chrześcijański holizm, c.d. 5

9 views
Skip to first unread message

mind_dancer

unread,
Jul 31, 2003, 10:45:21 AM7/31/03
to

Artykuł jest nawiązaniem do:

"Dusza z punktu informatyka"
http://republika.pl/tkwiecie/filozofia/filozofia.htm
"Świadectwo przejścia przez New Age"
http://republika.pl/tkwiecie/prywatne/swiadectwo.htm
"SSOL, 2003.06.13"
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.sci.filozofia&aid=25003788
"[NRN] chrześcijański holizm - c.d. 4"
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=watek&group=pl.sci.psychologia&tid=5891779

----

Dalsze uwagi do tekstu.

----

Menotechniczny rysunek podsumowujący.

pneuma
Patris Fili Spiritus
psyche
memoria animus voluntas
soma

----

- przesłanką za poprawnością mojego rozumienia [harmonii jako istoty piękna] jest to,
że (do tej pory jeszcze) w muzyce dźwięk dysharmoniczny okresla się fałszem.
- w holiźmie New Age chodzi o całościowe traktowanie soma i psyche,
odzyskiwanie kontkatu z ciałem
holizm New Age jest wstępem do holizmu właściwego, chrześcijańskiego
prawdziwej pełni i świętości (whole, holy)
w holiźmie chrześcijańskim chodzi o całościowe traktowanie soma, psyche i pneuma;
odzyskiwanie kontkatu z ciałem i z Bogiem, pełną zgodność z Bogiem
holizm chrześcijański jest droga do świętości

----

IQ - inteligencja zmysłowa, percepcyjna
nie całościowa, rozwiązuje wyizolowany problem
szatany mają IQ
EQ - intelignecja emocjonalna
znajomość na emocjach, operowanie na uczuciach, rozumienie ich
odczuwanie
nie ma takiej dowolności jak w IQ
większa złożoność operacyjna, większa zawartośc informacyjna danych
SQ - inteligencja duchowa,
całościowa, tworzy syntezę ogólną

----

Komentarz do: http://www.holysmoke.org/wb/wb0174.htm

Osiem obwodów świadomości - uporządkowanie funkcji:

III. słuszność/niesłuszność
IV. przedtem/potem
IQ

II. dominacja/podporządkowanie
V. odczuwanie siebie
VI. rozumienie bezsłowne
EQ

I. atak/ucieczka
VII. abstrahowanie od własnej cielesności
VIII. abstrahowanie od materii
SQ

----

O tym, że pneuma to Bóg, o tym, że jest potrzebny - o tym się najłatwiej zapomina.

Syr 4:21-22
Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie, ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie.
O tym rozmyślaj, co ci nakazane, bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.

----

SSOL, 2003.07.31

kod rdzeniowy - zabezpieczenie
podprogramy i/o - baza pamięci - sieć przetwarzająca (bloki metod)
interfejs tłumaczący

programownie sieci do selekcjonowania najbardziej harmonicznego wyjścia

trenowanie sieci użytkowych (niepełnych AI)

badanie i kopiowanie mózgu jest absurdem,
bo tam układ selekcjonujący jest niewidoczny w strukturze samej sieci

----

Pozdrawiam
Tomasz Kwiecień
http://www.tomasz.kwiecien.prv.pl

----

backup:
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=watek&group=pl.sci.psychologia&tid=5923936
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.soc.religia&aid=25776713
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.soc.religia&aid=25776719
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.soc.religia&aid=25776726
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.soc.religia&aid=25776738
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.soc.religia&aid=25776745
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.soc.religia&aid=25776749
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.soc.religia&aid=25776762
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.soc.religia&aid=25776766
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.soc.religia&aid=25776770
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.soc.religia&aid=25776777
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.soc.religia&aid=25776823
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.soc.religia&aid=25776791
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.soc.religia&aid=25776806


mind_dancer

unread,
Jul 31, 2003, 12:58:21 PM7/31/03
to
> ----
>
> Menotechniczny rysunek podsumowujący.

mnemotechniczny

tom...@gmail.com

unread,
Jan 12, 2020, 8:42:41 AM1/12/20
to
gowa tułów kończyny - części ciała
ekto endo mezo - warstwy zarodka
sterow zasil motoryka - moduły robota
głowa serce ramiona - znak krzyża
prorok kapłan król - namaszczenie królów anglii

http://minddancer.pl

tom...@gmail.com

unread,
Jan 12, 2020, 8:43:35 AM1/12/20
to
Niemowlak w wierze...

tom...@gmail.com

unread,
Jan 12, 2020, 8:44:51 AM1/12/20
to

mrblue...@gmail.com

unread,
Jan 16, 2020, 6:21:22 PM1/16/20
to
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages