بیماران بای پس معده دکتر مهدی سلیمی

Contact owners and managers
salimigastricbypass@googlegroups.com

Description

بیماران عزیز دکتر سلیمی که عمل بای پس معده را انجام داده اند از طریق این صفحه اطلاع رسانی خواهند شد. دکتر مهدی سلیمی با سال ها تجربه در زمینه عمل بای پس معده همراه شماست.

Language

English

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group owners
can post
Invited users
can join group