តុលាការកោះហៅ លោក សម រង្ស៉ីឱ្យចូលសវនាការ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ។

0 views
Skip to first unread message

samlot chit

unread,
Nov 17, 2021, 11:36:28 AMNov 17
to samrain...@googlegroups.com

តុលាការកោះហៅ លោក សម រង្ស៉ី និងសមាជិកក្រុមប្រឆាំងក្រៅច្បាប់សរុប៤២នាក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការផ្តួលរំលំ «៩វិច្ឆិកា» ឲ្យចូលសវនការនៅដើមខែក្រោយ, ដីកាត្រូវបានបិទនៅមូលដ្ឋានសង្កាត់ចាក់អង្រែលើថ្ងៃនេះ

2021-11-17 08:01pm

(ភ្នំពេញ)៖ លោក សម រង្ស៉ី និងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំ និងសកម្មជនក្រុមប្រឆាំងក្រៅច្បាប់សរុប៤២នាក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈ«ផែនការ៩វិច្ឆិកា» ត្រូវបានតុលាការចេញដីការកោះហៅឱ្យចូលសវនាការ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ។


ដីការហៅខ្លួន.jpg
ដីការហៅខ្លួន2.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages