Czy prawo PRL karalo volksdeutschow

57 views
Skip to first unread message

Slawek Kotynski

unread,
Feb 1, 2013, 10:07:55 AM2/1/13
to
Czy prawo PRL groziło jakimiś konsekwencjami za podpisanie volkslisty?

mjk

RadoslawF

unread,
Feb 2, 2013, 1:34:16 AM2/2/13
to
Dnia 2013-02-01 18:07, U�ytkownik Slawek Kotynski napisa�:
> Czy prawo PRL grozi�o jakimi� konsekwencjami za podpisanie volkslisty?

By�o kilka kategorii w zale�no�ci od czasu podpisania.
Nasi zaraz po wojnie wsadzali takich do wi�zie� i oboz�w,
nie wiem czy zale�a�o to od kategorii.
Podstawy prawnej nie znam, wiem tylko dawni volksdojcze
oskar�ani byli o kolaboracje z wrogiem.


Pozdrawiam

Robert Tomasik

unread,
Feb 2, 2013, 1:35:14 AM2/2/13
to
Użytkownik "Slawek Kotynski" <smie...@askar.com.pl> napisał w wiadomości
news:fiust9-...@tower.askar.com.pl...
> Czy prawo PRL groziło jakimiś konsekwencjami za podpisanie volkslisty?

Przejrzyj sobie na serwerze sejmowym Dekret z dnia 28 czerwca 1946 r. o
odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny
1939-1945. Do 10 lat pozbawienia wolności, grzywna oraz utrata praw
publicznych, obywatelskich oraz majątku. Ale jest tam kilka wyjątków.
Szczególnie art. 4 pkt. "a" daje spory margines interpretacyjny. Zwróć
uwagę na art. 22§1 tego Dekretu. Nie chce mi się szukać, czy wydano
rozporządzenia rozciągające go na pozostały obszar. No i z §3 wynika, ze
były jeszcze dekret PKWN o środkach zabezpieczających w stosunku do
zdrajców Narodu oraz ustawa o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich
elementów.

Maciek Babcia

unread,
Feb 4, 2013, 10:38:27 AM2/4/13
to
Dnia 2013-02-01, o godz. 18:07:55
Slawek Kotynski <smie...@askar.com.pl> napisaďż˝(a):

> Czy prawo PRL grozi�o jakimi� konsekwencjami za podpisanie volkslisty?

ZCTP to w listopadzie 1944 wydano dekret o odpowiedzialno�ci karnej za
odst�pstwo od narodowo�ci w kt�rym podpisanie volkslisty podlega�o
karze. Kolejny - bardziej szczeg�owy dekret - to OIDP po�owa 1946
roku. Do tego by�y stosowne rozporz�dzenia dla poszczeg�lnych resort�w.
Poszukaj w archiwum Sejmu - s� w bazie akt�w prawnych bo kiedy� je tam
przegl�da�em.

Zdr�wko

Slawek Kotynski

unread,
Feb 4, 2013, 10:39:26 AM2/4/13
to
W dniu 2013-02-02 09:35, Robert Tomasik pisze:
Dziękuję.
mjk

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages