Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Kurierka Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie,Luciana Frassati-Gawrońska

14 views
Skip to first unread message

Michał Stanisław

unread,
Oct 10, 2012, 5:18:54 PM10/10/12
to
Kurierka Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie,Luciana Frassati-Gawrońska
http://blogmedia24.pl/node/60334

Ukłony

michał zieleśkiewicz


Robert Tomasik

unread,
Oct 10, 2012, 11:59:37 PM10/10/12
to
U�ytkownik "Micha� Stanis�aw" <jm...@op.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:5075c119$0$26685$6578...@news.neostrada.pl...
> Kurierka Rzeczypospolitej Polskiej na Uchod�stwie,Luciana
> Frassati-Gawro�ska
> http://blogmedia24.pl/node/60334

Znowu zostane zrugany, ale tak na szybkiego w odniesieniu do tej notki:

1) Luciana Frassati-Gawro�ska, zmar�a w niedziel� 7 pa�dziernika 2007 roku
w wieku 1005 lat (...) - pewnie mia�� 105 lat.

2) (...) Jej ojciec w czasach kiedy by� Ambasadorem W�och w Berlinie,
poznaje polskiego dyplomat� Jana Gawro�skiego z Gawron herbu Rola. W 1925
roku bior� �lub. (...) Czy naparwd� jej ojciec si� o�eni� z tym polskim
dyplomatďż˝?

3) (...) B�d�c kobieta wszechstronnie wykszta�con�, maj�ca stosunki pe�ni
wielokrotnie role kurierki Rz�du Rzeczypospolitej na Ucho�stwie i Jego
zbrojnego ramienia Armii Krajowej. (...) Brkuje kilku ogonk�w, bez kt�rych
d�u�szy czas trzeba si� domy�la�, o co autorowi chodzi.

4) (...) Przewozi pieni�dze, / miliony z�otych, to wielko�� dw�ch work�w
od ziemniak�w, zagro�onych wi�zieniem, �mierci� Polak�w z Polski, Ojczyzny
swego m�a . (...) Napewno te worki od ziemniak�w by�y zagro�one wi�zieniem
i �mierci�?

pIOTER

unread,
Oct 11, 2012, 11:49:16 AM10/11/12
to
W dniu 2012-10-11 06:59, Robert Tomasik pisze:
> Użytkownik "Michał Stanisław" <jm...@op.pl> napisał w wiadomości
> news:5075c119$0$26685$6578...@news.neostrada.pl...
>> Kurierka Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie,Luciana
>> Frassati-Gawrońska
>> http://blogmedia24.pl/node/60334
>
> Znowu zostane zrugany, ale tak na szybkiego w odniesieniu do tej notki:
>
> 1) Luciana Frassati-Gawrońska, zmarła w niedzielę 7 października 2007
> roku w wieku 1005 lat (...) - pewnie miałą 105 lat.
>
> 2) (...) Jej ojciec w czasach kiedy był Ambasadorem Włoch w Berlinie,
> poznaje polskiego dyplomatę Jana Gawrońskiego z Gawron herbu Rola. W
> 1925 roku biorą ślub. (...) Czy naparwdę jej ojciec się ożenił z tym
> polskim dyplomatą?
>
> 3) (...) Będąc kobieta wszechstronnie wykształconą, mająca stosunki
> pełni wielokrotnie role kurierki Rządu Rzeczypospolitej na Uchoźstwie i
> Jego zbrojnego ramienia Armii Krajowej. (...) Brkuje kilku ogonków, bez
> których dłuższy czas trzeba się domyślać, o co autorowi chodzi.
>
> 4) (...) Przewozi pieniądze, / miliony złotych, to wielkość dwóch
> worków od ziemniaków, zagrożonych więzieniem, śmiercią Polaków z Polski,
> Ojczyzny swego męża . (...) Napewno te worki od ziemniaków były
> zagrożone więzieniem i śmiercią?

jeszcze bym sprecyzował o jakie stosunki w pkt. 3 chodzi ;) Bo autor
sugeruje że p. Luciana była ladacznicą ;)

pIOTER

Micha� Stanis�aw

unread,
Oct 11, 2012, 11:50:17 AM10/11/12
to
Pan
Robert Tomasik,

Jak si� chce psa uderzy�, kij zawsze si� znajdzie. Pan nadal pisze na
pl.hum.polszczyzna, ja przesta�em wiele lat temu , st�d braki.
Nigdy nikogo nie ruga�em. To wobec mnie Wielkkopolanina, Niemcy
stosowali 'rugi'

Powodzenia

micha� ziele�kiewicz


U�ytkownik "Robert Tomasik" <robert....@gazeta.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:50761f06$0$1312$6578...@news.neostrada.pl...
> U�ytkownik "Micha� Stanis�aw" <jm...@op.pl> napisa� w wiadomo�ci
> news:5075c119$0$26685$6578...@news.neostrada.pl...
>> Kurierka Rzeczypospolitej Polskiej na Uchod�stwie,Luciana
>> Frassati-Gawro�ska
>> http://blogmedia24.pl/node/60334
>
> Znowu zostane zrugany, ale tak na szybkiego w odniesieniu do tej notki:
>
> 1) Luciana Frassati-Gawro�ska, zmar�a w niedziel� 7 pa�dziernika 2007
> roku w wieku 1005 lat (...) - pewnie mia�� 105 lat.
>
> 2) (...) Jej ojciec w czasach kiedy by� Ambasadorem W�och w Berlinie,
> poznaje polskiego dyplomat� Jana Gawro�skiego z Gawron herbu Rola. W 1925
> roku bior� �lub. (...) Czy naparwd� jej ojciec si� o�eni� z tym polskim
> dyplomat�?
>
> 3) (...) B�d�c kobieta wszechstronnie wykszta�con�, maj�ca stosunki pe�ni
> wielokrotnie role kurierki Rz�du Rzeczypospolitej na Ucho�stwie i Jego
> zbrojnego ramienia Armii Krajowej. (...) Brkuje kilku ogonk�w, bez kt�rych
> d�u�szy czas trzeba si� domy�la�, o co autorowi chodzi.
>
> 4) (...) Przewozi pieni�dze, / miliony z�otych, to wielko�� dw�ch work�w
> od ziemniak�w, zagro�onych wi�zieniem, �mierci� Polak�w z Polski, Ojczyzny
> swego m�a . (...) Napewno te worki od ziemniak�w by�y zagro�one
> wi�zieniem i �mierci�?


Robert Tomasik

unread,
Oct 11, 2012, 12:07:46 PM10/11/12
to
U�ytkownik "Micha� Stanis�aw" <jm...@op.pl> napisa� w wiadomo�ci
news:5076dc72$0$1211$6578...@news.neostrada.pl...
> Pan
> Robert Tomasik,
>
> Jak siďż˝ chce psa uderzyďż˝, kij zawsze siďż˝ znajdzie. Pan nadal pisze na
> pl.hum.polszczyzna, ja przesta�em wiele lat temu , st�d braki.
> Nigdy nikogo nie ruga�em. To wobec mnie Wielkkopolanina, Niemcy
> stosowali 'rugi'

Ja nie chc� nikogo bi�. Z dobrego serca pisz�. Tu ma�o kto zagl�da. Sami
swoi. Moze ktoďż˝ jeszcze coďż˝ tam sprostuje. Fajna inicjatywa z tymi
artykulikami, bo wyci�gasz ma�o znane osoby, ale czasem po prostu zdarzaj�
sie wpadki. Chyba ��twiej przeredagowa� notk�.

0 new messages