"Aby czcili Syna tak jak Ojca"-jak rozumieć ten werset?

25 views
Skip to first unread message

kk

unread,
Mar 11, 2011, 1:57:04 AM3/11/11
to
J 5:23 "aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu.
Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał."

Jak chrześcijanie mają rozumieć powyższy werset? Czy oznacza o,ze
Jezus jest równy Bogu Ojcu i w tym samym stoniu odbiera cześć
pod każdym wzgędem? Ze należy się do Niego modlić. Postaram sie
na podstawie Biblii wyjaśnić o jaki rodzaj czci Jezusowi Chodziło.
Postanowiłem omówić ten temat osobno ,ponieważ trynitarianie powołuja
się na niego ,żeby dowodzić swoich tez co do natury Boga I jezusa;
oczywiście najpierw wyrywając go z kontekstu i to nie tylko fragmentu
Pisma w jakim wystepuje, ale przede wszystkim z kontekstu całego Słowa
Bożego.
2Tm 3:16 "Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne
do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości,"

//Jak rozumieć znaczenie słowa 'cześć'? Cześć to odpowiednia nacechowana
głebokim szacunkiem postawa.
Cześć mozna okazywać na wiele sposobów i w wielu aspektach.
Oto niektóre biblijne przykłady\\:

Rz 13:7 bt "Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek - podatek,
komu cło - cło, komu uległość - uległość, komu *cześć - cześć*."
Rz 2:10 bt "*Chwała zaś, cześć i pokój* spotka każdego, kto czyni dobrze
- najpierw Żyda, a potem Greka."
Ef 6:2 bt "***Czcij ojca twego i matkę*** - jest to pierwsze przykazanie z
obietnicą -"
1P 2:17 "Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, ***czcijcie
króla***!"

Ludzie ,którzy chcą podobać się Bogu muszą uwierzyć w Jego Syna, Jezusa.
Postawa wobec Jezusa ('cześć') ma być taka sama jak postawa wobec Boga Ojca,
to znaczy mamy obowiązek okazywać Chrystusowi posłuszeństwo jakie
okazywalibyśmy Ojcu Bogu. Mamy Go sluchać w ten sposób jakby przemawial do nas
sam Bóg Jehowa.

Hebrajczyków 1-1 /\ ***Bóg, który dawno temu przy wielu okazjach i wieloma
sposobami przemawiał do naszych praojców za pośrednictwem proroków, 2 przy
końcu tych dni przemówił do nas za pośrednictwem Syna***/\, którego ustanowił
dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił systemy rzeczy. 3 On jest
odbiciem chwały Boga i dokładnym wyobrażeniem samej jego istoty, on też
podtrzymuje wszystko słowem jego mocy, a dokonawszy oczyszczenia za nasze
grzechy, zasiadł po prawicy Majestatu w miejscach wyniosłych...."


Jezus jest najwiekszym z proroków i najdokladniej objawil Boga i Jego
wymagania, wiec musimy Go rzeczywiście czcić jakbysmy czcili i widzieli samego
Boga:

J 14:9 " Kto mnie [Jezusa] ujrzał, ujrzał też Ojca. Jakże to mówisz: 'Pokaż
nam Ojca'?"

J 1:18 "Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; jednorodzony bóg, który
zajmuje miejsce u piersi Ojca, ***ten dał co do niego wyjaśnienie****."

Jezus dał co do Boga wyjasnienie; swoimi naukami iprzykładnym zyciem. Był
doskonały jak Adam stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Biblia nie daje
podstaw ,zebu uważąć,ze kiedy widziano w Jezusie Ojca, to tak jakby
rzeczywiście zobaczyli Boga Jehowe, ktorego przeciez nie mozna zobaczyć i
dalej zyc. Nic tez nie upoważnia do twierdzenia ,ze to czczenie Jezusa ma sie
uwidaczniać w modlitwach do Niego lub nauczania ,ze jest Bogiem Wszechmogacym.
Bibia tego nie naucza.

/\Izraelici mieli obowiązek słuchac Mojżesza jakby słuchali samego Boga Jehowę/\

Oczywiście Jezus jest wiekszy od Mojzesza. Ale był to prorok podobny do niego:
[ Hbr 3:3 bt "O tyle nawet większej czci godzien jest od Mojżesza, o ile większą
cześć od domu ma jego budowniczy."]

Wj 7:1 "Toteż Jehowa rzekł do Mojżesza: ***"Oto uczyniłem cię Bogiem dla
faraona***. Aaron zaś, twój brat, stanie się twoim prorokiem."

Mojżesz proroczo przepowiedzial przyjście Jezusa:

Pwt 18:15 "Jehowa, twój Bóg, wzbudzi ci spośród ciebie, spośród twoich braci,
***proroka jak ja – jego macie słuchać*** –"

Zadanie Jezusa było m.in. takie jak zadanie Mojżesza (który wyprowadził lud z
niewoli i był prawodawcą oraz wodzem i wojownikiem,a zarazem wielkim
prorokiem. Oraz jak mówi Biblia 'najpotulnieszym ze wszystkich ludzi'.). Oraz
Eliasza (który był odnowicielem i obrońcą czystej formy wielbienia Boga,on
wytepił czcicieli fałszywych Bogów). Obrazowała to wizja przemienienia. Bóg w
niej potwierdzil poslannictwo Jezusa ,kiedy nakazał mu posłuszeństwo. I w tym
też sensie Bóg nakazuje otaczać Jezusa czcią taka ,jaka okazujemy Ojcu:

Mt 17 "1 W sześć dni później Jezus zabrał Piotra i Jakuba, i Jana, jego
brata, i zaprowadził ich samych na wyniosłą górę. 2 I został na ich oczach
przemieniony, i oblicze jego zajaśniało jak słońce, a jego szaty wierzchnie
stały się błyszczące jak światło. 3 I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz,
którzy z nim rozmawiali (...)5 Gdy on jeszcze mówił, oto ocienił ich jasny
obłok i oto głos z obłoku powiedział: „To jest mój Syn, umiłowany, którego
darzę uznaniem; jego słuchajcie"

A TERAZ ZBADAJMY KONTEKST TEGO WERSETU, KTORY MA ZUPENIE
INNA WYMOWE NIZ ,JAK SIE GO WYRWIE Z TEGO KONTEKSTU:
Jana 5-"..19 Na to Jezus odezwał się do nich: „/\Zaprawdę, zaprawdę/\ wam
mówię: *Syn nie może nic uczynić z własnej inicjatywy*, lecz tylko to, *co
widzi, że czyni Ojciec*. *Cokolwiek bowiem Ten czyni, podobnie czyni również
Syn*. 20 Gdyż Ojciec kocha Syna i *pokazuje mu wszystko, co sam czyni*, i
pokaże mu dzieła większe niż te, żebyście się dziwili. 21 Bo jak Ojciec
wskrzesza umarłych i ich ożywia, tak też Syn ożywia tych, których chce. 22
Ojciec bowiem w ogóle nikogo nie sądzi, lecz wszelkie sądzenie /\powierzył/\
Synowi, 23 aby wszyscy szanowali(czcili) Syna, tak jak szanują (czczą) Ojca.
Kto nie (czci)szanuje Syna, ten nie (czci) szanuje Ojca,//*który go posłał*\\.
24 Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Kto słyszy moje słowo i *wierzy temu, który
mnie posłał*, ten ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz przeszedł ze
śmierci do życia. 25 „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Nadchodzi godzina, i teraz
jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłuchają, będą żyli.
26 *Bo jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak też dał Synowi*, aby miał życie
sam w sobie. 27 /\I dał mu władzę sądzenia/\, gdyż jest on Synem Człowieczym.
28 Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, w której wszyscy w
grobowcach pamięci usłyszą jego głos 29 i wyjdą: ci, którzy czynili to, co
dobre, na zmartwychwstanie życia; ci, którzy się dopuszczali tego, co podłe,
na zmartwychwstanie sądu. //30 Ja nie mogę nic uczynić z własnej inicjatywy;
sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest prawy, ponieważ nie szukam własnej woli,
lecz woli tego, który mnie posłał.\\ //31 „Jeżeli ja sam świadczę o sobie,
świadectwo moje nie jest prawdziwe. 32 Jest ktoś inny, kto o mnie świadczy, i
wiem, że świadectwo, które on składa o mnie, jest prawdziwe...."//Kilka
komentarzy:"24 Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Kto słyszy moje słowo i *wierzy
temu, który mnie posłał*, ten ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz
przeszedł ze śmierci do życia." Bóg uzaleznia zycie wieczne od słuchania
Jezusa: [J 3:36 bt "Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy
Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu *gniew Boż*."]"27 /\I dał mu władzę
sądzenia/\, gdyż jest on Synem Człowieczym."Władza sądzenia, jaka ma Jezus
jest Mu dana od Boga."//30 Ja nie mogę nic uczynić z własnej inicjatywy; sądzę
tak, jak słyszę, a sąd mój jest prawy, ponieważ nie szukam własnej woli, lecz
woli tego, który mnie posłał.\\" Sad Jezusa jest oparty na Bozym Prawie i
sprawiedliwości. To Jehowanauczył Syna, jak ma wygladac sąd oparty na
sprawiedliwości.[ J 6:45 nwt-pl "Napisane jest u Proroków: 'I oni wszyscy będą
wyuczeni przez Jehowę'. Każdy, kto usłyszał od Ojca i się nauczył, przychodzi
do mnie.".Izajasza 11-1 I wyrośnie gałązka z pnia Jessego, a latorośl z jego
korzeni będzie wydawać owoc. 2 I //spocznie na nim duch Jehowy, duch mądrości
i zrozumienia, duch rady i potęgi, duch poznania i *bojaźni przed Jehową*\\; 3
i będzie znajdował radość w bojaźni przed Jehową. //\\A nie będzie osądzał
jedynie na podstawie tego, co się ukazuje jego oczom, ani upominał po prostu
na podstawie tego, co słyszą jego uszy//\\. 4 I w prawości osądzi maluczkich,
a w prostolinijności udzieli upomnienia na rzecz potulnych na ziemi. I uderzy
ziemię rózgą swoich ust, a duchem swoich warg uśmierci niegodziwca. 5 I
prawość będzie pasem jego bioder, a wierność pasem jego lędźwi...."Izajasza
611 Spoczywa na mnie duch //Wszechwładnego Pana, Jehowy\\, bo Jehowa mnie
namaścił, bym opowiadał dobrą nowinę potulnym. Posłał mnie, abym opatrywał
mających złamane serce, obwieszczał oswobodzenie uprowadzonym do niewoli, a
więźniom szerokie otwarcie oczu; 2 abym ogłaszał rok dobrej woli Jehowy i
dzień pomsty ze strony naszego Boga..." ]
//31 „Jeżeli ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje nie jest prawdziwe. 32
Jest ktoś inny, ***kto o mnie świadczy***, i wiem, że świadectwo, które on
składa o mnie, jest prawdziwe...."//SWIADECTWO BOGA O SYNU (choc nie
jedyne,ponieważ czyny i nauki Jezusa też o tym swiadczyly,niemniej Bój je
wydal swoim osobistym głosem).Psalmy 2-7 Powołam się na postanowienie
Jehowy;rzekł do mnie: „Ty jesteś moim synem;ja dzisiaj zostałem twoim ojcem. 8
Proś mnie, bym ci dał narody w dziedzictwoi krańce ziemi w posiadanie...". Mt
3:17 nwt-pl "Oto też rozległ się głos z niebios mówiący: "To jest mój Syn,
umiłowany, którego darzę uznaniem". Mt 17:5 "Gdy on jeszcze mówił, oto ocienił
ich jasny obłok i oto głos z obłoku powiedział: "To jest mój Syn, umiłowany,
którego darzę uznaniem; //jego słuchajcie\\".Skoro Bóg nakazuje sluchać
Jezusa, który jest SłowemBozym, to oczywistym jest ,ze mamy Go czcic i
słuchaćjakbysmy słuchali samego Boga. Był On Bozym rezydentemna ziemi: J 7:29
"Ja go znam, ponieważ jestem jego //przedstawicielem\\ i on mnie
posłał"."Dlatego dobrze postapimy, gdy tak postapimy:Psalmy 2-"11 Służcie
Jehowie z bojaźniąi radujcie się ze drżeniem. 12 Pocałujcie syna, żeby On
[Jehowa] się nie rozsierdziłi żebyście nie zginęli z drogi,bo jego gniew łatwo
się zapala.Szczęśliwi są wszyscy, którzy się u niego chronią."Mimo pozycji
Jezusa najwyższa cześc ,wdzięczność i miłość należy się tylko Jehowie Bogu.
Tego nauczał Jezus,tego nauczali Apostołowie:Mateusza 4-"8 Diabeł wziął go
jeszcze na niezwykle wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz
ich chwałę, 9 i rzekł do niego: „Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz
mi cześć”. 10 Wtedy Jezus rzekł do niego: „Precz, Szatanie! Jest bowiem
napisane: ‚//Jehowę, twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić
świętą służbę\\" Łk 10:27 -"Ten, odpowiadając, rzekł: " 'Masz miłować Jehowę,
twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całą swą siłą, i całym
swym umysłem' ". 1Tm 1:17 bt "A Królowi wieków nieśmiertelnemu,
niewidzialnemu, Bogu //samemu \\- cześć i chwała na wieki wieków! Amen." Ap-
4:11"Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc,
ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało
stworzone".


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

rascal

unread,
Mar 11, 2011, 5:20:04 AM3/11/11
to
On 11/03/2011 15:57, kk wrote:
> J 5:23 "aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu.
> Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał."
>
> Jak chrześcijanie mają rozumieć powyższy werset?

Właściwie. Zamotałeś wieloma wersetami, ale najważniejszych nie podałeś!


Jan 3:35 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. 36 Kto wierzy
w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota,
lecz gniew Boży ciąży na nim.


Zwróćmy uwagę na szczególne znaczenie powyższego wersetu. Ojciec oddał
wszystko w ręce Syna. Wszystko oznacza... wszystko: sąd, zbawienie,
karę, nagrodę... słowem - wszystko.

Filipian 2:6 On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze
sposobności, aby na równi być z Bogiem, 7 lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym
przejawie, uznany za człowieka, 8 uniżył samego siebie, stawszy się
posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. 9 Dlatego też Bóg Go
nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, 10 aby na
imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i
podziemnych. 11 I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM
- ku chwale Boga Ojca.

Jak należy czcić Syna?

Tak jak werset pisze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rozumiesz tekst pisany po polsku, antychryście?

Na jego imię ma się zginać nie tylko kolana ludzi ale nawet wszystkich
istot niebieskich.

PONIAŁ!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!

Nie klękacie na Jego imię? NIE BĘDZIE ZBAWIENIA - za nieposłuszeństwo
Słowu Bożemu!

Dzieje 4: 11 On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących,
On stał się kamieniem węgielnym. (12) I nie ma w nikim innym zbawienia;
albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez
które moglibyśmy być zbawieni.


Przykazanie Boże!!!!!

W żadnym imieniu nie ma zbawienia, tylko jest w imieniu Jezusa!

Dzieje Ap 4:10 To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu
wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa
Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z
martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. 11 On to jest owym
kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem
węgielnym. 12 I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego
innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być
zbawieni.


Zbawienie jest tylko w imieniu Jezusa Chrystusa.

ŚJ stoją na pozycji Antychrysta zabraniając nawet modlitw do Jezusa!

Jest to duchowa zbrodnia!!!

kk

unread,
Mar 11, 2011, 1:14:21 PM3/11/11
to
============================================================================
Iz 42:8 "Jam jest Jehowa, to jest moje imię; i //chwały mojej nie oddam nikomu
innemu\\ ...."

Flp 2:11 "A iżby wszelki język wyznawał, iż Krystus Jezus //jest Panem, ku
chwale Boga Ojca\\."

J 17:3 "A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, //jedynego prawdziwego
Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś\\."

Mt 19:17 "A On [Jezus] mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? //Jeden
jest tylko dobry, Bóg\\".

Ap 21:22 "Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący
jest jego świątynią, ///oraz\\\ Baranek."
***********************************************************************
DO KOGO NALEZY KROLESTWO CHRYSTUSA, WRAZ Z SAMYM CHRYSTUSEM?:

2Kor 6:18 "I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan
Wszechmogący;"

Ap 4:8 bw "A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i
wewnątrz były pełne oczu; i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały:
Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i
który ma //przyjść\\."
Ap 11:17 "mówiąc: Dziękujemy ci, Panie [Jehowo], Boże Wszechmogący, który
jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować;"

<<<[CO DO ROLI JEZUSA:Marka 11 "7 I przyprowadzili źrebię do Jezusa, i
włożyli na nie swe szaty wierzchnie, a on na nim usiadł. 8 Wielu też słało na
drodze swe szaty wierzchnie, inni zaś ścinali na polach liściaste gałązki. 9
A idący z przodu i podążający z tyłu wołali: &#8222;Racz wybawić! ///Błogosławiony,
który przychodzi w imieniu Jehowy\\\!


===============================================================================
BOG OJCIEC JEHOWA BOGIEM NAJWYZSZYM:

Rdz 22:16 "i przemówił: "//'Przysięgam na samego siebie\\ &#8211; brzmi wypowiedź
***Jehowy*** &#8211; że skoro to uczyniłeś i nie odmówiłeś swego syna, swego
jedynaka...."

<<<<<<<<<<Hbr 6:13 "Bo gdy Bóg [Ojciec,Jehowa] dał obietnicę Abrahamowi, a nie
mógł przysiąc na //NIKOGO WIEKSZEGO\\, przysiągł na samego siebie,">>>>>>>>>>>>>

Izajasza 40-"25 &#8222;//le do kogoż mnie przyrównacie, żeby mnie z nim
zrównać?&#8221;\\&#8201;&#8212;&#8201;mówi Święty. 26 &#8222;Podnieście oczy ku górze i popatrzcie. Kto
stworzył te rzeczy? Ten, który ich zastęp wyprowadza według liczby, wszystkie
je woła po imieniu. Dzięki obfitości dynamicznej energii&#8201;&#8212;&#8201;jako że jest
również pełen werwy w swej mocy&#8201;&#8212;&#8201;ani jednej z nich nie brak.27 &#8222;Dlaczego
mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: &#8218;Droga moja jest ukryta przed Jehową, a
należna mi sprawiedliwość uchodzi uwagi mego Boga&#8217;? 28 Czy się nie
dowiedziałeś ani nie słyszałeś? //Jehowa, Stwórca krańców ziemi, jest Bogiem
po czas niezmierzony\\."

Iz 44:6 "Oto, co rzekł Jehowa, Król Izraela i jego Wykupiciel, Jehowa
Zastępów: //'Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga\\."

Ap 1:8 "Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który
jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący."

Iz 45:5 "Jam jest Jehowa i nie ma nikogo innego. //Oprócz mnie nie ma Boga\\.
Opaszę cię mocno, chociaż mnie nie poznałeś,"

Iz 43:10 "Wy jesteście moimi świadkami - wyrocznia Pana [Jahwe] - i moimi
sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć,
że tylko //Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie
będzie.\\"

AMEN!


JEZUS SLUGA BOZYM OBDARZONYM PRZEZ JEHOWE BOGA CHWALA:

Flp 2:11 "A iżby wszelki język wyznawał, iż Krystus Jezus //jest Panem, ku
chwale Boga Ojca\\."

J 7:18 "Kto mówi sam z siebie, szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały
tego, który go posłał, ten trzyma się prawdy i nie ma w nim nieprawości."

J 8:50 "Ja zaś nie szukam chwały dla siebie; //jest Ten, który szuka i sądzi\\."

Ps 84:11 "Bo Jehowa Bóg jest słońcem i tarczą; udziela łaski i chwały. Jehowa
nie odmówi żadnego dobrodziejstwa tym, którzy chodzą w nienaganności."

> On 11/03/2011 15:57, kk wrote:
> > J 5:23 "aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu.
> > Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał."
> >
> > Jak chrześcijanie mają rozumieć powyższy werset?
>
> Właściwie. Zamotałeś wieloma wersetami, ale najważniejszych nie podałeś!
>
>
> Jan 3:35 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. 36 Kto wierzy
> w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota,
> lecz gniew Boży ciąży na nim.


W przeciwieństwie do ciebie uzyłem szerokiego kontekstu ,zeby dowodzić prawdy
biblijnej. Ten werset ,który zacytowałes tez doskonale wpasowuje się w ten
kontekst.

Poza tym werset ,ktory przytoczyłes nawet wyrwany z kontekstu pokazuje
wyższość Ojca ,ktory tak miłuje Syna ,ze mu wszystko przekazał. Reszte
wyjasniłem i sam sie na pokrewne wersety powołałem. Z kazdym kolejnym moim
opracowaniem, uczciwym i rzetelnym ,coraz bardziej jestes rozbrajany. Polegles
ale to nie ja jestem zwyciezca. Zwyciezca jest Biblia ,o której Jezus
powiedzial "[Ojcze Słowo Twoje jest Prawdą".


>
> Zwróćmy uwagę na szczególne znaczenie powyższego wersetu. Ojciec oddał
> wszystko w ręce Syna. Wszystko oznacza... wszystko: sąd, zbawienie,
> karę, nagrodę... słowem - wszystko.


Czy rzeczywiście WSZYSTKO?
1Kor 15:27 "Albowiem Bóg "podporządkował wszystko pod jego stopy". Ale gdy
mówi, iż 'wszystko zostało podporządkowane', jest oczywiste, że //z wyjątkiem
tego, który mu wszystko podporządkował."\\

I DLATEGO MOWIMY:

1Kor 8:6 "dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec, z którego jest wszystko, a
my dla niego; i jeden jest Pan, Jezus Chrystus, przez którego jest wszystko i
my przez niego."
1Kor 10:31 "Dlatego czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko czyńcie ku chwale Bożej."

> Filipian 2:6 On, istniejąc w postaci Bożej, nie //skorzystał ze
> sposobności\\, aby na równi być z Bogiem....

Z BT cytujesz? Widzałem juz bardziej tendencyjne przekłady pod katem naginania
tego wersetu do nauki i trójcy:

Flp 2:6 kow "On to, bytując w postaci Bożej, nie obstawał nieugięcie przy tym,
by //trwać w równości z Bogiem\\"

Flp 2:6 br "On to, istniejąc [od wieków] w postaci Boga, nie uznał za stosowne
//korzys-tać ze swej równości z Bogiem\\"

Flp 2:6 bp "On to, istniejąc w naturze Bożej, //nie skorzystał ze sposobności,
aby być na równi z Bogiem\\,"


Na szczescie istnieja jednak i rzetelne tlumaczenia tego
tekstu:

Flp 2:6 bgn "który będąc w postaci Boga, //nie torował sobie rabunku\\, aby
być równym Bogu,"

Flp 2:6 bw "który chociaż był w postaci Bożej, //nie upierał się zachłannie\\
przy tym, aby być równym Bogu"

Flp 2:6 bpd "który będąc w postaci Bożej, nie //poczytywał sobie za zdobycz\\
bycia równym Bogu,"

Filipian 2 NS-"5 Zachowujcie to nastawienie umysłu, jakie było też u
Chrystusa Jezusa, 6 który chociaż istniał w postaci Bożej, //nie brał pod
uwagę zagarnięcia\\, mianowicie tego, żeby być równym Bogu...."


Co z prawidlowo przetlumaczonego wersetu wynika? Wynika ,ze choć Jezus podczas
bytowania w niebie przebywał w postaci Bożej ,duchowej, obdarzonej chwala
przez Boga, jako Pierworodny i Ten ,który uczesniczył w stwarzaniu świata..

[J 17:5 "Teraz więc ty, Ojcze, otocz mnie przy sobie tą chwałą, którą miałem
przy tobie, //zanim był świat\\.".Prz 30:4 "Kto wstąpił do nieba i zstąpił?
Kto zebrał wiatr w swoje garście? Kto wody owinął płaszczem? Kto krańce ziemi
utworzył? Jakie jest //jego imię\\? - //A jakie syna\\?".J 1:1 "Na początku
był Słowo, a Słowo //był u Boga\\ i Słowo był bogiem."]

> 7 lecz ogołocił samego siebie,
> przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym
> przejawie, uznany za człowieka, 8 uniżył samego siebie, stawszy się
> posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. 9 Dlatego też Bóg Go
> nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, 10 aby na
> imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i
> podziemnych. 11 I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM
> - ku chwale Boga Ojca.

.mimo swojej wysokiej pozycji i zaszczytów nigdy nie bal pod uwagę ,zeby
uzurpować sobie prawo do bycia równym z Bogiem Wszechmogacym, ponieważ zdawal
sobie sprawę ,iz byłaby to zachłanność, to znaczy chciwość i pozadanie tego
,co do niego nie należało czyli kradzież!
Postąpł wręcz przeciwnie, gdy zaistniała potrzeba aby usprawiedliwić
zwierzchnictwo Jehowy i uświęcić Jego Ime (to znaczy oczyścić z zarzutów
pokazać Jego doskonałość) chętnie przyszedł na ziemię w charakterze
Mesjasza-człowieka. Postąpił zupełnie inaczej niż Szatan ,który w przeszłości
zachłannie ukradl sobie cześć ,która nalezy się Bogu, podstępem zwodząc Ewę do
buntu. Jezus stając się niższym od aniołow dodatkowo wykazał ,ze Szatan jest
klamca i "ojcem kłamstwa", kiedy dochował wierności aż do śmierci krzyżowej.
AMEN. Kiedy zaistniała potrzeba złożenia okupu Jezus z pewnością wykazal
gotowość przypominajaca gotowość proroka Izajasza: Iz 6:8 "I usłyszałem głos
Jehowy, mówiący: //"Kogo poślę i kto nam pójdzie?" A ja rzekłem: "Oto jestem!
Mnie poślij\\".
Następnie Jehowa Bóg Jezusa wywyższyl,dał Mu "nowe Imię" ,co wskazuje na Jego
nową role Króla i Arcykapłana ("na wzrór Melchizedeka"). Oraz ,jak to zawsze
bywalo, Jezus dalej jest orędownikiem i reprezentantem Jehowy Boga, to znaczy
"Panem ("dyrektorem w Jego firmie) ku chwale Boga Ojca".
AMEN!

>
> Jak należy czcić Syna?
>
> Tak jak werset pisze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>

Wyrwany z kontekstu? Znowu pomijasz kontekst? Uwazaj,uwazaj:
Ap 22:19"a jeżeli ktoś //odejmie coś ze słów zwoju tego proroctwa\\. Bóg
odejmie jego dział w drzewach życia i w mieście świętym &#8211; rzeczach opisanych w
tym zwoju."

Mt 24:35 "Niebo i ziemia przeminą, lecz moje [wszystkie] słowa na pewno nie
przeminą."

Mt 5:18 "bo zaprawdę wam mówię, że prędzej przeminęłoby niebo i ziemia, niżby
w jakiś sposób przeminęła jedna najmniejsza litera lub jedna cząstka litery w
Prawie i nie wszystko się stało."> Na jego imię ma się zginać nie tylko kolana ludzi ale nawet wszystkich
> istot niebieskich.

Sam ci o tym pisałem. Jezusowi Bóg podporzadkowal anioly i ma przybyć w swojej
chwale i asyście aniołow, ktore będa wykonywały Jego rozkazy.
Jednak chierarchia: Jehowa Bóg Ojciec->Jezus->Aniołowie jest zachowana nawet
teraz w niebie:
Ap 1:1 "Objawienie od Jezusa Chrystusa, które-> dał mu Bóg, aby pokazać swym
niewolnikom, co ma się stać wkrótce. A on-> posłał swojego anioła i przez
niego przedstawił je w znakach swemu niewolnikowi Janowi"

Teraz ty ponioł?


> PONIAŁ!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
>
> Nie klękacie na Jego imię? NIE BĘDZIE ZBAWIENIA - za nieposłuszeństwo
> Słowu Bożemu!
>
> Dzieje 4: 11 On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących,
> On stał się kamieniem węgielnym. (12) I nie ma w nikim innym zbawienia;
> albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez
> które moglibyśmy być zbawieni.

Zgadza się! Kto nie wierzy w Syna, jak Boga i nie słucha Syna gniew Bozy na
nim ciązy. Tłumaczyłem ci to już dziesiatki razy i popiralem dziesiatkami
wersetow. Nie jestes w stanie zrozumiec czy nie przyjmujesz do wiadomosci?
Chcesz mnie zajechać psychofizycznie poprzez nieustanne ignorowanie tego co
sie do ciebie na podstawie Biblii pisze?

I daruj sobie tej jad i chamstwo. Samo wyzywanie kogoś od "antychrystów" tylko
dlatego ,ze sie nie jest w stanie pokonać go w dyskusji zabardzo ci nie
pomoże. Po prostu świadczy to o tym ,ze puszczaja ci zwierzcze. Wyjdz na dwór
przewietrz się,daj sobie odbój od trudnych (a własciwie dla ciebie zatrudnych)
dyskusji,a ja poczekam aż ochłoniesz. Poczekam z nadzieją ,że może w końcu
dasz się oświecić. Przestań się opierać na zmanipulowanych tekstach
Lewandowskiego czy Bednarskiego tylko przyłuż się osobiście do studium Biblii.
I podejdz do tego z otwartym umyslem. Teksty tych panow są cienkie jak
barszcz,co tu niejednokrotnie wykazalem (pamietasz jak sie Bednarski osmieszyl
w wątku o "miedzianym węzu". Nie dość ze siebie osmieszyl, to jeszcze "Ojca
kosciola"):
Mt 23:24 "Ślepi przewodnicy..."
J 9:41 "Jezus rzekł do nich: "Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu.
Ale teraz mówicie: 'Widzimy'. Wasz grzech pozostaje"."

rascal

unread,
Mar 13, 2011, 6:28:00 AM3/13/11
to
On 12/03/2011 03:14, kk wrote:

> W przeciwieństwie do ciebie uzyłem szerokiego kontekstu ,zeby dowodzić prawdy
> biblijnej. Ten werset ,który zacytowałes tez doskonale wpasowuje się w ten
> kontekst.

Zamotałeś, aby ci, którzy nie znają Biblii pogubili się.

Nie jesteś w stanie odpowiedzieć wprost na pytania:

Dlaczego nie wielbicie Jezusa?

Dlaczego nie klękacie na dźwięk jego imienia?

Dlaczego uznajecie go za archanioła?


Twoją tyradę omawiającą wyzszośc Ojca ponad Syna usunąłem, ponieważ
nie należy to do tematu - nie twierdziłem nigdy, że Jezus jest równy Ojcu!

Nieuczciwie mi to po raz kolejny zarzucasz omijając główne tematy jak
pies jeża.

Na temat sfałszowania Biblii przez TS nadal nie masz odpowiedzi?


>> Nie klękacie na Jego imię? NIE BĘDZIE ZBAWIENIA - za nieposłuszeństwo
>> Słowu Bożemu!
>>
>> Dzieje 4: 11 On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących,
>> On stał się kamieniem węgielnym. (12) I nie ma w nikim innym zbawienia;
>> albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez
>> które moglibyśmy być zbawieni.
>
> Zgadza się! Kto nie wierzy w Syna, jak Boga i nie słucha Syna gniew Bozy na
> nim ciązy. Tłumaczyłem ci to już dziesiatki razy i popiralem dziesiatkami
> wersetow. Nie jestes w stanie zrozumiec czy nie przyjmujesz do wiadomosci?
> Chcesz mnie zajechać psychofizycznie poprzez nieustanne ignorowanie tego co
> sie do ciebie na podstawie Biblii pisze?


Źle interpretujesz werset z Dziejów 4.

Przeczytaj jeszcze raz uważnie tę część:

nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez
które moglibyśmy być zbawieni.

Czyli nie można być zbawionym w żadnym imieniu z imieniem Jehowy włącznie!

nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez
które moglibyśmy być zbawieni.

Możemy być zbawieni tylko w imieniu Jezusa.
-------------------------------------------

Oto cała prawda Chrześcijaństwa.
----------------------------------

To jest Królestwo Chrystusa a nie Jehowy, ponieważ Ojciec przekazał
WSZYSTKO Synowi poza sobą samym.
----------------


W Starym testamencie ludzkość była zbawiana imieniem Ojca. Od śmierci
Jezusa ludzkość dostępuje zbawienia w imieniu Jezusa. Jezus jest
Zbawicielem dla nas, Bogiem Mocnym, Ojcem Wiecznym.

I za to należy mu się cześć, chwała, uwielbienie i modlitwy, których On
wysłuchuje.

Ponieważ Jezus jest zwierciadlanym odbiciem Swego Ojca.

Ci, którzy oddają cześć Jezusowi oraz zginają kolana na dźwięk Jego
imienia będą zbawieni.

Nikt inny nie dostąpi zbawienia, zwłaszcza w czasie końca, kiedy sam
Jezus bedzie wykonywał wyrok na bezbożnym świecie.


KK

unread,
Mar 13, 2011, 11:50:05 AM3/13/11
to
rascal <ras...@gmail.com> napisał(a):

> To jest Królestwo Chrystusa a nie Jehowy, ponieważ Ojciec przekazał

> WSZYSTKO Synowi poza sobą samym...
******************************************************************************
Łk 11:2 "Wtedy powiedział do nich: "Kiedy się modlicie, mówcie: 'Ojcze, niech
będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie TWOJE KROLESTWO. Niech się dzieje
TWOJA WOLA, jak w niebie, tak i na ziemi."
****************************************************************************

Obj 15-&#8222;Wielkie i zdumiewające są twe dzieła, Jehowo Boże, Wszechmocny. Prawe
i prawdziwe są twe drogi, Królu Wieczności. 4 Któż by się ciebie rzeczywiście
nie bał, Jehowo, i nie wychwalał twego imienia, skoro ty sam jesteś lojalny?
Bo wszystkie narody przyjdą i przed twoim obliczem oddadzą ci cześć, ponieważ
zostały ujawnione twe prawe postanowienia&#8221;.

Ap 11:15 nwt-pl "I zadął w trąbę siódmy anioł. I w niebie rozległy się donośne
głosy, mówiące: "Królestwo świata stało się królestwem naszego Pana i jego
Chrystusa, i będzie królował na wieki wieków".

Ap 12:10 nwt-pl "I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: "Teraz nastało
wybawienie i moc, i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa"

PS:145:
"..13 Twoja władza królewska [zgodnie z kontekstem; Jehowo] jest władzą
królewską na wszystkie czasy niezmierzone,a twoje panowanie&#8201;&#8212;&#8201;przez wszystkie
kolejne pokolenia..."

Dan:6
"...25 Wtedy król Dariusz napisał do wszystkich ludów, grup narodowościowych
i języków, które mieszkają na całej ziemi: &#8222;Niech pokój wasz się wielce
pomnoży! 26 Wychodzi ode mnie rozkaz, żeby na każdym obszarze należącym do
mego królestwa ludzie drżeli i żywili bojaźń przed Bogiem Daniela. Albowiem On
jest Bogiem żywym, on też trwa po czasy niezmierzone, a jego królestwo nie
będzie obrócone wniwecz i panowanie jego pozostanie na zawsze...."

Napisz proszę jak rozumiesz powyższe wersety? Ale proszę cię nie wklejaj
innych, przynajmniej narazie, bo wyrwane z kontekstu i tak niczego nie
wyjasnia. Napisz po prostu co uwazasz, jak rozumiesz powyzsze wersety, Ok?

1 Kor 15:
".....24 Następnie&#8201;&#8212;&#8201;koniec, gdy przekaże królestwo swemu Bogu i Ojcu,
obróciwszy wniwecz wszelki rząd oraz wszelką władzę i moc. 25 Bo on musi
królować, aż Bóg położy wszystkich nieprzyjaciół pod jego stopy....."

AP: 20
"I ujrzałem trony, i byli ci, którzy na nich zasiedli, i dano im władzę
sądzenia. Tak, ujrzałem dusze tych, których stracono toporem za świadczenie o
Jezusie i za mówienie o Bogu, tych, którzy nie oddali czci ani bestii, ani jej
wizerunkowi i którzy nie przyjęli znamienia na swe czoło ani na rękę. I ożyli,
i królowali z Chrystusem przez TYSIAC lat."

W tym czasie ma być też ta 1000 lat związany Szatan:Ap 20:2 "I schwytał
smoka, pradawnego węża, którym jest Diabeł i Szatan, i związał go na TYSIAC
lat." ORAZ PO TYM CZASIE MA BYC ON UWOLNIONY: Ap 20:3 "I wrzucił go do
otchłani, i zamknął ją, i nad nim opieczętował, żeby już nie wprowadzał w błąd
narodów, aż się skończy tysiąc lat."

Jak rozumiesz te wersety? Królowanie Jezusa ma trwać 1000 lat ,a pozniej ma
byc przekazane Bogu Ojcu Jehowie. A jednak w tych wersetach jest napisane:

z 9,5-6

5. Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany; i spocznie władza na
Jego ramieniu, i nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny,
Książę Pokoju.
6. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w Jego
Królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na
wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.

Dan 7,13-27
13. I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach Niebieskich przyszedł
Ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono Go przed Nim.
14. I dano Mu władzę i chwałę, i Królestwo, aby Mu służyły wszystkie ludy,
narody i języki; Jego władza - władzą wieczną, niezmienną, Jego Królestwo -
niezniszczalne.

To w koncu jak nalezy rozumieć Biblię? Czy Królestwo Jezusa bedzie wieczne,czy
będzie trwalo tylko 1000 lat,a pozniej wladza bedzie oodana Bogu Ojcu? Czy
moze ,jak mowi zacytowany werset z Ap.11:15 Razem (Bog i Jezus) będą w tym
Krolestwie wiecznie królować? Czy sa tutaj jakieś sprzeczności? BYNAJMNIEJ:

Napisz jak ty to rozumiesz:
1)Wiecznotrwale Krolestwo Jezusa.
2)Wiecznotrwale Krolestwo Jehowy.
3)Wiecznotrwale Krolestwo Jehowy i Jezusa.
4)Tysiącletnie Krolowanie Jezusa, a pozniej odda wladze Bogu Ojcu
i Bog Ojciec bedzie krolowal "bedzie wszystkim dla wszystkich".

Po prostu chce poznac twoje zdanie, a pozniej ja napisze jak to widze.


CZYTAJ TO:
1 Kor 15:
"..27 Albowiem Bóg &#8222;podporządkował wszystko pod jego stopy&#8221;. Ale gdy mówi, iż
&#8219;wszystko zostało podporządkowane&#8217;, jest oczywiste, że z wyjątkiem tego, który
mu wszystko podporządkował..."

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

JEZUS jest nazwany "Bogiem", "bogiem", została mu przekazana władza, został
wywyższony ponad aniołow. Nie mam zamiaru porownywac Jezusa z Szatanem w zlym
sensie. Jednak zobacz na podobienstwo w samym nazewnictwie. A wiec z dopustu
czy woli Bozej moze On dopuscic ,zeby przez jakis czas krolowalo zlo,moze
dopuscic ,zeby w tym ukladzie jedne istoty duchowe panowaly nad innymi. Moze
tez przekazac komus wladze, namascic na Krola, jak na krolow namaszczano w
Izrelu. Moze mu dac wladze zarowno nad ludzmi,jak i aniolami. Ale czy to
znaczy ,ze Obdarzony tymo zaszczytami jest rowny Temu ,ktory obdarza?


Mateusza 4-5 "Diabeł zaprowadził go więc wysoko i w jednej chwili pokazał mu
wszystkie królestwa zamieszkanej ziemi, 6 i rzekł do niego: &#8222;Dam ci całą tę
władzę oraz ich chwałę, gdyż została mi przekazana i daję ją, komu chcę...."

2Kor 4:4 "wśród których bóg tego systemu rzeczy zaślepił umysły niewierzących..."

J 12:31 "Teraz odbywa się sąd nad tym światem: teraz władca tego świata
zostanie wyrzucony precz."

Mt 12:24 "Słysząc to, faryzeusze powiedzieli: "Ten człowiek nie wypędza
demonów inaczej, jak tylko za sprawą Beelzebuba, władcy demonów"."

Ap 12:7 "I wybuchła wojna w niebie: Michał i jego aniołowie toczyli bitwę ze
smokiem i toczył bitwę smok i jego aniołowie,"

--------------------------------------------------------------------------
Jest taki jeden ,który ma w naturze wyrywanie wersetów z kontekstu ,lepiej
,żeby nikt nie nasladowal jego postawy. Dzisiaj czytalem jego jeden tekst,
ktory jest przebiegiem dyskusji z kims ,kto uwaza ,ze "Całe Pismo jest
natchnione":

Łukasza 4-
9 Wtedy przyprowadził go do Jerozolimy i postawił na blanku świątyni, i
powiedział do niego: &#8222;Jeżeli jesteś synem Bożym, rzuć się stąd w dół; 10 jest
bowiem napisane: &#8218;Aniołom swoim wyda nakaz co do ciebie, aby cię ochraniali&#8217;
11 oraz: &#8218;Będą cię nosili na rękach, byś nigdy nie uderzył stopą o kamień&#8217; &#8221;.
12 Odpowiadając, Jezus rzekł do niego: &#8222;Powiedziano: &#8218;Jehowy, twego Boga, nie
wolno ci wystawiać na próbę&#8217; &#8221;. 13 Toteż Diabeł, zakończywszy całe to
kuszenie, odstąpił od niego aż do innego dogodnego czasu.

Adam Jastrzębski

unread,
Jan 3, 2022, 5:09:34 PMJan 3
to
(6): I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. (7): Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. (8): Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący. (9): Ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ap 1]
O kim tu mowa o Jezusie. Sztuczka ŚJ cytowania wersetów wyrwanych z kotekstu.

Zenek Kapelinder

unread,
Jan 3, 2022, 9:14:47 PMJan 3
to
Bóg Bóg występuje w trzech stanach skupienia. Jako Bóg ojciec. Jako syn samego siebie. I jako duch z powietrza czystego zrobiony. Strasznie się nakombinowali ci co wymyślali boga Boga. Ciekawe czy przypuszczali że przez kilka tysięcy lat na tym co wymyślili będzie można kasiore trzepać, jak by to znany Ferdynand powiedział

andal

unread,
Jan 4, 2022, 8:31:37 AMJan 4
to
dałeś im cokolwiek?

nie?

to czemu miauczysz?

Zenek Kapelinder

unread,
Jan 6, 2022, 9:00:17 AMJan 6
to
Jesteś anal zbyt kiepskim adwokatem żebyś w moim imieniu glos zabierał. Oczywiście że daje. Również z moich pieniędzy opłacane są etaty ksiezy w wojsku, policji, straży pożarnej, szpitalach, urzędach skarbowych. Teatry mają swoich kapelanów. Etaty w szkołach mają. To jako podatnik daje czy nie daje a raczej czy mi na nich ukradziono?

andal

unread,
Jan 6, 2022, 11:48:49 AMJan 6
to
On Thu, 6 Jan 2022 06:00:15 -0800 (PST), Zenek Kapelinder wrote:

>> > Bóg Bóg występuje w trzech stanach skupienia. Jako Bóg ojciec. Jako
>> > syn samego siebie. I jako duch z powietrza czystego zrobiony.
>> > Strasznie się nakombinowali ci co wymyślali boga Boga. Ciekawe czy
>> > przypuszczali że przez kilka tysięcy lat na tym co wymyślili będzie
>> > można kasiore trzepać, jak by to znany Ferdynand powiedział
>> dałeś im cokolwiek?
>>
>> nie?
>>
>> to czemu miauczysz?
> Jesteś anal zbyt kiepskim adwokatem żebyś w moim imieniu glos zabierał.
> Oczywiście że daje. Również z moich pieniędzy opłacane są etaty ksiezy w
> wojsku, policji, straży pożarnej, szpitalach, urzędach skarbowych.
> Teatry mają swoich kapelanów. Etaty w szkołach mają. To jako podatnik
> daje czy nie daje a raczej czy mi na nich ukradziono?

tnij ciulu

oczywiscie ze ci ukradziono

podatki to zawsze kradziez/zlodziejstwo

i wymyslone nie przez tych co wymyslili Boga tylko przez

zyda, mamona to jego bog
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages