używanie równorzędnego środka komunikacji w myśl Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

1 view
Skip to first unread message

eza...@gmail.com

unread,
Apr 5, 2007, 4:34:56 PM4/5/07
to
Witam,
Chciałbym się dowiedzieć, co polski Ustawodawca miał na myśli w
artykule 3 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. *o świadczeniu usług
drogą elektroniczną* (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Głosi on:
„3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

2) używania poczty elektronicznej lub innego równorzędnego środka
komunikacji elektronicznej między osobami fizycznymi, w celach
osobistych niezwiązanych z prowadzoną przez te osoby, chociażby
ubocznie, działalnością zarobkową lub wykonywanym przez nie zawodem.”

Jasne, że wysłanie wiadmości przez pewien mało znany komunikator
internetowy „od Waldka do Józka” w sprawach prywatnych nie jest
świadczeniem usługi drogą elektroniczną. Ale czy administrator serwera
komunikatorowego, na którym znajdują się konta Waldka i Józka,
udostępniający go bezpłatnie może na podstawie tego punktu twierdzić,
że jest wyłączony z ustawowych obowiązków świadczącego usługi drogą
elektroniczną (w szczególności sporządzenia regulaminu)? Używanie to
chyba co innego niż udostępnianie infrastruktury, nie?

Wdzięczny będę za wszelkie rzeczowe interpretacje lub skierowanie mnie
gdzieś (po poradę prawną), gdzie idealnie udałoby się zapoznać z
prawem tego kraju za darmo. :)

Bungo

unread,
Apr 6, 2007, 5:39:22 AM4/6/07
to
eza...@gmail.com napisał(a):


przepisy nalezy czytac dokladnie, wglebiajac sie w znaczenie
poszczegolnych slow i zwiazkow pomiedzy nimi. Akurat ten przepis jest
dosyc jasno sformulowany, ale masz komentarz:

Frań A. - Komentarz do art. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

1. Ustawa nie znajdzie zastosowania do usług, które choć spełniają
wymienione wcześniej przesłanki na mocy art. 3 - zostały wyłączone
spod zakresu jej zastosowania. Do takich wyłączonych usług należą
zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy usługi polegające na rozpowszechnianiu
lub rozprowadzaniu programów radiowych i telewizyjnych, które i tak
podlegałyby wyłączeniu jako transmitowane do nieokreślonego kręgu
odbiorców, przez co niespełniona byłaby przesłanka indywidualnego
zamówienia usługi.

2. Prywatny użytek poczty elektronicznej
W zakres zainteresowania ustawy nie wychodzą również usługi świadczone
przy użyciu poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji
elektronicznej, jeśli spełnione są kumulatywnie dwa warunki. Po
pierwsze, poczta ta jest używana do celów osobistych niezwiązanych z
prowadzoną działalnością zarobkową lub zawodową, po drugie, jest to
komunikacja między osobami fizycznymi. Poza zakresem tego wyłączenia
pozostaje więc, jak się wydaje, np. działanie organu osoby prawnej,
chociażby używała ona poczty elektronicznej do celów innych niż
zarobkowe lub zawodowe. Wyłączenie to obejmuje więc tylko kontakty
czysto osobiste pomiędzy prywatnymi osobami.

3. Usługi dostępu do sieci
Wyłączenie dotyczy również usług świadczonych przez przedsiębiorstwa
telekomunikacyjne lub inne podmioty, które są dysponentami sieci
telekomunikacyjnej i których usługi polegają na samym udostępnieniu
dostępu do sieci - czy to do Internetu, czy też np. do sieci telefonii
komórkowej. Powszechnie przyjmuje się, że podmioty te noszą nazwę
access provider. Warunkiem wyłączenia stosowania ustawy do tego
rodzaju usług jest to, aby podmioty te świadczyły usługi tylko i
jedynie tzw. czystego dostępu do sieci, co będzie miało miejsce, gdy
spełniają one warunki z art. 12 ustawy. Na gruncie prawa europejskiego
przyjmuje się, iż nie tylko samo udostępnienie dostępu do sieci bez
inicjowania transmisji, modyfikowania danych czy sygnałów, czy też
wyboru odbiorcy transmisji, lecz również automatyczne i czasowe
magazynowanie treści przekazywanych tym podmiotom przez osoby trzecie,
jest usługą zapewnienia dostępu do sieci.

4. Szeroko pojęta bankowość elektroniczna
Ustawa nie znajdzie zastosowania również do tzw. bankowości
elektronicznej, ale tylko tej dokonywanej przy użyciu kart płatniczych
i pieniądza elektronicznego. Kwestia tzw. elektronicznych środków
płatności już wkrótce zostanie w pełni uregulowana odrębną ustawą, nad
którą obecnie trwają jeszcze prace w Sejmie. Pozostała cześć tzw.
bankowości on-line polegająca na świadczeniu przez banki różnego
rodzaju usług, jak np. uzyskanie informacji o rachunku, zakładanie i
likwidowanie lokat terminowych i in., w sytuacji gdy bank do tego
rodzaju usługi nie potrzebuje naszej karty płatniczej, pozostanie w
zakresie działania ustawy. Wyłączone zostały również rozliczenia i
rozrachunki międzybankowe dokonywane za pomocą elektronicznych
nośników informacji, jako uznane za na tyle profesjonalne i w dużej
mierze podlegające już różnorakiej regulacji prawnej, iż nie ma
potrzeby ich szczególnej ochrony i powielania rozwiązań zamieszczonych
w innych aktach prawnych.

5. Użytek wewnętrzny pracodawcy
Wyłączone zostały wreszcie usługi świadczone przez usługodawcę w
ramach jego struktur organizacyjnych. Będzie tu chodzić o usługi
związane z wewnętrznym zarządzaniem firmą czy organizacją, czy to w
zakresie kierowania procesami produkcyjnym, czy też w zakresie
kierowania personelem firmy.

==>> pozdrawiam:-)
==>> Bungo

eza...@gmail.com

unread,
Apr 6, 2007, 2:49:11 PM4/6/07
to
Dziękuję pięknie za wyczerpującą odpowiedź! :D

Też pozdrawiam

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages