Oko.press "pyta": Czy izraelski Pegasus mieści się w ramach demokratycznego państwa prawa?

32 views
Skip to first unread message

A. Filip

unread,
Dec 26, 2021, 4:41:31 PM12/26/21
to
https://oko.press/pegasus-gorzej-niz-podsluch-potrafi-tez-podrzucac-dowody/
> 26 grudnia 2021 ;
> Pegasus: gorzej niż podsłuch. Umożliwia podrzucanie dowodów. Giertych,
> Wrzosek, Brejza, kto jeszcze…
>
> Używane porównanie do „podsłuchu" jest nietrafione: Pegasus i systemy
> podobne są znacznie bardziej niebezpieczne, dają nieporównanie większy
> dostęp do zainfekowanego urządzenia. Czy tak niebezpieczne narzędzia w
> ogóle mieszczą się w ramach demokratycznego państwa prawa? […]

Cóż za celne "pytanie", nieprawdaż?

--
A. Filip
| Im więcej kucharzy, tym gorsza zupa. (Przysłowie szwedzkie)

Robert Tomasik

unread,
Dec 27, 2021, 11:29:26 AM12/27/21
to
W dniu 26.12.2021 o 22:41, A. Filip pisze:
> https://oko.press/pegasus-gorzej-niz-podsluch-potrafi-tez-podrzucac-dowody/
>> 26 grudnia 2021 ;
>> Pegasus: gorzej niż podsłuch. Umożliwia podrzucanie dowodów. Giertych,
>> Wrzosek, Brejza, kto jeszcze…
>> Używane porównanie do „podsłuchu" jest nietrafione: Pegasus i systemy
>> podobne są znacznie bardziej niebezpieczne, dają nieporównanie większy
>> dostęp do zainfekowanego urządzenia. Czy tak niebezpieczne narzędzia w
>> ogóle mieszczą się w ramach demokratycznego państwa prawa? […]
> Cóż za celne "pytanie", nieprawdaż?
>

Pytanie świadczące o braku znajomości rzeczy. W prawie mowa o KONTROLI
OPERACYJNE, a nie PODSŁUCHU. Podsłuch, to też nei wiadomo, o co chodzi,
bo może być to podrzucona u kogoś w gabinecie pluskwa, ale i też
przejmowanie połączeń głosowych - przykładowo. Jeśli wierzyć relacjom
medialnym, to PEGASUS mógł podsłuchiwać wokół telefonu i to byłby podsłuch.

--
Robert Tomasik

J.F

unread,
Dec 28, 2021, 7:49:25 AM12/28/21
to
A ta Kontrola Operacyjna to co to dokladnie jest ?

J.

Shrek

unread,
Dec 28, 2021, 11:19:33 AM12/28/21
to
W dniu 28.12.2021 o 13:49, J.F pisze:

>> Pytanie świadczące o braku znajomości rzeczy. W prawie mowa o KONTROLI
>> OPERACYJNE, a nie PODSŁUCHU. Podsłuch, to też nei wiadomo, o co chodzi,
>> bo może być to podrzucona u kogoś w gabinecie pluskwa, ale i też
>> przejmowanie połączeń głosowych - przykładowo. Jeśli wierzyć relacjom
>> medialnym, to PEGASUS mógł podsłuchiwać wokół telefonu i to byłby podsłuch.
>
> A ta Kontrola Operacyjna to co to dokladnie jest ?

Na przykład podsłuch:P


--
Shrek

A. Filip

unread,
Dec 28, 2021, 11:30:17 AM12/28/21
to
Shrek <1...@wp.pl> pisze:
A gdzie złośliwe (jakoś tam uzasadnione) "Podsłuch+" ?
Dobra zmiana w podsłuchach też musiała być! ;-)

--
A. Filip
| Sukcesu nie tworzy prosty czyn, lecz wiele trudnych dokonań.
| (Przysłowie kurdyjskie)

Robert Tomasik

unread,
Dec 28, 2021, 4:44:55 PM12/28/21
to
W dniu 28.12.2021 o 13:49, J.F pisze:

>>> https://oko.press/pegasus-gorzej-niz-podsluch-potrafi-tez-podrzucac-dowody/
>>>> 26 grudnia 2021 ;
>>>> Pegasus: gorzej niż podsłuch. Umożliwia podrzucanie dowodów. Giertych,
>>>> Wrzosek, Brejza, kto jeszcze…
>>>> Używane porównanie do „podsłuchu" jest nietrafione: Pegasus i systemy
>>>> podobne są znacznie bardziej niebezpieczne, dają nieporównanie większy
>>>> dostęp do zainfekowanego urządzenia. Czy tak niebezpieczne narzędzia w
>>>> ogóle mieszczą się w ramach demokratycznego państwa prawa? […]
>>> Cóż za celne "pytanie", nieprawdaż?
>> Pytanie świadczące o braku znajomości rzeczy. W prawie mowa o KONTROLI
>> OPERACYJNE, a nie PODSŁUCHU. Podsłuch, to też nei wiadomo, o co chodzi,
>> bo może być to podrzucona u kogoś w gabinecie pluskwa, ale i też
>> przejmowanie połączeń głosowych - przykładowo. Jeśli wierzyć relacjom
>> medialnym, to PEGASUS mógł podsłuchiwać wokół telefonu i to byłby podsłuch.
> A ta Kontrola Operacyjna to co to dokładnie jest ?

Cały szereg różnych rzeczy. Można robić kontrolę operacyjną podczepiając
GPS pod samochód przykładowo. Pojęcie kontroli operacyjnej jest bardzo
szerokie i ma niewielkie powiązanie z telefonem.


--
Robert Tomasik

Krzysztof kw1618

unread,
Dec 28, 2021, 5:21:08 PM12/28/21
to
W dniu 2021.12.28 o 13:49, J.F pisze:

>> Pytanie świadczące o braku znajomości rzeczy. W prawie mowa o KONTROLI
>> OPERACYJNE, a nie PODSŁUCHU. Podsłuch, to też nei wiadomo, o co chodzi,
>> bo może być to podrzucona u kogoś w gabinecie pluskwa, ale i też
>> przejmowanie połączeń głosowych - przykładowo. Jeśli wierzyć relacjom
>> medialnym, to PEGASUS mógł podsłuchiwać wokół telefonu i to byłby podsłuch.
>
> A ta Kontrola Operacyjna to co to dokladnie jest ?
>

Gadające głowy prawnicze w telewizjach gadanych wyjaśniły, że Sąd wyraża
zgodę na kontrolę operacyjną po rozpatrzeniu wniosku.

Ustawa o policji:
Art. 19
6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu
środków technicznych, w tym za pomocą sieci
telekomunikacyjnych;
2) uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń,
środków transportu lub miejsc innych niż miejsca
publiczne;
3) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji
prowadzonej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej;
4) uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach
danych, telekomunikacyjnych urządzeniach
końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych;
5) uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek.

Ustawa o ABW i AW:
Art. 27. 1. Sąd, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu
pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w drodze postanowienia,
zarządzić kontrolę operacyjną – gdy inne środki okazały się bezskuteczne
albo będą nieprzydatne
– przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych
przez ABW w celu rozpoznawania,
zapobiegania i wykrywania przestępstw, o których mowa w:
1) art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d i e,
[...]

Art. 5. 1. Do zadań ABW należy:
1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w
bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego
porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową
pozycję, niepodległość i nienaruszalność
jego terytorium, a także obronność państwa;
2) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:
a) szpiegostwa, terroryzmu, bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania
informacji niejawnych i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo
państwa,
b) godzących w podstawy ekonomiczne państwa,
c) korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i 492), jeśli może to godzić
w bezpieczeństwo państwa,
d) w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o
znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa,
e) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i
materiałami wybuchowymi, bronią masowej
zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w
obrocie międzynarodowym,
f) przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, określonych w art. 232, art.
233, art. 234, art. 235, art. 236 § 1 i art. 239
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1950 i 2128), jeżeli pozostają w związku
z przestępstwami, o których mowa w lit. a–e
oraz ściganie ich sprawców;

Tak więc nawet ABW nie może kontrolować operacyjnie we wszystkich
przypadkach, a tylko w niektórych.
Dożyliśmy takich czasów, gdzie w komunikacja elektroniczna wyręcza nas w
wielu sprawach i wiele tego co dzieje się kilka tys. km dalej można
dowiedzieć się nie wychodząc zza biurka.

Krzysztof kw1618

unread,
Dec 28, 2021, 5:41:04 PM12/28/21
to
Ufność osób które były podsłuchiwane, że nikt nigdy nie będzie ich
podsłuchiwał w ten czy inny sposób, jest zadziwiająca. Przecież to są
osoby które mają przeciwników politycznych, procesowych, innych.

Ciekawe jakie mieli hasła do swoich usług:
Halinka10 jurek1989
czy jednak:
Ujn78kj!tGb=;cFv

Można mieć hasło bardzo łatwe do zapamiętania;

WwT,zNnNbCmP,bWzBh16z!

Pierwsze litery od słów:
Wierzę w to, że nikt nigdy nie będzie chciał mnie podsłuchiwać,bo
wymyślam zawsze bezpieczne hasła 16 znaków!

Robert Tomasik

unread,
Dec 28, 2021, 6:05:15 PM12/28/21
to
W dniu 28.12.2021 o 23:41, Krzysztof kw1618 pisze:
> Ufność osób które były podsłuchiwane, że nikt nigdy nie będzie ich
> podsłuchiwał w ten czy inny sposób, jest zadziwiająca. Przecież to są
> osoby które mają przeciwników politycznych, procesowych, innych.
>
> Pierwsze litery od słów: Wierzę w to, że nikt nigdy nie będzie chciał
> mnie podsłuchiwać,bo wymyślam zawsze bezpieczne hasła 16 znaków!

Odpowiednie hasła mogą Cię zabezpieczyć przed włamaniem do usługi, ale
to z przejęciem urządzenia ma niewiele wspólnego.

--
Robert Tomasik

Marcin Debowski

unread,
Dec 28, 2021, 9:53:22 PM12/28/21
to
On 2021-12-28, Krzysztof kw1618 <kw1...@gazeta.pl> wrote:
> Można mieć hasło bardzo łatwe do zapamiętania;
>
> WwT,zNnNbCmP,bWzBh16z!
>
> Pierwsze litery od słów:
> Wierzę w to, że nikt nigdy nie będzie chciał mnie podsłuchiwać,bo
> wymyślam zawsze bezpieczne hasła 16 znaków!

Tak sobie właśnie zahasłowałem jedno archiwum w 2001. Nie powiem,
okazało się to bardzo skuteczne.

--
Marcin

Henryk Hajdan

unread,
Dec 29, 2021, 2:01:26 AM12/29/21
to
W dniu 2021.12.29 o 00:05, Robert Tomasik pisze:
Podejrzewam, że więcej jak 80% użytkowników zapamiętuje hasła w
urządzeniu, więc przejęcie urządzenia, to wiadomo co dalej.

Henryk Hajdan

unread,
Dec 29, 2021, 2:06:42 AM12/29/21
to
W dniu 2021.12.29 o 08:01, Henryk Hajdan pisze:
Gdzieś czytałem że administratorzy sieci ujawniali hasła użytkowników i
pokazywali to na wewnętrznych szkoleniach w firmach, niestety najwięcej
było prostych haseł.

J.F.

unread,
Dec 29, 2021, 11:03:33 AM12/29/21
to
Użytkownik "Robert Tomasik" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:61cb8539$0$519$6578...@news.neostrada.pl...
Czyli o co chodzi?
Ze mozliwosci Pegasusa swietnie sie wpisują w Kontrolę Operacyjną
prowadzona przez uprawnione organy?
Na podstawie ogolnego pozwolenia sądu na KO ?

J.

Robert Tomasik

unread,
Dec 29, 2021, 7:14:04 PM12/29/21
to
W dniu 29.12.2021 o 17:03, J.F. pisze:

> Czyli o co chodzi? Ze mozliwosci Pegasusa swietnie sie wpisują w
> Kontrolę Operacyjną prowadzona przez uprawnione organy? Na podstawie
> ogolnego pozwolenia sądu na KO ?

To, co PEGASUS może niekoniecznie musi być tym, z czego faktycznie
korzystano. To tylko narzędzie. Śrubokrętem można wybić oko, ale
przecież przeważnie się śruby wkręca / wykręca.

Po za tym poza kontrolą operacyjną mamy jeszcze "zdalne przeszukanie
urządzenia elektronicznego" robione na podstawie kodeksu postępowania
karnego.

No i skąd wiadomo, że to polskie służby zainstalowały w danym telefonie
eksploida, skoro wiele państw tego używało. Trzeba by sprawdzić, czy nie
jest to zgodne z prawem innego kraju. Tylko którego?


--
Robert Tomasik

Olin

unread,
Dec 30, 2021, 4:49:31 AM12/30/21
to
Dnia Thu, 30 Dec 2021 01:13:59 +0100, Robert Tomasik napisał(a):

> No i skąd wiadomo, że to polskie służby zainstalowały w danym telefonie
> eksploida, skoro wiele państw tego używało. Trzeba by sprawdzić, czy nie
> jest to zgodne z prawem innego kraju. Tylko którego?

To proste. Brejzę w czasie kampanii wyborczej podsłuchiwały służby San
Escobar, podobnie jak prokurator Wrzosek, bo oni tam bardzo interesują się
sprawami wzorcowej demokracji.

--
uzdrawiam
Grzesiek

adres: grzegorz.tracz[NA]ifj.edu.pl

"Pieniądze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to sprawdzić osobiście."
Stefan Kisielewski

http://grzegorz-tracz.ucoz.pl/

A. Filip

unread,
Dec 30, 2021, 5:15:03 AM12/30/21
to
Olin <ku...@adres.w.stopce> pisze:
> Dnia Thu, 30 Dec 2021 01:13:59 +0100, Robert Tomasik napisał(a):
>
>> No i skąd wiadomo, że to polskie służby zainstalowały w danym telefonie
>> eksploida, skoro wiele państw tego używało. Trzeba by sprawdzić, czy nie
>> jest to zgodne z prawem innego kraju. Tylko którego?
>
> To proste. Brejzę w czasie kampanii wyborczej podsłuchiwały służby San
> Escobar, podobnie jak prokurator Wrzosek, bo oni tam bardzo interesują się
> sprawami wzorcowej demokracji.

Mówimy o formalnie stawianych zarzutach z zakresu prawa karnego i
zarzutach politycznych? W pierwszym przypadku bycie na czele listy
podejrzanych nie jest dowodem winy a "tylko" powodem do
najstaranniejszego sprawdzenia już na początku śledztwa.

Czyli: Odpowiedzi na twoją "sugestie" powinny się istotnie różnić na
pl.soc.polityka i pl.soc.prawo (karne).

To że ktoś "wrabia" nie jest jedną z narzucających się linii obrony?
Mecenas Giertych *jako obrońca* by się nią z pewnością nie rzucił! ;-)

--
A. Filip
| Śmiertelny całun nie ma kieszeni. (Przysłowie żydowskie)

Shrek

unread,
Dec 30, 2021, 6:35:22 AM12/30/21
to
W dniu 30.12.2021 o 11:15, A. Filip pisze:

>> To proste. Brejzę w czasie kampanii wyborczej podsłuchiwały służby San
>> Escobar, podobnie jak prokurator Wrzosek, bo oni tam bardzo interesują się
>> sprawami wzorcowej demokracji.
>
> Mówimy o formalnie stawianych zarzutach z zakresu prawa karnego i
> zarzutach politycznych? W pierwszym przypadku bycie na czele listy
> podejrzanych nie jest dowodem winy a "tylko" powodem do
> najstaranniejszego sprawdzenia już na początku śledztwa.

Dlatego odmówiono wszczęcia śledztwa?


--
Shrek

Olin

unread,
Dec 30, 2021, 6:43:16 AM12/30/21
to
Dnia Thu, 30 Dec 2021 12:35:18 +0100, Shrek napisał(a):

> Dlatego odmówiono wszczęcia śledztwa?

Ziobrotura jest zajęta wysyłaniem wezwań Giertychowi. Jak już się z tym
upora, wezmą się do zaległej roboty.

--
uzdrawiam
Grzesiek

adres: grzegorz.tracz[NA]ifj.edu.pl

"Kiedy zaczynają dużo mówić o patriotyzmie, bogu, honorze i ojczyźnie to na
pewno znowu coś ukradli."
Michaił Sałtykow Szczedrin

http://grzegorz-tracz.ucoz.pl/

A. Filip

unread,
Dec 30, 2021, 7:06:15 AM12/30/21
to
Shrek <1...@wp.pl> pisze:
Bo czego miało dotyczyć śledztwo *bez udostępnienia telefonu* ?
Tego czy jedna taka organizacja "z Kanady" jest godna zaufania?
Miało by to być bicie piany w duchu "słowo przeciw słowu"?

Dla mnie decyzja prokuratury jest "dość dyskusyjna" ale bez możliwości
polegania na postępowaniu dowodowym *w Polsce* nie *bezdyskusyjnie*
nieprawidłowa. <cynizm> *Mogli* pójść na "polityczną łatwiznę" to
poszli jak pani "prokurator niezależna" uprzejmie zostawiła w miarę
dobrą/przyzwoitą furtkę. </cynizm>

Zasada że "służb" się naprawdę poważnie pyta *tylko* dlatego bo ktoś
gdzie za granicami coś napisał niby powinna być zastosowana w tym
przypadku tyle że taki precedens miałby BARDZO daleko idące konsekwencje
w przyszłości, także "poza PiS" przyszłości. <ironia> Prokuratura
traktuje to równie poważnie jak śledztwo o łamanie konstytucji w Starych
Kiejkutach przez osiem lat rządów premiera Tuska (PO). </ironia>

--
A. Filip
| Aforyzmy to lśniące wśród mroków latarnie. (Przysłowie chińskie)

J.F

unread,
Dec 30, 2021, 7:15:18 AM12/30/21
to
Ale komu moze zalezec na kontroli senatora Brejzy? :-)

J.

Shrek

unread,
Dec 30, 2021, 7:42:27 AM12/30/21
to
W dniu 30.12.2021 o 13:05, A. Filip pisze:

>> Dlatego odmówiono wszczęcia śledztwa?
>
> Bo czego miało dotyczyć śledztwo *bez udostępnienia telefonu* ?

Użycia pegazusa?

> Tego czy jedna taka organizacja "z Kanady" jest godna zaufania?
> Miało by to być bicie piany w duchu "słowo przeciw słowu"?

Mogłoby ale nikt tego nie sprawdził:p

> Dla mnie decyzja prokuratury jest "dość dyskusyjna"

Akurat nie jest dyskusyjna. Nie ma o czym dyskutować.

> ale bez możliwości
> polegania na postępowaniu dowodowym *w Polsce* nie *bezdyskusyjnie*
> nieprawidłowa.

Jest - brak narzędzia przestępstwa to chleb powszechny.

> Zasada że "służb" się naprawdę poważnie pyta *tylko* dlatego bo ktoś
> gdzie za granicami coś napisał niby powinna być zastosowana w tym
> przypadku tyle że taki precedens miałby BARDZO daleko idące konsekwencje

No trudno. Taki lajf.

> w przyszłości, także "poza PiS" przyszłości. <ironia> Prokuratura
> traktuje to równie poważnie jak śledztwo o łamanie konstytucji w Starych
> Kiejkutach przez osiem lat rządów premiera Tuska (PO). </ironia>

Nie wiem. NIe znam się ale abopeło nie jest zasadą prawną.


--
Shrek

Robert Tomasik

unread,
Dec 30, 2021, 2:38:13 PM12/30/21
to
W dniu 30.12.2021 o 10:49, Olin pisze:

>> No i skąd wiadomo, że to polskie służby zainstalowały w danym telefonie
>> eksploida, skoro wiele państw tego używało. Trzeba by sprawdzić, czy nie
>> jest to zgodne z prawem innego kraju. Tylko którego?
> To proste. Brejzę w czasie kampanii wyborczej podsłuchiwały służby San
> Escobar, podobnie jak prokurator Wrzosek, bo oni tam bardzo interesują się
> sprawami wzorcowej demokracji.
>
Wykluczysz, ze jakiś obcy wywiad zbiera haki na polityków, którzy mogą
coś po wyborach znaczyć?

--
Robert Tomasik

Robert Tomasik

unread,
Dec 30, 2021, 2:40:28 PM12/30/21
to
W dniu 30.12.2021 o 13:15, J.F pisze:

>>> Czyli o co chodzi? Ze mozliwosci Pegasusa swietnie sie wpisują w
>>> Kontrolę Operacyjną prowadzona przez uprawnione organy? Na podstawie
>>> ogolnego pozwolenia sądu na KO ?
>> To, co PEGASUS może niekoniecznie musi być tym, z czego faktycznie
>> korzystano. To tylko narzędzie. Śrubokrętem można wybić oko, ale
>> przecież przeważnie się śruby wkręca / wykręca.
>> Po za tym poza kontrolą operacyjną mamy jeszcze "zdalne przeszukanie
>> urządzenia elektronicznego" robione na podstawie kodeksu postępowania
>> karnego.
>> No i skąd wiadomo, że to polskie służby zainstalowały w danym telefonie
>> eksploida, skoro wiele państw tego używało. Trzeba by sprawdzić, czy nie
>> jest to zgodne z prawem innego kraju. Tylko którego?
> Ale komu moze zalezec na kontroli senatora Brejzy? :-)

Mo,że nie o niego chodziło, a jakiegoś jego rozmówcę? Możliwości jest od
przysłowiowej "pyty". Jak będziemy mieć na senatora haka, to może on nam
dostarczy coś na innego? Chwilowo się pyskówka w mediach zrobiła, która
ma nie za wiele wspólnego z merytoryką.


--
Robert Tomasik

Shrek

unread,
Dec 30, 2021, 2:42:22 PM12/30/21
to
W dniu 30.12.2021 o 20:38, Robert Tomasik pisze:

>> To proste. Brejzę w czasie kampanii wyborczej podsłuchiwały służby San
>> Escobar, podobnie jak prokurator Wrzosek, bo oni tam bardzo interesują
>> się
>> sprawami wzorcowej demokracji.
>>
> Wykluczysz, ze jakiś obcy wywiad zbiera haki na polityków, którzy mogą
> coś po wyborach znaczyć?

Od wykluczania to jest chyba prokuratura. A ta odmówiła wszczęcia
postepowania, więc źle adresujesz swoje wątpliwości.


--
Shrek

A. Filip

unread,
Dec 30, 2021, 2:48:53 PM12/30/21
to
Robert Tomasik <robert....@gazeta.pl> pisze:
Izraelski Mossad by przenigdy czegoś takiego nie zrobił antysemito
jeden! ;-)

--
A. Filip
| Trzy dni weselne Cesarzem, a 40 lat parobkiem.
| (Przysłowie ormiańskie)

Robert Tomasik

unread,
Dec 30, 2021, 4:36:46 PM12/30/21
to
W dniu 30.12.2021 o 20:48, A. Filip pisze:
>> Wykluczysz, ze jakiś obcy wywiad zbiera haki na polityków, którzy mogą
>> coś po wyborach znaczyć?
> Izraelski Mossad by przenigdy czegoś takiego nie zrobił antysemito
> jeden!;-)

No to jeden mamy z głowy. Ale jeszcze kilka zostaje :-)

--
Robert Tomasik

Animka

unread,
Dec 30, 2021, 7:52:47 PM12/30/21
to
W dniu 2021-12-30 o 20:48, A. Filip pisze:
> Robert Tomasik <robert....@gazeta.pl> pisze:
>> W dniu 30.12.2021 o 10:49, Olin pisze:
>>
>>>> No i skąd wiadomo, że to polskie służby zainstalowały w danym telefonie
>>>> eksploida, skoro wiele państw tego używało. Trzeba by sprawdzić, czy nie
>>>> jest to zgodne z prawem innego kraju. Tylko którego?
>>> To proste. Brejzę w czasie kampanii wyborczej podsłuchiwały służby San
>>> Escobar, podobnie jak prokurator Wrzosek, bo oni tam bardzo interesują się
>>> sprawami wzorcowej demokracji.
>>>
>> Wykluczysz, ze jakiś obcy wywiad zbiera haki na polityków, którzy mogą
>> coś po wyborach znaczyć?
>
> Izraelski Mossad by przenigdy czegoś takiego nie zrobił antysemito
> jeden! ;-)

To już za UB nie było pewnie takiego kurestwa. Ludzie zamiast iśc do
łopaty bawia się podsłuchem dla swoich państwa.


--
animka

A. Filip

unread,
Dec 31, 2021, 3:52:19 AM12/31/21
to
Robert Tomasik <robert....@gazeta.pl> pisze:
A mówiąc całkiem cynicznie: Jak takie narzędzie jest w Izraelu dostępne
to jego nie używanie "nieco szerzej" przez Mossady *dla mnie* byłoby
dowodem *rażącej* niekompetencji. Poszkodowanych ma być wielu: Jeden z
nich nie może złożyć zawiadomienia po linii możliwości działania
*obcego* wywiadu choćby to dla niego nie było najbardziej nasuwające się
podejrzenie? ;-)

Tyle że jakoś "przecieki kontrolowane" o zaleceniach jak urzędnicy
państwowi mają zmniejszać ryzyko "podatności na oprogramowanie
(*TAKŻE*) z Izraela" nie wyszły. Zalecenia nowe lub już jakiś czas
istniejące. *Poza salą sądową* to może sugerować całkiem sporo IMHO.
Mówiąc bardzo oględnie IMHO te zarzuty to niekoniecznie wszystko prawda
ale coś+ w tym raczej+ jest.

"Twoja hierarchia strachów (szeroko) świadczy o tobie".

--
A. Filip
| Róża jest piękniejsza niż kapusta, lecz zupa z róży jest gorsza niż
| kapuśniak. (Przysłowie chińskie)

Olin

unread,
Dec 31, 2021, 5:52:03 AM12/31/21
to
Dnia Thu, 30 Dec 2021 20:38:09 +0100, Robert Tomasik napisał(a):

> Wykluczysz, ze jakiś obcy wywiad zbiera haki na polityków, którzy mogą
> coś po wyborach znaczyć?

Tak, to bezsprzecznie kolejna ustawka TVN. Teraz jeszcze plujo na służby,
że inwigiluje opozycję i niewygodną prokurator.
Za Generała był porządek, bo dziennikarze czekali na wytyczne, co
publikować a nie pisali, co im głowy przyjdzie. Straszny bałagan.

Ale możesz mieć rację i, tak jak pisałem, San Escobar zbiera haki na
Wrzosek i Brejzę.


Aha. Tak się składa, że w 2019 kurwizja przedstawiała zmanipulowane esemesy
mające pochodzić z telefonu Brejzy. Na pewno oryginały pochodziły od tego
obcego wywiadu, który tak bardzo zaciekawił się akurat Giertychem, Wrzosek
i Brejzą.

--
uzdrawiam
Grzesiek

adres: grzegorz.tracz[NA]ifj.edu.pl

"Znam ja ich wszystkich, same łajdaki. Całe miasto takie: łajdak na łajdaku
jedzie i łajdakiem pogania. Jeden tam tylko jest porządny człowiek:
prokurator, ale i ten - prawdę mówiąc - świnia"
Nikołaj Gogol

http://grzegorz-tracz.ucoz.pl/

J.F

unread,
Dec 31, 2021, 6:00:50 AM12/31/21
to
On Thu, 30 Dec 2021 20:42:14 +0100, Shrek wrote:
> W dniu 30.12.2021 o 20:38, Robert Tomasik pisze:
>>> To proste. Brejzę w czasie kampanii wyborczej podsłuchiwały służby San
>>> Escobar, podobnie jak prokurator Wrzosek, bo oni tam bardzo interesują
>>> się sprawami wzorcowej demokracji.
>>>
>> Wykluczysz, ze jakiś obcy wywiad zbiera haki na polityków, którzy mogą
>> coś po wyborach znaczyć?

W sumie, to dziwne byloby, gdyby nie wszystkich :-)

> Od wykluczania to jest chyba prokuratura. A ta odmówiła wszczęcia
> postepowania, więc źle adresujesz swoje wątpliwości.

Slusznie piszesz - sprawa podsluchu przez obce sluzby powinna sie
zajac, wiec widac podsluchiwaly swoje sluzby :-)

J.

A. Filip

unread,
Dec 31, 2021, 6:06:13 AM12/31/21
to
Olin <ku...@adres.w.stopce> pisze:
> Dnia Thu, 30 Dec 2021 20:38:09 +0100, Robert Tomasik napisał(a):
>
>> Wykluczysz, ze jakiś obcy wywiad zbiera haki na polityków, którzy mogą
>> coś po wyborach znaczyć?
>
> Tak, to bezsprzecznie kolejna ustawka TVN. Teraz jeszcze plujo na służby,
> że inwigiluje opozycję i niewygodną prokurator.
> Za Generała był porządek, bo dziennikarze czekali na wytyczne, co
> publikować a nie pisali, co im głowy przyjdzie. Straszny bałagan.
>
> Ale możesz mieć rację i, tak jak pisałem, San Escobar zbiera haki na
> Wrzosek i Brejzę.
>
> Aha. Tak się składa, że w 2019 kurwizja przedstawiała zmanipulowane esemesy
> mające pochodzić z telefonu Brejzy. Na pewno oryginały pochodziły od tego
> obcego wywiadu, który tak bardzo zaciekawił się akurat Giertychem, Wrzosek
> i Brejzą.

To zmanipulowane ("mające pochodzić") czy prawdziwe? :-)
Albo rybka albo akwarium albo znacznie lepsze planowanie parę ruchów naprzód.

--
A. Filip
| Choroby to procenty od przyjemności. (Przysłowie angielskie)

Olin

unread,
Dec 31, 2021, 6:10:26 AM12/31/21
to
Dnia Fri, 31 Dec 2021 12:06:10 +0100 (CET), A. Filip napisał(a):

> To zmanipulowane ("mające pochodzić") czy prawdziwe? :-)

Zmanipulowane, bo oryginalna treść była inna.
Pogratulować Pereirze znajomości i źródeł w obcych służbach.

--
uzdrawiam
Grzesiek

adres: grzegorz.tracz[NA]ifj.edu.pl

"Wierzę, że tam w górze jest coś, co czuwa nad nami.
Niestety, jest to rząd."
Woody Allen

http://grzegorz-tracz.ucoz.pl/

J.F

unread,
Dec 31, 2021, 6:23:47 AM12/31/21
to
On Thu, 30 Dec 2021 01:13:59 +0100, Robert Tomasik wrote:
Ale jest jeszcze inna sprawa - na zwykłą "kontrole operacyjną" jak
rozumiem musi byc zgoda sądu czy innego uprawnionego organu.

A uzywaniem Pegasusa kto rządzi?
Tzn tego kupionego przez polskie sluzby ...

J.

Robert Tomasik

unread,
Dec 31, 2021, 8:13:43 AM12/31/21
to
W dniu 31.12.2021 o 12:23, J.F pisze:
> A uzywaniem Pegasusa kto rządzi?
> Tzn tego kupionego przez polskie sluzby ...

Ufam, że też sąd. Jak masz karabin maszynowy, to niekoniecznie musisz
cały magazynek wystrzelać w oponenta. Czasem jeden strzał wystarczy.

Podobnie z PEGASUS-em. to, ze on może wszystko nie oznacza, że zawsze
wszystko należy zrobić. Tylko to wymaga etyki ze strony tego, co się tym
posługuje. Zresztą gówno-burza jest oparta o założenie, że każdy
wszystkie dane wyciągał, czego raczej na podstawie znalezienia samego
eksploida stwierdzić się nie da. Przynajmniej ja nie wiem, jak to zrobić.

--
Robert Tomasik

Robert Tomasik

unread,
Dec 31, 2021, 8:19:12 AM12/31/21
to
W dniu 31.12.2021 o 09:51, A. Filip pisze:
> A mówiąc całkiem cynicznie: Jak takie narzędzie jest w Izraelu dostępne
> to jego nie używanie "nieco szerzej" przez Mossady*dla mnie* byłoby
> dowodem*rażącej* niekompetencji. Poszkodowanych ma być wielu: Jeden z
> nich nie może złożyć zawiadomienia po linii możliwości działania
> *obcego* wywiadu choćby to dla niego nie było najbardziej nasuwające się
> podejrzenie?;-)

Bardzo celnie zauważone. Najlepszym sposobem uniknięcia podsłuchania
jest nie przesyłanie przez niepewne kanały rzeczy, które mają pozostać
niejawne. Podsłuchujący mnie dowie się, kiedy wracam na obiad, albo o
której jadę na trening. nikt normalny o naprawdę tajnych rzeczach nie
gada po telefonach komórkowych.

Ja naprawdę nie handluję bronią, ani nie uprawiam światowego terroryzmu,
ale używam po prostu w miarę bezpiecznych sposobów komunikacji. W
korespondencji email, takie minimum, to szyfrowanie i podpis. Pewnie, ze
da się złamać, ale już jest to jakieś utrudnienie. Jeśli chodzi o
komunikatory, to dobrze używać takich z różnych bloków. Szanse na
porozumienie GRU z CIA uważam za dość znikome, a jak skorzystamy z
Chińskiego, albo Koreańskiego, no to już w ogóle "kosmos".

--
Robert Tomasik

Robert Tomasik

unread,
Dec 31, 2021, 8:23:33 AM12/31/21
to
W dniu 31.12.2021 o 11:52, Olin pisze:
> Aha. Tak się składa, że w 2019 kurwizja przedstawiała zmanipulowane esemesy
> mające pochodzić z telefonu Brejzy. Na pewno oryginały pochodziły od tego
> obcego wywiadu, który tak bardzo zaciekawił się akurat Giertychem, Wrzosek
> i Brejzą.

Wysłanie SMS-a z dowolnego numeru na dowolny numer nie jest żadnym
problemem. Są odpowiednie usługi w Internecie. SMS nie idzie miedzy
urządzeniami, tylko przez sieć i wystarczy tu podmienić prezentatę.
Nigdy nie dostałeś SMS-a z numeru "ALLEGRO.PL" lub podobnego? Czy
naprawdę uważasz, ze istnieje taki numer? Albo że nie można zamiast
literek wpisać cyferek?

Natomiast to, że można to zrobić oczywiście nie oznacza, ze każdy SMS
przychodzi ze zmienioną prezentatą. No i oczywiście można wcześniej czy
później to sprawdzić, zweryfikować.

--
Robert Tomasik

Kviat

unread,
Dec 31, 2021, 9:05:26 AM12/31/21
to
W dniu 31.12.2021 o 14:13, Robert Tomasik pisze:

> eksploida stwierdzić się nie da. Przynajmniej ja nie wiem, jak to zrobić.

I nic dziwnego, że nie wiesz.

Jak pisze się poprawnie "eksploid", co czynisz już któryś raz, wie
każdy, kto chociaż powierzchownie ma do czynienia z bezpieczeństwem,
albo chociaż raz w życiu przeczytał dowolny artykuł z tym tematem związany.
Niby zajmujesz się jakimś zabezpieczaniem danych z monitoringów i
próbujesz się tu kreować na jakiegoś specjalistę od cyberbezpieczeństwa,
a w co drugim twoim zdaniu wyłażą braki merytoryczne w tym zakresie na
poziomie podstawowym. I używasz słów, które gdzieś tam usłyszałeś - o
czym świadczy właśnie pisownia.

Możliwe, że ze 20 lat temu jakiś tam monitoring zgrywałeś z dysku na
dysk, być może tak było, ale kopiowanie plików jeszcze nikogo nie
zamieniło w specjalistę od bezpieczeństwa internetowego, a wszystko
wskazuje na to, że wiedzę na ten temat masz na poziomie znajomości
obsługi defibrylatora AED, którą to znajomością równie ochoczo starałeś
się na grupie podzielić. I też ci nie wyszło.

Powrotu do zdrowia życzę.
Piotr

Robert Tomasik

unread,
Dec 31, 2021, 9:25:41 AM12/31/21
to
W dniu 31.12.2021 o 15:05, Kviat pisze:
> Jak pisze się poprawnie "eksploid", co czynisz już któryś raz, wie
> każdy, kto chociaż powierzchownie ma do czynienia z bezpieczeństwem,
> albo chociaż raz w życiu przeczytał dowolny artykuł z tym tematem związany.

Bo nie czerpię swojej wiedzy z artykułów. :-)

--
Robert Tomasik

A. Filip

unread,
Dec 31, 2021, 9:31:00 AM12/31/21
to
Robert Tomasik <robert....@gazeta.pl> pisze:
Niektórzy zamiast dwuklik mówią dwumlask a zamiast interface
międzymordzie [z tym drugim to już chyba tylko polemiczna przesada ;-) ]

--
A. Filip
| Biada temu, kto ma rację! (Przysłowie żydowskie)

Marcin Debowski

unread,
Dec 31, 2021, 9:38:00 AM12/31/21
to
A z czego czerpiesz co używa wyrażena exploid? :)

--
Marcin

Shrek

unread,
Dec 31, 2021, 11:30:18 AM12/31/21
to
W dniu 31.12.2021 o 12:00, J.F pisze:

>> Od wykluczania to jest chyba prokuratura. A ta odmówiła wszczęcia
>> postepowania, więc źle adresujesz swoje wątpliwości.
>
> Slusznie piszesz - sprawa podsluchu przez obce sluzby powinna sie
> zajac, wiec widac podsluchiwaly swoje sluzby :-)

Przydatność tej prokuratury zahacza o ziobro:P Zresztą nic nie wyjaśnili
- to że nasze podsłuchiwały to wiedzą, ale to nie wyklucza że inni też,
więc śledztwo się należy:P


--
Shrek

Shrek

unread,
Dec 31, 2021, 11:34:18 AM12/31/21
to
W dniu 31.12.2021 o 14:19, Robert Tomasik pisze:

> nikt normalny o naprawdę tajnych rzeczach nie
> gada po telefonach komórkowych.

Tylko przez gmaila. Zaraz - czy ty właśnie napisałeś, że rząd jest
pojeba^H^H^...nienormalny? Przełożony wie? ;)--
Shrek

J.F

unread,
Dec 31, 2021, 11:46:24 AM12/31/21
to
On Fri, 31 Dec 2021 14:13:39 +0100, Robert Tomasik wrote:
> W dniu 31.12.2021 o 12:23, J.F pisze:
>> A uzywaniem Pegasusa kto rządzi?
>> Tzn tego kupionego przez polskie sluzby ...
>
> Ufam, że też sąd. Jak masz karabin maszynowy, to niekoniecznie musisz
> cały magazynek wystrzelać w oponenta. Czasem jeden strzał wystarczy.

Tylko wiesz - jak chcesz normalnie kogos podsluchac,
to stosowny wniosek skladasz, akceptacje uzyskujesz,
pismo do operatora wysylasz i sluchasz ... a slad zostaje - to pismo.

Przynajmniej tak mi sie wydaje, bo jeszcze jakies kancelarie tajne są.

> Podobnie z PEGASUS-em. to, ze on może wszystko nie oznacza, że zawsze
> wszystko należy zrobić. Tylko to wymaga etyki ze strony tego, co się tym
> posługuje.

tzn co - powie "nie uruchomie bez papierka z sadu i g* mnie obchodzi,
ze komendant czy minister sobie zyczy" ?

Nastepny juz tak nie powie :-)

> Zresztą gówno-burza jest oparta o założenie, że każdy
> wszystkie dane wyciągał, czego raczej na podstawie znalezienia samego
> eksploida stwierdzić się nie da. Przynajmniej ja nie wiem, jak to zrobić.

Pegassus sie chyba chwali, ze duzo moze ?

Ale podsluchiwali Brejze czy nie podsluchiwali - jak widac takie
mozliwosci sa. I kto tym dysponuje w Polsce?

J.

Shrek

unread,
Dec 31, 2021, 12:08:25 PM12/31/21
to
W dniu 31.12.2021 o 14:13, Robert Tomasik pisze:

> Tylko to wymaga etyki ze strony tego, co się tym
> posługuje.
O ja pierdolę... ;)

--
Shrek

Shrek

unread,
Dec 31, 2021, 12:13:55 PM12/31/21
to
W dniu 31.12.2021 o 15:37, Marcin Debowski pisze:

>> Bo nie czerpię swojej wiedzy z artykułów. :-)
>
> A z czego czerpiesz co używa wyrażena exploid? :)

Z tego samego, co wiedzę o tym że zanim użyjesz AED trzeba poczekać aż
pikawa zupełnie stanie, bo można zaszkodzić:P

W dużym skrócie bierze to ze swojego łba, a informacje w nim zawarte
bierze z dupy. Za to jest święcie przekonany o swojej wiedzy i
fachowości - zgodnie zresztą z pewnym prawem.


--
Shrek

Robert Tomasik

unread,
Dec 31, 2021, 12:24:44 PM12/31/21
to
W dniu 31.12.2021 o 17:46, J.F pisze:

> Tylko wiesz - jak chcesz normalnie kogos podsluchac,
> to stosowny wniosek skladasz, akceptacje uzyskujesz,
> pismo do operatora wysylasz i sluchasz ... a slad zostaje - to pismo.

Nie! I przestańmy na tym, że nie masz "zielonego" pojęcia :-D
>
> Przynajmniej tak mi sie wydaje, bo jeszcze jakies kancelarie tajne są.

No więc nie. To jest chyba nawet w ustawie wpisane, jak się to robi.
Nikt do operatora żadnego pisma nie wysyła.
>
>> Podobnie z PEGASUS-em. to, ze on może wszystko nie oznacza, że zawsze
>> wszystko należy zrobić. Tylko to wymaga etyki ze strony tego, co się tym
>> posługuje.
>
> tzn co - powie "nie uruchomie bez papierka z sadu i g* mnie obchodzi,
> ze komendant czy minister sobie zyczy" ?

Nie. Możesz go uruchomić - przykładowo - tylko na fonię. Generalnie na
to, na co masz zgodę sadu.
>
> Nastepny juz tak nie powie :-)

I na tym to polega. Trzeba być twardym, albo później odpowiadać.
>
>> Zresztą gówno-burza jest oparta o założenie, że każdy
>> wszystkie dane wyciągał, czego raczej na podstawie znalezienia samego
>> eksploida stwierdzić się nie da. Przynajmniej ja nie wiem, jak to zrobić.
> Pegassus sie chyba chwali, ze duzo moze ?

Ale czy powinien?
>
> Ale podsluchiwali Brejze czy nie podsluchiwali - jak widac takie
> mozliwosci sa. I kto tym dysponuje w Polsce?

Nie mam zielonego pojęcia, a jakbym miał, to bym nie napisał :-)


--
Robert Tomasik

Robert Tomasik

unread,
Dec 31, 2021, 12:28:03 PM12/31/21
to
W dniu 31.12.2021 o 15:37, Marcin Debowski pisze:

>>> Jak pisze się poprawnie "eksploid", co czynisz już któryś raz, wie
>>> każdy, kto chociaż powierzchownie ma do czynienia z bezpieczeństwem,
>>> albo chociaż raz w życiu przeczytał dowolny artykuł z tym tematem związany.
>> Bo nie czerpię swojej wiedzy z artykułów. :-)
> A z czego czerpiesz co używa wyrażena exploid? :)
>
W Polskim języku nie ma litery "X". To, że niektórzy tak piszą, to nie
oznacza, że tak jest dobrze. To jak z palcem na spuście na zdjęciu.
Poznać idiotę, ze się tego czepia. :-)

--
Robert Tomasik

Shrek

unread,
Dec 31, 2021, 12:32:06 PM12/31/21
to
W dniu 31.12.2021 o 18:27, Robert Tomasik pisze:

>>> Bo nie czerpię swojej wiedzy z artykułów. :-)
>> A z czego czerpiesz co używa wyrażena exploid? :)
>>
> W Polskim języku nie ma litery "X". To, że niektórzy tak piszą, to nie
> oznacza, że tak jest dobrze. To jak z palcem na spuście na zdjęciu.
> Poznać idiotę, ze się tego czepia. :-)

Czasem lepiej po prostu milczeć. W twoim przypadku to będzie... w
większości przypadków:P

--
Shrek

J.F

unread,
Dec 31, 2021, 2:10:30 PM12/31/21
to
On Fri, 31 Dec 2021 18:24:41 +0100, Robert Tomasik wrote:
> W dniu 31.12.2021 o 17:46, J.F pisze:
>> Tylko wiesz - jak chcesz normalnie kogos podsluchac,
>> to stosowny wniosek skladasz, akceptacje uzyskujesz,
>> pismo do operatora wysylasz i sluchasz ... a slad zostaje - to pismo.
>
> Nie! I przestańmy na tym, że nie masz "zielonego" pojęcia :-D
>>
>> Przynajmniej tak mi sie wydaje, bo jeszcze jakies kancelarie tajne są.
>
> No więc nie. To jest chyba nawet w ustawie wpisane, jak się to robi.
> Nikt do operatora żadnego pisma nie wysyła.

Ale u operatora chyba jakis slad zostaje w jego komputerach?
Kogo podlsuchiwano i kto podsluchiwal.

>>> Podobnie z PEGASUS-em. to, ze on może wszystko nie oznacza, że zawsze
>>> wszystko należy zrobić. Tylko to wymaga etyki ze strony tego, co się tym
>>> posługuje.
>>
>> tzn co - powie "nie uruchomie bez papierka z sadu i g* mnie obchodzi,
>> ze komendant czy minister sobie zyczy" ?
>
> Nie. Możesz go uruchomić - przykładowo - tylko na fonię. Generalnie na
> to, na co masz zgodę sadu.

A jak nie masz na nic, a "góra" sobie życzy?
W dodatku jestes jednym z niewielu "operatorow" tegoz Pegasusa i wiesz
ze nikt nie sprawdzi co i na kogo wlaczyles, przynajmniej dopoki
"gora" sobie nie zyczy ?

>> Nastepny juz tak nie powie :-)
> I na tym to polega. Trzeba być twardym, albo później odpowiadać.

A przy braku kontroli - trzeba byc mietkim, albo szybko odpowiadac :-)
Nie karnie, ale praca, premia, awans ...

>>> Zresztą gówno-burza jest oparta o założenie, że każdy
>>> wszystkie dane wyciągał, czego raczej na podstawie znalezienia samego
>>> eksploida stwierdzić się nie da. Przynajmniej ja nie wiem, jak to zrobić.
>> Pegassus sie chyba chwali, ze duzo moze ?
>
> Ale czy powinien?

Chwalic czy moc sie powinien?

Może. A co tam klien wlaczy, o to juz klienta sprawa, no chyba, ze
dodatkowo pieniedzy.

>> Ale podsluchiwali Brejze czy nie podsluchiwali - jak widac takie
>> mozliwosci sa. I kto tym dysponuje w Polsce?
>
> Nie mam zielonego pojęcia, a jakbym miał, to bym nie napisał :-)

A nie jest w ustawie napisane ? :-)

To jeszcze mozna spytac KGP oficjalnie.
No chyba, ze Policja nie ma dostepu :-)

J.

Marcin Debowski

unread,
Dec 31, 2021, 6:53:03 PM12/31/21
to
On 2021-12-31, Robert Tomasik <robert....@gazeta.pl> wrote:
Jak już mówimy o pisowni to generalnie ZCW konwencje w języku polskim są
dwie: albo stosujemy pisownie oryginalną, w tym wypadku exploiT, albo
wersję spolszczoną, czyli eksploit. O ile Kviat niewątpliwie postanowił
wykorzystać okazję, żeby się do Ciebie przypier..ić to Twój sposób
tłumaczenia brzmi deczko osobliwie w zestawieniu z użytym komplementem
"idiota" :)

Lepszego 2022.

--
Marcin

Marcin Debowski

unread,
Dec 31, 2021, 8:03:07 PM12/31/21
to
On 2021-12-31, J.F <jfox_x...@poczta.onet.pl> wrote:
> On Fri, 31 Dec 2021 18:24:41 +0100, Robert Tomasik wrote:
>> W dniu 31.12.2021 o 17:46, J.F pisze:
>>> Tylko wiesz - jak chcesz normalnie kogos podsluchac,
>>> to stosowny wniosek skladasz, akceptacje uzyskujesz,
>>> pismo do operatora wysylasz i sluchasz ... a slad zostaje - to pismo.
>>
>> Nie! I przestańmy na tym, że nie masz "zielonego" pojęcia :-D
>>>
>>> Przynajmniej tak mi sie wydaje, bo jeszcze jakies kancelarie tajne są.
>>
>> No więc nie. To jest chyba nawet w ustawie wpisane, jak się to robi.
>> Nikt do operatora żadnego pisma nie wysyła.
>
> Ale u operatora chyba jakis slad zostaje w jego komputerach?
> Kogo podlsuchiwano i kto podsluchiwal.

Ale skąd się wziął tu operator? Po co mieliby mieszać w to operatora?
Chodzi o NSO, operatora Pegasusa?

--
Marcin

Marcin Debowski

unread,
Dec 31, 2021, 8:12:49 PM12/31/21
to
Może to taki żargon środowiska cyber-policyjnego? :) W każdym razie
założenie, że się wie lepiej wyłącznie dlatego, że kontr-opinia pochodzi
z dyskusji w internecie jest dość ryzykowne :)

--
Marcin

Kviat

unread,
Jan 1, 2022, 7:08:23 AMJan 1
to
W dniu 31.12.2021 o 18:27, Robert Tomasik pisze:
> W dniu 31.12.2021 o 15:37, Marcin Debowski pisze:
>
>>>> Jak pisze się poprawnie "eksploid", co czynisz już któryś raz, wie
>>>> każdy, kto chociaż powierzchownie ma do czynienia z bezpieczeństwem,
>>>> albo chociaż raz w życiu przeczytał dowolny artykuł z tym tematem
>>>> związany.
>>> Bo nie czerpię swojej wiedzy z artykułów. :-)
>> A z czego czerpiesz co używa wyrażena exploid? :)
>>
> W Polskim języku nie ma litery "X".

Litery "t" też nie ma?
LOL

Ty jak coś pierdolniesz, to ręce opadają.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_polski

A po drugie, to nie jest polskie słowo, więc to słowo może mieć w dupie
czy w polskim alfabecie jest jakaś litera, czy nie ma.

> To, że niektórzy tak piszą, to nie
> oznacza, że tak jest dobrze.

Twoja ignorancja jest zadziwiająca. Przecież to jest kłamstwo.
Nie, niektórzy, tylko wszyscy, którzy mają z tym jakąkolwiek styczność
piszą poprawnie, oprócz ciebie.

Nikt normalny nie pisze "eksploid". A już na pewno nie w środowisku
programistów, czy ludzi którzy zajmują się bezpieczeństwem, więc nawet
nie uda ci się tego zwalić na jakiś żargon, czy pseudo dowcipne
spolszczenie. Takiego delikwenta spacyfikowaliby śmiechem i wywalili w
sekundę z roboty, bo cholera wie czego jeszcze taki ignorant nie wie i
jakich jeszcze pojęć z zakresu bezpieczeństw nigdy na oczy nie widział.
Nie wspominając o komunikacji ze współpracownikami, czy o pisaniu
dokumentacji.

Czasem się zdarzy, że jakiś redaktorzyna ignorant na swoim blogu/w
artykule użyje pokracznego spolszczenia "eksploit", albo ktoś, kto po
prostu nie ma z tym do czynienia na co dzień, więc nie ma się o co czepiać.

Ale "eksploiD"? Tak nawet nie piszą ignoranci.
Jak napisałeś tak pierwszy raz, to faktycznie pomyślałem: literówka,
dziwna i trudna do uzyskania, ale nie niemożliwa. "eks" zamiast "ex" -
też dziwne jak na człowieka zajmującego się zawodowo bezpieczeństwem
internetowym, ale ok, może jakiś patriota i spolszczenia pomagają mu zasnąć.

Gdy "eksploid" napisałeś kolejny raz, to rozwiałeś wszelkie wątpliwości.

> To jak z palcem na spuście na zdjęciu.
> Poznać idiotę, ze się tego czepia. :-)

A po czym poznać ignoranta, który kreuje się na fachowca i równocześnie
nie wie, jak poprawnie piszę się jedno z najczęściej używanych
słów/terminów w tej branży?
I jak nazwać takiego kogoś, kto się upiera, że poprawnie jest tak, jak
on pisze, skoro każdy może w 3 sekundy sprawdzić jaka pisownia jest
poprawna? Bo chyba rozumiesz, że google nadal jest czynne dla wszystkich?

Kviat

unread,
Jan 1, 2022, 7:17:16 AMJan 1
to
W dniu 01.01.2022 o 00:53, Marcin Debowski pisze:

> O ile Kviat niewątpliwie postanowił
> wykorzystać okazję, żeby się do Ciebie przypier..ić

Gdybym chciał wykorzystać okazję, to przypierdoliłbym się za pierwszym
razem kiedy tak napisał.

I żeby nie było nieporozumień: nie przypierdalam się do tego, że gość
nie wie jak się pisze poprawnie jakieś słowo, nie on pierwszy i nie ostatni.
Przypierdalam się do tego, że on twierdzi, że jest fachowcem w tej
dziedzinie.
Co byś pomyślał o gościu, który twierdzi, że jest fachowcem od
matematyki, a nie wiedziałby jak się poprawnie zapisuje np. symbol całki
i jeszcze by się upierał, że to no dobrze ten symbol rysuje, a reszta
świata się myli?

> Lepszego 2022.

Wzajemnie.
Piotr

Shrek

unread,
Jan 1, 2022, 7:18:33 AMJan 1
to
W dniu 01.01.2022 o 02:12, Marcin Debowski pisze:

>> W dużym skrócie bierze to ze swojego łba, a informacje w nim zawarte
>> bierze z dupy. Za to jest święcie przekonany o swojej wiedzy i
>> fachowości - zgodnie zresztą z pewnym prawem.
>
> Może to taki żargon środowiska cyber-policyjnego? :)

Bo im się z granatem kojarzy;) Swoją drogą po polsku to jak będzie? Wiki
twierdzi że "exploit";)

> W każdym razie
> założenie, że się wie lepiej wyłącznie dlatego, że kontr-opinia pochodzi
> z dyskusji w internecie jest dość ryzykowne :)

Pewną wskazówką na podstawie danych dostępnych w internecie jest to, że
jak kulson coś mówi, to raczej bez sensu:P Tym bardziej bez sensu im
bardziej jest zaangażowany i przekonany o swojej racji:P
--
Shrek

Marcin Debowski

unread,
Jan 1, 2022, 8:47:23 AMJan 1
to
On 2022-01-01, Shrek <1...@wp.pl> wrote:
> W dniu 01.01.2022 o 02:12, Marcin Debowski pisze:
>
>>> W dużym skrócie bierze to ze swojego łba, a informacje w nim zawarte
>>> bierze z dupy. Za to jest święcie przekonany o swojej wiedzy i
>>> fachowości - zgodnie zresztą z pewnym prawem.
>>
>> Może to taki żargon środowiska cyber-policyjnego? :)
>
> Bo im się z granatem kojarzy;) Swoją drogą po polsku to jak będzie? Wiki
> twierdzi że "exploit";)

No tak właśnie sobie wykoncypowałem, że uznali to za przezabawne, taki,
rozumiesz pan, "pun", albo po polskiemu gra słów i wlazło im do żargonu.
Wykorzystadło? :) Kusi.
A mówią / piszą wszyscy exploit bo nie ma co wydziwiać.

--
Marcin

A. Filip

unread,
Jan 1, 2022, 9:05:31 AMJan 1
to
Marcin Debowski <aga...@INVALID.zoho.com> pisze:
Nikt tego "x" nie spolszcza? HAŃBA! ;-)

Chociaż ja się parę razy naciąłem na problemy z cofnięciem spolszczenia
jak się szukało w języku oryginału. Standardy spolszczania się
zmieniają bo Jerzy Waszyngton jakoś się już twardo utrwalił a
Jerzy Krzak jakoś się o dziwo nie przyjął ;-)

--
A. Filip
| Mądrzy osiągną szacunek, lecz głupcy wywyższają hańbę.
| (Przysłowie biblijne)

Shrek

unread,
Jan 1, 2022, 9:52:37 AMJan 1
to
W dniu 01.01.2022 o 15:05, A. Filip pisze:

> Chociaż ja się parę razy naciąłem na problemy z cofnięciem spolszczenia
> jak się szukało w języku oryginału. Standardy spolszczania się
> zmieniają bo Jerzy Waszyngton jakoś się już twardo utrwalił a
> Jerzy Krzak jakoś się o dziwo nie przyjął ;-)

Bo wcześniej musiałby się przyjąć arnold czarnymurzyn:P

--
Shrek

Robert Tomasik

unread,
Jan 1, 2022, 9:52:57 AMJan 1
to
W dniu 01.01.2022 o 00:53, Marcin Debowski pisze:
> Jak już mówimy o pisowni to generalnie ZCW konwencje w języku polskim są
> dwie: albo stosujemy pisownie oryginalną, w tym wypadku exploiT, albo
> wersję spolszczoną, czyli eksploit. O ile Kviat niewątpliwie postanowił
> wykorzystać okazję, żeby się do Ciebie przypier..ić to Twój sposób
> tłumaczenia brzmi deczko osobliwie w zestawieniu z użytym komplementem

Idiota odnosiło się do ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o
problemie, którzy w życiu nawet obok danej sytuacji nawet nie
przechodzili, o przyglądaniu się jej nie wspominając, ale którzy gdzieś
przeczytali jakiś szczególik i na siłę próbują się kreować na wielkich
znawców tematu.

Jakie znaczenie - w zakresie naszej dyskusji o legalności podsłuchu - ma
pisownia nazwy fragmentu kodu wykonywalnego odpowiadającego za
wyeksportowanie danych z urządzenia? Wszyscy - nawet komentujący7 - się
domyślił o co chodzi.

Natomiast oczywiście pisze się to eksploit, ale ja pisałem z palca i
fonetycznie. Nie sprawdzałem pisowni, bo wydało mi się to mało istotne.


--
Robert Tomasik

Kubuś Puchatek

unread,
Jan 1, 2022, 11:08:48 AMJan 1
to
Dnia Sat, 1 Jan 2022 13:17:13 +0100, Kviat napisał(a):

> Co byś pomyślał o gościu, który twierdzi, że jest fachowcem od
> matematyki, a nie wiedziałby jak się poprawnie zapisuje np. symbol całki
> i jeszcze by się upierał, że to no dobrze ten symbol rysuje, a reszta
> świata się myli?

... że czytam ostatnie wątki na pl.rec.fizyka
Mają tam problem z dzieleniem ułamka przez ułamek.
--
Pozdrawiam
Kamil

Robert Tomasik

unread,
Jan 1, 2022, 5:33:33 PMJan 1
to
W dniu 31.12.2021 o 15:05, Kviat pisze:
> Niby zajmujesz się jakimś zabezpieczaniem danych z monitoringów i
> próbujesz się tu kreować na jakiegoś specjalistę od cyberbezpieczeństwa,
> a w co drugim twoim zdaniu wyłażą braki merytoryczne w tym zakresie na
> poziomie podstawowym. I używasz słów, które gdzieś tam usłyszałeś - o
> czym świadczy właśnie pisownia.

Już tak zupełnie na marginesie, to eksperta próbujesz Ty ze mnie
kreować, a i tylko po to, by ów mit chwilę silnie obalać. Czy ja gdzieś
napisałem, ze jestem ekspertem? Po prostu wiem, jak się to robi i to
typowo technicznie. Wiem, jak podłączyć, co kliknąć, gdzie nacisnąć i
dostaję wynik. Co to ma wspólnego z byciem ekspertem? Ekspertami są
ludzie, którzy opracowują te sposoby.

--
Robert Tomasik

Marcin Debowski

unread,
Jan 1, 2022, 8:34:04 PMJan 1
to
Bo Jerzy Krzak królował już za czasów polskiej powszechności (w sensie
oswojenia) angielskiego, a Dżordż Łoszyngton jeszcze nie.

W sumiesz szkoda. Wykorzystadło brzmi mi dobrze :) ale w tej chwili
wydaje się, że żywy język akceptuje głownie istniejące już polskie
odpowiedniki. Np. vulnerability -> podatność, a jak nie ma bliższego
odpowiednika, to już nie. Kiedyś jakby nie było problemów z tworzeniem i
akceptacją rzeczowników opartych o znaczeniowe składowe semantyczne (czy
jak to tam nazwać), np. takie samochód, samolot, podomka..

A nie, czekaj, mamy i modny ostatnio śpiulkolot, tak przecież chętnie
używany przez młodzież :)

--
Marcin

Shrek

unread,
Jan 2, 2022, 2:39:12 AMJan 2
to
W dniu 02.01.2022 o 02:33, Marcin Debowski pisze:

> W sumiesz szkoda. Wykorzystadło brzmi mi dobrze :) ale w tej chwili
> wydaje się, że żywy język akceptuje głownie istniejące już polskie
> odpowiedniki. Np. vulnerability -> podatność, a jak nie ma bliższego
> odpowiednika, to już nie. Kiedyś jakby nie było problemów z tworzeniem i
> akceptacją rzeczowników opartych o znaczeniowe składowe semantyczne (czy
> jak to tam nazwać), np. takie samochód, samolot, podomka..

Dwumlask, manipulator stołokulotoczny;)

> A nie, czekaj, mamy i modny ostatnio śpiulkolot, tak przecież chętnie
> używany przez młodzież :)

" Nie używane przez nikogo słowo mające oznaczać "miejsce do spania".
Zostało ono z niewyjaśnionych powodów Młodzieżowym słowem roku.

Przykład użycia - Nie ma przykładu jego użycia, ponieważ nikt tak nie
mówi. "


--
Shrek

Kviat

unread,
Jan 2, 2022, 5:34:50 AMJan 2
to
W dniu 01.01.2022 o 14:47, Marcin Debowski pisze:

> A mówią / piszą wszyscy exploit bo nie ma co wydziwiać.

Oprócz niego ;)

Przecież wyraźnie napisał, że zna to słowo tylko ze słuchu ("nie
sprawdzałem pisowni") - jak on tam usłyszał "d" na końcu?

Tylko nie mów mi, że ludzie, którzy znają to słowo z pisma, którzy
zajmują się bezpieczeństwem i od których mógł to słowo usłyszeć,
wymawiają "d"... :):)

Pozdrawiam
Piotr

Kviat

unread,
Jan 2, 2022, 6:00:15 AMJan 2
to
W dniu 01.01.2022 o 15:52, Robert Tomasik pisze:

> Jakie znaczenie - w zakresie naszej dyskusji o legalności podsłuchu - ma
> pisownia nazwy fragmentu kodu wykonywalnego odpowiadającego za
> wyeksportowanie danych z urządzenia? Wszyscy - nawet komentujący7 - się
> domyślił o co chodzi.

<