Re: ובשאר ספרים כתיב וקרי בדניאל

5 views
Skip to first unread message

Uriel Frank

unread,
Aug 12, 2012, 5:57:03 PM8/12/12
to eliyahu levin, וינטרויב, אברהם אומן, yaqov loyfer, טעמי תורה
א. כתבו רבות בספרים על תופעת קרי וכתיב על רקע רובדי לשון שונים, ואכמ"ל (וגם חבל להמציא את הגלגל).
ב. מקריאת המו"מ עלתה בליבי השאלה: האם כתבו על השאלה אם יש (ומדוע אין, אם אין) קרי וכתיב על רקע היו"ד הסופית כדוגמת המגביהי לשבת וכיו"ב במזמור קיג?
 
----- Original Message -----
Sent: Sunday, August 12, 2012 10:11 PM
Subject: כתיב וקרי בדניאל

נפלא ביותר!
תודה

בתאריך 12 באוגוסט 2012 20:39, מאת וינטרויב <580...@gmail.com>:

סליחה על העיכוב.

בספר דניאל ישנם שני חלקים – החלק העברי, והחלק הארמי. בחלק העברי ישנם חילופי קרי וכתיב ברמה דומה, פחות או יותר, לשאר חלקי התנ"ך. לעומת זאת, בחלק הארמי הכמות של חילופי קרי וכתיב היא גבוהה מאד (כ-200 פסוקים ו-115 חילופים).

ראוי א"כ לבדוק אם יש לכך סיבה.

מבדיקה שערכתי עולה כי ניתן להסביר את רוב החילופים כהתפתחות הלשון הארמית, כאשר הכתיב משקף את הנוסח הקדום, ואילו הקרי את הנוסח המפותח יותר.

 

יא/אי – שם תואר

כשדאי/כשדיֵא – ב ה; י; ד ד; ה ז; ל

מדאה/מדיָא – ו א

פרסאה/פרסיָה – ו כט

תליתאה/תליתיא – ב לט

רביעאה/רביעיָא – ב מ; ג כה; ז ז; כג

עלאה/עליָא – ג כו; לב; ד יד; כא; כב; כט; לא; ה יח; כא; ז כה

 

ךְ/יֶךָ – שייכות בנוכח

עבדך/עבדיך – ב ד

איתך/איתיך – ב כו

עלך/עליך – ג יב; ד כב; כד; כט; ה יד; טז; ו יד

לאלהך/לאלהיך – ג יב; יח

שנאך/שנאיך – ד טז

ערך/עריך – ד טז

חטאך/חטיך – ד כד

זיוך/זיויך – ה י

קדמך/קדמיך – ה כג; ו כג

רברבנך/רברבניך – ה כג

 

הּ/יהּ – שייכות בנסתר

גפה/גפיה – ז ד

שִנה/שניה  - ז ה; יט

רגלה/רגליה – ז ז; יט

טפרה/טפריה – ז יט

קדמה/קדמיה – ז ז; ח; כ

עלה/עליה – ד טו; ה כא

גבה/גביה – ז ו

 

י/א – יו"ד עיצורית מתחלפת באל"ף

דירין/דארין – ב לח; ג לא; ד לב2; ו כו

קימין/קאמין – ג ג

זיעין/זאעין – ה יט; ו כז

 

שונות

אנת/אנתה – ב כט; לא; לז; לח; ג י; ד טו2; יט; ה יג; יח; כב; כג; ו יז; כא

מנהן/מנהון – ב לג; לד; מא2; מב2; ביניהן/ביניהון – ז ח; כלהן/כלהון ז יט

קתרֹס/קיתרס – ג ה; ז; י; טו

עלין/עללין – ד ד; ה ח; י

אנשא/אנושא ד יג; יד

המניכא/המנוכא – ה ז; טז?; כט

 

 

לא יחודיות

הזדמנתון/הזמנתון – ב ט

נהורא/נהירא – ב כב

ארע/ארעא – ב לט

ודי/די – ב מג

סופניה/סיפניה – ג י

אשתני/אשתנו – ג יט

איתנא/איתינא – ג יח; פטשיהון/פטישיהון – ג כא; גשמהון/גשמיהון – ג כח

שלו/שלה – ג כט

רבת/רבית – ד יט

נפקה/נפקו – ה ה; אתעקרה/אתעקרו – ז ח; נפלה/נפלו – ז כ

פשרה/פשרא – ה ח

ידורן/ידרון – ד ט; תכול/תוכל – ה טז2

שויו/שוי – ה כא

אלפין/אלפים – ז י

רבבן/רבון – ז י

 

 

From: אברהם אומן [mailto:aum...@etrog.net.il]
Sent: Saturday, August 11, 2012 11:47 PM


To: 'וינטרויב'; 'yaqov loyfer'; 'eliyahu levin'
Cc: 'uriel'; 'טעמי תורה'
Subject: RE: דברים

 

אני מחכה בקוצר רוח.

(אולי אמצא משהו בעצמי?)

 

From: וינטרויב [mailto:580...@gmail.com]
Sent: Saturday, August 11, 2012 10:44 PM
To: 'אברהם אומן'; 'yaqov loyfer'; 'eliyahu levin'
Cc: 'uriel'; 'טעמי תורה'
Subject: RE: דברים

 

גם בדניאל ניתן למצוא קו כללי (דקדוקי) לשינויי הקרי וכתיב.

בל"נ אפרט מחר.

מרדכי וינטרויבאוריאל פרנק

unread,
Apr 27, 2022, 2:45:07 AMApr 27
to
  • "כתיב וקרי: פשר התופעה, דרכי הסימון שלה ודעות הקדמונים עליה", לשוננו ע (תשס"ח), עמ' 73-55; עא (תשס"ט), עמ' 279-255

***********
כתיב וקרי ללא ציון


----- Original Message -----
From: eliyahu levin         Sent: Wednesday, August 15, 2012 11:24 PM
Subject: Re: [רוחב לשון] Re: ובשאר ספרים כתיב וקרי בדניאל

כן ולא,
לגבינו זה באמת כך
אבל במקדש היה נקרא ביו"ד ...
אליהו

בתאריך 15 באוגוסט 2012 18:41, מאת וינטרויב <580...@gmail.com>:

וכן שם הויה

 

From: אברהם אומן [mailto:aum...@etrog.net.il]
Sent: Wednesday, August 15, 2012 5:35 PM
To: 'eliyahu levin'; 'אשר ירבלום'
Cc: u-f...@neto.bezeqint.net; 'וינטרויב'; 'yaqov loyfer'; 'טעמי תורה'
Subject: RE: [רוחב לשון] Re: ובשאר ספרים כתיב וקרי בדניאל

 

וכן ירושלם

 

From: eliyahu levin [mailto:eliy...@gmail.com]
Sent: Wednesday, August 15, 2012 4:30 PM
To: אשר ירבלום
Cc: u-f...@neto.bezeqint.netוינטרויב; אברהם אומן; yaqov loyfer; טעמי תורה
Subject: Re: [רוחב לשון] Re: ובשאר ספרים כתיב וקרי בדניאל

 

הרב יצחקי הסביר שזה כמו יששכר, שמתוך שזה נפוץ זה ידוע ולא סימנו.
אליהו

בתאריך 15 באוגוסט 2012 16:22, מאת אשר ירבלום <yarb...@gmail.com>:

ומה עם הערת קרי וכתיב על המילה היא שנכתבת הוא?

 

--
קיבלת הודעה זו מכיוון שאתה מנוי לקבוצה 'רוחב לשון' בקבוצות Google.
כדי לפרסם הודעות בקבוצה זו, שלח דוא"ל ל-rohav-...@googlegroups.com.
כדי לבטל את המינוי שלך לקבוצה זו, שלח הודעת דוא"ל ל-rohav-lashon‏‏+unsubscribe@‏googlegroups.com
לאפשרויות נוספות, בקר בקבוצה זו בכתובת http://groups.google.com/group/rohav-lashon?hl=iw.

----- Original Message -----
From: eliyahu levin         Sent: Wednesday, August 15, 2012 11:24 PM
Subject: Re: [רוחב לשון] Re: ובשאר ספרים כתיב וקרי בדניאל

כן ולא,
לגבינו זה באמת כך
אבל במקדש היה נקרא ביו"ד ...
אליהו

בתאריך 15 באוגוסט 2012 18:41, מאת וינטרויב <580...@gmail.com>:

וכן שם הויה

 

From: אברהם אומן [mailto:aum...@etrog.net.il]
Sent: Wednesday, August 15, 2012 5:35 PM
To: 'eliyahu levin'; 'אשר ירבלום'
Cc: u-f...@neto.bezeqint.net; 'וינטרויב'; 'yaqov loyfer'; 'טעמי תורה'
Subject: RE: [רוחב לשון] Re: ובשאר ספרים כתיב וקרי בדניאל

 

וכן ירושלם

 

From: eliyahu levin [mailto:eliy...@gmail.com]
Sent: Wednesday, August 15, 2012 4:30 PM
To: אשר ירבלום
Cc: u-f...@neto.bezeqint.netוינטרויב; אברהם אומן; yaqov loyfer; טעמי תורה
Subject: Re: [רוחב לשון] Re: ובשאר ספרים כתיב וקרי בדניאל

 

הרב יצחקי הסביר שזה כמו יששכר, שמתוך שזה נפוץ זה ידוע ולא סימנו.
אליהו

בתאריך 15 באוגוסט 2012 16:22, מאת אשר ירבלום <yarb...@gmail.com>:

ומה עם הערת קרי וכתיב על המילה היא שנכתבת הוא?

  אוריאל פרנק

unread,
Apr 27, 2022, 3:06:34 AMApr 27
to
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages