Found Big Bang 440 (Place of the Temple Mount, Jerusalem) - Re: Hypotese-forslags-ændring 2 - Re: Rekonstruktion, version 1 - Re: Abraham-koden

4 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Aug 7, 2020, 6:23:25 AM8/7/20
to

Place of the Temple Mount, Jerusalem (Found Big Bang: 440,035) -
Re: Hypotese-forslags-ændring 2 -
Re: Rekonstruktion, version 1 -
Re: Abraham-koden

File 22.387z3 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/z3

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/z3

-

Den 07-08-2020 kl. 10:38 skrev Kall, Mogens:
>
> Hypotese-forslags-ændring 2 -
> Re: Rekonstruktion, version 1 -
> Re: Abraham-koden
>
> File 22.387x ...
> https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/x
>
> Google-auto-translation:
> From Danish to English (and many other languages)...
>
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/x
>
>
> -
>
> Den 01-08-2020 kl. 15:13 skrev Kall, Mogens:
>
> Newsgroups:
> News:dk.videnskab
> Subject: Rekonstruktion, version 1 - Re: Abraham-koden
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> Date: Sat, 1 Aug 2020 15:13:11 +0200
> 22387a news:5f256a6a$0$695$1472...@news.sunsite.dk
> https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387
> https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/44CslFbMBwAJ
> [
> File 21560, Subject: Abraham-koden ]
> https://sites.google.com/site/etbible/home/abraham-code/21-560
> ]
> >> Da kan en ny hypotese opstilles:
> >>
> >> Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
> >> *hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...
> >>
> >> Abraham-75 = distance from South-America to Africa
> >> Abraham-99 = distance from Crater-Mexico to South-America
> >> Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
> >> Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
> >> Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
> >> =>
> >> Cygnus-A mistanke:
> >> Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
> >> Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
> [ ... ]
> > Muligvis er vi på den baggrund i stand til at rekonstruere noget af
> > koden; idet ...
> >
> > 1.
> > Vi kan IKKE ændre på Kraterets placering i Mexico
> >
> > 2.
> > Vi kan heller ej ændre på afstanden mellem Afrika og Sydamerika
> >
> > 3.
> > Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Sydamerika
> >
> > 4.
> > Vi kan heller ej ændre på afstanden fra Krateret til Afrika.
> >
> >
> > Men ...
> >
> > HVIS vi ønsker at inddrage de tektoniske pladers bevægelser, da
> > havner vi i Afrika (og IKKE ovre i Asien), ...
> >
> > Og her er det så, at noget iøjnefaldende gør sig gældende mht.
> > valget af Stonehenge:
> >
> > Den er placeret udfor 1/5 af en jordomdrejning
> >
> > (hvilket svarer til 120 global units i deres 600-tal-system)
>
> Compare with ...
>
> 22387v news:5f2cb8c3$0$689$1472...@news.sunsite.dk
> https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/v
> https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/0wmaGaevAgAJ
> >
> > Mexico, westcoast
> > (næsten ved halvøen sydspids, hvor den er smallest)
> > (almost at the southern tip of the peninsula, where it is narrowest)
> > ca.
> > 23.914916, -110.821317
> > 24.080948, -111.009528
> > 24.082663, -111.010632
> > 24.087164, -111.015321
> > 24.087777, -111.015989 Stonehenge
> > 24.088025, -111.016137 (NE-of-Stonehenge)
> > 40__________185,026895
> > Samlet afstand: 12.506,71 km (7.771,31 mi)
> >
> > Find 12.500 km:
> > 24.964756, -112.224269
> > 41,61_______187,040448
> >
> > 12.500 * 600/40.000 = 187,5
>
>
> Tal- *symbol* -genkendelse:
>
> 40.000 * 5/(4*4) = 12.500
> 10.000 * 5/(4*1) = 12.500
> _________5/___1
>
>
>
> Såfremt det *primært* er dét, der har været hensigten at kommunikere
> (med the Stonehenge-MonkeySphinx-line), da ligger Stonehenges
> position nu ret *fastlåst* til denne linje.
>
> Og i så fald:
>
> Vi kan nu *forklare* (ud fra en *videnskabelig* begrundelse, HVORFOR
> Stonehenge er placeret lige præcis dér, hvor den er!
>
> Men det må komme an på en prøve!
>
>
> [ File 22.387a, fortsat ]
> >
> >
> > Teoretisk set KUNNE man også være andre *letgenkendelige* brøker:
> >
> > 1/1 = 600
> > 1/2 = 300
> > 1/3 = 200
> > 1/4 = 150
> > 1/5 = 120 ... focus
> > 1/6 = 100
> > 1/7 = 85,71...
> > 1/8 = 75
> >
> >
> > Men KUN *nogle* af dem når fra Krateret helt over til Europa/Afrika.
> >
> > Resten går "tabt" undervejs ude i Atlanterhavet!
> >
> >
> > Homework:
> >
> > Rekonstruktionen må derfor starte med at undersøge hvilke brøker,
> > der kan lade sig gøre, samt i hvilken retning de peger.
>
>
> Interrupt RETURN from ...
>
> Newsgroups:
> News:dk.videnskab
> Subject: Re: Monkey-Sphinx:
> Found 61 (NewFoundland), 185 and 187 (Mexico) -
> Re: Found 440 (Big Bang) -
> Re: Found 78 -
> Re: Crater, version 4 -
> Re: Pyramids: Found 43 and the meter-system =>
> Found the Crater-Giza-line -
> Re: Rekonstruktion, version 1 -
> Re: Abraham-koden
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> Date: Fri, 7 Aug 2020 06:02:31 +0200
> 22387w news:5f2cd25a$0$696$1472...@news.sunsite.dk
> https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-3xx/22-387/w
> https://groups.google.com/d/msg/dk.videnskab/J5vLg962edQ/2UvCKZy1AgAJ
> >
> > Sphinx:
> > 172,000000
> > 172,0x
> > ....
> > 173
> > Conclusion: Counter *above* (overflow)
> >
> > and ...
> >
> > Monkey-Sphinx:
> > Counter
> > 49
> > ....
> > 49,89x
> > 50,000000
> > Conclusion: Counter *below*
> >
> > =>
> >
> > Big Bang:
> > 440,035 80,42166667
> > 156,62840722 (distance to GC)
> >
> > Create lines from:
> [ ... ]
> > Temple distance to Sphinx-(Birdline-to)-Jericho-line
> > 31.783068, 35.232408
> > 0,61991 km (distance to Temple-Jerusalem)
> > 439,3899 km (distance to Sphinx)
> >
> > =>
> >
> > _____________________439,39 ............ Sphinx
> > 0,61991 + 439,3899 = 440,00981
> > 0,61991 + 439,3921 = 440,01201
> > Compare with ________440,035 ........... Big Bang
> >
> >
> > Found Big Bang longitude-number ?
> >
> > =>
> >
> > Searchstring:
> > 80,42166667 km
> >
> > as distance from Sphinx and/or Temple-Jerusalem
>
>
> Konklusion:
>
> Idet tallene IKKE er 100 % præcise endnu, må konklusionen være, at
> der endnu er noget, som vi ikke har taget højde for!
>
> Hypotese-forslags-ændring 2:
>
> 1.
> Crater-M.Everest-line *flyttes* en anelse mod vest ud for Krater, så
> den passer til vores målestok Platin-193, fordi det må antages, at det
> er dét, de ønsker at informere os om (altså denne målestok på ½-life
> lig med 50 år).
> =>
> Find position 78 (fremfor 78,5...) at ...
> M.Everest-Crater-line crossing Calakmul-Xcambó-line
>
> 2.
> Stonehenge-Monkey/Sphinx-line *flyttes*, så distancen til Stonehenge
> bliver på 50 (fremfor 49,89...)
> [NB! Givetvis udgår dette punkt 2 på baggrund af 61 (NewFoundland),
> 185 og 187 (Mexico, west) samt distancen-på-12.500-km fundene på
> Stonehenge-Monkey/Sphinx-line.
>
> 3.A
> Sphinx-Jerusalem korrigeres til målte Big Bang værdier på 440,035 km
> (fremfor 439,3921 km)
>
> 3.B
> Undersøg og beregn - om mulig - deres-Big-Bang-værdier ud fra deres
> position på himlen i en afstand til os på 2419 lysår. Se evt. ...
> https://sites.google.com/site/etbible/home/pictures/3135


Jerusalem-175 (Temple)
31.778077, 35.235312
https://goo.gl/maps/iWjx2FYpBS65wUeX8
439,5096 km (distance to Pyramid-1, Le grand, Giza)


1. Pyramide top
Den store pyramide i Giza
29.978940, 31.134104
https://goo.gl/maps/cfwgRqkEZRS7Y4oMA
537,0 m (distance to Sphinx)


4. Sfinksen/Sphinx i Giza
Head of the Lion
29.975285, 31.137745
https://goo.gl/maps/ukh7V3si3HxShgku6
537,0 m (distance to Pyramid-1)

=>

Compare ...

439,5096 + 0,5370 = 440,0466
____________________440,035 ........... Big Bang


Unøjagtigheden er nu helt nede på blot sølle 11,6 meter, og ...

Vi ved ikke helt præcis, HVOR på Tempelpladsen i Jerusalem Templet
stod, så de 11,6 meters unøjagtighed KAN skyldes dette, forrdi de 2
andre positioner (Pyramid-1 og Sphinx) er MEGET nøjagtige!

Searchstring:
Place-of-The-Temple-Jerusalem

Original:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Ex+38.9-13&version=DN1933
https://www.biblegateway.com/passage/?search=+Ex+38.9-13&version=BPH

2 Mosebog 38:9-13, Bibelen på hverdagsdansk

Indhegningen omkring forgården

9
Derpå blev indhegningen omkring forgården lavet. Til sydsiden
blev der lavet en 45 m lang stofvæg af fintvævet linned.

Kommentar:

Her gengives altså 1 alen = 45 cm.
Andre kilder siger 1 alen = 46 cm.


10
Til at holde stofvæggen blev der lavet 20 stolper med dertil
hørende bronzesokler, sølvkroge og sølvstænger.

11
Nordvæggen var også 45 m lang med 20 stolper, bronzesokler,
sølvkroge og sølvstænger.

12
Vestsiden bestod af en 22,5 m lang stofvæg hængt op ved hjælp af
sølvkroge og sølvstænger på ti stolper med dertil hørende
bronzesokler.

13 Østsiden med indgangen til boligen var ligeledes 22,5 m lang.


Se evt. billede/picture af Templet i Jerusalem:
https://sites.google.com/site/etbible/home/pictures/bible/temple


Found:

Temple Mount
https://goo.gl/maps/P1JxVRhz6vpBBswZ8

"North-South" distrance around 162,83 meter
"East-West" distance around 121,51 meter

162,83 /23 = 7,08...
121,51 /46 = 2,64...


Målt:
line goes from ...
31.777488, 35.235653
... to ...
31.778944, 35.234822
distance = 179,67 m

Linjen krydser lige igennem dér, hvor Moskéen 'Dome of the Rock' ...
31.778077, 35.235312

Så ...

Muslimerne har været ret præcise omkring år 800 e.Kr. mht.
placeringen!

Se evt. picture:

https://goo.gl/maps/cjsrS2xPYGj3NAGB7
=>
https://sites.google.com/site/abraham175code/jerusalem-175/temple
https://sites.google.com/site/abraham175code/jerusalem-175/temple/Big-Bang-001,cut-001.jpg


Hmm ...

Sikke noget ÆVL, jeg her har fyret af, fordi ...

Opmålingen er FORKERT; idet tal-værdien 440,035 IKKE blev anvendt
(men derimod 440,0466).

Så de rigtige tal og opmålinger er følgende:

Målt:
line goes from ...
31.777484, 35.235519
... to ...
31.778937, 35.234686
distance = 179,67 m

Linjen krydser FORTSAT lige igennem dér, hvor Moskéen 'Dome of the
Rock' (men dog IKKE længere i centrum af Kuplen) ...
31.778052, 35.235193
https://goo.gl/maps/TtwU78whC74BVsW57


Afstanden mellem de to punkter er (som forventet) på ...
31.778077, 35.235312
11,51 m

https://goo.gl/maps/cjsrS2xPYGj3NAGB7
=>
https://sites.google.com/site/abraham175code/jerusalem-175/temple
https://sites.google.com/site/abraham175code/jerusalem-175/temple/Big-Bang-002,cut-001.jpg


Det var næsten rekonstruktionen af Templets placering (i forhold til
objekterne i Giza, Egypten)!


Wish You all a GOOD "Animal"-hunting ...


NB!
FUT sat UDELUKKENDE til nyhedsgruppen ...
News:dk.videnskab


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22387z3

File 22.387y Still NOT online ... :-(
Sent:
Date: Fri, 7 Aug 2020 12:04:44 +0200

and ...

File 22.387z Still NOT online ... :-(
Sent:
Date: Fri, 7 Aug 2020 12:12:10 +0200

File 22.387z2 Still NOT online ... :-(
Sent:
Date: Fri, 7 Aug 2020 12:18:45 +0200

Kall, Mogens

unread,
Aug 9, 2020, 5:12:20 AM8/9/20
to
Re: Found 80½ (Tel Shiloh) -
Re: Found Big Bang 440 (Place of the Temple Mount, Jerusalem) -
Re: Hypotese-forslags-ændring 2 -
Re: Rekonstruktion, version 1 -
Re: Abraham-koden

File 22.400 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-4xx/22-40x/22-400

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=da&tl=en&u=https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-4xx/22-40x/22-400

-

Den 09-08-2020 kl. 08:08 skrev Kall, Mogens:

> 22.399
>
> Den 09-08-2020 kl. 03:18 skrev Kall, Mogens:
>> File no 22.396
>>
>> Den 08-08-2020 kl. 17:14 skrev Kall, Mogens:
>>
>>> File no 22.395
>>>
>>> Den 08-08-2020 kl. 13:07 skrev Kall, Mogens:
>>>> File no 22.394
>>> [ ... ]
>>>>> Man KUNNE også (ligesom tilfældet var mht. M.Everest-Krater-linjen)
>>>>> *kryptere* tallet ved fx. at ...
>>>>>
>>>>>      1.
>>>>>      Lægge 2 tal sammen, fx. Luxor-Stonehenge-line (60,876) + 19,5456
>>>>>
>>>>>    eller ...
>>>>>
>>>>>      2.
>>>>>      Omregne tallet til en vinkel
>>>>>
>>>>>      (
>>>>>      Denne metode set anvendt i Nazca-linjerne mht. 104. Se evt. ...
>>>>>
>>>>>      Vinklen mellem Luxor-187-linjen og Square-150-linjen
>>>>>      https://sites.google.com/site/abraham175code/markpointers/104
>>>>>      )
>>>>>
>>>>>
>>>>> Punkt 2 er nok den MEST sandsynlige, fordi man ligesom allerede HAR
>>>>> antydet noget lidt i den retning.
>>>>>
>>>>> Så den efterforsker vi først:
>>>>
>>>>
>>>> (
>>>> Searchstring:
>>>> Big Bang galactic latitude
>>>> Big Bang galaktisk breddegrad
>>>> 80,42166667
>>>> )
>>>>
>>>> Vinklen målt til ...
>>>> 77,6°
>>>>
>>>> Vinklen beregnet til ...
>>>
>>>
>>>
>>> Procent-afvigelse:
>>>
>>>      Giza, Big Bang:
>>>      ( ( 439,5096 / 440,035) * 100 ) - 100 = -0,1193996
>>>
>>>    and ...
>>>
>>>      Mount Everest
>>>      86,925278 27,988056
>>>      27.988056, 86.925278
>>>      https://goo.gl/maps/3HiB5BcxRxy1L85U9
>>>      14.510,1200 km (distance to Crater-1)
>>>      14.512,0780 km (distance to Crater-4)
>>>
>>>      ( ( 14.510,1200 / 14.512,0780) * 100 ) - 100 = -0,01349221
>>>
>>>
>>>      Forholdet mellem tallene er på ca. 1 til 8,85
>>>
>>> Så der er IKKE noget at komme efter her!
>>>
>>> -
>>>
>>> http://www.stjerneskud.info/fireball/event2020-08-08-03-31-12/
>>>
>>>      Meteor observation
>>>      Dato: 2020-08-08
>>>      Klokken: 03:31:12   Dansk sommertid, UTC+2
>>>
>>>      [ ... ]
>>>
>>>      kurs 258 grader
>>>
>>>
>>> 258 * 600/360 = 430
>>>
>>> (((12/60)+31)/60+3)*600/24= 88
>>>
>>> Hmm ...
>>>
>>> -
>>>
>>> (
>>> Searchstring:
>>> Big Bang galactic latitude
>>> Big Bang galaktisk breddegrad
>>> 80,42166667
>>> )
>>>
>>> Tan ( 80,42166667 -  0,00000000 ) = 5,925982399
>>> Tan ( 80,42166667 - 49,20834711 ) = 0,6059393067
>>> 35,09073790    32,05555600
>>> 32.055556, 35.0907379
>>>
>>> Vinklen beregnet til ...
>>>
>>>      Sphinx-Pyramid-1-Line:
>>>
>>>      Tan ( 0,00609167 / 0,00525664 ) = 49,20834711
>>>
>>>    and ...
>>>
>>>      Pyramid-1-Shiloh-002-line:
>>>
>>>      1. Pyramide top
>>>      31,134104    29,978940
>>>
>>>      Shiloh-002 (Israel)
>>>      35,0907379    32,055556
>>>      32.055556, 35.0907379
>>>
>>>      =>
>>>
>>>      Tan(A) = a/b
>>>
>>>      a = 3,46102667
>>>      b = 5,71183719
>>>      c = 6,62624993
>>>
>>>      =>
>>>
>>>      Tan ( 3,46102667 / 5,71183719 ) = 31,21331958
>>>
>>>    and ...
>>>
>>>      49,20834711 + 31,21331958 = 80,42166669
>>>
>>> Delta:
>>> 80,42166667 - 80,42166669 = -0,00000002
>>>
>>>
>>> 32.055556, 35.0907379
>>> 18,73 km (distance birdline-east to Shiloh)
>>>
>>>
>>> Shiloh vinkelret på linjen
>>> 32.129142, 35.238696
>>> 900,3302 km (distance to Pyramid-1)
>>>
>>> -
>>>
>>>
>>> Linjen går i land i Israel ud for byen Ashdod på bredde- længdegrad...
>>> 31.830277, 34.641321
>>> 393,3688 km (distance from Sphinx-via-Pyramid-1)
>> [ ... ]
>>  > Found nothing!
>>
>>
>>
>> (
>> Searchstring:
>> Big Bang galactic latitude
>> Big Bang galaktisk breddegrad
>> 80,42166667
>> )
>>
>>
>> Create circle
>>
>> Center:
>>
>> Jerusalem-175 (Temple)
>> 31.778077, 35.235312
>>
>> Radius:
>> 80,42166667
>>
>> Gaza
>> 31.529298, 34.437512
>>
>> 31.488100, 34.457117
>>
>> 31.461774, 34.471505
>>
>> 31.447100, 34.480187
>>
>> 31.417057, 34.499530
>>
>> 31.379304, 34.527055
>>
>> 31.346495, 34.554188
>>
>> 31.320050, 34.578495
>>
>> 31.267614, 34.634248
>>
>>
>>
>> 31.153185, 34.808399
>>
>>
>> 31.071477, 35.054520
>>
>>
>> 31.054997, 35.217385
>>
>> Dead Sea, South
>> 31.068234, 35.397724
>>
>> Jordan
>> 31.273993, 35.843760
>>
>> Jordan
>> 31.780158, 36.086105
>>
>> ______________________________________
>>
>> Antagelse/hypotese:
>>
>> Vinkel-beregningen må være forkert (over STORE afstande)!
>>
>> Men på SMÅ afstande (hvor Jordens krumning IKKE spiller ind) virker
>> den.
>>
>>
>> 1. Vinkel:
>>
>> Sphinx
>> 29.975285, 31.137745
>> 536,81 m to 1.Pyramid
>>
>> 1. Pyramide top
>> 29.978940, 31.134104
>> 536,81 m to Sphinx
>>
>> =>
>>
>>      Tan ( 0,00609167 / 0,00525664 ) = 49,20834711
>>
>> Denne beregning skønnes at være god nok.
>>
>> -
>>
>> 2. Vinkel:
>>
>> 1. Pyramide top
>> 29.978940, 31.134104
>> 536,81 m to Sphinx
>>
>> Shiloh (Israel)
>> 32.05555600, 35.289528
>>
>> Målt til (sammen med vinkel 1):
>> 80,3°
>>
>> =>
>>
>> Find punkt (i fuglelinje) undervejs
>>
>> 29.981449, 31.138868
>> 31,138868    29,981449
>> 536,94 m to 1.Pyramid
>>
>>      Tan(A) = a/b
>>
>>      a = 0,00418167
>>      b = 0,00687770
>>
>>      =>
>>
>>      Tan ( 0,00418167 / 0,00687770 ) = 31,29977407
>>
>>
>> 49,20834711 + 31,29977407 = 80,50812118
>>
>> Afvigelse fra Big Bang
>> 49,20834711 + 31,29977407 - 80,42166667 = 0,08645451
>>
>>
>> Det vil sige, at objektet ér Shiloh!
>>
>> (Nu skal orienteringspunktet i Tel Shiloh bare lige finjusteres.)
>
>
> Fandt lige på nettet einem calculator (en beregner):
> http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html
>
> Ifølge den er DATA'erne følgende:
>
> Vinkel 1 beregnet til ...
>
>     Sphinx-Pyramid-1-Line:
>
>     Sphinx
>     31,137745    29,975285
>     31.137745,29.975285
>
>     1. Pyramide top
>     31,134104    29,978940
>     31.134104,29.978940
>
> http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html
> http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html?from=29.975285,31.137745&to=29.978940,31.134104
>
>
>     Distance: 0.5368 km (to 4 SF*)
>     Initial bearing: 319° 12′ 35″
>     Final bearing:   319° 12′ 29″
>     Midpoint: 29° 58′ 38″ N, 031° 08′ 09″ E
>
> Google-Map:
> 536,95 m
>
> 90 - (360 - (319 + (12/60) + (35/3600) )) = 49,20972222
> 90 - (360 - (319 + (12/60) + (29/3600) )) = 49,20805555
>
>
> Vinkel 2 beregnet til ...
>
>     Pyramid-1-Shiloh-line:
>
>     1. Pyramide top
>     31,134104    29,978940
>     29.978940,31.134104
>
>     Shiloh (Israel)
>     35,28952800    32,05555600
>     32.05555600,35.289528
>
> http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html?from=29.978940,31.134104&to=32.05555600,35.289528
>
>
>     Distance: 458.3 km (to 4 SF*)
>     Initial bearing: 058° 41′ 39″
>     Final bearing:   060° 50′ 11″
>     Midpoint: 31° 02′ 02″ N, 033° 11′ 21″ E
>
> Google-Map:
> 458,3406 km
>
> 90 - (58 + (41/60) + (39/3600)) = 31,30583333
> 90 - (60 + (50/60) + (11/3600)) = 29,16361111
>
>
> 49,20972222 + 31,30583333 = 80,51555555
>
> Afvigelse:
> 49,20972222 + 31,30583333 - 80,42166667 = 0,09388888
>
> (
> I min beregning var var afvigelsen på 0,08645451
>
> Men ...
>
> Mit målepunkt ved Giza blev IKKE tjekket, OM det lå
> 100 % i fuglelinje.
> )
>
>
> Jerusalem:
>
> http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html?from=29.978940,31.134104&to=31.778077,35.235312
>
>
>     Distance: 439.5 km (to 4 SF*)
>     Initial bearing: 061° 53′ 06″
>     Final bearing:   063° 59′ 26″
>     Midpoint: 30° 53′ 41″ N, 033° 09′ 56″ E
>
> Google-Map:
> 439,5095 km
>
> 90 - (61 + (53/60) + (06/3600)) = 28,115
> 90 - (63 + (59/60) + (26/3600)) = 26,0094444444
>
> 49,20972222 + 28,115 = 77,32472222(
Searchstring:
Big Bang galactic latitude
Big Bang galaktisk breddegrad
80,42166667
)

Download evt. spreadsheet (regneark) ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/big-bang/Sphinx-Big-Bang-002.sxc


http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html?from=29.978940,31.134104&to=29.975285,31.137745


319 + (12/60) + (35/3600) = 319,20972222
319 + (12/60) + (29/3600) = 319,20805555

and ...

58 + (41/60) + (39/3600) = 58,69416667
60 + (50/60) + (11/3600) = 60,83638889

(180 - 319,20972222) + 58,69416667 = -80,51555555


Test

104 ( 43 + 61 = 104 )
https://sites.google.com/site/abraham175code/markpointers/104

_____________________________________________________________

Tallet 104 er fundet i forbindelse med ...

1.
Vinklen mellem Luxor-187-linjen og Square-150-linjen
See file 22.287 ...
https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287

=>

Vinkel 1a

Luxor-187-line (Egypt)

B.
Luxor-line-east
-75,118011 -14,689651
-14.689651,-75.118011
https://goo.gl/maps/o7DXpfvMTcqYUgBFA

594/600
A.
Luxor-line-west
-14.720358,-75.199235
https://goo.gl/maps/ch5JL64nrrKWm3dc6


http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html?from=-14.720358,-75.199235&to=-14.689651,-75.118011

Distance: 9.379 km (to 4 SF*)
Initial bearing: 068° 39′ 43″
Final bearing: 068° 38′ 29″
Midpoint: 14° 42′ 18″ S, 075° 09′ 31″ W

Google-Map:
9,3793 km

68 + (39/60) + (43/3600) = 58,69416667
68 + (38/60) + (29/3600) = 60,83638889


Vinkel 1b

Luxor-187-line:

Square (krydset)
-14.711551,-75.175929
https://goo.gl/maps/yv1X7NpHEVMcZVJs6

B.
Luxor-line-east
-14.689651,-75.118011
https://goo.gl/maps/o7DXpfvMTcqYUgBFA

http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html?from=-14.711551,-75.175929&to=-14.689651,-75.118011

Distance: 6.688 km (to 4 SF*)
Initial bearing: 068° 39′ 21″
Final bearing: 068° 38′ 29″
Midpoint: 14° 42′ 02″ S, 075° 08′ 49″ W

68 + (39/60) + (21/3600) = 68,65583333
68 + (38/60) + (29/3600) = 68,64138889


Vinkel 2:

Square-150-line:

Square (krydset)
-14.711551,-75.175929
https://goo.gl/maps/yv1X7NpHEVMcZVJs6

Square-150-South
-14.745066,-75.151601

http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html?from=-14.711551,-75.175929&to=-14.745066,-75.151601

Distance: 4.553 km (to 4 SF*)
Initial bearing: 144° 55′ 59″
Final bearing: 144° 55′ 36″
Midpoint: 14° 43′ 42″ S, 075° 09′ 50″ W

144 + (55/60) + (59/3600) = 144,9330556
144 + (55/60) + (36/3600) = 144,9266667

=>

Vinkel 1 + 2

(180 - 144,9330556 ) + 68,65583333 = 103,72277773


Og min beregning var:

https://sites.google.com/site/abraham175code/files/22-xxx/22-2xx/22-28x/22-287
>
> 103,72°


Og det vil så - med andre ord - sige, at resultatet er *pålideligt*!

Og dermed er *beviset* kommet, at der i koden anvendes vinkelmåling
(i 360°-systemet)!
=>
https://sites.google.com/site/abraham175code/360-degrees
Picture-1:
https://sites.google.com/site/abraham175code/360-degrees/360arc-001%2Ccut003.jpg
Picture-2
https://sites.google.com/site/abraham175code/360-degrees/BigBang80-001%2Ccut003.jpg
NOT-online, yet (sorry)!


Og dermed er det så OGSÅ *bevist*, at de målte 80,... IKKE skyldes
nogen såkaldt tilfældighed, men at der står en *bevidst* handling
bag fænomenet.

(
Mht. fund af meter-systemet. Se ...

Found meter-system
https://sites.google.com/site/abraham175code/meter-system
)

Men ...

HVEM denne instanse så er, er endnu IKKE blevet bevist!


Dog bør vi her også bruge vores sunde fornuft:

Hvis jeg (et menneske) har fået kendskab til Big Bang (og den retning
vi bevæger os i - i forhold til resten af Universet/Big-Bang), da
kan et andet væsen jo OGSÅ få kendskab til dette, hvis bare vedkommende
er intelligent nok, ikke sandt ?

Ergo behøver man altså IKKE være en såkaldt Guddom - hypotetisk set!

Dog har dette væsen så haft denne faglige viden for allerede 3000 år
siden, da Pyramiderne og Templet i Jerusalem med mere blev opført!

Ergo kan dette væsen jo så af gode grunde IKKE være en jordboer, da
vi jo først nu har fået denne faglige indsigt i naturvidenskab.

Ergo må dette væsen så komme et andet sted fra (end fra vores
Jordklode)!

Og ...

HVIS rejsen her-over-til har taget mange tusind år, da er det nok
*realistisk*, at de FORTSAT bor her i vort solsystem.

Indicier herpå er blevet indsamlet. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etfootsteps/home

Så ...

(
Der var engang en reklame (for et kaffe-produkt), der lød:
)

- "Hvad byder du uventede gæster ?"

(
Apropos ...

https://sites.google.com/site/etbible/home/samson-s-riddle/21-536
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb+13.2&version=BPH
>
> Hebræerne 13:2, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>
> Forsøm ikke at byde de fremmede velkommen hos jer,
> for derved har nogle haft engle som gæster
> uden at vide af det.

Means:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Heb+13.2&version=KJ21

Hebrews 13:2, 21st Century King James Version

Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have
entertained angels unawares.
)


Wish You all a GOOD hunting ... :-)

-

Perhaps coming up:

WHY Shiloh ?

140-127-0-Nineveh_(Iraq)
Delta = 13
Found gate to Shiloh (12,98968588)
=>
+150 (starmap 1)
+150 (starmap 2)
+140
=
440 (Big Bang)
+
Bible-jump (Psalm 78, Shiloh) => 78-Pt-193, ½-life=50y
Bible-jump (Psalm 80,15 "sku ned"=> 113,6) => Stonehenge-113 ?

-

FUT sat udelukkende til den videnskabelige nyhedsgruppe:
News:dk.videnskab


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22300 news:5e989f19$0$697$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/OasB9-6uAQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22400
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages