Historia Do Rzeczy

77 views
Skip to first unread message

Slawek Kotynski

unread,
Feb 28, 2013, 10:20:35 AM2/28/13
to
Wczoraj ukazał się pierwszy numer miesięcznika
"Historia Do Rzeczy"
Redaktor Naczelny, Piotr Zychowicz
http://dorzeczy.pl/zychowicz-tylko-prawda-jest-ciekawa/

--
Zasady bolszewizmu zagrażają bezpieczeństwu życia i mienia, i prowadzą
do popełniania zbrodni. http://dorzeczy.pl/ http://wiadomosci.wp.pl/
http://vod.gazetapolska.pl/ http://niezalezna.pl/ http://blogpress.pl/
http://wpolityce.pl/ http://www.gazetawsieci.pl/ http://janpietrzak.pl/

Micha� Stanis�aw

unread,
Mar 1, 2013, 10:01:49 AM3/1/13
to
Szanowny Panie S�awku.

Te wszystkie nowo�ci s� tak pisane:
by wilk by� syty i koza ca�a. Redaguj�cy, wydaj�cy mieli kas� !
Jak Pan popatrzy na �yciorysy trzeciego pokolenia tw�rc�w, to
ka�dy w mniejszym lub wiekszym stopniu wsp�pracowa�.
Wr�blewscy !!!

Uk�ony

micha� ziele�kiewicz


U�ytkownik "Slawek Kotynski" <smie...@askar.com.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:vm740a-...@tower.askar24.pl...
> Wczoraj ukaza� si� pierwszy numer miesi�cznika
> "Historia Do Rzeczy"
> Redaktor Naczelny, Piotr Zychowicz
> http://dorzeczy.pl/zychowicz-tylko-prawda-jest-ciekawa/
>
> --
> Zasady bolszewizmu zagra�aj� bezpiecze�stwu �ycia i mienia, i prowadz�
> do pope�niania zbrodni. http://dorzeczy.pl/ http://wiadomosci.wp.pl/
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages