Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

10. Raport Toatliztyczny - Naprawa Mechaniki Totaliztycznej

33 views
Skip to first unread message

Jacek Marcin Jaworski

unread,
Feb 9, 2024, 4:22:13 AMFeb 9
to
10. Raport Toatliztyczny - Naprawa Mechaniki Totaliztycznej
1 Metadane
autor:
Jacek Marcin Jaworski
pseudonim:
Energo Koder Atlant
pomocnicy autora:
BRAK
miejsce:
Pruszcz Gd.
utworzono:
2024-02-09
wersja: 142 z dnia:
2024-02-09
program składu:
Libre Office Writer
sys. op.:
Kubuntu


Spis treści
1 Metadane 1
2 Wstęp 3
2.1 Teza 3
2.2 Streszczenie 3
2.3 Tab. skrótów 3
3 Metoda badawcza 3
4 Fakty 4
4.1 Pierwszych 10 prawidłowych wielk. Mechaniki Totaliztycznej 4
4.2 Pierwsze 10 kłamliwych wielk. Mech. Tot. podanych przez prof.
Pająka 5
5 Moralna ocena faktów przytoczonych w raporcie 6
6 Podsumowanie 6
6.1 Wnioski 6
6.2 Przewidywania na przyszłość 6
6.3 Zalecenia na teraz 6
6.4 Zalecenia na przyszłość 6

2 Wstęp
W d. 2024-02-07, śro. czytając Tom 8 monografii 8/1 aut. prof. Jana
Pająka stwierdziłem, że określając Energię Moralną posługuje się wzorem
z mechaniki klasycznej określającym pracę. Stwierdziłem, że to absurd.
Problem opisałem na grupach dyskusyjnych pl.misc.paranauki i
pl.sci.fizyka w wątku pt. „Prof. Jan Pająk z NZ myli energię z pracą -
Mechanika Totaliztyczna do poprawki?!?”.
To spostrzeżenie dotyczące Energii Moralnej jest zgodne z moim
wcześniejszym spostrzeżeniem, że na 100% motywacje nie są odpowiednikiem
drogi z mech. kl.
W d. 2024-02-08, czw. spróbowałem samodzielnie skorygować podstawowe
wielkości Mechaniki Totaliztycznej i to się udało!!! Jest to ogromne
dokonanie Totalizmu – najważniejsze od czasu jego odkrycia w 1985r.
2.1 Teza
Prof. Jan Pająk sprzeniewierzył się etosowi nauczyciela i oszukał
wszystkich ludzi (nie tylko Totaliztów) – TAK!!! PROF. PAJĄK OSZUKAŁ
CAŁĄ LUDZKOŚĆ. Tym haniebnym czynem stworzył zagrożenie dalszego
utrzymywania ludzkości w ciemnocie. Dzięki przełomowi w d. 2024-02-08,
czw. Ludzkość może ruszyć ku przyszłości bramom, a prawidłowa Mechanika
Totaliztyczna otworzy je na oścież.
2.2 Streszczenie
Na podst. analogii mech. kl. zdefiniowałem czym jest pierwsze 10 wielk.
w Mechanice Totaliztycznej. Dzięki temu dokonaniu można rozp. prace nad
określeniem jed. idealnych i jed. użytkowych oraz nad metodami pomiarów
oraz nad urządzeniami pomiarowymi. Dzięki temu dokonaniu można wykazać
rozmiar naukowego matactwa prof. Jana Pająka.
2.3 Tab. skrótów
mech. kl.
mechanika klasyczna
Mech. Tot.
Mechanika Totaliztyczna
NZ
Nowa Zelandia
EK
energia kinetyczna
EP
energia potencjalna
3 Metoda badawcza
Co ciekawe mimo że do tej pory wielk. opisujące Mech. Totaliz. to
kompletne matactwo, to najważniejsza wskazówka prof. Pająka jest
prawdziwa. Ta wskazówka to „Mech. Tot. jest intelektualnym odbiciem
mech. kl.”. Szukając tych analogii udało mi się zdefiniować czym jest
pierwszych 10 podst. wielk. w Mech. Tot.
W trakcie prac korzystałem z dostępnych mi ks. z zakresu fizyki (Tablice
Fizyczne z Astronomią wyd. Greg, oraz Fizyka Krótki Kurs aut. Czesława
Borowskiego). Jednak najszybsze w dostępie i w większości wypadków
wystarczające były art. na wikipedia.org .
4 Fakty
4.1 Pierwszych 10 prawidłowych wielk. Mechaniki Totaliztycznej
Przytoczone w tym p. analogie są rodzajem hipotezy (czyli wymagają
weryfikacji w toku badań naukowych). Jednak ich wart. wynikająca z
logiki ma ogromny potencjał i faktycznie może wynieść Ludzkość na nowy
poziom świadomości i otworzy nową erę w dziejach Ludzkości na Ziemi.
Na podst. wskazówki dotyczącej lustrzanego odbicia świata fizycznego i
intelektualnego zacząłem samodzielnie szukać prawidłowych wielk. Mech.
Tot. Oto wyniki tych prac:
Jed. w mech. kl.
Jed. w Mech. Tot.
Wzór
1. czas
emocje (uczucia które mówią co się dzieje)
t=s/t lub t=v/a
2. przyspieszenie
uczucia motywujące lub demotywujące
a=v/t
3. szybkość
motywacje
v=at
4. droga
praca moralna
s=vt
5. masa
odpowiedzialność
m=F/a
6. siła
inteligencja
F=ma
7. energia potencjalna (EP)
zgromadzona energia moralna, określa poziom moralności. Generowana jest
w drodze konwersji z odpowiednika EK.
h – to poziom intelektualny
EP=mah
8. energia kinetyczna (EK)
energia moralna dzięki której można pracować
EK=1/2mv^2
9. praca
doświadczenie
W=Fs
10. moc
szybkość uczenia
P=W/t

Z pow. wynikają ciekawe fakty:
1. Te wielk. są logicznie powiązane ze sobą – jedne wynikają
logicznie z drugich (u prof. Pająka tak nie jest);
2. Inteligencja to siła moralna, a szybkość uczenia to moc moralna.
To też jest intuicyjne;
3. Są 3 rodz. uczuć: mówiące o tym co się dzieje, motywujące i
demotywujące;
4. To co od wieków Polacy nazywają „drogą życiową” z naukowego p.
widzenia jest pracą moralną wykonywaną przez całe życie;
5. Widać, że Energia Moralna ma dwie postaci: odpowiednik EK i
odpowiednik EP. Przy czym to co dawniej prof. Pająk uważał za Energię
Moralną jest faktycznie odpowiednikiem EP. Jednak nie można jej uzyskać
bez Energii Moralnej będącej odpowiednikiem EK, bo tylko dzięki niej
można pracować.
6. Widać, że istoty inteligentne pracując zdobywają doświadczenie
które wynika z inteligentnej pracy, dzięki której powstaje inteligentna
Energia Moralna (odpowiednik EP z mech kl.). Z tego doświadczenia wynika
mądrość. A z tego wynika, że to doświadczenie i praktyczne stosowanie
teorii w praktyce zawodowej jest kluczem do wiedzy (a nie jakieś
„wertowanie papierów całymi dniami” – przynajmniej tyle rozumiał AH,
jednak na to że należy pracować nie wpadł).
4.2 Pierwsze 10 kłamliwych wielk. Mech. Tot. podanych przez prof. Pająka
Jed. w mech. kl.
Jed. wg prof. Pajaka
1. czas
czas, czyli brak
2. przyspieszenie
odpowiedzialność
3. szybkość
entuzjazm
4. droga
motywacje
5. masa
inteligencja
6. siła
uczucie
7. energia potencjalna
brak
8. energia kinetyczna
brak
9. praca
energia moralna
10. moc
moc moralna, czyli brak

Nie ma co przytaczać tu wzorów, bo one nie opisują podanych wielk., poza
tym były one dokładnie takie jak dla podanych wielk. z mech. kl.
Prof. Pajką podał te wszystkie wielk. „na opak”, bo:
1. Żadna podanych wielk. nie da się ich logicznie uzasadnić, więc:
2. Żadna podanych wielk. nie wynika z innej, zatem:
3. Żadna podanych wielk. z nich nie jest prawdziwa, poza tym:
4. Są wielk. których wcale nie był w stenie zinterpretować (czas,
EP, EK i moc).
5 Moralna ocena faktów przytoczonych w raporcie
Nie ma co się rozwodzić i analizować wg wszystkich wsk. moralnej popr.
obu tych poglądów na Mech. Tot., więc tylko dla porządku powiem:
1. Naprawa Mech. Tot. to ogromny krok na przód całej Ludzkości: to
nam otworzy przyszłości bramy. Jest to najbardziej moralne z działań od
czasów Newtona. Jest to Super Moralne działanie. Natomiast:
2. Głoszenie kłamliwych wielk. Mech. Tot. było ogłupianiem i
wpuszczaniem w kanał kłamstwa i głupoty całej Ludzkości. Było to
skrajnie niemoralnym działaniem które siało spustoszenie w głowach
Totaliztów i całej Ludzkości.
6 Podsumowanie
Teraz mamy już prawidłowe wielk. opisujące zjawiska intelektualne
którymi zajmuje się Mech. Tot.
6.1 Wnioski
Prof. jan Pająk okazał się łajdakiem naukowym. Ale czego można oczekiwać
od człowieka który nie używa słowa „uczciwość” ani słowa „solidność”,
który twierdzi seks jest niemoralny bo powoduje ubytek Energii Moralnej,
ale woli seks niż ćwiczenia fizyczne (o których twierdzi, że generują
Energię Moralną), albo że praca do śmierci to „eksploatowanie
staruszków” i próbuje ludziom wmówić, że praca to jakaś energia (i
resztę bzdetów wymienionych w p. Pierwsze 10 kłamliwych wielk. Mech.
Tot. podanych przez prof. Pająka).
6.2 Przewidywania na przyszłość
Moim zdaniem teraz prace nad badaniem inteligentnego Wszechświata mogą
ruszyć z miejsca.
6.3 Zalecenia na teraz
Wbicie do bani tabelki z p. Pierwszych 10 prawidłowych wielk. Mechaniki
Totaliztycznej.
6.4 Zalecenia na przyszłość
Co ciekawe prof. Jan Pająk udziela dalszych wskazówek co teraz należy
robić (mi wydają się one logiczne):
1. W dalszej kol. należy zdefiniować jed. dla tych wielkości:
jednostki idealne (obliczeniowe) oraz użytkowe (do stosowania na codzień
przez ludzi). Jest to już znane np. w SI jest KW, a ludzie używają KM.
2. W dalszej kol. należy określić metody pomiarowe i zbudować
urządzenia pomiarowe by pośrednio mierzyć te wielkości intelektualne.

a a

unread,
Feb 9, 2024, 12:04:20 PMFeb 9
to
A co na to mówi ordynator i siostra oddziałowa ?


Slow Food Smart Diet for diabetic patients self-paced and self-controlled by paramedical smartatches, live monitoring the blood glucose level


How to access database of blood glucose / insulin daily charts for healthy and diabetes persons?

https://medicalsciences.stackexchange.com/questions/33793/how-to-access-database-of-blood-glucose-insulin-daily-charts-for-healthy-and-d


Grand Global Test of Paramedical Smartwatches from China


https://medicalsciences.stackexchange.com/questions/33798/grand-global-test-of-paramedical-smartwatches-from-china


https://medicalsciences.stackexchange.com/questions/33792/ecg-blood-glucose-paramedical-smartwatches-from-china-how-reliable-they-are-an


https://twitter.com/OpenTechPark/status/1755758347045703942

./././

Non-Invasive Glucose Monitoring Watch Gaining Traction

https://digitalhealthcentral.com/2022/03/01/non-invasive-glucose-monitoring-watch-gaining-traction/

Jacek Marcin Jaworski

unread,
Feb 9, 2024, 12:22:22 PMFeb 9
to
> A co na to mówi ordynator i siostra oddziałowa ?

ty anonimowy chamie do mnie się nie odzywaj!

a a

unread,
Feb 9, 2024, 2:51:18 PMFeb 9
to
On Friday 9 February 2024 at 18:22:22 UTC+1, Jacek Marcin Jaworski wrote:
> > A co na to mówi ordynator i siostra oddziałowa ?
> ty anonimowy chamie do mnie się nie odzywaj!

ja się do pacjenta nie odzywam

niech nadal bierze leki stosuje do zaleceń ordynatora
bo siostra oddziałowa mu doniesie

Jacek Marcin Jaworski

unread,
Feb 9, 2024, 5:27:23 PMFeb 9
to
W dniu 9.02.2024 o 20:51, a a pisze:
Natomiast ty się wykazujesz skrajnym debilizmem. Bo jesteś zwykłym
chamskim agentem wpływu - kanalią społeczną na etacie tajnej policji (o
której w tym kraju nawet mówić nie wolno).
Zasrany technik z dyplomem mgr inż. Na tej nikomu nie potrzebnej posadce
zarabia więcej niż inż. w dziale konstruktorskim.
Rozpoznaję takich zanim jeszcze wejdą na moją orbitę.

a a

unread,
Feb 9, 2024, 6:37:55 PMFeb 9
to
siostro, siostro
pacjent znów bredzi w gorączce

Jacek Marcin Jaworski

unread,
Feb 10, 2024, 3:30:23 AMFeb 10
to
W dniu 10.02.2024 o 00:37, a a pisze:
Zgadza się, to twoje siostry, a lekarze truciciele to twoi bracia, a
oficer prowadzący to ojciec przełożony.

0 new messages