انجمن تابلو سازان ایران

rasa110@googlegroups.com

Description

تالار گفتگو تخصصی برای تابلو سازان در راستای ارتقا آگاهی و ایجاد مباحثی در مورد معرفی خدمات و ملزومات این صنعت ایجاد شد است

Language

Persian

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Anyone on the web
can post
Anyone on the web
can join group