/@evolutions/apply

26 views
Skip to first unread message

Fredrik Kivi

unread,
May 21, 2012, 5:47:31 PM5/21/12
to scala-...@googlegroups.com
Hej!

Jag håller på att skriva en Play-plugin och sneglar på koden för
Evolutions. På rad 499 i klassen InvalidDatabaseRevision så hittar jag
följande javascript:

private val javascript = """
document.location = '/@evolutions/apply/%s?redirect=' +
encodeURIComponent(location)
""".format(db).trim

som är den javascript som exekverar dom man trycker på knappen "Apply
this script now!".

Jag kan inte riktigt förstå hur detta leder tillbaka till scalakoden
och vilken metod som anropas. Är det någon annan som vet?

Hälsningar
Fredrik Kivi
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages