der er uenig med dig!
> Og dine løgne bliver IKKE mere sandfærdige af at gentage dem i en
> uendelighed.
>
> Det hedder indoktrinering på dansk: *Hjernevask*!
>
> Men fortæl mig nu, du dersens Karl-smart, som påstår, at du har
> patentret på det hele:
>
>
> Da vi nu har fundet *bevis* for, at der er blevet anvendt 104°
> BÅDE i Nazca-linjerne (ud for Square) OG ved Hebron (i Israel).
>
> KUNNE der så OGSÅ være en *sammenhæng* mht. de anvendte Big Bang
> DATA (1335-830-505)?
>
> Let's try:
>
> (
> Og det er så her, at jeg gør indsigelser:
>
> (Jeg bruger eksemplets magt til at anskueliggøre problemstillingen)
>
> Hypotetisk set ville denne efterforskning nu gå tabt, dersom du
> myrdede mig.
>
> Og så bliver Menneskeheden ALDRIG klogere (hvad angår denne
> UFO-efterforskning)!
>
> Og så vil Menneskeheden MÅSKE gå glip af en MEGET vigtig stævning;
> You know: Close Encounters of the Third Kind (Nærkontakt af 3.
> grad, Stævnemøde).
>
> Og dét er da fuldkommen gak-gak, ikke sandt? - Hul-i-hovedet!
> )
>
>
> Altså:
>
> (Homework for idiots:)
>
> Hvis Nazca-BB-440-0 svarer til Jerusalem, og Nazca-Square svarer
> til Hebron ...
>
> Findes der så et punkt (i Nazca-linjerne), der svarer til Sodoma?
>
> Og da nu afstanden fra Hebron til Jerusalem er på 30,4217 km (505),
> og afstanden fra Hebron til Sodoma er på 50,0000 km (830), ...
>
> Skal vi da kunne finde Sodoma (i Nazca-linjerne) ved at overføre
> denne information til de lokale opmålinger (i Nazca-linjerne)...
>
>
> Og netop i det samme blev jeg afbrudt af en røst fra Himlen
> (perhaps the voice of ET), der sagde:
>
> (2021-08-10, Tuesday, CET 03:08, GMT 01:08)
> - "Svar mig!"
>
> Heysan, mon friend - LOVELY to hear Your voice again ... :-)


Jeg "fristes" over evne (til at fortsætte, selvom det er midt
om natten her i Danmark lige nu CET 03:23) ...


Input:

Square
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/nazca/square
-75,175838 -14,711505
-14.711505, -75.175838
https://goo.gl/maps/EhXbn3FeJUAjoGMc9

and ...

Nazca-440-0
https://sites.google.com/view/abraham-c/objects/nazca/square/150-line/440
-75,2104000172833 -14,6637910201212
-14.6637910201212, -75.2104000172833
https://goo.gl/maps/E6ou7bWLmDtPWrCy7
64,50017018 global-600-units to Crater-Mexico
4300,011 km to Crater-Mexico (40.000 km system)

Distance between Square and Nazca-440-0
6,4781 km (Google-system)

(Dette svarer til de 30,42166666 enheder (505)).

Sodoma forventes derfor at befinde sig på Luxor-187-linjen i en
afstand fra Square på ...

6,4781 * 50,0000 / 30,42166666 = 10,6471812876 km


Nazca-Sodom-test-3
-14.676640953819533, -75.0836457854497
https://goo.gl/maps/7XBmF7zAxB6iwY5d8
10,6472 km to Square


Stedet ligger (ligesom punktet Nazca-BB-440-0) lidt udenfor
Nazca-linjerne i noget, der ligner et flodleje (men dem er der
flere af i området), så - symbolsk set - ...


Hmm ...

Det var IKKE ligefrem jackpot!

Vi fandt IKKE den "rygende pistol"!


Og så har jeg fået license to kill, kunne en taliban-galning så
udbryde.

Nej, selvfølgelig ikke, din idiot!


Hmm ...

Kan vi eventuelt finde andre objekter ?

Hvad med Jericho ?

22,2566 km to Jerusalem
49,7519 km to Hebron-test-3
69,0906 km to Sodom-test-3

=>

Nazca-lines:
6,4781 * 22,2566 / 30,42166666 = 4,7394 km
6,4781 * 49,7519 / 30,42166666 = 10,5943 km
6,4781 * 69,0906 / 30,42166666 = 14,7124 km

Square
begin
Counter = 30,84
30,84 + 10,5943 = 41,4343 km Jericho
41,4343 + 14,7124 = 56,1467 km Sodom-test-3

Nazca-Jericho
-14.621385253006878, -75.20795345408197

Nazca-440-0
73,27 + 4,7394 = 78,0094 km


Gosch!

Er du klar over, hvad dette betyder, hjernevaskede
Taliban-idiot (with license-NOT-to-kill) ?


Det betyder, at vi nu endelig har fundet et videnskabeligt
*bevis* på, at tallet 78 anvendes (i deres
Nazca-målestoksforhold).

Og hvad var det nu tallet 78 dækkede over ?

Input memory from ...

https://sites.google.com/view/measuring-stick
Was (before the Google-vandalismüs/destruction 2021-09-01):
https://sites.google.com/site/etbible/home/measuring-stick

1.
Isoptopet 78_platin-193 (½-life = 50 år)

For more information, see ...
https://sites.google.com/view/isotope-evidence/78-pt-193


Hmm ...

Den opmåling må vi vist hellere lige *efterkontrollere*:

(
RESET

Test 1

Counter = 0

Start-position

Square
Counter = 0,00 km

Nazca-Sodom-test-3
Counter = 10,65 km

Nazca-BB-440-0
Counter = 24,36 km

Square
Counter = 30,84 km

Nazca-Jericho
Counter = 41,44 km

Nazca-Sodom-test-3
Counter = 56,15 km

Square
Counter = 66,80 km

Nazca-BB-440-0
Counter = 73,27 km

Nazca-Jericho
Counter = 78,00 km


Test 2

(
"Hand luggage":

Nazca-Sodom-test-3
10,6472 km to Square

Distance between Square and Nazca-440-0
6,4781 km (Google-system)

Distance between Nazca-Sodom-test-3 and Nazca-440-0
6,4781 * 64,5 / 30,42166666 = 13,73486386 km

Nazca-Jericho
4,7394 km to Nazca-BB-440-0 (Jerusalem)
10,5943 km to Nazca-Square (Hebron-test-3)
14,7124 km to Nazca-Sodom (Sodom-test-3)
)

Counter = 0

Start-position

0
Square
Counter = 0,00 km

1
Nazca-Sodom-test-3
Counter = 10,6472 km
10,65 km

2
Nazca-BB-440-0
Counter = 10,6472 + 13,7349 = 24,3821 km
24,36 km

3
Square
Counter = 24,3821 + 6,4781 = 30,8602 km
30,84 km

4
Nazca-Jericho
Counter = 30,8602 + 10,5943 = 41,4545 km
41,44 km

5
Nazca-Sodom-test-3
Counter = 41,4545 + 14,7124 = 56,1669 km
56,15 km

6
Square
Counter = 56,1669 + 10,6472 = 66,8141 km
66,80 km

7
Nazca-BB-440-0
Counter = 66,8141 + 6,4781 = 73,2922 km
73,27 km

8
Nazca-Jericho
Counter = 73,2922 + 4,7394 = 78,0316 km
78,00 km

Konklusion:

Opmålingen er korrekt. Det ér tallet 78, der peges på!

De små unøjagtigheder (her på i alt 32 meter ud af 78.000 meter)
er petitesser! Blandt andet ved vi slet ikke helt nøjagtig, hvor
Jericho lå!
)


Vi kan på den baggrund derfor nu OGSÅ tillade os at *konkludere*,
at tallene 50 og 78 anvendes SAMTIDIG, hvilket bestyrker
mistanken om, at det ér isotopet 78-Platin-193 (½-life = 50
years), der bruges som målestok (til at opmåle afstande ude i
Universet)!

Fes den ind på lystavlen, Taliban ?

"Kanske" der er nogle ting (i din virkelighedsforståelse), der
BØR revideres!


With klind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerlighedssprog/test-dit-kaerlighedssprog
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22901a <6098decb$0$691$1472...@news.sunsite.dk>
https://groups.google.com/g/dk.test/c/MRWueyeFrn8/m/BQ9aB3mQBgAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/view/kall-tree File no 23008
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages