Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

BUCZACZ, MONASTERZYSKA, SIECHÓW, STRYJ, ŚNIATYŃ

43 views
Skip to first unread message

Karolina

unread,
Oct 10, 2003, 2:53:50 AM10/10/03
to
Poszukuję kontaktu z osobami, których rodziny przed 1945 rokiem
mieszkały w miasteczku Monasterzyska koło Buczacza, oraz w Śniatyniu
oraz w Siechowie koło Stryja, lub w okolicach tych miejscowości
(dzisiejsza Ukraina).
Szczególnie jestem zainteresowana rodzinami:
- Baryłka
- Budner
- Cisakowski
- Grynka
- Korman
- Krochmalnicki
- Łabaziewicz
- Łokczewski
- Łuczyński
- Martyniak
- Nowicki
- Obrocki
- Popowicz
- Paraciej
- Pawłowski
- Radymski
- Strugała
- Szemerluk
- Zajączkowski
- Z(Ż)ałucki
- Żyromski

danli...@gmail.com

unread,
Nov 21, 2019, 12:37:41 PM11/21/19
to
Witam. Również szukam Obrockich z Kresów.
Moje nazwisko rodowe OBROCKA. W Stryj mieszkali krewni, a babcia pochodzi z Huty Szczerze kiej. Może ma pani dane z Huciska Brodzkiego, gdzie zamieszkała po ślubie i może obok Karola Szlachetka. Pozdrawiam.

werner zurek

unread,
Oct 19, 2023, 1:27:44 PM10/19/23
to
Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
5529 (Nr. 178/180) 1742
Marjanna Pomianowska, c. o. Marcina P. z ol. Zofji Zakrzewkiej, 1-o v. zrodzona, spadkob. tak rodziców, jak ol. Jana, Zofji i Marianny P. P. ich brata i sióstr swych rodz. bp. +-ych, obok Marcjanny P-ej, c. tegoż ol. Marcina P. z ol. Zakrz., żony Ant. Kosińskiego, siostry swej rodz., wd. po ol. G. Jakubie Budner'ze, s. 1. 100 t. z s. 2. 200 t. przez ol. Ant. Wierusz Walknowskiego dziedzica wsi Słask w p. koniń. poprzednim ol. Janowi, Zofji in 1-o voto, z ol. Zakrz. i Marjanny z ol. Marjanny Dąbrowskiej in 2-o v. zrodz. synowi i córkom P-im i sobie zezn. jak również i Marcjannie Kos. zapis. 1713 spos. długu, ced. Stefanowi Zielonackiemu s. o. Macieja Z. dziedzica Słaska, który je zaspokoił (p. 64)

5707 (Nr. 178/180) 1743
Marianna Pomianowska, wd. po ol. Jakubie Budner'ze, kwituje Szymona Gałęskiego, s. o. Piotra z ol. Katarz. Przybysławskiej, z 300 zł. (niedok.) (p. 396)

werner zurek

unread,
Oct 19, 2023, 1:30:44 PM10/19/23
to
danli...@gmail.com schrieb am Donnerstag, 21. November 2019 um 18:37:41 UTC+1:
> Witam. Również szukam Obrockich z Kresów.
> Moje nazwisko rodowe OBROCKA. W Stryj mieszkali krewni, a babcia pochodzi z Huty Szczerze kiej. Może ma pani dane z Huciska Brodzkiego, gdzie zamieszkała po ślubie i może obok Karola Szlachetka. Pozdrawiam.
Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
12484 (Nr. 97) 1737
Józef Łuczyński pos. Łubowic M. (f. 126v) Andrzej Grabowiecki, stolnik dobrzyń., posesor Owieczek i Myślęcina (f. 128v)

12547 (Nr. 97) 1737
Józef-Antoni Łuczyński, s. o. Krzysztofa Ł. z ol. Katarzyny Raczyńskiej, Franciszkowi Ł. synowi swemu z ol. Jadwigi Starzęckiej, zap. 2. 000 złp. na poczet dóbr ojca (f. 193v)

Grodzkie i ziemskie > Kcynia
3216 (Nr. 142) 1752
Adam z Ostrowa i Samsieczna Ostrowski sta łuczyński żupnik wojew. wielkopol., s. o. Stefana z ol. Anny Nowowieyskiej z I i Sebastjan, Aleksander, Seweryn z Mielżyna Złotniccy, ss. o. Tom. z Anny Kolczyńskiej w im. sw. i Jana Zł. br. starszego, punkta do kontr. sprzed. Redkowa w p. kc. (f. 35v) s. v. 65. 000 złp. Adam O. dz. Semielina i Redkowa mocą kontr. kupna dziś spisanego spisuje 10/7 r. b. kontr. sprzed. Redkowa 2-im (f. 36v)

3669 (Nr. 147) 1767
Józef Łuczyński, s. o. Anton. z ol. Heleny Soszyńskiej ced. sumę Kazimierzowi Polichnowskiemu (f. 163v)

Grodzkie i ziemskie > Konin
1865 (Nr. 6 zs. I. i Rel. Z. Kon. 6) 1542
N. Mikołaj Wardaski Ziemka de Mn. Wardazino ogród cały Łuczynski we wsi Wardazino p. kon. N. Janowi Kantorkowi Wardaskiemu sprzedaje (f. 108v)

7557 (Nr 44) 1626
N. Arseniusz (!) Łuczyński ol. Marcina syn z p. koniń., o rany pw Kozickiemu s. Kozłowskiemu (który różnie się zwie) a pobił we wsi Lubstowo W. dziedz. Adama Lubstowskiego (f. 734v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6304 (Nr. 1267) 1742
Jakób Gorczyński dz. Łubowic Mn. i Józef Łuczyński komplan (f. 119)

6525 (Nr. 1269) 1742
Józef Łuczyński, w im. sw. i Franciszka Ł. syna swego z ol. Jadwigi Starzeńskiej kwit. Jana Bojanowskiego, podstolego kalis., dziedzica Bytynia; Marjanna Starzeńsk. ciotka Franciszka Ł., 1729 panna, teraz żona Podkowskiego; Jej bracia rodzeni: Piotr i Antoni Starzeńscy; (f. 16v)

17261 (Nr. 1359) 1782
Frac. Łuczyński, s. o. Antoniego Ł. z ol. Jadwigi Starzeńskiej, ol. Piotra St. siostry rodzonej; (ol. Piotr Starzęcki (!) żył 1773) (f. 121v)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2
904 (Pyzdry 23) 1533
Nob. Maciej Slippa Kromolicki, całkowitą część swoją dziedziczną we wsi Wziachowo, w pow. pyzdrsk. którą mu sprzedał i na zawsze rezygn. za 120 grzyw. nob. Stanisław Łuczyński, - za 500 grzyw. nob. Piotrowi Pogorzelskiemu jako najbliższemu po rezygnacji uczynionej przez nob. Wawrzyńca Pogorzelskiego na rzecz nob. Jana Słupskiego sprzed. i na zawsze rezygn. (f. 113v)

Metrykalia > Katolickie > Część 2
12225 (Skorzewo)
1789.6/12. (Ławica) + G. Franc. Łuczyński

13183 (Swarzędz)
1818.2/1. (Łowęcin) + GD. Antoni Łuczyński suchoty l. 40

Metrykalia > Katolickie > Część 3
16223 (Gniezno Św. Trójca)
1783.23/IX. G. Jan Łuczyński mł. x V. Magd. Skarzyńska -- G. Kaz. Polichowski, Józef Smakowski

19317 (Orchowo)
1775.18/VIII. (Ossowiec) (17. *) Petronella Marjanna Wiktorja, c. M D. Kajetana Mlickiego wojskiego płoc. i M G D. Wiktorji z Kiełczewskich Matka +-a w dniu urodz. -- M D. Marcin Łuczyński pos. Siernic i M D. Petronella Ml. wojska płoc. z Orch.

21207 (Leszno)
1808.5/II. G. Ant. Łuczyński mł. pos. Zmysłowa zaśl. Ewę Rencownę v. z L. Generosę, -- XX. i Ignacy Jankiewicz pos. ekonomi Komornickiej G.

Metrykalia > Katolickie > Część 6
39093 (Gniezno - Św. Trójca)
1783.23/9. (Gn.) G. Józef Łuczyński, mł. x Magdalena Skarzyńska, panna -- G. Kaz. Polichowski

Metrykalia > Katolickie > Część 7
49220 (Nietrzanowo)
1812.26/I. (Murzynówko) G. Adam Ciesielski mł. l. 41, komisarz w M. s. G. Józefa C. i ol. Urszuli Lisowskiej x Barbara de Szczepskie Ostroska wd. l. 20, c. Marcina i Marjanny de Szczanieckie -- MGD. Ant. Krzyżanowski dz-c M-ka, Wojciech C. z Janowca, brat jego Antoni Łuczyński pos. Włoszanowa par. Janowiec i Andrzej Kurczewski woźnica MD. Krzyżanowskiego

50179 (Środa)
1777.24/II. Ks. Józef Korytowski kan. kat. gnieźn. i sędzia surrog. pon. daje ślub GD. Janowi K-mu pos. Włostowa, mł. x Anieli Dzierzbińskiej z Połażejewa z par. murzynow., tam u wuja mieszk. -- MGD. Józef Modlibowski pos. Połażejewa, Adam Dobrzycki wujowie, Stanisław M. pos. Pierzchna, Franc. Łuczyński pos. Będkowa [ślub dany w kaplicy wsi Chwałkowo]

Metrykalia > Katolickie > Część 9
58336 (Słupia koło Kępna)
1760.19/11. MD. Antoni Łuczyński x Urszula Pytoska -- JMD. Józef Tomicki

werner zurek

unread,
Oct 19, 2023, 1:32:06 PM10/19/23
to
danli...@gmail.com schrieb am Donnerstag, 21. November 2019 um 18:37:41 UTC+1:
> Witam. Również szukam Obrockich z Kresów.
> Moje nazwisko rodowe OBROCKA. W Stryj mieszkali krewni, a babcia pochodzi z Huty Szczerze kiej. Może ma pani dane z Huciska Brodzkiego, gdzie zamieszkała po ślubie i może obok Karola Szlachetka. Pozdrawiam.

Gazety > XVIII wiek
61 (Gazeta Warszawska) 1786
23/8 Warsz. Sejmik poselski tut. pod laską Szamockiego chorążyca warsz., kaw. multańskiego w dn. onegd. obrał na posłów na Sejm: Skulski, pis. ziem. i gr. warsz. i Komarzewski gen. lejtn. przy boku JKM. Z innych miejsc.: z ziemi czerskiej -Boski, chor. czer. i Jezierski, kaszt. łukow.; z zakroczym. -Zaborowski, cześn. zakroczym. i Frankowski burgr. warsz.; z ciechan. -Szydłowski, podkom. ciechan. i Bachmiński pułk.; z liwskiej -Cieciszowski sęd. ziem. liw. i Zambrzycki sęd. gr. warsz.; z sochacz. -Gadomski, podkom. sochacz. i Cholewski, cześn. sochacz. (nr. 67) 26/8 Warsz. dalsze wiad. o posłach na Sejm z woj. sier. -Ostrowski, stoln. sier., Cielecki, chor., Turski stoln. szadkowscy Byszewski gen. major. z woj. łęcz. -Stokowski podkom. łęcz., Jerzmanowski, chor. inowr., Dąmbrowski, chor. orłow., Walewski szamb. z woj. lubel. -Grunowski, sekr. kor., Łaźniński łow. kor.; Kicki, star. rycki, Zaleski, pis. gr. łuk., Grajewski, podczaszyc urzędo., Trzciński podstolic smoleń. z ziemi rożań. -Łepmicki, star. rożań., Okęcki, podsęd. warsz., z ziemi nurskiej -Wodziński, star. nurski, Szydłowski, star. mielm., z bielskiej -Karwowski, regent kor., Hryniewiecki sędzia ziem. biel. z woj. rawsk. -Leszczyński, chor., Lipski cześn. rawscy z ziemi gostyń. -Mikorski, podkom., Łączyński star. gostyńscy z woj. czerniech. -Zaleski podsatr. czernich., Hulewicz, pis. ziem. włodzim., Ledachowski wojewoda czerniech., książe Jabłonowski, star. kowelski (nr. 68) z chełm. -Rzewuski, pis. pol. kor., Kunicki podkom. chełm.; z woj. sandom. -Kochanowski, stoln., Karski cześn., Popiel miecznik sandomierscy, Krasiński star. siedmiechowski, Jankowski szamb., Skotnicki chorężyc wiślicki Strzałkowski szamb.; z woj. krak. -Stadnicki sędzia ziem., Chwalibog wojski, Bzowski skarbn., Otwinowski burgr. krakowscy, Walewski genrał, Lanckoronski wojewodzic, Slaski szamb., Głębocki; z ziemi dobrz. -Mioduski sędzia ziem. dobrz., Brochocki szamb. z woj. podolsk. -z jedn. sejmiku: Stadnicki, Dzieduszycki, cześnikowicz kor., Oyrzyński pułk., Zgliczyński Adi. JKM, Starzyński, genrałowicz, Erazm Staszeński. Z drugiego: Mierzejewski strażn. pol. kor., Morski kasztelnic lwowski, Chrzanowski podkom. halic., Nowicki, Dębowski; z woj. płock. -Karwoszecki podkom. płocki, Ośniałowski pis. wojskowy, Szydłowski chor. nur. z ziemi wyszogr. -Kadłubowski podsęd. Nakwaski pis. ziem. wyszogrodzcy; z łomż. -Staniszewski podst. łomż., Zmijewski pis. zamb. z wiskiej -Jan Potocki star. brzostowicki, Łączyński stoln. gostyński (s. nr 68) (dokończ. z 30/8) z woj. pozn. i gnieźn.: Mielżyński podkom., Kwilecki star. wschowscy, Radzimiński sędzia ziem. gnieźn., Gorzyński stoln. pozn., Godzimirski stoln. wschowski, Zakrzewski podcz. pozn., Zakrzewski podstar. kaliski, Łukasz Krzyżanowski, Sokolnicki podst. pozn., Skurzewski, star. gnieźn., Pruski, Madaliński, Mycielski star. koniń., Ksawery Działyński wojewodzic kaliski, Gurowski kasztelanic gnieźn., Węgorzewski, Bniński, sędzia ziem. pozn., Moszczyński, ks. Jabłonowski kasztelanic krak., Suchorzewski; z ziemi wieluńskiej:Stadnicki, star. ostrzeszowski, Walewski z woj. brzesk. kuj.: Mniewski, rotm., Kaw. Nar., Sokołowski gener. adj. JKM. z wojew. inowrocł.: Wodziński stoln., brzeski kuj., Raczyński wojski bydg., z woj. wołyń.: z jedn. sejmiku: Miączyński gen. ipm. wojsk kor., Kurdwanowski gen. majorm Hulewicz podst. łuc., Puławski star. czereszyń., Błędowski, Turno, z drug.: Miączyński, gen. insp. wojsk kor. Zagurski, sędz. ziem. krzemien. Podhoradzyński, pułk., Hulewicz podstar. owrn.., Młodecki, Wąsowicz; z woj. bracław.: Potocki podkom. kor., Moszczyński chor. winnic., ks. Ant. Czetwertyński rotm. Kaw. Nar., Potocki star. tłum., Kraszewski star. ułanowski, Adam Rzewuski rotm. Kaw. Nar., z ziemi drohickiej: Ossoliński star. droh., Czarnocki podcz. droh., z ziemi mielnickiej: Ant. Kuczyński podcz. mieln., Frankowski podstar. gr. mieln., z woj. kij.: Czaplic ex łowczy kor., Zajączek gen. adj. Janikowski pułk., Świejkowski, Stępkowski wojewodzic kij., Rybiński podkom. kij. Opuszczeni poprzednio: z płock.: Sierakowski kasztelnic płocki, z Podola Witosławski oboźny pol. kor. (nr. 69)

Gazety > XIX wiek > Część 1
272 (Dziennik Poznański) 1862
Ant. Melchior Nowicki, b. of. art. w. pol. 4/IX. + Naboż. żał. 8-go w Gębicach pod Kwieciszewem (nr 206, niedz. 7/IX.)

2797 (Dziennik Poznański) 1876
W Kongr. we wsi Woli Pszczołeckiej, niedaleko m. Łaska, + w 85 r. Emilian Klemens Nowicki, dokt. med. i chir., b. prof. b. Uniw. Warsz., filozof, lingwista, autor kilku dzieł wysokiej nauk. wart. (nr 58)

5275 (Dziennik Poznański) 1885
Andrzej Nowicki 6/III. + w 73 r. Weter. z 1830. Brat i siostra z familią. Stęszewo (nr 54)

5385 (Dziennik Poznański) 1885
Dr. Fortunat Nowicki 11/VI. + w Warsz. w 1834. * w Borowiczach na Wyłyniu. Szkoły w Łucku, Żytomierzu i Kamieńcu. Med. skończył w Kijowie w 1858 Od 1877 zamieszkał znów w kraju i prawie wyłacznie zajął się Nałęczowem. Dużo pisał. (nr 134)

6188 (Dziennik Poznański) 1887
W Kawnicy w Kr. P. 1/X. Bol. Nowicki sędzia z Nowego Miasta nad Pilicą x panna Helena Wilkońska c. śp. dr. Zygmunta i śp. Lucyny z Kozłowskich (nr 227)

6571 (Dziennik Poznański) 1888
Michał Nowicki, l. 47, + w czwart. w ciężk. ciepr. Żona i córka (nr 224 z 29/IX. sobota)

6684 (Dziennik Poznański) 1889
W Nowym Mieście nad Pilicą w Kr. P. 2/III. Edw. Nowicki, x panna Ludgarda Wilkońska, c. dr. obojga praw śp. Zygmunta i Lucyny z Kozłowskich (nr 55)

6974 (Dziennik Poznański) 1890
Józ. Nowicki + dziś po b. ciężk. ciepr. Pogrz. w Mosinie. Żona, syn. Sowiniec, 9/II. (nr 35)

7333 (Dziennik Poznański) 1891
Dziś + w szpit. St. Francis Franc. Nowicki, rodem z Kościana. E. Ankiewicz. New-Jork, 16 grudn. 1890. (nr 15)

7546 (Dziennik Poznański) 1891
W Tenczynku 26/VIII. Adam Nowicki, dziennikarz z Warsz. x panna Elżb. Parys (nr 201)

9045 (Dziennik Poznański) 1896
W tych dn. Miecz. Nowicki z Łomży ukończył politechn. w Dreźnie ze stopn. inż-technol. (nr 114 z 1896. 19/V.)

Gazety > XIX wiek > Część 2
1201 (Dziennik Poznański) 1910
3/VI. Z nr. 125/10 Dz. Pozn. Wioskę Wenecją pod Ostrowem kupił Jan Nowicki, dyrektor Banku Kupieckiego w Ostrowie, za 250.000 zł.

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
14907 (Nr. 107) 1780
N. Kasper Nowicki poczmistrz poczty gnieźń. w imieniu ks. Andrzeja Kitowicza primiceriusza koleg. olborskiej oraz pracowitego Wojciecha owczarza z Kowalewa kwituje Juliannę Koszutską starościnę stanisławowską (f. 23v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6382 (Nr. 1267) 1742
Jan Dunin Nowicki, pos. Komorowa, aportuje plencje (f. 225)

11449 (Nr. 1369) 1792
Antoni Wosiński w im. sw. i ż. Rozalji z Dembińskich, Franc. Nowicki, w im. sw. i ż. Marjanny Dembińskiej, kwit. Marcina Bieńkowskiego szambel. JKMci (f. 260)

11651 (Nr. 1370) 1793
[fałsz] M. Stefan Antoni Nowicki, s. o. Mikoł. pisarza zs. pozn. pannie Józefie Tymińskiej, c. o. Stanisł., ż. przyszłej, zap. s. 3. 000 złp. (f. 127v) [ordynarny fałsz]

Grodzkie i ziemskie > Wałcz
2783 (Nr. 91) 1744
M. Ferdynand Nowicki, starostw ujskiego i pilskiego generalny komisarz w im. Mikołaja Swięcickiego starosty, mian. pl. pl. (f. 575v)

2931 (Nr. 93) 1752
M. Ferdynand Nowicki, podczaszy lidzki, i Aleksandra de Skoraszewskie, wd. 1-o v. po ol. Bolesł. Sułkowskim, 2-o v. małż. z I i Wojciech i Eleonora z Sułkowskich małż. Szczepanowscy z II komplan. (f. 99) Nowiccy b. posesorzy wsi król. Borka alias Dobrzyca za kons. król. z 1752. 19/VIII r. dożyw. wsi tej w p. wał. ced. tym Sz-im (f. 99v)

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1
5129 (Nr. 88) 1743
G. Jan-Szymon Nowicki, w im. sw. i ż. Zofji z Czarneckich, wdowy 1-o v. po ol. Michale Swidurskim do spr. zw. z wsią Karsewo w p. gn. (między dz-ami a wierzycielami) z powodu własnego wieku, mian. pl. pl. Kazimierza i Stanisł. Swidurskich pasierbów swych. Chodzi o 600 zł. posag. żony zezn. i 2-e 600 zł. pos. siostry jej rodz. ol. Kat. z Cz. Rakoniewskiej bp. +ej na Karsewie zabezp. (f. 69v)

0 new messages