Kogo jeszcze brakuje?

72 views
Skip to first unread message

cirrus

unread,
Oct 19, 2009, 10:41:29 PM10/19/09
to
# Wybrane w internecie, polskie, solidarne, wyr�niaj�ce si�, zas�u�one i
bohaterskie elity wraz ze swoimi bojowymi i podziemnymi nickami.

Balcerowicz Leszek -Aaron Bucholtz

Bielecki jan Krzysztof -Izaak Blumenfeld

Boni Micha� -Jakub Bauer

Borowski Marek -Szymon Berman

Bugaj Ryszard -Izaak Blumfeld

Chrzanowski Wies�aw -Szymon Knopstein

Cimoszewicz W�odzimierz -Dawid Goldstein

Dorn Ludwik -Dornbaum

Drzycimski Andrzej -Abraham Engel

Falandysz Lech -Aaron Fleschman

Frasyniuk W�adys�aw -Roten schwanz

Geremek Bronislaw -Berele Benjamin Lewartow

Gilowska Zyta -Zyta Morgenstern

Goryszewski Henryk -Jakub Glikman

Gronkiewicz-Waltz Hanna -Hajka Grundbaum

Hall Aleksander -Miron Hurman

Ho�dys Zbigniew -Jojne Jakow

Ikonowicz Piotr -Dawid Goldsmith

Jaskiernia Jerzy -Aaron Aksman

Kaczy�ski Jaros�aw -Kalkstein

Ko�odko Grzegorz -Samuel Hanerman

Korwin-Mikke Janusz -Ozjasz Goldgberg

Krall Hanna -Hajka Rejchgold

Krzaklewski Marian -Dawid zimmerman

Kuratowska-Jaszu�ska Zofia -Goldman

Kuro� Jacek -Icek Kordblum

Kwa�niewski Aleksander -Izaak Stoltzman

Lewandowski Janusz -Aaron Langman

Liszcz Teresa -Sara Lankamer

Lity�ski Jan -Jakub Leman

�uczak Aleksander -Dawid lachman

�uczywo Helena -Chaber

Macierewicz Antoni -Izaak Singer

Ma�achowski Aleksander -Jakub Goldsmith

Mazowiecki Tadeusz -Icek Dikman

Merkel Jacek -Samuel Nelken

Michnik Adam -Aaron Szechter

Milczanowski Andrzej -Aaron Edelman

Milewski Jerzy -Dawid Machonbaum

Moczulski Leszek -Robert Berman

Modzelewski Karol -Samuel Mendel

Niesio�owski Stefan -Aaron Nusselbaum

Nowak-Jeziora�ski Jan -Jojne Kalwas

Nowina-Konopka Piotr -Haim Kromer

Olechowski Andrzej -Mosze Brandwein

Oleksy J�zef -Szymon Buchwio

Olszewski Jan -Izaak Oksner

Onyszkiewicz Janusz -Jojne Grynberg

Osiaty�ski Jerzy -Szymon Weinbach

Paradowska Janina -RachelaBusch

Podka�ski Les�aw -Izaak Freinkel

Rakowski Mieczys�aw -Moj�esz Rak

Rapaczy�ski Wanda -Gruber

Rokita Jan Maria -Izaak Goldwicht

Romaszewski Zbigniew -Rychbaum

Rywin Lew -Lejba Riewin

Sierakowska Izabela -Rebeka Sommer

Skalski Ernest -Wilker

Skubiszewski Jan Krzysztof - Szymon Schimel

Aleksander Smolar - Hersz

Smolarek Zenon -Izaak Zimmerman

Str�k Micha� -Baruch Steinberg

Suchocka Anna -Hajka Silberstein

�piewak Pawe� -Stinger

Turowicz Jerzy -Jakow Turnau

Wachowski Mieczys�aw -Jakub Windman

Wajda Andrzej -Krohman

Walter Mariusz -Moryc Szpigelman

Wa��sa Lech -Lejba Kohne

Dzi�ki wam, wspaniali i odwa�ni Panowie, za nieust�pliw� walk� z morderczym
komunizmem i za to ,�e przynie�li�cie nam wolno��,pluralizm i demokracj�.

Za to ,�e Polska uros�a w si�� a ludzie �yj� dostatnio.

To dzi�ki wam mo�emy je�dzi� po ca�ym �wiecie.

Mo�emy te� innych, w�asnymi oddzia�ami nak�ania� do demokracji.

Chwa�a niech wieczn� wam pozostanie, Wielcy Polacy, ogromnego serca i
jeszcze wi�kszego po�wiecenia.

A wszystko po to ,�eby Polska by�a Polsk�. i �eby ka�dy m�g� rozmawia� jak
Polak

z Polakiem.

Dobrego apetytu i samopoczucia wypada wszystkim �yczy�. #
Ze strony:
http://cyklista.wordpress.com/2009/10/19/solidarne-elity/

--
stevep


AS

unread,
Oct 20, 2009, 2:13:04 AM10/20/09
to
"cirrus" <cir...@tinvalid.kdami.net> wrote in message
news:hbj598$tiu$1...@news.vectranet.pl...

># Wybrane w internecie, polskie, solidarne, wyr�niaj�ce si�, zas�u�one i
>bohaterskie elity wraz ze swoimi bojowymi i podziemnymi nickami.

Człowieku ustaw sobie jakieś kodowanie znaków (Np. central european ISO czy
UTF-8) i wtedy wysyłaj posty

Franc

unread,
Oct 20, 2009, 7:08:48 AM10/20/09
to
Stefan Pietrzykowski - Aaron Debilstein

"cirrus" <cir...@tinvalid.kdami.net> wrote in message
news:hbj598$tiu$1...@news.vectranet.pl...

># Wybrane w internecie, polskie, solidarne, wyr�niaj�ce si�, zas�u�one i

>bohaterskie elity wraz ze swoimi bojowymi i podziemnymi nickami.
>
> Balcerowicz Leszek -Aaron Bucholtz
>
> Bielecki jan Krzysztof -Izaak Blumenfeld
>

> Boni Michaďż˝ -Jakub Bauer


>
> Borowski Marek -Szymon Berman
>
> Bugaj Ryszard -Izaak Blumfeld
>

> Chrzanowski Wies�aw -Szymon Knopstein
>
> Cimoszewicz W�odzimierz -Dawid Goldstein


>
> Dorn Ludwik -Dornbaum
>
> Drzycimski Andrzej -Abraham Engel
>
> Falandysz Lech -Aaron Fleschman
>

> Frasyniuk W�adys�aw -Roten schwanz


>
> Geremek Bronislaw -Berele Benjamin Lewartow
>
> Gilowska Zyta -Zyta Morgenstern
>
> Goryszewski Henryk -Jakub Glikman
>
> Gronkiewicz-Waltz Hanna -Hajka Grundbaum
>
> Hall Aleksander -Miron Hurman
>

> Ho�dys Zbigniew -Jojne Jakow


>
> Ikonowicz Piotr -Dawid Goldsmith
>
> Jaskiernia Jerzy -Aaron Aksman
>

> Kaczy�ski Jaros�aw -Kalkstein
>
> Ko�odko Grzegorz -Samuel Hanerman


>
> Korwin-Mikke Janusz -Ozjasz Goldgberg
>
> Krall Hanna -Hajka Rejchgold
>
> Krzaklewski Marian -Dawid zimmerman
>

> Kuratowska-Jaszu�ska Zofia -Goldman
>
> Kuroďż˝ Jacek -Icek Kordblum
>
> Kwa�niewski Aleksander -Izaak Stoltzman


>
> Lewandowski Janusz -Aaron Langman
>
> Liszcz Teresa -Sara Lankamer
>

> Lity�ski Jan -Jakub Leman
>
> �uczak Aleksander -Dawid lachman
>
> �uczywo Helena -Chaber
>
> Macierewicz Antoni -Izaak Singer
>
> Ma�achowski Aleksander -Jakub Goldsmith


>
> Mazowiecki Tadeusz -Icek Dikman
>
> Merkel Jacek -Samuel Nelken
>
> Michnik Adam -Aaron Szechter
>
> Milczanowski Andrzej -Aaron Edelman
>
> Milewski Jerzy -Dawid Machonbaum
>
> Moczulski Leszek -Robert Berman
>
> Modzelewski Karol -Samuel Mendel
>

> Niesio�owski Stefan -Aaron Nusselbaum
>
> Nowak-Jeziora�ski Jan -Jojne Kalwas


>
> Nowina-Konopka Piotr -Haim Kromer
>
> Olechowski Andrzej -Mosze Brandwein
>

> Oleksy J�zef -Szymon Buchwio


>
> Olszewski Jan -Izaak Oksner
>
> Onyszkiewicz Janusz -Jojne Grynberg
>

> Osiaty�ski Jerzy -Szymon Weinbach
>
> Paradowska Janina -RachelaBusch
>
> Podka�ski Les�aw -Izaak Freinkel
>
> Rakowski Mieczys�aw -Moj�esz Rak
>
> Rapaczy�ski Wanda -Gruber


>
> Rokita Jan Maria -Izaak Goldwicht
>
> Romaszewski Zbigniew -Rychbaum
>
> Rywin Lew -Lejba Riewin
>
> Sierakowska Izabela -Rebeka Sommer
>
> Skalski Ernest -Wilker
>
> Skubiszewski Jan Krzysztof - Szymon Schimel
>
> Aleksander Smolar - Hersz
>
> Smolarek Zenon -Izaak Zimmerman
>

> Str�k Micha� -Baruch Steinberg
>
> Suchocka Anna -Hajka Silberstein
>
> �piewak Pawe� -Stinger
>
> Turowicz Jerzy -Jakow Turnau
>
> Wachowski Mieczys�aw -Jakub Windman


>
> Wajda Andrzej -Krohman
>
> Walter Mariusz -Moryc Szpigelman
>

> Wa��sa Lech -Lejba Kohne
>
>
>
> Dzi�ki wam, wspaniali i odwa�ni Panowie, za nieust�pliw� walk� z
> morderczym komunizmem i za to ,�e przynie�li�cie nam wolno��,pluralizm i
> demokracjďż˝.
>
> Za to ,�e Polska uros�a w si�� a ludzie �yj� dostatnio.
>
> To dzi�ki wam mo�emy je�dzi� po ca�ym �wiecie.
>
> Mo�emy te� innych, w�asnymi oddzia�ami nak�ania� do demokracji.
>
> Chwa�a niech wieczn� wam pozostanie, Wielcy Polacy, ogromnego serca i
> jeszcze wi�kszego po�wiecenia.
>
> A wszystko po to ,�eby Polska by�a Polsk�. i �eby ka�dy m�g� rozmawia� jak
> Polak
>
> z Polakiem.
>
> Dobrego apetytu i samopoczucia wypada wszystkim �yczy�. #

Dirko

unread,
Oct 20, 2009, 7:16:13 AM10/20/09
to
W wiadomo�ci news:hbj598$tiu$1...@news.vectranet.pl cirrus
<cir...@tinvalid.kdami.net> napisa�(a):

> # Wybrane w internecie, polskie, solidarne, wyr�niaj�ce si�,
> zas�u�one i bohaterskie elity wraz ze swoimi bojowymi i podziemnymi
> nickami.
>
> Cimoszewicz W�odzimierz -Dawid Goldstein
>
Dobre. :-)

>
> Wa��sa Lech -Lejba Kohne
>
Jeszcze lepsze < rotfl >
Gdyby nie te kilka kobiet to wszyscy byliby Rotenschwance. ;-)


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages