Missing libpango i386 ubuntu 18.04

16 views
Skip to first unread message

FrankX

unread,
Jul 13, 2020, 12:48:26 AM7/13/20
to S4A Community Mail List
Hello,

I am attempting to install S4A on Ubuntu 18.04 LTS 64bit.

I attempted the suggested troubleshooting recommendations on the S4A site.


Fist of all, enable i386 packages and install ia32-libs

dpkg --add-architecture i386
apt-get update
apt-get install ia32-libs

Then install S4A:

dpkg -i --force-architecture S4A16.debHowever, I am not able to get past the "apt-get install ia32-libs"

Please see below, the output from command run:

apt-get install ia32-libs  ##<--- actual command run

Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
Package ia32-libs is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
  lib32ncurses5 lib32z1

E: Package 'ia32-libs' has no installation candidate


apt-get install lib32ncurses5 lib32z1  ##<--- command run for suggest replacement libraries

Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
 lib32ncurses5 : Depends: lib32tinfo5 (= 6.1-1ubuntu1.18.04) but it is not going to be installed
 s4a:i386 : Depends: libpango1.0-0:i386 (>= 1.24.1) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).


apt install lib32tinfo5     ##<-- attempting to install missing library

Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
 s4a:i386 : Depends: libpango1.0-0:i386 (>= 1.24.1) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
 apt install libpango-1.0-0 ##<-- attempting to install missing library
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
libpango-1.0-0 is already the newest version (1.40.14-1ubuntu0.1).
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
 s4a:i386 : Depends: libpango1.0-0:i386 (>= 1.24.1) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).


## Ubuntu Release information:
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=18.04
DISTRIB_CODENAME=bionic
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 18.04.3 LTS"I would appreciate any help, hints, or suggestions.

Thank You

Victor Casado

unread,
Jul 27, 2020, 8:22:37 AM7/27/20
to FrankX, S4A Community Mail List
Hi Frank,

Yes you're right, these instructions are a bit outdated because the ia32-libs package is not available in latest versions of Ubuntu. You need to do the following steps:

1. Add i386 architecture and update:

sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update

2. Try to install S4A:

sudo dpkg -i S4A16.deb

You'll see that some packages are missing:

image.png

3. If you make an 'apt-get install -f' probably the system will try to install them:

image.png

4. Just confirm the installation and there you go!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "S4A Community Mail List" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to s4a-communit...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/s4a-community/6c7999d8-db2a-499b-a9ab-371a42b547a6o%40googlegroups.com.


--
Víctor Casado
Formador i tècnic en tecnologies creatives
93 551 06 75 (ext. 120)
vict...@citilab.eu

FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA 

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

CORNELLÀ


Citilab Cornellà | http://citilab.eu | Pl. Can Suris s/n | 08940 Cornellà de Llobregat | Barcelona


En compliment de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades de contacte seran tractades per FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB), amb la finalitat de mantenir la relació amb els usuaris dels diferents serveis oferts, inscripció als cursos i a les activitats organitzades, i en el cas de que vostè ho hagi sol·licitat, l’enviament de publicitat relativa als serveis oferts. FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB) assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per cap altre ús sense que hi hagi un consentiment previ i exprés per part seva.

Per exercir els seus drets sobre les dades personals facilitades, segons preveu la legislació vigent, pot adreçar-se de forma presencial o per correu postal a FUNDACIÓ PEL FOMENT DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT (CITILAB), Ref. Protecció de Dades, Pl. Can Suris S/N, 08940, Cornellà de Llobregat, Barcelona, o bé enviar la seva petició al correu electrònic avis...@citilab.eu, indicant en l’assumpte del correu “Ref. Protecció de Dades” (acreditant degudament la seva identitat).

Aquest missatge pot contenir informació confidencial, sotmesa a secret professional o que la seva divulgació està prohibida per la llei. Si vostè no és el destinatari del missatge, si us plau esborri’l i notifiqui’ns-ho de forma immediata, no el reenviï ni copiï el seu contingut.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages