Các báo cáo cập nhật về ngành gỗ

13 views
Skip to first unread message

Phuc Xuan To

unread,
Aug 9, 2018, 10:13:25 AM8/9/18
to redd-ne...@googlegroups.com, Hiep hoi go va lam san Viet nam, HAWA VIETNAM (hawavn@gmail.com), FPA Binhdinh (fpa.binhdinh@vnn.vn)

Kính gửi các đồng nghiệp,

Để cung cấp thêm tư liệu về thực trạng của ngành gỗ cho Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với ngành gỗ diễn ra ngày hôm qua tại TP Hồ Chí Minh, nhóm nghiên cứu của các Hiệp hội gỗ và Forest Trends tiến hành cập nhật các thông tin về tình hình Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tính đến hết tháng 6 năm2018. Các thông tin này đã được chia sẻ với các đại biểu tham gia Hội nghị. Các thông tin cập nhật của nhóm bao gồm:

1.      Tổng quan Việt Nam xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Báo cáo đưa ra các thông tin cập nhật về tình hình Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng gỗ nguyên liệu và sản phẩm gỗ, cũng như Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng này từ tất cả các thị trường, kể từ 2015 đến hết tháng 6 năm 2018. Thông tin chi tiết báo cáo xem tại trang web của Tạp chí Gỗ Việt: http://goviet.org.vn/upload/aceweb/content/Final_Ban%20tin%20XNK%20G.SPG%202015.6T%202018%20ToNG%20QUAN.pdf

2.      Thương mại gỗ Việt Nam Hoa Kỳ. Thông tin chi tiết tại: http://goviet.org.vn/upload/aceweb/content/Final_Ban%20tin%20Thuong%20mai%20go%20VN-HK_2015%20-%206.2018_NVQ.pdf

3.      Thương mại gỗ Việt Nam – Trung Quốc: http://goviet.org.vn/upload/aceweb/content/Final_Ban%20tin%20Thuong%20mai%20Go%20va%20san%20pham%20go%20Viet%20Nam%20Trung%20Quoc-V1.pdf

4.      Thương mại gỗ Việt Nam – Nhật Bản: http://goviet.org.vn/bai-viet/viet-nam-xuat-nhap-khau-vao-thi-truong-nhat-ban-nhat-ban-2015-4-thang-dau-nam-2018-8856

5.      Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Châu Phi: http://goviet.org.vn/upload/aceweb/content/Final_Bao%20cao%20VN%20NK%20go%20tu%20Chau%20Phi-cap%20nhat%20het%206%20thang%202018.pdf

Các đồng nghiệp có câu hỏi /trao đổi gì có liên quan đến nội dung của các báo cáo cập nhật nêu trên, xin liên lạc trực tiếp với Tô Xuân Phúc, đại diện nhóm nghiên cứu theo email p...@forest-trends.org.

Kính chúc các đồng nghiệp sức khỏe.

Tô Xuân Phúc

Forest Trends

Hoang Truong Quang

unread,
Aug 9, 2018, 12:45:31 PM8/9/18
to p...@forest-trends.org, redd-ne...@googlegroups.com, Hiep hoi go va lam san Viet nam, HAWA VIETNAM (hawavn@gmail.com), FPA Binhdinh (fpa.binhdinh@vnn.vn)
Dear anh PHúc, 

Cảm ơn anh đã chia sẻ các thông tin hữu ích và thú vị. 

Chúc anh sức khoẻ!

Hoàng 
----------------------------------------------------------------
Truong Quang Hoang, PhD.
Director
Center for Rural Development in Central Vietnam (CRD)
Lecturer
Faculty of Extension and Rural Development 
Hue University of Agriculture and Forestry
102 Phung Hung, Hue city, Vietnam
Tel: 054 3529749

-- 

--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Vietnam REDD Network" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to redd-network-...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Tran Ngoc The

unread,
Aug 9, 2018, 7:19:59 PM8/9/18
to Phuc Xuan To, redd-ne...@googlegroups.com, Hiep hoi go va lam san Viet nam, HAWA VIETNAM, FPA Binhdinh
Dear Dr. Phuc,
Thank you very much for this,
Best regards,
E. The

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Vietnam REDD Network" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to redd-network-...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


--

Tran Ngoc The (Mr.)
Ph.D. of Forest Management

Director of Library

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF FORESTRY (VNUF)

Add.: Xuan Mai, Chuong My, Ha Noi, Vietnam

T: +84-24-85.88.66.18 M: +84-904.068.479 / +84-868.123.799

E: th...@vfu.edu.vn  / ngo...@gmail.com

YM: vfunt Skype: tranngocthe | W: www.vnuf.edu.vn

=============================
P Think Green........ think before you print!

Hoa Le Thu

unread,
Aug 9, 2018, 7:24:36 PM8/9/18
to Phuc Xuan To, redd-ne...@googlegroups.com, Hiep hoi go va lam san Viet nam, HAWA VIETNAM (hawavn@gmail.com), FPA Binhdinh (fpa.binhdinh@vnn.vn)
Dear Phúc,

Cảm ơn em rất nhiều!

Thông tin cập nhật và rất có giá trị. C sẽ đọc và chia sẻ cho các đồng nghiệp và sinh viên nhé.

Chúc em và nhóm nghiên cứu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có nhiều nghiên cứu hữu ích đóng góp cho hoạch định chính sách và cộng đồng.

C Hoa

Assoc. Prof, Dr. Le Thu Hoa
Faculty of Urban and Environment Economics & Management
National Economics University, Hanoi, Vietnam
E-Portal: http://www.neu.edu.vn
Tel: 84 24 38698231; 
Fax: 84 24 38629831
Cellphone: 84 913043585
E-mail: hoal...@neu.edu.vn; lethu...@gmail.com
 
P Please consider the environment before printing!


Vào 21:13 9 tháng 8, 2018, Phuc Xuan To <p...@forest-trends.org> đã viết:

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Vietnam REDD Network" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to redd-network-vn+unsubscribe@googlegroups.com.

Thoa Pham Minh

unread,
Aug 9, 2018, 8:56:35 PM8/9/18
to Phuc Xuan To, redd-ne...@googlegroups.com, Hiep hoi go va lam san Viet nam, HAWA VIETNAM (hawavn@gmail.com), FPA Binhdinh (fpa.binhdinh@vnn.vn)
Dear Phuc,

Cám ơn em về những thông tin rất bổ ích.

Chúc Forest Trend tiếp tục gặt hái nhiều thành công,
Chị Thoa

--

cuong le

unread,
Aug 9, 2018, 10:01:03 PM8/9/18
to Phuc Xuan To, redd-ne...@googlegroups.com, Hiep hoi go va lam san Viet nam, HAWA VIETNAM (hawavn@gmail.com), FPA Binhdinh (fpa.binhdinh@vnn.vn)
Dear anh Phúc,

Cám ơn anh và tổ chức Forest Trend về những thông tin rất bổ ích!


Em Cường,

Mr. LE VAN CUONG

Forestry  Economic Researcher 
Forestry Economic Research Centre
----------------------------------------

Vào 21:13 9 tháng 8, 2018, Phuc Xuan To <p...@forest-trends.org> đã viết:

Kính gửi các đồng nghiệp,

--

Pham Van Binh

unread,
Aug 9, 2018, 10:05:53 PM8/9/18
to redd-ne...@googlegroups.com, Phuc Xuan To

Cám ơn anh Phúc,

 

Best regards

 

 

Pham Van Binh

**********************************************************************************
REDD+ Focal Officer

Office of the State Steering Committee for Target Program on Sustainable Forest Development and REDD+ Implementation

1 st floor, A7 Building, No.10 Nguyen Cong Hoan Street, Ba Dinh District, Ha Noi.

Mobile Phone:

Office Tel:

Fax:

Email: 

 

 

Skype:

 

0943 973 983

84(0)4 37245805

84(0)4 37245805

binh...@gmail.com

binh...@hn.vnn.vn

phamv...@yahoo.com

binhgsdg

--


---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Vietnam REDD Network" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to redd-network-...@googlegroups.com.

HOANG Thanh (EEAS-HANOI)

unread,
Aug 9, 2018, 11:04:33 PM8/9/18
to p...@forest-trends.org, redd-ne...@googlegroups.com, Hiep hoi go va lam san Viet nam, HAWA VIETNAM (hawavn@gmail.com), FPA Binhdinh (fpa.binhdinh@vnn.vn)

Cám ơn Phúc và nhóm nghiên cứu!

 

Thành

 

=================

HOANG Thanh (Mr.)

Programme Manager

Cooperation and Development Section

Delegation of the European Union to Vietnam

 

Address: 24th floor, West wing, Lotte Centre Hanoi, No. 54, Lieu Giai Str., Ba Dinh district, Hanoi.

 

Tel.: +84 (0) 24 3946 1765; E-mail: thanh...@eeas.europa.eu

 

Website: http://eeas.europa.eu/vietnam

Facebook: http://www.facebook.com/EUandVietnam

 

cid:image001.jpg@01D3D56D.B3EECE80cid:image004.jpg@01D336F3.D3030660

cid:image010.jpg@01D336F3.C5E924A0

 

From: redd-ne...@googlegroups.com [mailto:redd-ne...@googlegroups.com] On Behalf Of Phuc Xuan To
Sent: Thursday, August 09, 2018 9:13 PM
To: redd-ne...@googlegroups.com
Cc: Hiep hoi go va lam san Viet nam; HAWA VIETNAM (haw...@gmail.com); FPA Binhdinh (fpa.bi...@vnn.vn)
Subject: [Vietnam REDD Network] Các báo cáo cập nhật về ngành gỗ

 

Kính gửi các đồng nghiệp,

--

Diem Doan

unread,
Aug 10, 2018, 12:32:47 AM8/10/18
to redd-ne...@googlegroups.com

Chúa Phúc

Chú cám ơn cháu , các tác giả  và Forest Trend

Chú Diễm

--

Phuc Xuan To

unread,
Aug 14, 2018, 3:44:57 AM8/14/18
to redd-ne...@googlegroups.com, Hiep hoi go va lam san Viet nam, HAWA VIETNAM (hawavn@gmail.com), FPA Binhdinh (fpa.binhdinh@vnn.vn)

Kính gửi các đồng nghiệp,

Thời gian vừa qua, một số đồng nghiệp đã cho biết một vài đường link dẫn tới các báo cáo cập nhật thương mại gỗ của Việt Nam do nhóm nghiên cứu của các Hiệp hội gỗ và Forest Trends thực hiện không cho phép tải tài liệu. Nhóm tác giả rất xin lỗi về trục trặc kỹ thuật này. Hiện lỗi kỹ thuật này đã được khắc phục. Để download các báo cáo này, các đồng nghiệp sử dụng đường dẫn : http://goviet.org.vn/bai-viet/bao-cao-tai-chinh, để vào danh mục của tất cả các báo cáo, sau đó click vào từng báo cáo cụ thể để download.

Các đồng nghiệp có câu hỏi /trao đổi gì, xin email trực tiếp cho Tô Xuân Phúc theo địa chỉ email: p...@forest-trends.org.

Một lần nữa nhóm tác giả xin lỗi về những trục trặc kỹ thuật đã xảy ra.

Kính chúc các đồng nghiệp sức khỏe.

Thay mặt nhóm tác giả.

Tô Xuân Phúc

Forest Trends.

 

From: Phuc Xuan To
Sent: Friday, August 10, 2018 12:13 AM
To: redd-ne...@googlegroups.com

Cc: Hiep hoi go va lam san Viet nam <in...@vietfores.org>; HAWA VIETNAM (haw...@gmail.com) <haw...@gmail.com>; FPA Binhdinh (fpa.bi...@vnn.vn) <fpa.bi...@vnn.vn>
Subject: Các báo cáo cập nhật về ngành gỗ

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages