Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

DOF

12 views
Skip to first unread message

lachim

unread,
Feb 14, 2024, 9:32:43 AMFeb 14
to
Jak obecnie fizycy określają liczbę stopni swobody w układach
nieholonomicznych?
Zakładamy N=2 punkty materialne w przestrzeni, k=1 równanie więzów
holonomicznych i m=1 równanie więzów nieholonomicznych niecałkowalnych.

Niektórzy twierdzą że mamy s=3N-k=5 stopni swobody. Więz nieholonomiczny
ogranicza liczbę możliwych trajektorii ale nie zmienia wymiaru
przestrzeni konfiguracyjnej. Czyli niby wiadomo że jest mniej swobody
ale formalnie nie jest bo nie wiadomo jak określić ile jest.

Inni twierdzą, że s=3N-k-m=4 stopnie swobody. Można też spotkać zapis
s=3N-k-m/2.
0 new messages