Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

[OT] Techniczne problemy z moderacją?

27 views
Skip to first unread message

Krzysztof Gajdemski

unread,
Jan 24, 2013, 10:08:49 AM1/24/13
to
Istniej� pewne przes�anki m�wi�ce, �e wyst�puj�/wyst�powa�y techniczne
problemy z moderacj� niniejszej grupy. Mo�na prosi� moderator�w o
potwierdzenie poprawnego funkcjonowania wszystkich niezb�dnych narz�dzi?

k.
--
Krzysztof Gajdemski | songo (at) debian.org.pl | KG4751-RIPE
Registered Linux User #133457 | BLUG Registered Member #0005
PGP key at: http://s.debian.org.pl/gpg/gpgkey * ID: 3C38979D
Szanuj� was wszystkich, kt�rzy pozostajecie w cieniu - Snerg

0 new messages