Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Historia Do Rzeczy

80 views
Skip to first unread message

Slawek Kotynski

unread,
Feb 28, 2013, 10:20:35 AM2/28/13
to
Wczoraj ukazał się pierwszy numer miesięcznika
"Historia Do Rzeczy"
Redaktor Naczelny, Piotr Zychowicz
http://dorzeczy.pl/zychowicz-tylko-prawda-jest-ciekawa/

--
Zasady bolszewizmu zagrażają bezpieczeństwu życia i mienia, i prowadzą
do popełniania zbrodni. http://dorzeczy.pl/ http://wiadomosci.wp.pl/
http://vod.gazetapolska.pl/ http://niezalezna.pl/ http://blogpress.pl/
http://wpolityce.pl/ http://www.gazetawsieci.pl/ http://janpietrzak.pl/

Micha� Stanis�aw

unread,
Mar 1, 2013, 10:01:49 AM3/1/13
to
Szanowny Panie S�awku.

Te wszystkie nowo�ci s� tak pisane:
by wilk by� syty i koza ca�a. Redaguj�cy, wydaj�cy mieli kas� !
Jak Pan popatrzy na �yciorysy trzeciego pokolenia tw�rc�w, to
ka�dy w mniejszym lub wiekszym stopniu wsp�pracowa�.
Wr�blewscy !!!

Uk�ony

micha� ziele�kiewicz


U�ytkownik "Slawek Kotynski" <smie...@askar.com.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:vm740a-...@tower.askar24.pl...
> Wczoraj ukaza� si� pierwszy numer miesi�cznika
> "Historia Do Rzeczy"
> Redaktor Naczelny, Piotr Zychowicz
> http://dorzeczy.pl/zychowicz-tylko-prawda-jest-ciekawa/
>
> --
> Zasady bolszewizmu zagra�aj� bezpiecze�stwu �ycia i mienia, i prowadz�
> do pope�niania zbrodni. http://dorzeczy.pl/ http://wiadomosci.wp.pl/
0 new messages