సాహిత్యం

sahityam@googlegroups.com

Description

పద్యకవితలనూ గేయాలనూ కథలనూ మరియు ఇతర రచనలనూ అనువాదాలనూ ప్రస్తావించి, ముచ్చటించుకొనే తెలుగు సాహిత్యాభిమానుల వేదిక ఈ బృందం. స్వీయరచనలపై సమీక్షలు మరియు విమర్శలకై సభ్యులను ఈ వేదిక సాదరంగా ఆహ్వానిస్తుంది. నేర్చుకోవాలనుకొనే ఔత్సాహికులకూ తమకు తెలిసినది అందరికీ పంచే సహృదయులకూ వారధి ఈ మోడరేటెడ్ వేదిక.

Language

Telugu (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post but posts from new members will be held for moderation
Anyone on the web
can ask to join group