แจ้งข่าว TK park ค่ะ

6 views
Skip to first unread message

Jomkwan K.

unread,
Dec 27, 2010, 4:35:16 AM12/27/10
to read...@googlegroups.com
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสดีค๏ฟฝะช๏ฟฝ๏ฟฝ Readcamp

๏ฟฝ๏ฟฝอนุญาต๏ฟฝ้งข๏ฟฝ๏ฟฝวค๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝาก๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝานาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
  TK park ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝะก๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะค๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ Central World ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝรก๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝรก๏ฟฝับ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีกิจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวข๏ฟฝอง๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝอด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอน
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาจ๏ฟฝ๏ฟฝ็นช๏ฟฝวง๏ฟฝศก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝิด TK park ๏ฟฝรบ 6 ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 
๏ฟฝ๏ฟฝ.

๏ฟฝีกิจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝหน๏ฟฝ่งท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ็นตรง๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิญ๏ฟฝาจัดในช๏ฟฝวง๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 
Readcamp

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีช๏ฟฝวง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝหน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝาทิต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาค๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14.00 
- 16.00 ๏ฟฝ.

๏ฟฝาก๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ Readcamp สน๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวข๏ฟฝอท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวข๏ฟฝอง๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝสนใจพูด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 
๏ฟฝลก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยน๏ฟฝันในช๏ฟฝวง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝวน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยนะค๏ฟฝ

๏ฟฝอบ๏ฟฝุณ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัญ


 inanza™

unread,
Dec 27, 2010, 4:45:51 AM12/27/10
to read...@googlegroups.com

แหะๆ ช่วงเวลากระชั้นชิดจังเลยค่ะ ^^"
อย่างไรก็ตามน่าสนใจและยินดีมากถ้าได้ไปจัดที่ TK อีก
เพราะเคยคุยกันไว้ว่าอยากจัดรี้ดแคมป์เล็กๆ ระยะเวลาไม่นานมาก (คือไม่ต้องใช้เวลาทั้งวัน)
และเวลาที่คุณจ้อมแจ้งมาดูจะเหมาะเจาะพอดี :D

คิดว่าน่าจะต้องใช้เวลาระดมความคิดกันระหว่างคนที่สนใจจัดงานก่อนให้คำตอบ
ไม่ทราบว่าทางเราจะแจ้งคุณจ้อมได้ช้าที่สุดภายในวันไหนคะ
(และที่สำคัญสนใจมาเป็นทีมงานด้วยกันไหมคะ ^^)

แนน นภัสนันท์ :)2010/12/27 Jomkwan K. <jom...@hotmail.com>
สวีสดีค่ะชาว Readcamp

ขออนุญาตแจ้งข่าวค่ะ
หลังจากปิดซ่อมแซมตัวเองมานานพอสมควร
  TK park กำลังจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคมนี้นะคะ
ที่เดิม ที่ Central World ชั้น 8

และในเดือนแรกของการกลับมานี้ 
เรามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอ่านตลอดทั้งเดือน
ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลวันเด็ก หรือวันเกิด TK park ครบ 6 ปี ในวันที่ 21 
มค.

มีกิจกรรมหนึ่งที่ทีมเห็นตรงกันว่าน่าเชิญมาจัดในช่วงเดือนนี้ก็คือ 
Readcamp

เรามีช่วงเวลาที่กำหนดไว้คร่าว ๆ คือวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม เวลา 14.00 
- 16.00 น.

หากทางทีม Readcamp สนใจ
และมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการอ่านที่คิดว่าน่าสนใจพูดคุย 
แลกเปลี่ยนกันในช่วงเวลานี้
ชวนคุยมาได้เลยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

จ้อม จอมขวัญ


 --
ReadCamp "ทุกอย่างอ่านได้"
http://readcamp.org/
----
You got this message because you are subscribed to the "ReadCamp" group.
To unsubscribe, send email to readcamp+u...@googlegroups.com
More options, visit: http://groups.google.com/group/readcamp?hl=th--
@inanza

Arthit Suriyawongkul

unread,
Dec 27, 2010, 4:22:53 PM12/27/10
to read...@googlegroups.com

เอา "อ่านไม่เอาเรื่อง" ไหม ? :)

>> **
>>
>> *
>> *

>>
>> --
>> ReadCamp "ทุกอย่างอ่านได้"
>> http://readcamp.org/
>> ----
>> You got this message because you are subscribed to the "ReadCamp" group.

Tam Boonyakiat

unread,
Dec 28, 2010, 2:04:08 AM12/28/10
to read...@googlegroups.com
ขยายความคำว่า "อ่านไม่เอาเรื่อง" หน่อยสิ :)

2010/12/28 Arthit Suriyawongkul <art...@gmail.com>

Arthit Suriyawongkul

unread,
Dec 28, 2010, 2:30:32 AM12/28/10
to read...@googlegroups.com
อ่ะ สะกดผิด

"อ่าน(ไม่)เอาเรื่อง"
http://www.faylicity.com/book/book1/readgrain.html

Jomkwan K.

unread,
Jan 4, 2011, 10:10:08 PM1/4/11
to read...@googlegroups.com
สวัสดีค่ะชาว Read camp 

เข้าใจว่าคงกลับจากพักผ่อนปีใหม่กันแล้ว Open-mouth smile
เลยมาชวนคุยต่อเรื่องการจัดงาน Readcamp@TK park ค่ะ

จ้อมและเพื่อน ๆ TK ยินดีร่วมเป็นทีมงานค่ะ พร้อมช่วยสุดตัว  
และอยากชวนคุยเรื่องหัวข้อต่อค่ะ

จ้อมเสนอหัวข้อ อ่านผ่านจอ (จอคอม iPad iPhone kindle บลา บลา บลา)

รบกวนขอความเห็นท่านอื่น ๆ ด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ
จ้อม

 

~ J  m k w a n ~

 

"It cannot be good for a country to subscribe

to a fairy-tale version of its own history"


Date: Tue, 28 Dec 2010 14:04:08 +0700
Subject: Re: [ReadCamp] แจ้งข่าว TK park ค่ะ
From: wboon...@gmail.com
To: read...@googlegroups.com

Arthit Suriyawongkul

unread,
Jan 6, 2011, 12:55:04 AM1/6/11
to read...@googlegroups.com

ผมสนใจหัวข้อนี้นะ
ยินดีช่วยงานครับ

On 5 ม.ค. 2011 10:10, "Jomkwan K." <jom...@hotmail.com> wrote:
>
> สวัสดีค่ะชาว Read camp
> เข้าใจว่าคงกลับจากพักผ่อนปีใหม่กันแล้ว เลยมาชวนคุยต่อเรื่องการจัดงาน Readcamp@TK park ค่ะ

> จ้อมและเพื่อน ๆ TK ยินดีร่วมเป็นทีมงานค่ะ พร้อมช่วยสุดตัว และอยากชวนคุยเรื่องหัวข้อต่อค่ะ
> จ้อมเสนอหัวข้อ อ่านผ่านจอ (จอคอม iPad iPhone kindle บลา บลา บลา)
> รบกวนขอความเห็นท่านอื่น ๆ ด้วยนะคะ
> ขอบคุณมากค่ะจ้อม
>
> ~ J m k w a n ~

>
> "It cannot be good for a country to subscribe
> to a fairy-tale version of its own history"
>
>
>
> Date: Tue, 28 Dec 2010 14:04:08 +0700
> Subject: Re: [ReadCamp] แจ้งข่าว TK park ค่ะ
> From: wboon...@gmail.com
> To: read...@googlegroups.com
>
> ขยายความคำว่า "อ่านไม่เอาเรื่อง" หน่อยสิ :)
>
> 2010/12/28 Arthit Suriyawongkul <art...@gmail.com>
>
> เอา "อ่านไม่เอาเรื่อง" ไหม ? :)

inanza™

unread,
Jan 6, 2011, 5:42:41 AM1/6/11
to read...@googlegroups.com
ตกลงฟันธง (ช้าไปไหม :P) ว่าเราจะทำรี้ดแคมป์ 3.5 กันนะจ๊ะ :D

ข้อมูลโดยสรุป
  • รี้ดแคมป์ 3.5 บรรจุไว้ในตารางกิจกรรมช่วงครบรอบวันเกิดทีเคพาร์ก 23 มกราคม โดยมีเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง (ยืดหยุ่นได้)
  • กลุ่มเป้าหมายหลัก วัยรุ่นม.ปลาย (ในที่นี้น่าจะมีหนุ่มแว่นสาวแว่นรวมอยู่ด้วยจำนวนมาก) แต่ทุกทีจะมีพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กน้อยมาร่วมงานด้วย
  • การประชาสัมพันธ์ชวนคนมางาน ทีเคพาร์กจะช่วยเป็นแรงหลักให้
  • สื่อต่างๆ หากต้องผลิตเพิ่ม ทีเคพาร์กจะช่วยสนับสนุนการผลิตให้ (คิดว่าคงไม่เยอะ หลักๆ น่าจะเป็นป้ายสรุปที่มาที่ไป ความหมายและรูปแบบรี้ดแคมป์ให้คนเข้าใจง่ายๆ walk in เข้ามาร่วมได้)
เพราะฉะนั้น... ชวนประชุมจ้า
เสาร์ 8 มกราคมนี้ เวลา 18.00-20.00 น.
ใครสนใจเป็นแรงงานหลัก หรืออยากมาเลียบๆ เคียงๆ ช่วยคิดช่วยคุย ออกแบบรี้ดแคมป์ 3.5 มาเจอกันโลด
ที่ทีเคพาร์ก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone (BTS สยาม หรือชิดลม)
หน้าเก่าหน้าใหม่มาได้หมด ;)

หลังการประชุมรี้ดแคมป์อย่างเคร่งเครียด :P คาดว่าจะต่อด้วยแคมป์เริงร่า

ป.ล. สถานที่ประชุม - ทีเคพาร์ก รอยืนยันจากคุณจ้อมอีกที หากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบเด้อ

แนน
@inanza


2011/1/6 Arthit Suriyawongkul <art...@gmail.com>--
@inanza
338.gif

tew...@gmail.com

unread,
Jan 6, 2011, 5:48:46 AM1/6/11
to read...@googlegroups.com
ไม่เคยช่วยอะไรรี้ดแคมป์ (ครั้งนี้ก็น่าจะไม่ได้ช่วย) แต่หน้าด้านสงสัยว่า ทำไมต้อง 3.5 อะ

ทิวสน

2011/1/6 inanza™ <ina...@gmail.com>
338.gif

Jomkwan K.

unread,
Jan 6, 2011, 6:06:58 AM1/6/11
to read...@googlegroups.com
Confirmed ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ้นท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝะค๏ฟฝ 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ TK park ๏ฟฝ๏ฟฝอง mind room ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยค๏ฟฝ๏ฟฝ
(๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝุด๏ฟฝ๏ฟฝ็กด๏ฟฝานหน๏ฟฝ๏ฟฝ TK) 


๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 

~ J  m k w a n ~

 

"It cannot be good for a country to subscribe

to a fairy-tale version of its own history"


From: ina...@gmail.com
Date: Thu, 6 Jan 2011 17:42:41 +0700
Subject: Re: RE: [ReadCamp] ๏ฟฝ้งข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ TK park ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
To: read...@googlegroups.com

๏ฟฝ๏ฟฝลง๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ (๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ :P) ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาจะท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3.5 ๏ฟฝัน๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝ :D

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุป
  • ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3.5 ๏ฟฝ๏ฟฝรจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝในต๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝิจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวง๏ฟฝรบ๏ฟฝอบ๏ฟฝัน๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝเคพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาค๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาป๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาณ 2 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ (๏ฟฝืด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ)
  • ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ (ในท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝหน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยจำนวน๏ฟฝาก) ๏ฟฝ๏ฟฝุก๏ฟฝีจ๏ฟฝ๏ฟฝีพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ้ปก๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ็กน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
  • ๏ฟฝ๏ฟฝรป๏ฟฝะช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝวน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝางาน ๏ฟฝ๏ฟฝเคพ๏ฟฝ๏ฟฝ์กจะช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรง๏ฟฝ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
  • ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอต๏ฟฝาง๏ฟฝ ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝิต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝเคพ๏ฟฝ๏ฟฝ์กจะช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน๏ฟฝ๏ฟฝรผ๏ฟฝิต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ (๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝัก๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝาจ๏ฟฝ๏ฟฝ็นป๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุป๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝูปแบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ้คน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝใจง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ walk in ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ)
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะฉะน๏ฟฝ๏ฟฝ... ๏ฟฝวน๏ฟฝ๏ฟฝะช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18.00-20.00 ๏ฟฝ.
๏ฟฝ๏ฟฝสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรง๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝัก ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยบ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝยง๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยคิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยค๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝอกแบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3.5 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอกัน๏ฟฝลด
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝเคพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝูน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ็นท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลด๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 Dazzle Zone (BTS ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอชิด๏ฟฝ๏ฟฝ)
หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝหน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ;)

๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝรป๏ฟฝะช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด :P ๏ฟฝาด๏ฟฝ๏ฟฝาจะต๏ฟฝอด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

๏ฟฝ.๏ฟฝ. สถาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะช๏ฟฝ๏ฟฝ - ๏ฟฝ๏ฟฝเคพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝืน๏ฟฝัน๏ฟฝาก๏ฟฝุณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีก๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยน๏ฟฝลง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุก๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝาบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

แนน
@inanza


2011/1/6 Arthit Suriyawongkul <art...@gmail.com>
๏ฟฝ๏ฟฝสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวข๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝิน๏ฟฝีช๏ฟฝ๏ฟฝยงาน๏ฟฝ๏ฟฝับ
On 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2011 10:10, "Jomkwan K." <jom...@hotmail.com> wrote:
>
> ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสดีค๏ฟฝะช๏ฟฝ๏ฟฝ Read camp
> ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝับ๏ฟฝาก๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาชวน๏ฟฝ๏ฟฝยต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝรจัด๏ฟฝาน Readcamp@TK park ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

> ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอน ๏ฟฝ TK ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ็นท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาก๏ฟฝวน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝวข๏ฟฝอต๏ฟฝอค๏ฟฝ๏ฟฝ
> ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวข๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ (๏ฟฝอค๏ฟฝ๏ฟฝ iPad iPhone kindle ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ)
> รบ๏ฟฝวน๏ฟฝอค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ็นท๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยนะค๏ฟฝ
> ๏ฟฝอบ๏ฟฝุณ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝะจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

>
> ~ J m k w a n ~
>
> "It cannot be good for a country to subscribe
> to a fairy-tale version of its own history"
>
>
>
> Date: Tue, 28 Dec 2010 14:04:08 +0700
> Subject: Re: [ReadCamp] ๏ฟฝ้งข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ TK park ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
> From: wboon...@gmail.com
> To: read...@googlegroups.com
>
> ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยค๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ "๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง" หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ :)
>
> 2010/12/28 Arthit Suriyawongkul <art...@gmail.com>
>
> ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ "๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง" ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ? :)
> On Dec 27, 2010 4:46 PM, "inanza(tm)" <ina...@gmail.com> wrote:
>> ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝวง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาก๏ฟฝะช๏ฟฝ้นชิด๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝยค๏ฟฝ๏ฟฝ ^^"
>
>> ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝรก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไปจัด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ TK ๏ฟฝีก
>
>> ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยค๏ฟฝยกัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาก๏ฟฝัด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝาก
>> (๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน)
>> ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาท๏ฟฝ๏ฟฝุณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาดูจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะพอด๏ฟฝ :D
>>
>> ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝาจะต๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิด๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนใจจัด๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝำตอบ
>
>
>> ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาบ๏ฟฝ๏ฟฝาทาง๏ฟฝ๏ฟฝาจ๏ฟฝ๏ฟฝ้งคุณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝหน๏ฟฝ๏ฟฝ
>> (๏ฟฝ๏ฟฝะท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝำคัญสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ็นท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยกัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ^^)
>>
>> แนน ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนัน๏ฟฝ๏ฟฝ :)
>>
>>
>>
>> 2010/12/27 Jomkwan K. <jom...@hotmail.com>
>
>
>>
>>> ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัญ
>>>
>>> **
>>>
>>> *
>>> *
>>>
>>> --
>>> ReadCamp "๏ฟฝุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ"

>>> http://readcamp.org/
>
>
>>> ----
>>> You got this message because you are subscribed to the "ReadCamp" group.
>>> To unsubscribe, send email to readcamp+u...@googlegroups.com<readcamp%2Bunsu...@googlegroups.com>
>
>
>>> More options, visit: http://groups.google.com/group/readcamp?hl=th
>>
>>
>>
>>
>> --
>> @inanza
>>
>
>> --
>
>> ReadCamp "๏ฟฝุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ"

>> http://readcamp.org/
>> ----
>> You got this message because you are subscribed to the "ReadCamp" group.
>
>> To unsubscribe, send email to readcamp+u...@googlegroups.com
>
>> More options, visit: http://groups.google.com/group/readcamp?hl=th
>
>
>
>
> --
>
> ReadCamp "๏ฟฝุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ"

>
> http://readcamp.org/
>
> ----
>
> You got this message because you are subscribed to the "ReadCamp" group.
>
> To unsubscribe, send email to readcamp+u...@googlegroups.com
>
> More options, visit: http://groups.google.com/group/readcamp?hl=th
>
>
>
>
> --
>
> ReadCamp "๏ฟฝุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ"

>
> http://readcamp.org/
>
> ----
>
> You got this message because you are subscribed to the "ReadCamp" group.
>
> To unsubscribe, send email to readcamp+u...@googlegroups.com
>
> More options, visit: http://groups.google.com/group/readcamp?hl=th
>
> --
> ReadCamp "๏ฟฝุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ"

> http://readcamp.org/
> ----
> You got this message because you are subscribed to the "ReadCamp" group.
> To unsubscribe, send email to readcamp+u...@googlegroups.com
> More options, visit: http://groups.google.com/group/readcamp?hl=th

--
ReadCamp "๏ฟฝุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ"

http://readcamp.org/
----
You got this message because you are subscribed to the "ReadCamp" group.
To unsubscribe, send email to readcamp+u...@googlegroups.com
More options, visit: http://groups.google.com/group/readcamp?hl=th--
@inanza

--
ReadCamp "๏ฟฝุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ"
338.gif
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages