'చందమామ' మారింది

4 views
Skip to first unread message

త్రివిక్రమ్

unread,
Dec 1, 2007, 8:25:47 AM12/1/07
to సాహిత్యం
  • ఆఫీసు చిరునామా: ఈకాట్టుతాంగళ్ నుంచి తేనాం పేటకు
  • వెబ్సైటు చిరునామా: chandamama.org నుంచి chandamama.com కు.
  • వెబ్సైటు కంటెంటు, డిజైను కూడా మారిపోయాయి.
  • అసలు యాజమాన్యమే మారిపోయింది. "Chandamama has recently been acquired by the Bombay-based Geodesic." చూ: http://www.chandamama.com/common/aboutus.php

--
త్రివిక్రమ్
"There is no point in growing up if you can't be childish sometimes."
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages