Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Poszukuję: Franciszka Drabińskiego.

56 views
Skip to first unread message

buba bubu

unread,
May 5, 2022, 4:53:32 PM5/5/22
to
FRANCISZEK DRABINSKI, jest to brat mojego pradziadka Pawła. Urodził się 18 stycznia 1864r. akt: AU-5/1864r. Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy (podinspektor Michał Mrowiński) pismem z dn. 24.09.2020r. nie potwierdzam, jest brak, aktu zgonu Franciszka Drabińskiego w Wydziale Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego. Związany był z gminą Olchowiec powiat chełmski województwo lubelskie, była gmina Olchowiec to obecnie gmina Wierzbica, potwierdza to pełnomocnictwo dla Piotra Kosteckiego w sprawie spadkowej Drabińskich z 1903r, które zostało przyjęte przez sędziego Piotra Iwanowa, co do pieczątki która widnieje na tym dokumencie jest napis [Urząd Gminy Olchowiec] wójt gminy Olchowiec Stepaniuk i pisarz Fedosejew poświadczyli własnoręczność podpisów Franciszka i Stanisława. Archiwum Państwowe w Lublinie pismem z dn. 08.10.2020r. znak IA.6342.1187.2020.ACH informuje, że nie przechowuje przedwojennych ksiąg ludności stałej i niestałej Lublina dotyczących Stanisława i Franciszka Drabińskiego oraz jego rodziny, w tym miejsca poprzedniego zamieszkania i miejsca do którego się przeprowadziła. Interesujące, rejestry mieszkańców uległy zniszczeniu w trakcie II wojny światowej. Możliwe, że Franciszek Drabiński mieszkał na stałe w gminie Olchowiec powiat chełmski, nie wiemy natomiast w jakiej miejscowości. Możliwe, że zawarł związek małżeński z kobietą innego wyznania, możliwe, że po 1903r. opuścił teren tej gminy, możliwe, że pozostał kawalerem aż do śmierci, co też utrudnia poszukiwania. Nie ma zatem możliwości przeprowadzenia analizy dokumentów w kontekście czasowym, możliwości i przypuszczeń jest bardzo wiele. W historii wsi Pniówno zapisano, że w czerwcu 1915r. mieszkańcy zostali wygnani przez wojska carskie z rejonu przyfrontowego w głąb imperium rosyjskiego. Wielu z nich zmarło, część wróciła jednak do wsi, może taki sam los spotkał Franciszka Drabińskiego skoro mieszkał na tym terenie. (Pniówno) w aktach: AU-49/1904r. zapisano Franc. Drabiński, stolarz 35 lat świadek i chrzestny syna Antoniego Wierzbickiego (Władysława) i AU-12/1905r. zapisano Franciszek Drabiński, 36 lat stolarz, świadek i chrzestny córki Józefa Wierzbickiego (Katarzyny). Wiek podawany w aktach należy brać z przymrużeniem oka, często go wyolbrzymiano, takich przykładów (jak świadek Franc. D.) można przytoczyć o wiele więcej. Józef Wierzbicki umiera w Rosji Gubernia Ufijska, powiat ufijski, folwark Charitonów tj. Kostantynówka, Warszawka w 1920r. akt spisany parafia Olchowiec akt: AZ-13/1928r. Może Franciszek był w Rosji razem z Józefem i tam zmarł, to tylko hipoteza? Gdy nie wiadomo, czy zmarł, a jeśli wówczas zmarł, to gdzie i kiedy, bardzo trudno trafić na taką osobę w archiwach. Do tego był to dość burzliwy okres w historii Rosji. Państwowy Urząd Stanu Cywilnego Republiki Baszkirii (USR ЗАГС) pismem z dn. 27.09.2021r. nr. 08-05-B84 informuje, co następuje sprawdzono Federalny System Informacyjny Jednolity Państwowy Rejestr Aktów Stanu Cywilnego, który zawiera informacje o wszystkich aktach stanu cywilnego, które zostały zarejestrowane na terytorium Federacji Rosyjskiej i urzędach konsularnych poza nią od 01.01.1926r. do obecny. Zapis aktu śmierci Franciszka Drabińskiego nie znaleziono. Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie pismem z dn. 20.04.2021r. znak CH.6342.77.2021 informuje, że przeprowadzone zostały poszukiwania w zespole Akta gminy Olchowiec w Wierzbicy sygn. 1-22. W ich wyniku nie zostały odnalezione informacje związane z Franciszkiem Drabińskim i jego rodziną, w tym świadczące o jego zamieszkaniu na terenie gminy Olchowiec w Wierzbicy. Również Polski Czerwony Krzyż w odpowiedzi na zgłoszenie zawiadomieniem z dn. 31.07.2018r. B. inf. 245452/P informuje, że nie posiada dokumentów dotyczących losów wyżej wymienionych osób, oraz GVA Tracing Archives Services (Archiwum ICRC) Międzynarodowy Czerwony Krzyż z dnia 05 listopada 2018r. (Request AA_201800777). W odpowiedzi na prośbę z przykrością informujemy, że nie możemy dostarczyć potrzebnych informacji, ponieważ nie są one objęte zakresem naszych archiwów w ICRC.
Przeprowadziłem poszukiwania w USC Wierzbica i zleciłem kwerendę w AP Chełm, szukałem ksiąg ludności stałej i niestałej poszukiwania w zespole archiwalnym, Akta gminy Olchowiec w Wierzbicy nie doprowadziły do odnalezienia informacji związanych Franciszkiem Drabińskim i jego rodziną, w tym świadcząch o jego zamieszkaniu na tym terenie. W związku z tym sprawdziłem na stronie family search dostępne akty zgonu w Lublinie, gdzie znalazłem jego brata Stanisława spr. zgony: 1900- 1940 też nic. Olchowiec to obecnie gmina Wierzbica tam p. z USC spr. akty zgonu Parafii Prawosławnej w Syczynie z okresu od 1919 r. do 1921 r. i od 1924 r. do 1927 r. nazwisko Drabiński Franciszek nie figuruje w księgach tego Urzędu. Pniówno to dawna parafia
Olchowiec tam spr. na lubgens.eu.
urodzenia: do 1919r.
śluby: do 1939r.
zgony: do 1940r.

werner zurek

unread,
Oct 19, 2023, 12:35:18 PM10/19/23
to

werner zurek

unread,
Oct 19, 2023, 12:35:38 PM10/19/23
to
buba bubu schrieb am Donnerstag, 5. Mai 2022 um 22:53:32 UTC+2:
Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
7015 (Nr. 158) 1772
Piotr Drabiński, s. Jana Dr. z Ter. Witkowskiej z I i Zofja Brudnicka, c. o. Stanisł. z Mari. Cinskiej z II dożyw. małż. (f. 177v)

Metrykalia > Katolickie > Część 5
32590 (Bieganowo)
G. Piotr Drabiński mł. 1769.26/7. x g. Zofja Brudnicka -- Józef Kurcewski, Józef Drwęski instyg. trybunalski

Metrykalia > Katolickie > Część 8
53853 (Mokronos)
1761.8/II. ch. ch. MD. Michał Drabiński pos. Czarkowa i MD. Anna z Kalinowskich Grudzielska dzierż. Małgowa
0 new messages