משמרה

0 views
Skip to first unread message

אוריאל פרנק

unread,
Mar 31, 2022, 3:48:00 AMMar 31
to
מצאנו בתלמוד "מִשְׁמָרָה" במשמעות מִשְׁמָר/מִשְׁמֶֿרֶת = מחלקה של כהנים. 
למשל, בסוף סוכה: 
בשְִּׁלמָָא למְַאן דְאָּמַר מִשְׁמַרְתּוֹ שׁוֹההָ לָבֹא – הַיְינוּ דְּקָנְסִינַן לְכוּלָּה מִשְׁמָר...
וּמִשּׁוּם אֲבוּהּ וְאִימֵּיהּ קָנְסִינַן לְכוּלָּהּ מִשְׁמָרָה? 

- נשמט ממילון אבן שושן
- למה קשור לשורש שמ"ר?

אוריאל פרנק

unread,
Mar 31, 2022, 4:50:02 PMMar 31
to
ראיה יפה מאוד מרש"י!
אמנם, לול"ד, לכאורה מ"שומרי הסף" אין כל כך ראיה.

‫בתאריך יום ה׳, 31 במרץ 2022 ב-23:24 מאת מm ח. <‪mh74...@gmail.com‬‏>:‬
רש"י במדבר פרשת במדבר פרק ג פסוק ז
(ז) ושמרו את משמרתו - כל מנוי שהאדם ממונה עליו ומוטל עליו לעשותו, קרוי משמרת בכל המקרא ובלשון משנה, כמו שאמרו בבגתן ותרש (מגילה יג ב) והלא אין משמרתי ומשמרתך שוה, וכן משמרות כהונה ולויה:
 

‫בתאריך יום ה׳, 31 במרץ 2022 ב-10:48 מאת אוריאל פרנק <‪frank...@gmail.com‬‏>:‬
--
‏קיבלת את ההודעה הזו מפני שאתה רשום לקבוצה 'רוחב לשון' של קבוצות Google.
כדי לבטל את הרישום לקבוצה הזו ולהפסיק לקבל ממנה אימייל, שלח אימייל אל rohav-lashon...@googlegroups.com.
כדי להציג את הדיון הזה באתר, היכנס ל-https://groups.google.com/d/msgid/rohav-lashon/CAOYkKwG_y0v0F9hTuRvy5kFrN2OqzUAzeN4eRfV%3DjWxJtQmE2Q%40mail.gmail.com.

אוריאל פרנק

unread,
Apr 1, 2022, 7:00:36 AMApr 1
to
מאת: עזריאל ברגר <azr...@gmail.com>
‪Date: יום ו׳, 1 באפר׳ 2022 ב-13:14 


לגבי שומרי הסף - רש"י על הש"ס סבור שהם הממונים על כלי השתיה של המלך, ולא המאבטחים.
וכבר האריכו בזה בכ"מ.

בתאריך יום ה׳, 31 במרץ 2022, 23:50, מאת אוריאל פרנק ‏<frank...@gmail.com>:

אוריאל פרנק

unread,
Apr 2, 2022, 4:41:41 PMApr 2
to
רש"י במדבר ג':ו'-ז'
ושרתו אותו – ומהו השרות? ושמרו את משמרתו, לפי ששמירת המקדש עליו שלא יקרב זר, כמו שנאמר: אתה ובניך ובית אביך תשאו את עון המקדש (במדבר י"ח:א'), והלויים הללו מסייעין אותו, זו היא השירות.
ושמרו משמרתו – כל מינוי שהאדם ממונה עליו ומוטל עליו לעשותו קרוי משמרת בכל המקרא ובלשון משנה, כמו שאמור בבגתן ותרש: והלא אין משמרתי ומשמרתך שוה (בבלי מגילה י"ג:), וכן במשמרת כהונה ולויה.
ר' אליהו מזרחי במדבר ג':(ו-ז) 
ושרתו אותו מהו השרו' ושמרו. לא שהם שני עניני' שישרתו וגם שישמרו את משמרתן שהרי אין להם שרות אחר אלא זו ששמירת המקדש שרותו של אהרן היא:

1. כנראה צ"ל שמהמשמרת של שומרים הורחבה המשמעות של משמרת גם למינויים שאינם כוללים שמירה (כמו משמרת כהונה). 

2. למה רש"י כותב כאן את הכלל "כל מינוי שהאדם ממונה..."?

3. בדברי הרא"ם: למה הלויים "אין להם שרות אחר אלא זו"? מה עם שירה?

4. מה כוונת דברי הרא"ם "שמירת המקדש שרותו של אהרן היא"?


‫בתאריך יום ו׳, 1 באפר׳ 2022 ב-14:00 מאת אוריאל פרנק <‪frank...@gmail.com‬‏>:‬
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages