BUNDLE_PATH or --deployment installs fail

95 views
Skip to first unread message

Will Clark

unread,
Dec 12, 2015, 8:25:56 PM12/12/15
to ruby-bundler

I can run 'bundle install' just fine, but if I specify BUNDLE_PATH in .bundle/config, or use the deployment flag I get the following error:

Gem::Ext::BuildError: ERROR: Failed to build gem native extension.

    /var/lib/jenkins/.rbenv/versions/2.1.5/bin/ruby extconf.rb
/var/lib/jenkins/.rbenv/versions/2.1.5/bin/ruby: invalid option -G  (-h will show valid options) (RuntimeError)

extconf failed, exit code 1

Any ideas on where to begin trouble shooting this?

bundle env returns:
bash-4.2$ bundle env
Environment

    Bundler   1.10.6
    Rubygems  2.2.2
    Ruby      2.1.5p273 (2014-11-13 revision 48405) [x86_64-linux]
    Git       2.4.3

Bundler settings

    bin
      Set for your local app (/var/lib/jenkins/workspace/Audit Gems/.bundle/config): ".bundle/bin"
    frozen
      Set for your local app (/var/lib/jenkins/workspace/Audit Gems/.bundle/config): "1"
    path
      Set for your local app (/var/lib/jenkins/workspace/Audit Gems/.bundle/config): "vendor/bundle"
    disable_shared_gems
      Set for your local app (/var/lib/jenkins/workspace/Audit Gems/.bundle/config): "1"

Gemfile

    source 'https://rubygems.org'
    
    ruby '2.1.5'
    
    gem 'rails',                '4.1.3'
    gem 'rack',                 '1.5.2'
    gem 'rake',                 '10.2.2'
    gem 'mechanize',            '0.6.11'
    gem 'sequel',               '4.9.0'
    gem 'fakeweb',              '1.2.6'
    gem 'calendar_date_select', '>= 1.15'
    gem 'aasm',                 '3.1.1'
    gem 'haml',                 '4.0.5'
    gem 'libxml-ruby',          '2.8.0'
    gem 'httparty',             '0.13.1'
    gem 'unicorn',              '4.1.1', :platforms => [:ruby]
    gem 'distribution',         '0.7.0'
    gem 'hoe',                  '3.11.0'
    gem 'pg',                   '0.17.1'
    gem 'newrelic_rpm',         '3.14.0.305'
    gem 'paperclip',            '3.5.4'
    gem 'nokogiri',             '1.6.6.2'
    gem 'prawn',                '0.12.0'
    gem 'prawnto',              '0.1.1'
    gem 'delayed_job',          '4.0.1'
    gem 'delayed_job_active_record', '4.0.1'
    gem 'acts_as_tree',         '1.5.1'
    gem 'recurrence',           '1.3.0'
    gem 'geocoder',             '1.1.9'
    gem 'vpim',                 '13.11.11'
    gem 'vpim-rails',           git: 'https://github.com/fraser/vpim-rails.git', ref: 'b483db4f8f7ead866bfdb3f0e7563fa1f59c548c'
    gem 'mail',                 '2.5.4'
    gem 'nesty',                '1.0.2'
    gem 'paper_trail',          '3.0.1'
    gem 'acts_as_list',         '0.4.0'
    gem 'activerecord-session_store', '0.1.0'
    gem 'prototype-rails',      '4.0.0'
    gem 'kaminari',             '0.15.1'
    gem 'american_date',        '1.1.0'
    gem 'builder',              '3.2.2'
    gem 'hodel_3000_compliant_logger', '0.1.1'
    gem 'active_model_serializers', '0.8.1'
    gem 'humanize',             '1.1.0'
    gem 'rubyzip',              '1.1.6', require: 'zip'
    gem 'paranoia',             '2.0.2'
    gem 'validates_timeliness', '3.0.14'
    gem 'forgery',              '0.6.0'
    gem "font-awesome-rails",   '~> 4.5'
    
    # API Gems
    gem 'rabl',                 '0.9.3'
    gem 'ssn',                  '1.0.2'
    
    group :development do
      gem 'quiet_assets', '~> 1.0.2'
      #gem 'better_errors', '~> 1.1.0'
      #gem 'binding_of_caller'
      gem 'meta_request'
    end
    
    group :development, :test do
    end
    
    group :assets do
      gem 'sass-rails',   '4.0.3'
      gem 'yui-compressor', '0.12.0'
      #gem 'coffee-rails', '4.0.1'
      gem 'therubyracer', '0.12.1', :platforms => [:ruby]
      gem 'uglifier', '2.5.0'
    end
    
    group :development, :build do
      gem 'sdoc',               '0.3.20'
      gem 'capistrano',         '2.15.5'
      gem 'annotate',           '2.5.0'
      gem 'rvm-capistrano',     '1.2.2', require: false
      gem 'capistrano-log_with_awesome', '0.0.2'
      gem 'oink',               '0.10.1'
      gem 'net-ssh',            '2.7.0'
      gem 'bundler-audit'
    
      gem 'thin', group: :development
    
      gem 'eventmachine',       '1.0.3', :platforms => [:mswin, :mingw]
    
      gem 'tzinfo-data',       '1.2014.2', :platforms => [:mswin, :mingw]
    end
    
    group :test do
      gem 'win32console',       :platforms => [:mswin, :mingw]
      gem 'simplecov',          '0.7.1'
      gem 'rspec',              '2.14.1', :require => 'rspec' # => Previous version 1.3.2
      gem 'rspec-rails',        '2.14.2' # => Previous version 1.3.4
      gem 'rspec-mocks',        '2.14.6' # => Previous version 2.11.2
      gem 'factory_girl',       '2.6.0' # => Previous version 2.6.0
      gem 'timecop',            '0.7.1'
    end
    
    module ROXML
      XML_PARSER = 'libxml'
    end
    
    gem 'roxml',                '3.3.1'

Gemfile.lock

    GIT
      revision: b483db4f8f7ead866bfdb3f0e7563fa1f59c548c
      ref: b483db4f8f7ead866bfdb3f0e7563fa1f59c548c
      specs:
        vpim-rails (0.667)
    
    GEM
      remote: https://rubygems.org/
      specs:
        Ascii85 (1.0.2)
        aasm (3.1.1)
        actionmailer (4.1.3)
          actionpack (= 4.1.3)
          actionview (= 4.1.3)
          mail (~> 2.5.4)
        actionpack (4.1.3)
          actionview (= 4.1.3)
          activesupport (= 4.1.3)
          rack (~> 1.5.2)
          rack-test (~> 0.6.2)
        actionview (4.1.3)
          activesupport (= 4.1.3)
          builder (~> 3.1)
          erubis (~> 2.7.0)
        active_model_serializers (0.8.1)
          activemodel (>= 3.0)
        activemodel (4.1.3)
          activesupport (= 4.1.3)
          builder (~> 3.1)
        activerecord (4.1.3)
          activemodel (= 4.1.3)
          activesupport (= 4.1.3)
          arel (~> 5.0.0)
        activerecord-session_store (0.1.0)
          actionpack (>= 4.0.0, < 5)
          activerecord (>= 4.0.0, < 5)
          railties (>= 4.0.0, < 5)
        activesupport (4.1.3)
          i18n (~> 0.6, >= 0.6.9)
          json (~> 1.7, >= 1.7.7)
          minitest (~> 5.1)
          thread_safe (~> 0.1)
          tzinfo (~> 1.1)
        acts_as_list (0.4.0)
          activerecord (>= 3.0)
        acts_as_tree (1.5.1)
          activerecord (>= 3.0.0)
        afm (0.2.2)
        american_date (1.1.0)
        annotate (2.5.0)
          rake
        arel (5.0.1.20140414130214)
        builder (3.2.2)
        bundler-audit (0.4.0)
          bundler (~> 1.2)
          thor (~> 0.18)
        calendar_date_select (2.0.0)
          rails (>= 3.1)
        callsite (0.0.11)
        capistrano (2.15.5)
          highline
          net-scp (>= 1.0.0)
          net-sftp (>= 2.0.0)
          net-ssh (>= 2.0.14)
          net-ssh-gateway (>= 1.1.0)
        capistrano-log_with_awesome (0.0.2)
          capistrano (>= 2.5.14)
        climate_control (0.0.3)
          activesupport (>= 3.0)
        cocaine (0.5.8)
          climate_control (>= 0.0.3, < 1.0)
        daemons (1.1.9)
        delayed_job (4.0.1)
          activesupport (>= 3.0, < 4.2)
        delayed_job_active_record (4.0.1)
          activerecord (>= 3.0, < 4.2)
          delayed_job (>= 3.0, < 4.1)
        diff-lcs (1.2.5)
        distribution (0.7.0)
        erubis (2.7.0)
        eventmachine (1.0.3-x86-mingw32)
        execjs (2.2.1)
        factory_girl (2.6.0)
          activesupport (>= 2.3.9)
        fakeweb (1.2.6)
        font-awesome-rails (4.5.0.0)
          railties (>= 3.2, < 5.0)
        forgery (0.6.0)
        geocoder (1.1.9)
        haml (4.0.5)
          tilt
        hashery (2.1.1)
        highline (1.6.21)
        hike (1.2.3)
        hodel_3000_compliant_logger (0.1.1)
        hoe (3.11.0)
          rake (>= 0.8, < 11.0)
        hpricot (0.8.6)
        httparty (0.13.1)
          json (~> 1.8)
          multi_xml (>= 0.5.2)
        humanize (1.1.0)
        i18n (0.7.0)
        json (1.8.3)
        kaminari (0.15.1)
          actionpack (>= 3.0.0)
          activesupport (>= 3.0.0)
        kgio (2.9.2)
        libv8 (3.16.14.7)
        libxml-ruby (2.8.0)
        mail (2.5.4)
          mime-types (~> 1.16)
          treetop (~> 1.4.8)
        mechanize (0.6.11)
          hoe (>= 1.3.0)
          hpricot (>= 0.5.0)
        meta_request (0.3.4)
          callsite (~> 0.0, >= 0.0.11)
          rack-contrib (~> 1.1)
          railties (>= 3.0.0, < 5.0.0)
        mime-types (1.25.1)
        mini_portile (0.6.2)
        minitest (5.8.3)
        multi_json (1.10.1)
        multi_xml (0.5.5)
        nesty (1.0.2)
        net-scp (1.2.1)
          net-ssh (>= 2.6.5)
        net-sftp (2.1.2)
          net-ssh (>= 2.6.5)
        net-ssh (2.7.0)
        net-ssh-gateway (1.2.0)
          net-ssh (>= 2.6.5)
        newrelic_rpm (3.14.0.305)
        nokogiri (1.6.6.2)
          mini_portile (~> 0.6.0)
        nokogiri (1.6.6.2-x86-mingw32)
          mini_portile (~> 0.6.0)
        oink (0.10.1)
          activerecord
          hodel_3000_compliant_logger
        paper_trail (3.0.1)
          activerecord (>= 3.0, < 5.0)
          activesupport (>= 3.0, < 5.0)
        paperclip (3.5.4)
          activemodel (>= 3.0.0)
          activesupport (>= 3.0.0)
          cocaine (~> 0.5.3)
          mime-types
        paranoia (2.0.2)
          activerecord (~> 4.0)
        pdf-reader (1.3.3)
          Ascii85 (~> 1.0.0)
          afm (~> 0.2.0)
          hashery (~> 2.0)
          ruby-rc4
          ttfunk
        pg (0.17.1)
        pg (0.17.1-x86-mingw32)
        polyglot (0.3.5)
        prawn (0.12.0)
          pdf-reader (>= 0.9.0)
          ttfunk (~> 1.0.2)
        prawnto (0.1.1)
          prawn
          rails (>= 2.1)
        prototype-rails (4.0.0)
          rails (~> 4.0)
        quiet_assets (1.0.3)
          railties (>= 3.1, < 5.0)
        rabl (0.9.3)
          activesupport (>= 2.3.14)
        rack (1.5.2)
        rack-contrib (1.1.0)
          rack (>= 0.9.1)
        rack-test (0.6.2)
          rack (>= 1.0)
        rails (4.1.3)
          actionmailer (= 4.1.3)
          actionpack (= 4.1.3)
          actionview (= 4.1.3)
          activemodel (= 4.1.3)
          activerecord (= 4.1.3)
          activesupport (= 4.1.3)
          bundler (>= 1.3.0, < 2.0)
          railties (= 4.1.3)
          sprockets-rails (~> 2.0)
        railties (4.1.3)
          actionpack (= 4.1.3)
          activesupport (= 4.1.3)
          rake (>= 0.8.7)
          thor (>= 0.18.1, < 2.0)
        raindrops (0.13.0)
        rake (10.2.2)
        rdoc (3.12.2)
          json (~> 1.4)
        recurrence (1.3.0)
          activesupport
          i18n
        ref (1.0.5)
        roxml (3.3.1)
          activesupport (>= 2.3.0)
          nokogiri (>= 1.3.3)
        rspec (2.14.1)
          rspec-core (~> 2.14.0)
          rspec-expectations (~> 2.14.0)
          rspec-mocks (~> 2.14.0)
        rspec-core (2.14.8)
        rspec-expectations (2.14.5)
          diff-lcs (>= 1.1.3, < 2.0)
        rspec-mocks (2.14.6)
        rspec-rails (2.14.2)
          actionpack (>= 3.0)
          activemodel (>= 3.0)
          activesupport (>= 3.0)
          railties (>= 3.0)
          rspec-core (~> 2.14.0)
          rspec-expectations (~> 2.14.0)
          rspec-mocks (~> 2.14.0)
        ruby-rc4 (0.1.5)
        rubyzip (1.1.6)
        rvm-capistrano (1.2.2)
          capistrano (>= 2.0.0)
        sass (3.2.19)
        sass-rails (4.0.3)
          railties (>= 4.0.0, < 5.0)
          sass (~> 3.2.0)
          sprockets (~> 2.8, <= 2.11.0)
          sprockets-rails (~> 2.0)
        sdoc (0.3.20)
          json (>= 1.1.3)
          rdoc (~> 3.10)
        sequel (4.9.0)
        simplecov (0.7.1)
          multi_json (~> 1.0)
          simplecov-html (~> 0.7.1)
        simplecov-html (0.7.1)
        sprockets (2.11.0)
          hike (~> 1.2)
          multi_json (~> 1.0)
          rack (~> 1.0)
          tilt (~> 1.1, != 1.3.0)
        sprockets-rails (2.1.4)
          actionpack (>= 3.0)
          activesupport (>= 3.0)
          sprockets (~> 2.8)
        ssn (1.0.2)
          rails
        therubyracer (0.12.1)
          libv8 (~> 3.16.14.0)
          ref
        thin (1.6.2)
          daemons (>= 1.0.9)
          rack (>= 1.0.0)
        thor (0.19.1)
        thread_safe (0.3.5)
        tilt (1.4.1)
        timecop (0.7.1)
        timeliness (0.3.7)
        treetop (1.4.15)
          polyglot
          polyglot (>= 0.3.1)
        ttfunk (1.0.3)
        tzinfo (1.2.2)
          thread_safe (~> 0.1)
        tzinfo-data (1.2014.2)
          tzinfo (>= 1.0.0)
        uglifier (2.5.0)
          execjs (>= 0.3.0)
          json (>= 1.8.0)
        unicorn (4.1.1)
          kgio (~> 2.4)
          rack
          raindrops (~> 0.6)
        validates_timeliness (3.0.14)
          timeliness (~> 0.3.6)
        vpim (13.11.11)
        win32console (1.3.2-x86-mingw32)
        yui-compressor (0.12.0)
    
    PLATFORMS
      ruby
      x86-mingw32
    
    DEPENDENCIES
      aasm (= 3.1.1)
      active_model_serializers (= 0.8.1)
      activerecord-session_store (= 0.1.0)
      acts_as_list (= 0.4.0)
      acts_as_tree (= 1.5.1)
      american_date (= 1.1.0)
      annotate (= 2.5.0)
      builder (= 3.2.2)
      bundler-audit
      calendar_date_select (>= 1.15)
      capistrano (= 2.15.5)
      capistrano-log_with_awesome (= 0.0.2)
      delayed_job (= 4.0.1)
      delayed_job_active_record (= 4.0.1)
      distribution (= 0.7.0)
      eventmachine (= 1.0.3)
      factory_girl (= 2.6.0)
      fakeweb (= 1.2.6)
      font-awesome-rails (~> 4.5)
      forgery (= 0.6.0)
      geocoder (= 1.1.9)
      haml (= 4.0.5)
      hodel_3000_compliant_logger (= 0.1.1)
      hoe (= 3.11.0)
      httparty (= 0.13.1)
      humanize (= 1.1.0)
      kaminari (= 0.15.1)
      libxml-ruby (= 2.8.0)
      mail (= 2.5.4)
      mechanize (= 0.6.11)
      meta_request
      nesty (= 1.0.2)
      net-ssh (= 2.7.0)
      newrelic_rpm (= 3.14.0.305)
      nokogiri (= 1.6.6.2)
      oink (= 0.10.1)
      paper_trail (= 3.0.1)
      paperclip (= 3.5.4)
      paranoia (= 2.0.2)
      pg (= 0.17.1)
      prawn (= 0.12.0)
      prawnto (= 0.1.1)
      prototype-rails (= 4.0.0)
      quiet_assets (~> 1.0.2)
      rabl (= 0.9.3)
      rack (= 1.5.2)
      rails (= 4.1.3)
      rake (= 10.2.2)
      recurrence (= 1.3.0)
      roxml (= 3.3.1)
      rspec (= 2.14.1)
      rspec-mocks (= 2.14.6)
      rspec-rails (= 2.14.2)
      rubyzip (= 1.1.6)
      rvm-capistrano (= 1.2.2)
      sass-rails (= 4.0.3)
      sdoc (= 0.3.20)
      sequel (= 4.9.0)
      simplecov (= 0.7.1)
      ssn (= 1.0.2)
      therubyracer (= 0.12.1)
      thin
      timecop (= 0.7.1)
      tzinfo-data (= 1.2014.2)
      uglifier (= 2.5.0)
      unicorn (= 4.1.1)
      validates_timeliness (= 3.0.14)
      vpim (= 13.11.11)
      vpim-rails!
      win32console
      yui-compressor (= 0.12.0)
    
    BUNDLED WITH
       1.10.6

André Arko

unread,
Dec 12, 2015, 8:43:01 PM12/12/15
to ruby-b...@googlegroups.com
The gem you’re trying to install is unable to be compiled in a directory that contains spaces. The “invalid option -G” is coming from the G in “Audit Gems”, because the space is not being escaped by something in the compilation chain.

This isn’t a bug in Bundler, but you might be able to fix it by talking to the author of the gem.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ruby-bundler" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ruby-bundler...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to ruby-b...@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/ruby-bundler.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Will Clark

unread,
Dec 12, 2015, 10:05:46 PM12/12/15
to ruby-bundler
Ah... that makes perfect sense!

Thank you.

- Will
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages