רוחב לשון

rohav-lashon@googlegroups.com

Description

רוחב לשון - כל הערה ושאלה לשונית בלשון מקורותינו היהודיים

All notes & quations about the Hebrew Language

Language

Hebrew (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group owners and managers
can post
Anyone on the web
can join group