Dominikanie a Plichta

24 wyświetlenia
Przejdź do pierwszej nieodczytanej wiadomości

Grzegorz Z.

nieprzeczytany,
15 sie 2012, 10:58:1815.08.2012
do
Czy "Psy Pana" r�wnie� powinny zwr�ci� pieni�dze ofiarowane przez Plicht�,
skoro wg Jacka Kurskiego maj� tak uczyni� Wa��sa i Wajda?

========

Tymczasem Marcin Plichta wydaje si� w og�le nie przejmowa� klientami,
kt�rych zostawi� na lodzie. W niedziel� ze swoj� �on� Katarzyn� (28 l.)
przyszed� na wieczorn� msz� do ko�cio�a �w. Miko�aja w Gda�sku. To w�a�nie
tu, w ko�ciele ojc�w Dominikan�w, podzi�kowa� Bogu za niski wyrok po wpadce
w Multikasie i zamiast sp�aci� wierzycieli, jak nakaza� mu s�d, da� "na
tac�" 100 tysi�cy z�otych.
Milion na ko�ci�

W sumie przez kilka lat Plichtowie dali dominikanom ponad milion z�otych.
Zakonnicy mieli przeznaczy� pieni�dze na renowacj� ko�cio�a i pewnie
dlatego ich gda�ska �wi�tynia jest pe�na barokowego przepychu. Nic wi�c
dziwnego, �e Plichtowie w ko�ciele Dominikan�w czuj� si� jak u siebie. W
niedziel� przyszli na msz�. Usiedli pokornie w �awce, ukl�kn�li, z�o�yli
r�ce i zacz�li si� modli�. Na ich twarzach malowa�o si� skupienie i smutek.
Po nabo�e�stwie, jak na VIP-�w przysta�o, Plichtowie nie wyszli z reszt�
wiernych z ko�cio�a, ale przeszli do zakrystii.

http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/afera-amber-gold-marcin-plichta-modli-sie-o-nowy-biznes_273508.html

--
Islam: wysad� si� w powietrze, odbierz siedemdziesi�t dwie dziewice.

mkarwan

nieprzeczytany,
15 sie 2012, 16:07:2615.08.2012
do
Grzegorz Z.:
"plwam na wasze sakramenta" i na ten wasz ko�ci�.
https://groups.google.com/group/pl.soc.polityka/msg/380f491375cfb03f?hl=pl

Tch�rz ukrywaj�cy sie za anonymizerem

From: "Grzegorz Z." <dr_g...@lorraine.net>
Newsgroups: pl.soc.polityka,pl.soc.religia
Subject: Dominikanie a Plichta
Date: Wed, 15 Aug 2012 16:58:18 +0200
Organization: O.N.I.
Lines: 26
Message-ID: <k0gde7$8it$1...@dont-email.me>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Date: Wed, 15 Aug 2012 14:58:15 +0000 (UTC)
Injection-Info: mx04.eternal-september.org;
posting-host="de9d16f85b83428eb4b47f12c3bfa979";
logging-data="8797"; mail-complaints-to="ab...@eternal-september.org";
posting-account="U2FsdGVkX1/AJbUMRbTlnnQUWik9vSMP4UIx32Olrp8="
User-Agent: 40tude_Dialog/2.0.15.84pl
X-Face:
$@a@an*~dKws|38KZ9]CZ[^LAC;_FuuRAB.mcj^sU/_r.U8Q.$3p\mvXQwHkH}uLL}zKFfg
g&d9z1dP6/\V=4WM~##z4J[{Pn9"sKLm
Cancel-Lock: sha1:XBh4C/USom7t7Nzw1iLNu8k4zQw=

mkarwan

nieprzeczytany,
15 sie 2012, 16:10:0915.08.2012
do
Wiadomość została usunięta

Grzegorz Z.

nieprzeczytany,
15 sie 2012, 16:36:4915.08.2012
do
mkarwan napisaďż˝:

> Grzegorz Z.:
> "plwam na wasze sakramenta" i na ten wasz ko�ci�.
> https://groups.google.com/group/pl.soc.polityka/msg/380f491375cfb03f?hl=pl

"Niechaj b�dzie przekl�ty B�g Ojciec i Syn, i Duch, i Matka Naj�wi�tsza, i
ca�e kr�lestwo niebieskie."

--
"Nauka nie obali�a starych mit�w, tylko je doprecyzowa�a."

A. Filip

nieprzeczytany,
15 sie 2012, 16:40:4115.08.2012
do
tо <tĐž_use...@interia.pl> pisze:
> begin mkarwan
>
>> Tchórz ukrywający sie za anonymizerem
>
> A oto jeden z Twoich postów, trollu:
>
> "Polskość nie jest kwasem rozkładającym kruszec żydowski; natomiast takim
> kwasem jest żydowskość i polski kruszec rozkłada. Dlatego Żyd asymilowany
> będzie w ostateczności brał zawsze stronę żydostwa."

Czy TY właśnie zasugerowałeś że człowiek obecnie noszący nazwisko Plichta
"może być" żydem? :-)
A jak nie potrafisz rozróżniać "słów własnych" od słów zacytowanych
(z nazwanego źródła) to jesteś (dla mnie) pierdołą, manipulatorem albo
prowokatorem.

> Podsumowując: "weź spierdalaj" (źródło: mkarwan)

świetnie się podsumowałeś :-)

Artur Kosmal

nieprzeczytany,
15 sie 2012, 16:51:0415.08.2012
do
On Wed, 15 Aug 2012 22:10:09 +0200
"mkarwan" <mka...@poczta.onet.pl> wrote:

> Grzegorz Z.:
> "plwam na wasze sakramenta" i na ten wasz kościół.
> https://groups.google.com/group/pl.soc.polityka/msg/380f491375cfb03f?hl=pl
>

Bardzo dobrze powiedzial

> Tchórz ukrywający sie za anonymizerem
>

A po co ci dane jego polaczenia ?

mkarwan

nieprzeczytany,
16 sie 2012, 03:05:3916.08.2012
do
Użytkownik "tо" <tРѕ_use...@interia.pl> napisał w wiadomości
news:k0h0lk$ikm$4...@usenet.news.interia.pl...
>> Tchórz ukrywający sie za anonymizerem
>
> A oto jeden z Twoich postów, trollu:
>
> "Polskość nie jest kwasem rozkładającym kruszec żydowski; natomiast takim
> kwasem jest żydowskość i polski kruszec rozkłada. Dlatego Żyd asymilowany
> będzie w ostateczności brał zawsze stronę żydostwa."
> Podsumowując: "weź spierdalaj" (źródło: mkarwan)

kłamiesz http://www.youtube.com/watch?v=Qm30ADG3Jg8

mkarwan

nieprzeczytany,
16 sie 2012, 03:13:1516.08.2012
do
Grzegorz Z.:
"plwam na wasze sakramenta" i na ten wasz ko�ci�.
https://groups.google.com/group/pl.soc.polityka/msg/380f491375cfb03f?hl=pl

Grzegorz Z.:
"Niechaj b�dzie przekl�ty B�g Ojciec i Syn, i Duch, i Matka Naj�wi�tsza, i
ca�e kr�lestwo niebieskie"
Message-ID: <k0h18u$fnk$1...@dont-email.me>

Tch�rz ukrywaj�cy sie za anonymizerem

From: "Grzegorz Z." <dr_g...@lorraine.net>
Newsgroups: pl.soc.polityka
Subject: Re: Dominikanie a Plichta
Date: Wed, 15 Aug 2012 22:36:49 +0200
Organization: O.N.I.
Lines: 11
Message-ID: <k0h18u$fnk$1...@dont-email.me>
References: <k0gde7$8it$1...@dont-email.me>
<k0gvn2$4nr$1...@usenet.news.interia.pl>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Date: Wed, 15 Aug 2012 20:36:46 +0000 (UTC)
Injection-Info: mx04.eternal-september.org;
posting-host="de9d16f85b83428eb4b47f12c3bfa979";
logging-data="16116"; mail-complaints-to="ab...@eternal-september.org";
posting-account="U2FsdGVkX1+lZ4FqfrLyQilKQNPuUpgXLjWssmxb83k="
User-Agent: 40tude_Dialog/2.0.15.84pl
X-Face:
$@a@an*~dKws|38KZ9]CZ[^LAC;_FuuRAB.mcj^sU/_r.U8Q.$3p\mvXQwHkH}uLL}zKFfg
g&d9z1dP6/\V=4WM~##z4J[{Pn9"sKLm
Cancel-Lock: sha1:LmH8O4SU8pNXWH2bE9YCWQnePHA=

Wiadomość została usunięta

Grzegorz Z.

nieprzeczytany,
16 sie 2012, 09:43:4516.08.2012
do
mkarwan napisaďż˝:

> Grzegorz Z.:
> "Niechaj b�dzie przekl�ty B�g Ojciec i Syn, i Duch, i Matka Naj�wi�tsza, i
> ca�e kr�lestwo niebieskie"
> Message-ID: <k0h18u$fnk$1...@dont-email.me>

http://youtu.be/2p44Bpvdd5o?t=10m39s

10:40

Wida� na dziennych gorzej ci� wykszta�cili ni� mnie na zaocznych.

Przemysław M.

nieprzeczytany,
16 sie 2012, 10:51:5416.08.2012
do
Dnia Wed, 15 Aug 2012 22:51:04 +0200, Artur Kosmal napisaďż˝(a):

> On Wed, 15 Aug 2012 22:10:09 +0200
> "mkarwan" <mka...@poczta.onet.pl> wrote:
>
>> Grzegorz Z.:
>> "plwam na wasze sakramenta" i na ten wasz ko�ci�.
>> Tch�rz ukrywaj�cy sie za anonymizerem
>>
>
> A po co ci dane jego polaczenia ?

Patrz ni�ej.

--
"Na nich jest lekarstwo, ci kt�rzy chc� aby by� spok�j niech pisz� do
abuse. Im wi�cej takich donos�w tym szybciej b�dzie spok�j. Samo si� nie
zrobi" - mkarwan - (c) Grzegorz Z.

Przemysław M.

nieprzeczytany,
16 sie 2012, 10:52:3016.08.2012
do
Dnia Wed, 15 Aug 2012 22:36:49 +0200, Grzegorz Z. napisaďż˝(a):

> mkarwan napisaďż˝:
>
>> Grzegorz Z.:
>> "plwam na wasze sakramenta" i na ten wasz ko�ci�.
>> https://groups.google.com/group/pl.soc.polityka/msg/380f491375cfb03f?hl=pl
>
> "Niechaj b�dzie przekl�ty B�g Ojciec i Syn, i Duch, i Matka Naj�wi�tsza, i
> ca�e kr�lestwo niebieskie."

Blu�nisz synu! ;)))

--
Jaros�aw Kaczy�ski o�wiadczy�, �e z w�asnej woli nie zrezygnuje ze
stanowiska Prezesa PiS. - Mnie witaj� okrzykami: "Jaros�aw Polsk� zbaw".

http://tiny.pl/hlh7b

Przemysław M.

nieprzeczytany,
16 sie 2012, 10:53:0316.08.2012
do
Dnia Wed, 15 Aug 2012 22:10:09 +0200, mkarwan napisaļæ½(a):

> Path: eternal-september.org!mx04.eternal-september.org!feeder.eternal-september.org!news.unit0.net!news.uni-stuttgart.de!news.nask.pl!news.nask.org.pl!news.interia.pl!not-for-mail
> From: "mkarwan" <mka...@poczta.onet.pl>
> Newsgroups: pl.soc.polityka,pl.soc.religia
> Subject: Re: Dominikanie a Plichta
> Date: Wed, 15 Aug 2012 22:10:09 +0200
> Organization: INTERIA.PL S.A.
> Lines: 27
> Message-ID: <k0gvn2$4nr$1...@usenet.news.interia.pl>
> References: <k0gde7$8it$1...@dont-email.me>
> NNTP-Posting-Host: host-82-160-95-243.tvkstella.pl
> Mime-Version: 1.0
> Content-Type: text/plain;
> format=flowed;
> charset="iso-8859-2";
> reply-type=original
> Content-Transfer-Encoding: 8bit
> X-Trace: usenet.news.interia.pl 1345061410 4859 82.160.95.243 (15 Aug 2012 20:10:10 GMT)
> X-Complaints-To: use...@firma.interia.pl
> NNTP-Posting-Date: Wed, 15 Aug 2012 20:10:10 +0000 (UTC)
> X-Priority: 3
> X-MSMail-Priority: Normal
> X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.5931
> X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.6157
> Xref: mx04.eternal-september.org pl.soc.polityka:428824 pl.soc.religia:40989
> X-Antivirus: avast! (VPS 120815-3, 2012-08-15), Inbound message
> X-Antivirus-Status: Clean
>
> Grzegorz Z.:
> "plwam na wasze sakramenta" i na ten wasz koļæ½ciļæ½ļæ½.
> https://groups.google.com/group/pl.soc.polityka/msg/380f491375cfb03f?hl=pl
>
> Tchļæ½rz ukrywajļæ½cy sie za anonymizerem
>
> From: "Grzegorz Z." <dr_g...@lorraine.net>
> Newsgroups: pl.soc.polityka,pl.soc.religia
> Subject: Dominikanie a Plichta
> Date: Wed, 15 Aug 2012 16:58:18 +0200
> Organization: O.N.I.
> Lines: 26
> Message-ID: <k0gde7$8it$1...@dont-email.me>
> Mime-Version: 1.0
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
> Content-Transfer-Encoding: 8bit
> Injection-Date: Wed, 15 Aug 2012 14:58:15 +0000 (UTC)
> Injection-Info: mx04.eternal-september.org;
> posting-host="de9d16f85b83428eb4b47f12c3bfa979";
> logging-data="8797"; mail-complaints-to="ab...@eternal-september.org";
> posting-account="U2FsdGVkX1/AJbUMRbTlnnQUWik9vSMP4UIx32Olrp8="
> User-Agent: 40tude_Dialog/2.0.15.84pl
> X-Face:
> $@a@an*~dKws|38KZ9]CZ[^LAC;_FuuRAB.mcj^sU/_r.U8Q.$3p\mvXQwHkH}uLL}zKFfg
> g&d9z1dP6/\V=4WM~##z4J[{Pn9"sKLm
> Cancel-Lock: sha1:XBh4C/USom7t7Nzw1iLNu8k4zQw=

To prawda?

--
"Na nich jest lekarstwo, ci ktļæ½rzy chcļæ½ aby byļæ½ spokļæ½j niech piszļæ½ do
abuse. Im wiļæ½cej takich donosļæ½w tym szybciej bļæ½dzie spokļæ½j. Samo siļæ½ nie

Przemysław M.

nieprzeczytany,
16 sie 2012, 10:54:0216.08.2012
do
Dnia Wed, 15 Aug 2012 22:07:26 +0200, mkarwan napisaļæ½(a):

Przestaļæ½ spamowaļæ½ wszelkie moļæ½liwe grupy ty trollu!


> Path: eternal-september.org!mx04.eternal-september.org!feeder.eternal-september.org!feeder.erje.net!newsfeed.straub-nv.de!news-1.dfn.de!news.dfn.de!news.uni-stuttgart.de!news.nask.pl!news.nask.org.pl!news.interia.pl!not-for-mail
> From: "mkarwan" <mka...@poczta.onet.pl>
> Newsgroups: pl.soc.polityka,pl.soc.religia
> Subject: Re: Dominikanie a Plichta
> Date: Wed, 15 Aug 2012 22:07:26 +0200
> Organization: INTERIA.PL S.A.
> Lines: 27
> Message-ID: <k0gvi0$4dv$1...@usenet.news.interia.pl>
> References: <k0gde7$8it$1...@dont-email.me>
> NNTP-Posting-Host: host-82-160-95-243.tvkstella.pl
> Mime-Version: 1.0
> Content-Type: text/plain;
> format=flowed;
> charset="iso-8859-2";
> reply-type=original
> Content-Transfer-Encoding: 8bit
> X-Trace: usenet.news.interia.pl 1345061248 4543 82.160.95.243 (15 Aug 2012 20:07:28 GMT)
> X-Complaints-To: use...@firma.interia.pl
> NNTP-Posting-Date: Wed, 15 Aug 2012 20:07:28 +0000 (UTC)
> X-Priority: 3
> X-MSMail-Priority: Normal
> X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.5931
> X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.6157
> Xref: mx04.eternal-september.org pl.soc.polityka:428822 pl.soc.religia:40988
> X-Antivirus: avast! (VPS 120815-3, 2012-08-15), Inbound message
> X-Antivirus-Status: Clean
>
> Grzegorz Z.:
> "plwam na wasze sakramenta" i na ten wasz koļæ½ciļæ½ļæ½.
> https://groups.google.com/group/pl.soc.polityka/msg/380f491375cfb03f?hl=pl
>
> Tchļæ½rz ukrywajļæ½cy sie za anonymizerem
>
> From: "Grzegorz Z." <dr_g...@lorraine.net>
> Newsgroups: pl.soc.polityka,pl.soc.religia
> Subject: Dominikanie a Plichta
> Date: Wed, 15 Aug 2012 16:58:18 +0200
> Organization: O.N.I.
> Lines: 26
> Message-ID: <k0gde7$8it$1...@dont-email.me>
> Mime-Version: 1.0
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
> Content-Transfer-Encoding: 8bit
> Injection-Date: Wed, 15 Aug 2012 14:58:15 +0000 (UTC)
> Injection-Info: mx04.eternal-september.org;
> posting-host="de9d16f85b83428eb4b47f12c3bfa979";
> logging-data="8797"; mail-complaints-to="ab...@eternal-september.org";
> posting-account="U2FsdGVkX1/AJbUMRbTlnnQUWik9vSMP4UIx32Olrp8="
> User-Agent: 40tude_Dialog/2.0.15.84pl
> X-Face:
> $@a@an*~dKws|38KZ9]CZ[^LAC;_FuuRAB.mcj^sU/_r.U8Q.$3p\mvXQwHkH}uLL}zKFfg
> g&d9z1dP6/\V=4WM~##z4J[{Pn9"sKLm
> Cancel-Lock: sha1:XBh4C/USom7t7Nzw1iLNu8k4zQw=


Przemysław M.

nieprzeczytany,
16 sie 2012, 11:01:0516.08.2012
do
Dnia Thu, 16 Aug 2012 15:43:45 +0200, Grzegorz Z. napisaďż˝(a):

> mkarwan napisaďż˝:
>
>> Grzegorz Z.:
>> "Niechaj b�dzie przekl�ty B�g Ojciec i Syn, i Duch, i Matka Naj�wi�tsza, i
>> ca�e kr�lestwo niebieskie"
>> Message-ID: <k0h18u$fnk$1...@dont-email.me>
>
> http://youtu.be/2p44Bpvdd5o?t=10m39s
>
> 10:40
>
> Wida� na dziennych gorzej ci� wykszta�cili ni� mnie na zaocznych.

Jako milicjant musia� mie� wykszta�cenie by nosi� osrane pagony wi�c
wys�ano go na studia, a �e mieszka� przy cmentarzu kierunek nasun�� si�
sam.

--
"Na nich jest lekarstwo, ci kt�rzy chc� aby by� spok�j niech pisz� do
abuse. Im wi�cej takich donos�w tym szybciej b�dzie spok�j. Samo si� nie

Przemysław M.

nieprzeczytany,
16 sie 2012, 11:08:1116.08.2012
do
Udowodnij mu że kłamie. To, że ty tak twierdzisz jest gówno warte.

--
"Na nich jest lekarstwo, ci którzy chcą aby był spokój niech piszą do
abuse. Im więcej takich donosów tym szybciej będzie spokój. Samo się nie

Grzegorz Z.

nieprzeczytany,
16 sie 2012, 12:35:0216.08.2012
do
Przemys�aw M. napisa�:

> Dnia Wed, 15 Aug 2012 22:36:49 +0200, Grzegorz Z. napisaďż˝(a):
>
>> mkarwan napisaďż˝:
>>
>>> Grzegorz Z.:
>>> "plwam na wasze sakramenta" i na ten wasz ko�ci�.
>>> https://groups.google.com/group/pl.soc.polityka/msg/380f491375cfb03f?hl=pl
>>
>> "Niechaj b�dzie przekl�ty B�g Ojciec i Syn, i Duch, i Matka Naj�wi�tsza, i
>> ca�e kr�lestwo niebieskie."
>
> Blu�nisz synu! ;)))

"Jehowa! Jehowa! Jehowa!"

(i �eby nie dr�czy� mkarawana - od razu link:
http://www.youtube.com/watch?v=MIaORknS1Dk)
Odpowiedz wszystkim
Odpowiedz autorowi
Przekaż dalej
Nowe wiadomości: 0