Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

batrak- któż to?

499 views
Skip to first unread message

Barbara Kubacka

unread,
Dec 15, 2004, 12:37:36 PM12/15/04
to
Witam wszystkich
W akcie urodzenia mojego pradziadka napisano zawód:batrak.
Czym zajmował się batrak?
czy ktoś może to wie?
Barbara Kubacka
--
Wysłane z serwisu Genealogia Polska -> http://www.GenPol.com


Jacek Cieczkiewicz

unread,
Dec 15, 2004, 3:44:50 PM12/15/04
to
Czym zajmował się batrak?
------------
Serwus Basiu!
Jeśli akt urodzenia został spisany na terenie zaboru rosyjskiego, to
rosyjskie batrak = robotnik rolny.
Pozdrawiam.
Jacek


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Stanisław Stefańczyk

unread,
Dec 15, 2004, 4:01:52 PM12/15/04
to
Barbara Kubacka napisał:

> Witam wszystkich
> W akcie urodzenia mojego pradziadka napisano zawód:batrak.
> Czym zajmował się batrak?
> czy ktoś może to wie?
> Barbara Kubacka

Witaj Basiu!
Potwierdzam, że batrak to dawniej człowiek wynajmujący się do pracy
fizycznej, inaczej wyrobnik. M. Konopnicka pisała o takim: "Wolny najmita".
Stanisław

Stanisław Stefańczyk

unread,
Dec 15, 2004, 4:16:59 PM12/15/04
to
Barbara Kubacka napisał:

> Witam wszystkich
> W akcie urodzenia mojego pradziadka napisano zawód:batrak.
> Czym zajmował się batrak?
> czy ktoś może to wie?
> Barbara Kubacka

To ja ponownie. Spotkałem się jeszcze z określeniem: parobek.

Zielnik

unread,
Dec 15, 2004, 6:09:24 PM12/15/04
to
1. Na starych, rosyjskich rycinach batrak przedstawiany jest jako postać z
kosą stojąca wśród łanów zboża.
2. Nie jestem tego pewien, ale batrak to jakby muzułmański duchowny
otwierający religijną uroczystość.
3. Parobek (chłopski batrak)


Barbara Kubacka

unread,
Dec 16, 2004, 2:35:28 PM12/16/04
to
Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam

1dzih...@gmail.com

unread,
Mar 27, 2020, 6:14:20 PM3/27/20
to
To chłop pańszczyźniany , na posyłki

werner zurek

unread,
Oct 19, 2023, 1:40:08 PM10/19/23
to
Grodzkie i ziemskie > Konin
5266 (Nr. 28 I. i Rel. Kon. 28) 1597
N. Mikołaj Sarnowski intromit. do całej cz. wsi Wardężyno na Jadwigę Wardęską Krzeczkównę, uczc. Jakuba Kubackiego mieszcz. stawiszyń. żonę, po ol. Bartłomieju Krzęczku Wardęskim, bcie Jadwigi rodzonym, spadłej, obok innych jego sióstr, (z zastrzeż. praw dożyw. Barbary Kucharskiej, wdowy po tym Bartł. obec. Mikołaja Sarnowskiego żony) a Mikołajowi przez Kubacką wiecz. rezygn. (f. 50v)

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje
2839 (Nr. 255) 1575
Anna Kubacka, wdowa po ol. Wojciechu Gninskim, intromitowana do dóbr Andrzeja Strykowskiego (f. 156v)

3547 (Nr. 270) 1590
Zofja Kubacka, ol. Wojciecha K. siostra rodz. i spadkob., ż. Piotra Jeziorkowskiego, kwit. ze sparaw Marcina Granowskiego (f. 333)

5578 (Nr. 230) 1496
NV Anna Kubacka, c. ol. Jana K. z I i N Marcin Grabisz de Nowiecz, z II o 15 grz. długu należnego ol. Annie Kubackiej siostrze jej stryj., na nia spadłego (f. 111)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 1
921 (Nr. 863) 1509
N. Anna Kubacka, ż. Stanisława Kamieniewskiego, intromitowana do całych cz. dziedzicznych wsi Kamieniewice i Taczały w pow. pozn. nabyte wiecz. od męża w 150 zł. w. (f. 224v)

977 (Nr. 863) 1510
NN. Anna, ż. Stanisława Kamienieckiego i Barbara, ż. op. Jana mieszcz. w Grodzisku, i Apolonia Kubacka, siostry rodzone, kwitują N. Stanisława Hynczka Ugyesckiego i Bartłomieja Kubackiego, bratanka tychże sióstr, rodzonego, z 93 grz. (f. 275). To siostry Kubackie. Anna Kubacka, ż. Stan. Kamienieckiego, w tow. Jakuba Kamienieckiego stryja, i Jana Jezierskiego wuja swych, kwituje powyższych z 40 grz. ze wsi Kubaczino p. kośc. (f. 275v)

1263 (Nr. 865) 1512
N. Maciej Otuski ręczy Jadwidze, żonie Jana Słupskiego, za Małgorzatę wd. po ol. Janie Kubackim, obecnie ż. Mikołaja Paruszewskiego, iż Jadwiga winna uwolnić całe części swe we wsiach Nowe i Stare Urbanowo w p. kośc., które to części przypadły w dziale z siostrami rodzonymi i Jadwidze przez Małgorzatę Kubacką za 60 grz. sprzedane (f. 155)

1615 (Nr. 866) 1514
N. Barbara Kubacka, w tow. Wawrzyńca Powodowskiego wuja, Stanisława Kamieniewskiego stryja, kwituje Bartłomieja Kubackiego, dziecko małol. dziedzica w Kubaczino i Stanisława Wjeśckiego, opiekuna jego, z dd. ojcz. i macierz. w Kubaczino p. kośc. (f. 30v)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2
3705 (Nr. 962) 1594
Zofja Kubacka ol. Anny Sepińskiej wd. po ol. Wojc. K. córka jedyna i spadkob., wdowa po ol. Piotrze Jeziorkowskim, kwit. Wawrzyńca Dokowskiego ze 110 zł. (f. 663)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII wiek
585 (Nr. 968) 1598
N. Zofja Kubacka, wd. po ol. Piotrze Jeziorkowskim obec. ż. Wojc. Broczkiego, w im. Marcina J., syna swego małol., kwituje Stan. Gnińskiego z 40 złp. (f. 1424)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVI wiek
13849 (Nr. 1401) 1593
N. Zofja Kubacka, c. o. Wojc. K. ż. Piotra Jeziorkowskiego, całe cz. dziedz. ojcz. i mac. wsi po ol. ojcu i po ol. bracie rodz. Wojciechu K. i stryju Bartłomieju K., które w pewnych przezyskach trzymają Stanisław i Piotr, bcia rodz. Ujejscy, tymże U-im za 4.000 złp. sprzed. (f. 51v) a Piotr J. zap. żonie na 1/2 dd. wsi Jeziorki p. pozn. 500 zł. pos. i t. w. (f. 53)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Ziemskie, XV wiek
9928 (Nr 11 gr. włożony luźny zeszyt 1388) 1493
N. Małgorzata Kubacka, żona N. Mikołaja Paruszewskiego, ze swym stryjem i wujem Sędziwojem Kokalewskim i Mikołajem Snowidowskim, 3-ą cz. swej oprawy w Kubaczynie p. kośc. mężowi daje (f. 3)

Metrykalia > Katolickie > Część 6
41973 (Poznań - Św. Wojciech)
1893.24/6. Kaz. Breza, z par. św. Marcina l. 2 mł. x Anna Kubacka, z ul. Piastowej, l. 28 s. Tedora i Antoniny, c. Bartł. i Franciszki K-ch. -- Juljan B. z Pozn.

Metrykalia > Katolickie > Część 8
53527 (Niepart)
1817.23/XII. (Przyborów) G. Aleksander Dąbrowski ekon. dw. Przybor., mł. l. 32 x Sł. Marjanna Kubacka, V., l. 21, z Przybor. -- G. Roch Żychliński pos. Przybor. i G. Tertuljan Koczorowski dz-c Gościeszyna


werner zurek

unread,
Oct 19, 2023, 2:41:20 PM10/19/23
to
Hallo !

Wer kann mir antworten ?

Gruß

Werner
0 new messages