శ్రీ ఎమ్వీయల్ గారి ఉడుగర గురించి...

30 views
Skip to first unread message

Sasidhar Pingali

unread,
May 31, 2017, 1:57:14 AM5/31/17
to sahi...@googlegroups.com
మిత్రులారా!
నా ప్రియ మిత్రులు శ్రీ బొడ్డపాటి చంద్ర శేఖర్, విజయవాడ గారు శ్రీ ఎమ్వీయల్ గారి సమగ్ర సాహిత్య మును సేకరించి, నూజివీడు లో ఒక సభ నిర్వహించాలని నిర్విరామముగా శ్రమిస్తున్నారు. వారికి ఎమ్వీఎల్ గారు వ్రాసిన ఉడుగర అను కధ లభ్యం కావటం లేదని చింతిస్తున్నారు.
మిత్రులెవరైనా తమవద్ద ఉంటే జిరాక్స్ కాపీ పంపి గానీ, లేదా దాని ప్రాప్తి స్థానం తెలిపి గానీ సహకరించ గలరని మనవి చేసుకుంటున్నాను.

భవదీయుడు
శశిధర్ పింగళి
9440386331

బొడ్డపాటి చంద్రశేఖర్Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages