Fwd: ayudas para el alquiler

0 views
Skip to first unread message

montse crea

unread,
Jun 3, 2013, 12:06:07 PM6/3/13
to salut-acampadasantsPor si os resulta util....

Información Generalitat para ayuda alquiler...

 

Fins l'1 de juliol es poden sol·licitar els ajuts, que seran d'un màxim de 200 euros mensuals

La Generalitat ha obert una convocatòria de sol·licituds d'ajuts al pagament del lloguer per a l'any 2013, amb una dotació de 22 milions d'euros. Les prestacions seran prioritàries per a persones més grans de 65 anys o amb una discapacitat igual o superior al 65%, entre d'altres col·lectius.

La nova línia d'ajuts té com a objectiu prevenir l'exclusió social residencial. Les prestacions econòmiques seran d'un mínim de 20 euros mensuals a un màxim de 200 euros mensuals, segons els ingressos de la unitat de convivència i el lloc de residència. El llindar màxim d'ingressos per tenir dret a l'ajut és de l'1,5 vegades l'Índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). La prestació s'atorga per un any amb la perspectiva de poder renovar-se fins a quatre anys.

Es preveu que amb una partida de 22 milions d'euros es pugui atendre unes 11.000 famílies. A aquesta xifra cal afegir unes 7.000 sol·licituds que es renovaran d'antics perceptors. Per tant, aquest any es podran acollir al lloguer just prop de 18.000 persones. A l'hora d'establir els criteris per aquests ajuts, s'han prioritzat els col·lectius amb més risc d'exclusió. Així, es donarà preferència a persones amb una discapacitat igual o superior al 65%; persones més grans de 65 anys; joves entre 22 i 35 anys, amb càrregues familiars; dones víctimes de violència de gènere; famílies monoparentals; famílies nombroses i persones joves extutelades.

Poden accedir a aquest ajut les persones titulars d'un contracta de lloguer d'un habitatge destinat a domicili habitual i permanent i que acreditin residència legal a Catalunya durant un mínim de 5 anys. Cal recordar, però, que aquesta prestació és incompatible amb els ajuts d'urgència per al pagament del lloguer, altres ajuts d'altres administracions públiques amb la mateixa finalitat i el manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d'Emancipació.

El termini de presentació de sol·licituds és del 25 de maig a l'1 de juliol de 2013 inclòs.

 

http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2013/30528novalniadajutsallloguerperatendre11000famlies.jsp

 Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages