بیماران بای پس معده دکتر مهدی سلیمی

Contact owners and managers
بیماران عزیز دکتر سلیمی که عمل بای پس معده را انجام داده اند از طریق این صفحه اطلاع رسانی خواهند شد. 
دکتر مهدی سلیمی با سال ها تجربه در زمینه عمل بای پس معده همراه شماست. 

No conversations yet

It's all quiet here. Please check back later.