Zaproszenie na konferencję "Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych" (11-12.06)

15 views
Skip to first unread message

Maciej Beresewicz

unread,
May 11, 2015, 3:02:32 AM5/11/15
to
Szanowni Państwo,

chciałbym Państwa na konferencję naukową Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych organizowaną przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu, która odbędzie się 11-12 czerwca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zachęcam do udziału!Zasadniczy cel konferencji stanowi poddanie dyskusji naukowej metodologii i rezultatów badań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna: Dezagregacja wskaźników strategii Europa 2020 na poziom NTS 2 z zakresu pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz Pomiar ubóstwa na poziomie powiatów (LAU 1). Wydarzenie to adresowane jest w głównej mierze do instytucji i środowisk zajmujących się ubóstwem i wykluczeniem społecznym – zarówno w wymiarze praktycznym (rozumianym jako przeciwdziałanie skutkom tych problemów) jak i naukowym (jako poszukiwanie najlepszych metod definiowania i opisywania owych niekorzystnych zjawisk). Intencją organizatorów jest aby tego rodzaju wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach planowanych sesji tematycznych wpłynęła pozytywnie na zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami statystyki publicznej, ośrodkami badawczymi oraz odbiorcami instytucjonalnymi danych statystycznych, w zakresie problematyki podjętej w ramach Konferencji.
Obszary tematyczne:
 • Metody pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego;
 • Prezentacja projektów: Dezagregacja wskaźników strategii Europa 2020 na poziom NTS 2 z zakresu pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego  i  Pomiar ubóstwa na poziomie powiatów (LAU 1);
 • Demograficzne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ubóstwa i wykluczenia społecznego;
 • Metody oceny i modelowania ubóstwa i wykluczenia społecznego;
 • Ubóstwo i wykluczenie społeczne w świetle statystyki małych obszarów;
 • Diagnoza potrzeb informacyjnych w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Informacje dotyczące udziału:

Warunkiem czynnego udziału w konferencji jest przesłanie zgłoszenia  do 15 maja 2015 roku na adres e-mail:  b.rynarzews...@stat.gov.pl. 
Osoby zakwalifikowane do wygłoszenia referatu zostaną o tym poinformowane do 25 maja 2015 roku. Artykuły, przygotowane na podstawie wygłoszonych referatów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, mogą zostać opublikowane w „Wiadomościach Statystycznych”. 
Pozostałe osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenie deklaracji uczestnictwa do 22 maja 2015 roku na adres e-mail: m.lit...@stat.gov.pl
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji bez wygłaszania referatu zostanie przesłana do 29 maja 2015 roku.
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.


Program konferencji

Czwartek, 11.06.2015 (Budynek Centrum Edukacji Usług Elektronicznych, ul. Towarowa 55)
8.00-9.30  Rejestracja uczestników konferencji (budynek CEUE, parter)
9.30-11.30  Otwarcie konferencji (CEUE)
 • Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Marian Gorynia
 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, prof. dr hab. Janusz Witkowski
 • Wojewoda Wielkopolski, Piotr Florek
 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, prof. dr hab. Czesław Domański
 • Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu, dr Jacek Kowalewski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
11.30-12.00  Przerwa kawowa (CEUE)
12.00-13.00 Metody pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego (Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Janusz Witkowski, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie)
 • 12.00-12.30 prof. dr hab. Tomasz Panek – Ubóstwo i wykluczenie społeczne: od koncepcji do pomiaru
 • 12.30-13.00 mgr Anna Szukiełojć-Bieńkuńska – Ubóstwo i wykluczenie społeczne w świetle badań GUS 
13.00-14.00  Obiad
14.00-15.15  Prezentacja projektów Dezagregacja wskaźników strategii Europa 2020 na poziom NTS 2 z zakresu pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego
Pomiar ubóstwa na poziomie powiatów (LAU 1)  (Przewodnicząca sesji: mgr Renata Bielak, Dyrektor Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych GUS)
 • 14.00-14.25 dr Piotr Łysoń – Działania polityki spójności w Polsce na okres 2014-2020 w świetle strategii Europa 2020 i krajowych dokumentów strategicznych polityki rozwoju
 • 14.25-14.50 mgr Magdalena Fijałkowska – Dezagregacja wskaźników strategii Europa 2020 na poziomie NTS 2 z zakresu pomiaru ubóstwa
  i wykluczenia społecznego
 • 14.50-15.15 dr Marcin Szymkowiak – Pomiar ubóstwa na poziomie powiatów w świetle statystyki małych obszarów
15.15-15.30  Przerwa kawowa (CEUE)
15.30-16.30  Panel dyskusyjny Kierunki rozwoju badań ubóstwa i wykluczenia społecznego – wyzwania badawcze i potrzeby informacyjne (CEUE) – Moderator: prof. dr hab. Maciej Żukowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dr Grażyna Marciniak (Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego)
 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego (lub przedstawiciel)
 • Prof. dr hab. Tomasz Panek (Szkoła Główna Handlowa)
 • Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny
  w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Jan Kordos (Doradca Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego)
16.45-17.45 Koncert studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu (Aula –Budynek A, al. Niepodległości 10)
19.00  Uroczysta kolacja
***
Piątek, 12.06.2015 (Budynek Centrum Edukacji Usług Elektronicznych, ul. Towarowa 55)
9.00-10.30 Demograficzne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ubóstwa i wykluczenia społecznego (Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Tomasz Panek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
9.00-10.30 Metody oceny i modelowania ubóstwa i wykluczenia społecznego (Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Stanisław Maciej Kot, Politechnika Gdańska)
10.30-11.15 Przerwa kawowa połączona z sesją plakatową (CEUE)
11.15-12.45 Ubóstwo i wykluczenie społeczne w świetle statystyki małych obszarów (Przewodnicząca sesji: dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
11.15-12.45 Diagnoza potrzeb informacyjnych w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego (Przewodnicząca sesji: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
12.45-13.15 Debata z udziałem studentów UEP i prelegentów konferencji
13.15-13.45 Zakończenie konferencji  
14.00 Obiad

ulotka_informacyjna_dziel.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages