Statut Hamasu - pustynne Mein Kampf [pełny tekst]...

131 views
Skip to first unread message

Tzva Adonai

unread,
Mar 18, 2009, 2:34:20 PM3/18/09
to
Statut (konwencja) Islamskiego Ruchu Oporu (Hamas)

18 Sierpnia 1988

W imię Allaha miłosiernego i litościwiego

"Jesteście najlepszą społecznością, jaka została stworzona dla
ludzkości: Wy nakazujecie co sprawiedliwe, i zakazujecie tego, co
niesprawiedliwe, wy wierzycie w Allaha. A gdyby ci, którzy otrzymali
księgi też wierzyli, z pewnością byłoby to dla nich lepsze: Są wśród
nich wierzący, ale większość z nich to złoczyńcy. Nie skrzywdzą was,
poza nieznacznymi krzywdami, a gdy będą przeciwko wam walczyli,
odwrócą się do was tyłem i będą uciekać, a nikt im nie pomoże.. Są
karani podłością gdziekolwiek są; chyba że uzyskają bezpieczeństwo
przez wejście w pakt z Allahem, oraz pakt z ludźmi; ściągają na siebie
gniew Allaha i są karani biedą. Cierpią te męki, ponieważ nie
uwierzyli w znaki od Allaha i niesprawiedliwie zabili proroków;
Zrobili to, bo są buntowniczymi złoczyńcami." (Al-Imran - versy
109-111, 3:109-111).

Izrael trwa, i będzie trwał tak długo, póki Islam nie zetrze go w
proch, jak czynił to z innymi wcześniej." (Męczennik, Imam Hassan al-
Banna, błogosławionej pamięci).

"Świat islamski stoi w płomieniach. Każdy z nas powinien przynieść
trochę wody, nie ważne jak mało, by zgasić ile tylko może, bez
czekania na innych." (Szejk Amjad al-Zahawi, błogosławionej pamięci).


W imię Allaha najlitościwszego

Wprowadzenie


Chwała niech będzie Allahowi, do którego uciekamy się po pomoc, oraz
którego przebaczenia, kierownictwa oraz wsparcia poszukujemy; Niech
Allah błogosławi Proroka i da zbawienie jemu, jego towarzyszom oraz
jego stronnikom, oraz tym, którzy nieśli jego przesłanie i przyjęli
jego prawa - wieczne modlitwy oraz zbawienie jak długo tylko ziemia i
niebo będą trwały. Odtąd:


O Ludu:


Spośród kłopotów i morza cierpienia, spośród wierzących serc i
oczyszczonych ramion; z poczucia obowiązku, i w odpowiedzi na rozkaz
Allaha, kierujemy to wezwanie, Zbieramy się, i podążamy drogami
Allaha. Kierujemy ich, aby mieli wolę do spełnienia swojego
przeznaczenia w życiu, sforsowali wszystkie przeszkody, oraz pokonali
wszystkie trudności na tej drodze. Stąd nasza ciągła gotowość do
oddania życia i wszystkiego co cenne dla Allaha.

To dlatego rdzeń (tego ruchu) został stworzony, oraz zaczął torować
sobie drogę przez rozszalałe morze nadziei i oczekiwań, życzeń i
tęsknot, kłopotów i przeszkód, bólu i wyzwań, zarówno wewnątrz, jak i
na zewnątrz.

Kiedy idea dojrzała, nasienie urosło, i roślina ukorzeniła się w
glebie rzeczywistości, z dala od przechodzących emocji i
znienawidzonego pośpiechu. Islamski Ruch Oporu powstał by pełnić swą
rolę, przez wysiłki dla Stwórcy, stojąc ramię w ramię ze wszystkimi
bojownikami o wyzwolenie Palestyny. Duchy jego bojowników spotykają
się z duchami wszystkich bojowników, którzy poświęcili swe życia na
ziemi Palestyny, odkąd tylko została ona podbita przez towarzyszy
Proroka, niech Allah go błogosławi i daje mu zbawienie do dnia
dzisiejszego.

Ten statut Islamskiego Ruchu Oporu (HAMAS), objaśnia jego obraz,
odkrywa jego oblicze, nakreśla jego poglądy, wyjaśnia jego cele, mówi
o jego nadziejach, oraz wzywa do jego wspierania, przyjęcia i
wstępowania w jego szeregi. Nasza walka przeciwko Żydom jest wielka, i
bardzo poważna. Wymaga ona wszystkich szczerych wysiłków. To jest
krok, który musi nieuniknienie implikować kolejne kroki. Ruch jest
tylko jednym szwadronem, który musi być wspierany przez wiele innych
szwadronów, z obszernego świata arabskiego i islamskiego, dopóki
przeciwnik nie zniknie, a zwycięstwo Allaha nie zostanie zrealizowane.


Więc widzimy ich, nadchodzących od horyzontu "I odtąd powinniście się
o tym uczyć" "Allah napisał, Zaiste zwyciężę, jak i moi apostołowie: A
Allah jest pełen siły, władny wcielać swoją wolę." (Al-Mujaadilah,
wers 21, 58:21).

"Powiedz im, to moja droga: Zapraszam was do Allaha, przez widoczny
pokaz; zaróno ja, jak i ten, który podąża za mną; chwała niech będzie
Allahowi! Nie jestem bałowochwalcą." (Yoosuf, wers 107, 12:107).
Hamas (znaczy) siła i odwaga - (zgodnie z) Al-Mua'jam al-Wasit: c1.


Definicja ruchu:

Podstawy ideologiczne:

Artykuł pierwszy:


Islamski Ruch Oporu: Programem ruchu jest islam. Z niego czerpie on
swoje idee, sposób myślenia, rozumienia wszechświata, życia i
człowieka. Do niego odwołuje się w sprawach osądu całego swego
postępowania, i z niego czerpię inspirację do wszystkich swych kroków.


Związki Islamskiego Ruchu Oporu z Bractwem Muzułmańskim

Artykuł drugi:

Islamski Ruch Oporu jest jednym ze skrzydeł Bractwa Muzułmańskiego w
Palestynie. Ruch Bractwa Muzułmańskiego jest światową organizacją,
będącą największym islamskim ruchem we współczesnych czasach.
Charakteryzuje się on głębokim zrozumieniem, dokładnym pojmowaniem i
całkowitym przyjęciem wszystkich islamskich pojęć, dotyczących
wszystkich aspektów życia, kultury, wiary, polityki, ekonomii,
edukacji, społeczeństwa, sprawiedliwości i osądu, szerzenia Islamu,
nauki o okultyzmie oraz nawróceń na islam.


Struktura i formacja

Artykuł trzeci:

Podstawową strukturą Islamskiego Ruchu Oporu są muzułmanie, którzy
oddali hołd Allahowi, którego szczerze czczą. "Stworzyłem ludzi i
dżiny tylko w celu oddawania czci" - znających swe obowiązki wobec
siebie, rodziny oraz kraju. W tym, bojaźliwi wobec Allaha, podnieśli
sztandar dżihadu przed twarzami oprawców (najeźdźców), aby oczyścić
ziemię i lud z ich nieczystości, podłości i zła.

"Ale my przeciwstawimy prawdę fałszywości i łamie ona głowę i fałsz
znika. I biada wam za (wasze) kłamstwa które mówicie (nam)." (Al-
Anbiyaa', wers 18, 21:18).

Artykuł czwarty:

Islamski Ruch Oporu z chęcią przyjmuje każdego muzułmanina, który
przyjmuje jego wiarę, ideologię, kieruje się jego programem, utrzymuje
jego tajemnice, oraz chce należeć do jego szeregów, i pełnić związane
z tym obowiązki. Allah z pewnością wynagrodzi każdego takiego.

Czasowy i terytorialny zasięg (obszar) działania Islamskiego Ruchu
Oporu


Artykuł piąty

Horyzont czasowy Islamskiego Ruchu Oporu: przyjmując islam jako sposób
na życie, Ruch wraca do czasów narodzin islamskiego przesłania prawego
proroka. Dla sprawiedliwego Allah jest Bogiem, Mahomet jest prorokiem
a Koran konstytucją (prawem). Sięga on wszędzie tam, gdzie są
muzułmanie, którzy uznają islam za swój sposób na życie ? na całej
kuli ziemskiej. Z racji tego jego wpływy obejmują to, co pod ziemią
ziemi, jak i docierają do niebios.

Czyż nie widziałeś jak Allah przedstawił w przypowieści?
Przedstawiając dobre słowo, jak dobre drzewo, którego korzenie pewnie
tkwią w ziemi, i którego gałęzie sięgają do niebios. Ono przynosi
swoje owoce każdego czasu, za pozwoleniem swego Pana. Bóg przytacza
przypowieści ludziom, aby się czegoś nauczyli (Ibrahim, wersy 24-25,
14:24-25)


Charakterystyka i Niepodległość

Artykuł szósty:

Islamski Ruch Oporu jest znamienitym ruchem palestyńskim, który
poświęcony jest Allahowi i tym dla których islam jest sposobem na
życie. Walczy o to by wznieść sztandar Allaha na każdym calu
Palestyny, w której pod sztandarem islamu pod wyznawcy wszystkich
religii będą mogli współżyć bezpiecznie i gdzie ich życia, dobra
materialne oraz prawa będą szanowane. Bez islamu walki będą
nieuniknione, przemoc będzie się rozwijała, a schizmy i wojny będą
stale wybuchały.

Wspaniały muzułmański poeta Mohamed Ikbal napisał: "Jeśli wiara jest
stracona, nie ma bezpieczeństwa i nie ma życia dla tego, który nie
przyznaje się do religii. Ten, kto odrzuca religię bierze sobie
unicestwienie, które będzie mu towarzyszyć w życiu".


Uniwersalizm Islamskiego Ruchu Oporu:

Artykuł siódmy:

Jako rezultat tego, że muzułmanie przyjmujący wartości Islamskiego
Ruchu Oporu rozprzestrzeniają się po świecie, zjednoczone poparcie dla
jego celów i dążeń wzmacnia naszą walkę, Ruch jest uniwersalny. Jest
dobrze przygotowany do tej walki, gdyż cechuje to przejrzystość
ideologii, szlachetność aspiracji oraz nieugiętość w dążeniu do celu.

Na tej podstawie Ruch powinien być postrzegany i oceniany, a jego rola
powinna być uznana. Ten kto zaprzecza jego prawom, nie popiera go i
zamyka oczy na prawdę, celowo czy nieświadomie, obudzi się aby się
przekonać, że rezultaty go prześcignęły i nie ma żadnej logiki by
usprawiedliwić jego postawę. Trzeba się uczyć z zamierzchłych
przykładów
Niesprawiedliwość wymierzana przez najbliższych jest trudniejsza do
ścierpienia od cięcia indyjskiego miecza.

Zesłaliśmy im także księgę Koranu zawierająca prawdę i potwierdzającą,
że tekst który został wyjawiony, wolny jest od zniekształceń. Sądź
między nimi na podstawie tego, co wyjawił ci Allah. I nie podążaj za
ich pragnieniami, lecz kieruj się prawdą, która przybyła (którą zesłał
Allah). Każdemu daliśmy prawo i otwarta ścieżkę. I gdyby Allah był
zadowolony, to z pewnością uczyniłby was jednym ludem. Lecz dlatego
dał wam łaskawie różne prawa, by was sprawdzić. Dlatego konkurujcie ze
sobą w dobrych czynach, aż Allah was wszystkich wezwie i zakomunikuje
wam co jest prawdziwe (Al - Maeda, wers 48, 5:48).

Islamski Ruch Oporu jest ogniwem w łańcuchu walki przeciwko
syjonistycznym najeźdźcom. Ruch odwołuje się do 1939 roku, do
męczennika Izza al-Dina al Kissama i jego braci, członków Bractwa
Muzułmańskiego. Walka trwa i pojawiają się kolejne ogniwa takie jak
walka Palestyńczyków i Bractwa Muzułmańskiego w wojnie 1948 r. oraz w
aktach dżihadu Bractwa w 1968 r. i później.

Co więcej, jeśli związki były dość słabe i jeśli przeszkody,
postawione nam na drodze przez popleczników syjonizmu opóźniły naszą
walkę, to Islamski Ruch Oporu aspiruje do realizacji obietnicy Allaha,
choćby to miało trwać wieki. Prorok, niech mu Allah błogosławi i
zagwarantuje zbawienie, powiedział:

Dzień Sądu nie przyjdzie zanim muzułmanie nie będą walczyć z Żydami
(nie zabiją Żydów). Kiedy Żyd schowa się za kamieniem lub drzewem, to
te kamienie i drzewa przemówią, O muzułmanie, o Abdulla, za mną jest
Żyd, przyjdź zabij go! Tylko drzewo Gharkad (kolcowój) (Lycium L.)
tego nie zrobi, gdyz jest to drzewo Żydów. (Al Bukhari)

Hasło islamskiego ruchu oporu

Artykuł ósmy

Allah jest celem, a prorok ideałem, a Koran zbiorem zasad. Dżihad jest
jego ścieżka, a śmierć dla Allaha jest jednym z jego
najszlachetniejszych życzeń.

Cele

Motywy i cele

Artykuł dziewiąty


Islamski Ruch Oporu znalazł się w sytuacji, gdy islam zniknął z
codziennego życia. Jego zasady zadrżały, w pojęcia wkradł się zamęt,
wartości uległy zmianie, źli ludzie uzyskali kontrolę, ucisk i mrok
przeważyły, a tchórze zaczęli poczynać sobie jak tygrysy; nasze
ojczyzny zostały zagarnięte, narody popadły w rozsypkę, ludzie zostali
zmuszeni do wędrówki przez świat. Sprawiedliwość zanikła i została
zastąpiona kłamstwem. Nic nie jest na swoim miejscu. Tak więc, gdy
islam zniknął z centrum wydarzeń, wszystko się zmieniło. Ten opis
sytuacji stanowi punkt wyjścia.

Cele to: walka przeciwko fałszowi, pokonanie i przezwyciężenie go tak,
by sprawiedliwość mogła zapanować. By nasze kraje zostały odzyskane i
by z meczetów rozległ się głos muezzina ogłaszający ustanowienie
państwa islamskiego, dzięki czemu ludzie i ich sprawy wrócą na swoje
miejsce a Allah będzie pomagał (jest naszym wybawcą).

"I gdyby Bóg nie powstrzymał jednych ludzi przez drugich, to ziemia
zostałaby zniszczona. Ale, zaprawdę, Bóg jest władcą łaski dla
światów!" (al.-Baqarah, wers 251, 2:251)


Artykuł dziesiąty

Islamski Ruch Oporu na swej drodze będzie z całą mocą wspierał
prześladowanych i pomagał oszukanym i zagubionym. Nie będzie szczędził
sił by sprowadzić sprawiedliwość i pokonać niesprawiedliwość słowem i
czynem, tutaj i wszędzie gdzie tylko może sięgnąć i wywrzeć wpływ.

Strategie i Metody.

Strategie Islamskiego Ruchu Oporu: Palestyna jest świętą własnością
islamu

Artykuł jedenasty

Islamski Ruch Oporu uważa Palestynę na świętą własność islamu
poświęconą dla przyszłych pokoleń muzułmanów aż do Dnia Sądu. Ziemia
ta, ani żadna jej część nie może zostać roztrwoniona ani oddana. Ani
żaden pojedynczy kraj arabski, ani żaden król czy prezydent, ani
wszyscy królowie i prezydenci, ani żadna organizacja, czy nawet
wszystkie organizacje palestyńskie czy arabskie nie mają prawa tego
zrobić. Palestyna to uświęcona własność islamu należąca do muzułmanów
aż po Dzień Sądu. Kto wobec tego mógłby twierdzić, że reprezentuje
przyszłe pokolenia muzułmanów aż po Dzień Sądu?

To jest prawo rządzące ziemią Palestyny wg prawa szariatu (prawa
islamu) i to samo dotyczy wszystkich ziem zdobytych siłą przez
muzułmanów, ponieważ w czasach islamskich podbojów muzułmanie
uświęcili te ziemie i przeznaczyli dla przyszłych pokoleń muzułmanów
aż po Dzień Sądu.

Było to tak: Gdy islamskie armie podbiły Syrię i Irak, ich dowódcy
wysłali do kalifa Umara bin-el-Khataba prośbę o radę co mają zrobić z
tymi terenami. Czy mają podzielić je pomiędzy swych żołnierzy,
zostawić dotychczasowym właścicielom, czy zrobić coś innego. Po
dyskusji z towarzyszami Proroka (niech Allah błogosławi go i obdarzy
zbawieniem) zadecydowano zostawić ziemie dotychczasowym właścicielom,
by mogli z nich korzystać. Prawdziwymi właścicielami uczyniono jednak
muzułmanów aż po Dzień Sądu. Ci, którzy zajmują te ziemie mogą tylko
czerpać z nich korzyści. Ta własność pozostaje ważna dopóki istnieje
ziemia i niebo. Każde postępowanie sprzeczne z szarii w kwestii
Palestyny jest z mocy prawa nieważne.

Zaprawdę, to jest prawda całkowitej pewności! Ktokolwiek chwali imię
Pana, wielkiego Allaha (al.-Waqiya, wers 95, 56:95)


Ojczyzna i nacjonalizm z punktu widzenia Islamskiego Ruchu Oporu.

Artykuł dwunasty

Nacjonalizm z punktu widzenia Islamskiego Ruchu Oporu jest częścią
wiary religijnej. Nic w nacjonalizmie nie jest ważniejsze niż
sytuacja, w której wróg depcze muzułmańską ziemię. Opór i
powstrzymywanie go staje się indywidualnym obowiązkiem każdego
muzułmanina, kobiety czy mężczyzny. Kobieta może iść walczyć bez zgody
męża, a niewolnik bez zgody właściciela.
Nic takiego nie istnieje w żadnym innym reżimie (niż islamski). To
jest bezsprzeczny fakt. Jeśli inne nacjonalizmy mają związek z
materialistycznymi, ludzkimi czy regionalnymi sprawami, to nacjonalizm
Islamskiego Ruchu Oporu obejmuje wszystkie te elementy, ale również
to, co o wiele ważniejsze, co daje mu duszę i życie. Jest połączony ze
źródłem ducha i dawcą życia wynosząc pod niebiosa ojczyzny święty
sztandar, który wiążę ziemię i niebo mocnymi więzami. Gdy Mojżesz
rzuca swą laskę, magia i czary znikają.

"Prawość wyróżniła się od nieprawości. I ten, kto odrzuca fałszywe
bóstwa, a wierzy w Allaha, uchwycił za najpewniejszy uchwyt, nie
mający żadnego pęknięcia. Allah jest słyszący, wszechwiedzący! (al.-
Baqarah, wers 256, 2:256).

Pokojowe rozwiązania, inicjatywy i międzynarodowe konferencje

Artykuł trzynasty

"(Pokojowe) inicjatywy i tak zwane rozwiązania pokojowe oraz
konferencje międzynarodowe są sprzeczne z zasadami islamskiego ruchu
oporu. Krzywdzenie (podważanie przynależności) którejkolwiek części
Palestyny krzywdzeniem (jest wyrządzaniem krzywdy, jest wbrew) części
religii. Narodowy charakter Islamskiego ruchu oporu jest częścią
religii. Jego członkowie są tego świadomi i zostali uprzedzeni. Niosąc
sztandar Allaha walczą o swoją ziemię ojczystą. Allah będzie
wywyższony i błogosławiony, lecz większość ludzi jeszcze o tym nie
wie.

Teraz i wtedy wzywa się na zebrania międzynarodowych konferencji, aby
poszukiwać dróg rozwiązania sprawy palestyńskiej. Niektórzy akceptują,
a inni odrzucają tą idee z tego lub z innego powodu jednego lub
większej liczby warunków potrzebnych do zebrania się na konferencjach
i uczestniczenia w nich. Znając strony konstytuujące te konferencje,
ich przeszły i teraźniejszy stosunek do problemów muzułmanów, Islamski
Ruch Oporu nie uznaje tych konferencji jako rozumiejących jego żądań,
jako środka przywracającego należne prawa i gwarantującego
sprawiedliwość poddanym opresjom. Konferencje te nie są niczym więcej,
jak środkiem do wyznaczenia niewiernych na rozjemców na ziemiach
islamskich. Kiedy niewierni byli sprawiedliwi dla wiernych (wyznawców
islamu)?

"Nigdy nie będą Żydzi i chrześcijanie zadowoleni z Ciebie) zanim nie
podążysz zasadami ich religii. Powiedz: zaiste, droga Allaha jest
drogą właściwą. A jeśli podążysz ich drogą mając wiedzę (w Koranie)
którą otrzymałeś, wtedy będziesz sprzeciwiał się Allahowi i nie
znajdziesz żadnej opieki ani pomocy wobec niego."

Nie ma innego rozwiązania problemu palestyńskiego poza świętą wojną
Dżihad. Inicjatywy, propozycje i konferencje pokojowe są jedynie
stratą czasu, działaniem na próżno". Palestyńczycy wiedzą lepiej niż
oni co zrobić ze swoją przyszłością, prawami i losem. Tak jak
powiedziano w ważnym Hadisie:

"Mieszkańcy Syrii są batem na jego ziemi. On podnosi swój gniew przez
nich przeciwko każdemu, przeciw komu chce pośród jego niewolników.
Jest niedopuszczalnym, aby ktokolwiek spośród nich, którzy mają dwa
oblicza pośród siebie mógł mówić wiernym, co mają czynić. Oni wszyscy
na pewno umrą ze smutku i desperacji."

Trzy kręgi

Artykuł czternasty


Pytanie o wyzwolenie Palestyny jest związane z trzema kręgami
(społecznościami); palestyńskim kręgiem, arabskim kręgiem i islamskim
kręgiem. Każdy z tych kręgów (każda z tych społeczności) odgrywa swoją
rolę w walce z Syjonizmem. Każdy ma swoje obowiązki i jest straszliwym
błędem i znakiem ogromnej ignorancji zapomina o nich (o którymkolwiek
z nich). Palestyna jest ziemią islamu, która wyznaczała pierwszą z
dwóch kibli (kiblah - kierunek w którym modlą się muzułmanie),
znajduje się na niej trzecie święte miejsce islamu i punkt w którym
Mahomet rozpoczął swoją nocną podróż do siedmiu niebios.

Niech będzie chwała Allahowi, który zabrał swoje sługi nocą ze
świętego Meczetu w Mekce do dalekiego Meczetu w Jerozolimie, którego
okolice błogosławimy, bo tam mogliśmy pokazać niektóre nasze znaki dla
niego który słyszy i który rozumie wszystko. (al-Isrâ', Nocna Podróż,
wers 1, 17:1) .
Od tego czasu wyzwolenie Palestyny jest indywidualnym obowiązkiem
każdego muzułmanina, gdziekolwiek jest. Na tej podstawie problem
powinien być rozważany i przedstawiony. I tak powinien go rozumieć
każdy muzułmanin.

Dzień, kiedy problem zostanie przedstawiony na tej podstawie, w którym
trzy kręgi zmobilizują swoje zdolności, obecny stan spraw się zmieni i
dzień wyzwolenia będzie blisko.

"Wierzący są silniejsi od nich, przez strach (terror) rzucany w ich
piersi przez Allaha. Jest tak, ponieważ niewiele oni rozumieją." (al -
Hashr, wers 13, 59.013)


Dżihad dla wyzwolenia Palestyny jest indywidualnym obowiązkiem

Artykuł piętnasty

W dniu, kiedy wrogowie uzurpują sobie prawa do muzułmańskiej ziemi,
Dżihad staje się obowiązkiem każdego muzułmanina. W obliczu żydowskiej
okupacji (uzurpacji władzy) Palestyny, obowiązkiem jest wznieść
sztandar Dżihadu. To wymaga rozejścia się islamskiej świadomości wśród
mas, na wszystkich szczeblach regionalnym, arabskim i islamskim . Jest
koniecznym wpoić duch dżihadu do serca narodu, wtedy walczyć będą oni
z wrogami i połączą się w szeregach żołnierzy.

Jest nieodzownym, aby naukowcy, edukatorzy, nauczyciele, ludzie
związani z informacją i mediami, razem z edukowanymi masami,
szczególnie młodymi i szejkami islamskiego ruchu wzięli udział w
operacji obudzenia (mas). Jest ważne, aby zmiany zaszły w podstawie
nauczania szkolnego, aby oczyścić je z wpływów ideologicznej inwazji
którą cierpi (nauczanie). Ta inwazja jest wynikiem wpływów
orientalistów i misjonarzy, którzy infiltrują region po porażce
krzyżowców z rąk Saladyna.

Krzyżowcy zrozumieli, że nie jest możliwe pokonanie muzułmanów bez
uprzedniej inwazji ideologicznej, wytyczającej (brukującej) drogę
przez zasmucanie ich myśli, oszpecanie spuścizny i gwałcenie ideałów.
Tylko wtedy oni mogą dokonać inwazji swoimi wojskami. Tak w swoim
czasie dali podwaliny pod imperialistyczną inwazję której dokonał
Allenby, który wchodząc do Jerozolimy rzekł (Dziś zakończyły się
krucjaty). Generał Guru stojąc na grobie Saladyna rzekł "Powróciliśmy,
Saladynie" . Imperializm wzmógł siłę ideologicznej inwazji pogłębiając
wcześniej i teraz jej korzenie. Wszystko to wytyczyło drogę utraty
Palestyny.

Jest niezbędne wpajanie w umysły muzułmańskich pokoleń, że sprawa
palestyńska jest problemem (konfliktem) religijnym, który powinien być
rozwiązany na tej podstawie. Palestyna jest ziemią, gdzie znajdują się
święte miejsca islamu. Jest tutaj meczet al.-Aqsa, który jest
połączony z Wielkim Meczetem w Mekce nierozerwalnymi więzami tak
długo, jak niebo i ziemia mówią o Isrze (podróży Mahometa do siedmiu
nieb) i Mi'raj (wejściu Mahometa do siedmiu nieb)

Więź jednego dnia na chwałę Allaha jest lepsza od świata i
wszystkiego, co znajduje się na nim. Miejsce jednego bata w raju jest
duże lepsze od świata i wszystkiego, co znajduje się na nim. Sławiący
go, odchodzący i przychodzący w imię służby Allahowi jest lepszy od
świata i wszystkiego, co znajduje się na nim. (al-Bukhari, al-Tarmdhi
i Ibn Maja).
Przysięgam na tego, kto posiada dusze Mahometa, że chciałbym dokonywać
inwazji i być zabitym w imię Allaha i dokonywać inwazji i być zabitym
w imię Allaha i dokonywać inwazji raz jeszcze i być zabitym (al-
Bukhari).

Edukacja pokoleniowa

Artykuł szesnasty


Niezbędnym jest uwzględnienie zasad islamu w edukacji muzułmańskich
pokoleń w naszym regionie poprzez naukę obowiązków religijnych,
wszechstronne studiowanie Koranu i poznawanie Sunny Proroka (jego nauk
i uczynków) oraz przez nauczanie historii i dziedzictwa Islamu z
autentycznych źródeł.

Powinno być to czynione przez profesjonalnie przygotowane i
wykształcone osoby na podstawie programu, który formowałby myśli i
wiarę muzułmańskich studentów w zdrowy sposób. Równolegle powinno się
zgłębiać wiedzę o wrogu, jego ludzkich i finansowych możliwościach,
dowiadywać się o jego słabych i silnych stronach i rozpoznawać siły
wspierające i pomagające mu. Ważne jest również, aby być zorientowanym
w aktualnych wydarzeniach, śledzić je na bieżąco i dokonywać analiz
komentarzy dotyczących tych wydarzeń.

Planowanie teraźniejszości i przyszłości, badanie każdego trendu,
który się pojawia jest koniecznością, aby walczący muzułmanie żyli ze
świadomością ich celu i drogi wśród tego, co ich otacza.

"O mój synu! Zaiste wszystko ma znaczenie. Czy dobre, czy złe, niechby
miało wagę ziarna gorczycy i było skryte w skale lub w niebiosach czy
ziemi, Allach wydobędzie to na światło, bo Allach jest wszystkowidzący
i wszechwiedzący. O mój synu! Trwaj nieustająco w modlitwie, nakazuj
to, co prawe i zakazuj tego, co jest złem. I znoś cierpliwie, co które
będzie twoim udziałem, bo jest to bezwzględnym obowiązkiem ciążącym na
wszystkich ludziach. Nie odwracaj twarzy w pogardzie dla człowieka ani
nie przemierzaj ziemi z wyniosłością." (Luqman - wersety 16-18,
31:16-18).


Rola muzułmańskiej kobiety

Artykuł siedemnasty


Muzułmańska kobieta ma w walce o wyzwolenie misję nie mniej ważną niż
muzułmański mężczyzna. To z niej rodzą się mężczyźni. Jej rola w
wychowywaniu i edukacji nowych pokoleń jest ogromna. Wrogowie
zlekceważyli znaczenie kobiet. Uważają, że jeśli są w stanie skierować
nią i poprowadzić w sposób, którego sobie życzą, z dala od Islamu, to
wygrali walkę. To dlatego złapiecie ich na ciągłych próbach
przyciągnięcia uwagi poprzez kampanie informacyjne, filmy i programy
szkolne. Używają w tym celu swoich służalców, którzy infiltrują przez
organizacje syjonistyczne kryjące się pod różnymi nazwami i w różnych
formach, takich jak wolna masoneria, Rotary Club, grupy wywiadowcze i
inne, które nie są niczym innym, jak komórkami wywrotowymi i
sabotażystami.

Organizacje te mają hojne źródła finansowania, które pozwalają im
odgrywać rolę w środowisku z zamiarem osiągnięcia syjonistycznych
celów i pogłębienia idei służących wrogowi. Działają one na rzecz
świata bez islamu i chcą doprowadzić do tego, by jego wyznawcy stali
się dla siebie wrodzy. Muzułmanie powinni odegrać rolę w ujawnianiu
konspiracji tych sabotażystów.
W dniu, w którym islam przejmie kontrolę nad kierowaniem sprawami
życia, te wrogie dla ludzkości i Islamu organizacje zostaną starte.


Artykuł osiemnasty


Kobieta w domu walczącej rodziny, czy jest ona matką, czy siostrą
odgrywa najważniejszą rolę w opiece nad rodziną, wychowywaniu dzieci i
wpajaniu w nie wartości moralnych i myśli Islamu. Musi uczyć je, jak
wykonywać religijne obowiązki w przygotowywaniu do roli w walce, która
je czeka. Dlatego należy położyć nacisk na szkoły i programy nauczania
dla muzułmańskich dziewczynek tak, by mogły wyrosnąć na dobre matki
świadome swojej roli w walce o wyzwolenie.

Kobieta musi być wyposażana w wiedzę i zrozumienie tego, na czym w
rzeczywistości polega utrzymanie domu, ponieważ ekonomika i unikanie
marnotrawstwa w budżecie rodzinnym jest jednym z warunków, aby podążać
do przodu w trudnych warunkach, które nas otaczają.

Powinna mieć przed oczami fakt, że pieniądze, którymi dysponuje są jak
krew, która nie powinna płyną gdzie indziej niż tylko w żyłach, tak by
zarówno dzieci, jak i dorośli mogli kontynuować życie.

"Zaprawdę - muzułmanie i muzułmanki, wierzący i wierzące, prawdomówni
i prawdomówne, cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne, dający
jałmużnę i dające jałmużnę, poszczący i poszczące, zachowujący i
zachowujące czystość, wspominający i wspominające Boga często -
przygotował dla was Allach przebaczenie i nagrodę ogromną" (al-Ahzab,
werset 35, 33:35)

Znaczenie sztuki Islamu w walce o wyzwolenie

Artykuł dziewiętnasty


Sztuka ma prawidła i miary, według których może być określona mianem
islamskiej albo przedislamskiej (dżahili). Sprawy islamskiego
wyzwolenia potrzebują islamskiej sztuki, która wysoko wzniesie ducha.
Uniknie się wtedy sytuacji, w której jedna strona ludzkiej natury
będzie dominowała nad inną, ale raczej sztuka wzniesie je wszystkie
harmonijnie w równowadze.
Człowiek jest unikalnym i cudownym stworzeniem uczynionym z garści
gliny i tchnienia Allaha. Islamska sztuka odnosi się do człowieka
uczynionego na tej podstawie, podczas, gdy sztuka przedislamska odnosi
się do ciała, dając pierwszeństwo komponentowi gliny.

Książka, artykuł, biuletyn, kazanie, praca dyplomowa, popularny
wiersz, pieśni, piosenka, sztuka i inne zawierają cechy sztuki
islamskiej. Są one jednym z wymagań ideologicznej mobilizacji,
pokarmem na podróż i zmartwychwstanie duszy. Droga jest długa i wiele
jest cierpień, dusza będzie znużona, ale islamska sztuka odbuduje
energię, odrodzi ruch, obudzi w niej wzniosłe znaczenia i nada
właściwy kierunek. "Nic nie usprawni uśpionej jaźni tak dobrze jak
przeskakiwanie z jednego nastroju w drugi"

Wszystko to jest bezwzględnie poważne i nie jest kpiną. Dla żołnierzy
też nie jest to żartem.


Wspólna odpowiedzialność

Artykuł dwudziesty:

Stowarzyszenie Muzułmańskie jest organizacją wzajemnej
odpowiedzialności. Prorok, modlitwy i chwała niech będą z nim,
powiedział: "błogosławieni niech będą wszyscy, którzy są w miastach
lub w podróży i którzy zgromadzili wszystko, co mieli i rozdzielili
równo pomiędzy siebie ".

Islamski duch powinien przeważać w każdej muzułmańskiej organizacji.
Organizacje, które walczą z zajadłym wrogiem działającym w podobny
sposób jak nazizm, nie widzą żadnych różnic pomiędzy mężczyzną a
kobietą, pomiędzy dziećmi i starcami - tak długo, jak są uhonorowane
tym islamskim duchem. Nasi wrogowie zrealizują metodę zbiorowej
odpowiedzialności. Oni wyrzucili naród z jego ziemi, pozbawili domów,
skazali na wygnanie w obozach, łamali kości, strzelali do kobiet,
dzieci i starców bez żadnego powodu. Wróg stworzył obozy dla uchodźców
gdzie tysiące tysięcy ludzi zostało stłoczone w nieludzkich warunkach.
To nie wystarczyło, dołączyli do tego burzenie domów, masowo produkują
sieroty, wykazują okrucieństwo w stosunku do tysięcy młodych ludzi
powodując, że najlepsze lata swego życia spędzają w zatęchłych
więzieniach.

W swoim nazistowskim traktowaniu, Żydzi nie mają wyjątków dla kobiet i
dzieci. Ich zadaniem jest siać strach w sercach wszystkich bez
wyjątku. Atakują ludzi, gdy ich uwaga jest odwrócona, kradną ich
pieniądze i niszczą ich honor. Pogrywają z narodem (palestyńskim)
jakby mieli do czynienia z najgroźniejszymi wojennymi zbrodniarzami na
świecie. Deportacja z ojczystej ziemi jest specyficznym rodzajem
morderstwa.

W stosunku do tych zachowań nieodzownym jest przejąć odpowiedzialność
za naród. Wróg musi być postawiony twarzą w twarz z narodem, który
musi stanowić jedno ciało, w którym każdy obywatel stanowi jedność z
reszta ciała i odpowie zadając taki sam ból.


Artykuł dwudziesty pierwszy:


Wzajemna społeczna odpowiedzialność oznacza wzajemną pomoc, finansową
i moralną dla tych, którzy jej potrzebują i dołączą do jakiejkolwiek
pracy na rzecz organizacji. Członkowie Islamskiego Ruchu Oporu powinni
traktować interes mas jak swój własny. Nie mogą ustawać w wysiłkach,
wspomaganiu ich i ochronie. Muszą zapobiegać wszystkim możliwym błędom
nadchodzących pokoleń i wszystkiemu, co może zagrozić startami dla
społeczności. Masy są częścią ich samych i oni są nierozerwalną
częścią mas. Ich siła jest siłą mas a ich przyszłość jest przyszłością
narodu. Członkowie Islamskiego Ruchu Oporu powinni dzielić z ludem
dolę i niedolę, i kierować swoje działania tak, by nasze żądania
zostały usłyszane, zauważone i realizowane. Dzień, w którym ten duch
przeważy, braterstwo będzie głębsze, współpraca, poparcie i jedność
wzrosną a szeregi staną się zwarte będzie dniem konfrontacji z
wrogiem.


Wspomagające wroga siły stojące za nim

Artykuł dwudziesty drugi:

Od dawna wrogowie planowali, zręcznie i precyzyjnie, aby osiągnąć to,
co przygotowali. Z rozwaga fałszowali bieg wydarzeń. Przedstawili w
mediach wielkie i istotne materiały, które z wielkim oddaniem
zaangażowali do zrealizowania swoich snów. Korzystając ze swoich
funduszy przejęli kontrolę nad światowymi mediami, agencjami
informacyjnymi, prasą, domami medialnymi, stacjami radiowymi i innymi.
Przy pomocy ich pieniędzy wzniecili rewolucje w sporej części świata
zgodnie z własnym interesem i zebrali tego owoce. Stali za francuską
rewolucją, komunistyczna rewolucją oraz wszystkimi rewolucjami, o
których słyszeliśmy i usłyszymy tu i tam. Przy pomocy zebranych
funduszy stworzyli tajne zakony jak np. masonerię, klub Rotary, Zakon
Lwa (Lions Club) i inne w różnych częściach świata, aby prowadzić
sabotaż w społeczeństwach i wspierać swój syjonistyczny interes.
Swoimi pieniędzmi kontrolują imperialistyczne kraje i inspirują je do
kolonizowania innych krajów, aby zrabować ich surowce naturalne i
zasiać korupcje.

Można by długo mówić o lokalnych i światowych wojnach. Oni stali za I
Wojną Światową, gdy zapragnęli zniszczyć Islamski Kalifat, ustanowić
zależność finansową i przejąć kontrole nad surowcami. Oni uzyskali
Deklarację z Balfour, sformowali Ligę Narodów, dzięki której mogli
kontrolować świat. Oni stali za II Wojną Światową, i zrobili doskonały
interes sprzedając broń i wytyczyli drogę do powstania ich kraju. To
oni byli tymi, którzy zastąpili Ligę narodów Organizacją Narodów
Zjednoczonych i Radą Bezpieczeństwa aby podporządkować sobie wolę
wszystkich państw. Nie ma wojny na świecie w która nie wetknęliby
swoich paluchów.

"Tak często jak rozpalać będą ogień wojny, Allah tak często go ugasi;
i skierują swoje umysły, aby zawładnąć światem, lecz Allah w swej
dobroci nie pozwoli im na to." (al-Ma'idah, wers 64, 5:64).

Imperialistyczne armie kapitalistycznego zachodu i komunistycznego
wschodu, wspierają wrogów swoja mocą, pieniędzmi i ludźmi. Ich siły
się zmieniają w tym działaniu. Pewnego dnia, kiedy islam powstanie,
siły wroga się zjednoczą aby stawić mu czoła, bo armie niewiernych to
jedna nacja (niewiernych).

"Wszyscy Wierni, nie powinni współpracować ani przyjaźnić się z innymi
(niewiernymi) poza sobą, wówczas oni was nie opanują. Oni tego
pragną , waszego zniszczenia: Oni zioną nienawiścią płynącą z ich
ust;lecz to co chowają w piersiach jest jeszcze bardziej zdradliwe.
Pokazaliśmy wam znaki, one pomogą wam ich rozpoznać, one was ocalą,
jeżeli tylko je zrozumiecie." (Al Imran, werset 118, 3:118).

To nie jest przypadek ze te werset kończą słowa Allaha "jeżeli je
(słowa) zrozumiecie"


Nasz stosunek do:

A. Ruchu Islamskiego:

Artykuł dwudziesty trzeci:

Islamski Ruch Oporu akceptuje inne organizacje Islamskie z należnym
szacunkiem i uznaniem. Jeżeli nie zgadzamy się z nimi w jakimś punkcie
lub mamy inne opinie, zgadzamy się w innych punktach i ich rozumieniu.
To jednoczy te organizacje, jeżeli tylko mają dobre intencje i są
oddane Allahowi, podpadają pod kategorię tych, którzy starają się
bardzo, bo one należą do kręgu islamskiego. Każdy aktywista ma swój
udział w dziele.

Islamski Ruch Oporu postrzega wszystkie te organizacje jako samoistne.
Modlimy się do Allaha o łaskę i przewodnictwo dla wszystkich, aby
utrzymać wzniesiony sztandar jedności i abyśmy stanowili jedność w
walce, i realizacji naszych wspólnych działań w zgodzie z Koranem i
wytycznymi Proroka.

"I trzymajcie się razem węzła Boga, i nie rozdzielajcie się!
Wspominajcie dobroć Boga nad wami! Oto byliście wrogami, a On uczynił
przyjaźń w waszych sercach i staliście się przez Jego dobroć braćmi!
Byliście na skraju przepaści ognia, a On was od niego wyratował. W ten
sposób Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki. Być może, wy pójdziecie drogą
prostą! (Al Imran, werset 103, 3:103).

Artykuł dwudziesty czwarty:

Islamski Ruch Oporu nie zamierza oczerniać czy obmawiać innych
indywidualnych grup, których członkowie nie są zdolni do wielkich
działań. Jest niezbędnym rozróżniać działania tych zachowań, które
odnoszą się do pojedynczych osób i grup. Kiedykolwiek jednak
(zachowania te) będą błędne je za błędne, Islamski Ruch Oporu
rezerwuje sobie prawo do wskazywania tych błędów i ostrzegania przed
nimi. To pomoże we wskazaniu prawidłowej ścieżki oraz pozwoli osądzić
działanie w sposób obiektywny. Mądre prowadzenie jest zaprawdę celem
wiernego (muzułmanina), który podąża za nim kiedy je rozpozna.

"Allahowi nie podoba się rozgłaszanie złych słów o kimkolwiek, chyba
że ktoś doznał niesprawiedliwości. A Allah jest słyszący,
wszechwiedzący. Czy wy czynicie dobro jawnie, czy w skrytości, czy też
odpuścicie komuś zło - to, zaprawdę, Allah jest odpuszczający,
potężny." (an-Nisaa, wersety 148-149, 4:148-149).

B. Ruchy nacjonalistyczne rejonu Palestyny:

Artykuł dwudziesty piąty:

Islamski Ruch Oporu szanuje te ruchy, oraz docenia uwarunkowania i
okoliczności otaczające i dotyczące ich. Wspiera je, jeśli tylko nie
służą komunistycznemu wschodowi ani krzyżowcom z zachodu. To
potwierdza wszystkim członkom i sympatykom Islamskiego Ruchu Oporu, że
ma on moralny i oświecony pogląd na życie, oraz sposób, w jaki
powinien współpracować z innymi ruchami.. Brzydzi się jedynie
oportunizmem i chce dobra ludzi, tak jednostek jak organizacji. Nie
robi tego dla materialnych zysków, osobistej sławy, ani korzyści od
innych. Działa używając własnych zasobów i wszystkiego, co tylko ma do
dyspozycji "i przygotujcie dla nich taką siłę jaką tylko możecie", dla
spełnienia obowiązku, oraz uzyskania łaski Allaha?. Nie ma żadnych
pragnień prócz tych.

Ruch zapewnia wszystkie nurty nacjonalistyczne, że istnieje on dla
pomocy i wspierania ich. Nigdy nie będzie to więcej niż to, w słowach
i czynach, teraz i w przyszłości. Ruch jest po to, by łączyć, a nie
dzielić, zachowywać, a nie trwonić, łączyć, a nie rozbijać. Docenia
każde dobre słowo, szczery wysiłek, dobrą przysługę. Zamyka drzwi w
obliczy pobocznej niezgody, nie słucha plotek i oszczerstw,
jednocześnie w pełni rozumiejąc prawo do samoobrony.

Wszystko co stoi w sprzeczności lub przeciw temu, jest kłamstwem
rozgłaszanym przez wrogów i ich sługi w celu siania zmieszania,
podkopywania szeregów i zajmowania (zaprzątania głów) pobocznymi
sprawami.

"O prawdziwi wierni, jeśli podły człowiek przyjdzie do was z
opowieścią, starannie sprawdźcie jej prawdziwość; zamiast ranić ludzi
ignorancją, i pokutować za to potem." (Al-Hujurat wers 6, 49:6).


Artykuł dwudziesty szósty:

Spoglądamy na palestyńskie ruchów narodowe w pozytywny sposób, jeśli
nie przynależą do wschodu albo zachodu, Islamski Ruch Oporu nie unika
dyskutowania z nimi o sprawach regionalnych i międzynarodowych,
dotyczących kwestii palestyńskiej. Robi to w obiektywny sposób,
pokazując na ile są one w zgodzie lub stoją w sprzeczności z
interesami narodowymi z islamskiego punktu widzenia.

C. Organizacja Wyzwolenia Palestyny.:

Artykuł dwudziesty siódmy:

Organizacja Wyzwolenia Palestyny jest bliska sercu Islamskiego Ruchu
Oporu. Znajdują się w niej bracia, ojcowie, krewni, przyjaciele.
Muzułmanin nie wyrzeka się ojca, brata, krewnego, czy przyjaciela..
Nasza ojczyzna jest jedna, nasza sytuacja jest jedna, nasz los jest
jeden, nasz wróg jest naszym wspólnym wrogiem.

Z powodu sytuacji otaczających powstanie Organizacji, ideologicznego
zamieszania przeważającego w arabskim świecie, będącego rezultatem
ideologicznej inwazji, pod której działaniem arabski świat znajdował
się od czasu pokonania krzyżowców, oraz znajduje się nadal, którą
umacniają działania orientalistów, misjonarzy i imperialistów,
Organizacja zaadoptowała ideę państwa świeckiego. A tak to widzimy.

Sekularyzm jest całkowicie sprzeczny z ideologią religijną. Postawy,
kierownictwo i decyzje wynikają z ideologii.

Dlatego, z całym szacunkiem dla organizacji Wyzwolenia Palestyny - i
tego, czym się może stać - oraz bez pomniejszania jej roli w
konflikcie arabsko - izraelskim, nie możemy dzielić aktualnej lub
przyszłej Islamskiej Palestyny z ideą sekularyzmu. Islamska natura
Palestyny jest częścią naszej religii, a ktokolwiek lekko traktuje swą
religię jest straceńcem.

"Kto może być przeciwny religii Abrahama, prócz tego, któego umysł
został zaślepiony? (al Baqarah, wers 130, 2:130, ).

W dniu, kiedy Organizacja Wyzwolenia Palestyny przyjmie islam jako
swoją drogę życia, zostaniemy jej żołnierzami, i zasilimy jej ogień,
który spali wrogów.

Do tego dnia, a modlimy się do Allaha aby nastąpił on szybko, stosunek
Islamskiego Ruchu Oporu do OWP jest taki, jak ojca do syna, brata do
brata, krewnego do krewnego, cierpi jego ból i wspiera go w starciu z
wrogami, życząc mu mądrości i dobrego kierownictwa.

"Stój przy swym bracie, albowiem kto nie ma brata, jest jak wojownik,
który idzie na bitwę bez ramion. Kuzyn jest jak skrzydło na którym się
lata - Czy ptak mógłby latać bez skrzydeł?"


D. Kraje arabskie i islamskie:

Artykuł dwudziesty ósmy:

Syjonistyczna inwazja jest okrutną inwazją. Ucieka się do wszystkich
środków, używając złych oraz wątpliwych metod, aby osiągnąć swój cel.
Jej operacje szpiegowskie i infiltracja polegają mocno na sekretnych
organizacjach, które ona wyniosła, takich jak masoneria, kluby Rotary
i Lions (Lions Club) i innych grup sabotażowych. Wszystkie te
organizacje, pracując w sekrecie czy otwarcie, pracują w interesie
syjonizmu, i zgodnie z jego rozkazami. Usiłują podważać społeczeństwa,
niszczyć wartości, psuć świadomość, degenerować charakter i niszczyć
islam. Stoją za wszelkiego rodzaju handlem narkotykami i alkoholizmem,
aby umożliwić swoją kontrolę i rozwój.

Kraje arabskie otaczające Izrael są proszone o otwarcie granic przed
bojownikami z innych arabskich i islamskich krajów, aby mogli oni
łączyć swe wysiłki ze swoimi braćmi z Palestyny.
Inne arabskie i islamskie kraje prosimy, aby ułatwiały działania
ruchowi bojowników i jest to podstawowa (najmniejsza) rzecz, jaką
powinny one zrobić.
Nie powinniśmy zapominać o przypominaniu każdemu muzułmaninowi, że gdy
Żydzi podbili Święte Miasto w 1967 roku, stanęli na obrzeżach meczetu
Al-Aksa i ogłosili, że "Mahomet jest martwy", oraz wszyscy jego
potomkowie to kobiety.

Izrael, Judaizm i Żydzi rzucają wyzwanie Islamowi i ludom
muzułmańskim. "Niech tchórze nigdy nie śpią" (nie zaznają spokoju).


E. Grupy religijne i narodowe, instytucje, intelektualiści, świat
arabski i islamski:

Islamski Ruch Oporu ma nadzieję, że wszystkie te zgrupowania, staną po
jego stronie we wszystkich sferach, będą go wspierać, przyjmować jego
stanowisko, umacniać jego aktywność i ruchy, pracować nad ściąganiem
ludzi dla niego, tak, że muzułmanie staną się bazą dla niego, wspierać
go będą na strategicznym poziomie w sferach zasobów ludzkich,
materialnych i informacyjnych, w każdym miejscu i czasie. Powinno być
to czynione przez organizowanie konferencji solidarności, wydawaniu
biuletynów wyjaśniających, faworyzujących artykułów i książeczek,
oświecanie mas w sprawie palestyńskiej, wyjaśnianie z czym walczy,
oraz jakie konspiracje są tkane wokół niej. Powinny mobilizować kraje
islamskie, ideologicznie, edukacyjnie i kulturalnie, aby ci ludzie
byli zdolni do pełnienia swej roli w przełomowej walce o wyzwolenie,
jak to czynili, kiedy zniszczyli krzyżowców i Tatarów (Mongołów) i
ocalili ludzką cywilizację. Zaprawdę, to nie było trudne dla Allaha.

"Allah napisał, zaiste zwyciężę, jak i moi apostołowie: jako że Allah
jest silny i potężny." (Al-Mujadila - wers 21, 59:21).

Artykuł trzysiesty:

Pisarze, intelektualiści, ludzie mediów, mówcy, edukatorzy,
nauczyciele, i wszystkie inne grupy w arabskim i islamskim świecie -
wszyscy z nich są wzywani do pełnienia swej roli, oraz wypełnienia
swego obowiązku, z powodu okrucieństwa syjonistycznej ofensywy,
syjonistycznych wpływów wywieranych przez kontrolę mediów i finansów,
jak i konsekwencji, które to spowoduje w pozostałej części świata.

Dżihad nie ogranicza się do noszenia broni i walki z wrogiem.
Skuteczne słowo, dobry artykuł, użyteczna książka, wsparcie i
solidarność - w połączeniu ze szczerą chęcią podnoszenia chorągwi
Allaha wyżej i wyżej - to wszystko są części dżihadu dla sprawy
Allaha.

"Ktokolwiek zmobilizuje bojownika dla sprawy Allaha, sam jest
bojownikiem. Ktokolwiek wesprze krewnych bojownika, sam jest
bojownikiem." (zdane przez al-Bukhariego, Muzułmanów, Abu-Dawooda i al-
Tarmadhiego).


F. Wyznawcy innych religii: Islamski Ruch Oporu jest ruchem
humanistycznym.

Artykuł trzydziesty pierwszy


Islamski Ruch Oporu jest ruchem humanistycznym. Troszczy się o prawa
człowieka zgodnie z zasadami islamskiej tolerancji w odniesieniu do
wyznawców innych religii. Nie występuje przeciwko nim dopóki oni nie
występują przeciwko niemu, lub nie stoją mu na drodze by zniweczyć
jego wysiłki.

Pod skrzydłami islamu wyznawcy trzech religii - islamu,
chrześcijaństwa i judaizmu mogą współistnieć w pokoju. Bez panowania
islamu pokój nie jest możliwy. Dowodów na to dostarcza zarówno
historia, jak i współczesność.

Wyznawcy innych religii mają obowiązek zaprzestać kwestionowania
władzy islamu w tym regionie, ponieważ ich panowanie przyniosłoby
tylko rzeź, wysiedlenia i terror. Każdy z nich żyje w niezgodzie nawet
ze swoimi współwyznawcami, a tym bardziej z ludźmi innej religii.
Historia i współczesność pełne są dowodów na potwierdzenie tej tezy.

"Oni nie będą walczyć z wami wszyscy razem, jedynie w miastach
ufortyfikowanych albo spoza murów. Ich waleczność jest wielka, kiedy
są między sobą; ty myślisz, że oni są razem, lecz serca ich są
podzielone. Tak jest dlatego, że oni są ludem, który nie rozumie." (Al
Hasr, wers 14, 59:14).

Islam przyznaje każdemu należne prawa. Islam nie pozwala ingerować w
prawa innych. Nazistowsko - syjonistyczne knowania przeciwko naszym
ludziom nie potrwają długo. "Niesprawiedliwość trwa dzień, ale
sprawiedliwość potrwa do Dnia Sądu".

Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem
tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii ani nie wypędzali was
z waszych domostw. Zaprawdę, Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych! (Al
Mumtahina, wers 8, 60:8)


Próba izolowania ludności Palestyny

Artykuł trzydziesty drugi.

Światowy syjonizm, razem z imperialistycznymi potęgami, próbują
poprzez wystudiowany plan i przebiegłą strategię usuwać jedno państwo
arabskie po drugim z kręgu walki przeciwko syjonizmowi, aby pozostawić
finalnie ludność Palestyny samą sobie. Egipt został wyeliminowany z
tej walki z syjonizmem przez zdradzieckie porozumienie z Camp David.
Teraz próbują zawrzeć podobne porozumienia z innymi krajami arabskimi
i odciągnąć je od kręgu walki.

Islamski Ruch Oporu wzywa arabskie i islamskie narody do zajęcia
miejsca w linii prawdziwej i wytrwałej akcji aby powstrzymać możliwość
sukcesu tego strasznego i zdradzieckiego planu, aby ostrzec ludzi
przed niebezpieczeństwem które rodzi odejście od walki z syjonizmem.
Dziś to Palestyna, jutro to będzie inny kraj. Syjonistyczny plan nie
ma granic. Po Palestynie syjoniści będą starali się przeprowadzić
ekspansję od Nilu po Eufrat. Kiedy już zakopią się w regionie spojrzą
ku dalszej ekspansji i tak w nieskończoność. Ich plan został
nakreślony w "Protokołach Mędrców Syjonu" i ich obecne zachowanie jest
najlepszym dowodem potwierdzającym nasze słowa.

Opuszczenie kręgu walki z syjonizmem jest wielką zdradą i niech
przeklęci będą ci, którzy tego dokonają.

"Tym, którzy obrócą swoje plecy ku nim w dniu który nadejdzie, jeśli
nie zrobią tego w celu realizacji planu walki, lub aby przyłączyć się
do nich (walczących), okazany zostanie gniew Allaha, a ich ciała
spłoną w piekle. Ich podróż będzie straszna" (Al Anfal, wers 16,
8:16).

Nie ma innej drogi poza skoncentrowaniem wszystkich sił przeciwko tej
nazistowskiej, tatarskiej inwazji. Alternatywą jest utrata kraju,
pognębienie jego mieszkańców, rozprzestrzenienie się występku na Ziemi
i zniszczenie wartości religijnych. Niech więc każda osoba wiedząca o
swojej odpowiedzialności przed Allahem "wykonawca najdrobniejszego
dobra będzie wynagrodzony za swój czyn, tak jak najdrobniejszego zła
otrzyma zapłatę za swój".

Islamski Ruch Oporu uważa się za ośrodek rozszerzający krąg walki ze
światowym syjonizmem i podąża tą ścieżką. Ruch dodaje swój wysiłek do
wysiłków tych wszystkich, którzy są aktywni na obszarze Palestyny.
Arabowie i muzułmanie powinni zająć swoimi następnymi krokami swoje
miejsce (w tej walce). Islamskie organizacje w całym świecie arabskim
powinny zrobić to samo, odkąd oni wszyscy będą dobrze przygotowani do
swojej przyszłej roli w walce z przynoszącymi wojnę Żydami.

?I położyliśmy nieprzyjaźń i nienawiść między nich, aż do dnia
zmartwychwstania. Tak często jak oni zapalają ogień wojny, Allah gasi
go ich umysły nastawią się na sianie zepsucia na Ziemi, ale miłość
Allaha nie dotyczy tych, co sieją zgorszenie. (al-Ma'idah, wers 64,
5:64)


Artykuł trzydziesty trzeci

Islamski Ruch Oporu opierając się na wspólnych, skoordynowanych I
niezależnych koncepcjach praw wszechświata i przepływających
strumieniem przeznaczenia ku konfrontacji i walce z nieprzyjaciółmi w
obronie muzułmańskiej i islamskiej cywilizacji i świętych miejsc,
spośród których pierwszym jest meczet Al ? Aqsy, wzywa arabskie i
islamskie ludy, ich rządy i społeczne i rządowe organizacje do strachu
przed Allahem gdzie ich spojrzenie na Islamski Ruch Oporu i ich
porozumienia się koncentrują. Oni powinni poprzeć i wspomagać to
(przedsięwzięcie), tak jak Allah by tego chciał, przeznaczać na nie
więcej i więcej funduszy - aż cel Allaha zostanie osiągnięty, kiedy
szeregi zbliżą się, żołnierze dołączą do innych żołnierzy i masy
wszędzie w islamskim świecie odpowiedzą na wezwanie do wypełnienia
swojego obowiązku który brzmi "Chwała Dżihadowi" Ich śpiew (krzyk)
dotrze do niebios i będzie rozbrzmiewał aż do momentu wyzwolenia,
kiedy najeźdźcy zostaną zniszczeni a dzień zwycięstwa Allaha
nadejdzie.

(I Allah będzie wspomagał tych którzy staną po jego stronie. O Allah
jest potężny i wszechmogący (Al Hajj, wers 40, 22:40)

Świadectwo historii

Rys historyczny walki z najeźdźcami

Artykuł trzydziesty czwarty

Palestyna jest pępkiem świata i skrzyżowaniem kontynentów. Od zarania
dziejów była celem ekspansjonistów. Prorok, niech pokój będzie z nim i
da mu zbawienie sam podkreślił ten fakt w ważnym Hadisie, w którym
wezwał swojego dostojnego towarzysza, Ma'adh ben Jabala, mówiąc mu: ?O
Ma?ath, Allah rzucił przed Ciebie Syrię otworem, kiedy ja odejdę, od
Al.-Arish do Eufratu. Jej mężczyźni, kobiety niewolnicy będą stali tam
dzielnie aż do Dnia Sądu. Ktokolwiek z was brzeg Syrii lub Święta
Ziemię, zostanie w wiecznej walce aż do Dnia Sądu.

Ekspansjoniści więcej niż raz skierowali swoje oko na Palestynę którą
atakowali swoimi armiami aby wypełnić swoje plany.Więc z tego powodu
przybyli tutaj krzyżowcy ze swoimi armiami, przynosząc ze sobą swoje
kredo i niosąc krzyż. Byli w stanie chwilowo pokonać muzułmanów, al.
muzułmanie potem byli w stanie z powrotem odebrać swoją ziemię dopiero
wtedy, kiedy stanęli pod sztandarem swojej religii, jednocząc swój
świat, wychwalając imię Allaha i jednocząc się w walce pod
przywództwem Saladyna. Walczyli prawie dwadzieścia lat i w
ostateczności krzyżowcy zostali pokonani a Palestyna wyzwolona.

"Powiedz niewiernym, zostaną pokonani i wrzuceni razem do piekła, nie
będzie szczęśliwe ich położenie" (Al Imran, wers 12, 3:12).

To jest jedyna droga, aby wyzwolić Palestynę. Nie ma wątpliwości, że
takie jest świadectwo historii. To jest jedno z praw wszechświata i
jedna z zasad egzystencji (przetrwania). Nic nie przezwycięży żelaza
za wyjątkiem żelaza. Ich fałszywe, bezwartościowe kredo może być
przezwyciężone jedynie przez kredo prawdziwego islamu. Ideologia nie
może być zwalczona niczym innym jak ideologią i to jest ostatnia myśl
(analiza) - zwycięstwo jest dla sprawiedliwych, bo sprawiedliwość jest
zwycięska.

"Nasze słowo zostało dane sługom i apostołom, oni powinni otrzymać
pomoc przeciwko niewiernym, aby nasze armie były zdobywcami"(as-
Saffat, wersy 171-173, 37:171-173)


Artykuł trzydziesty piąty

Islamski Ruch Oporu widzi jak ważne było pokonanie krzyżowców z rąk
Saladyna I ocalenie Palestyny z ich rąk, tak pokonanie Tatarów na En
Galot, złamanie ich potęgi z rąk Quataza i Al-Dhaher Baibarsa i
ocalenie świata arabskiego od tatarskiej (mongolskiej) nawały, której
celem była destrukcja każdego calu ludzkiej cywilizacji. Ruch wyciąga
lekcje i przykłady z tego. Obecna nawała syjonistów została również
poprzedzona rajdami krzyżowców z zachodu i Tatarów ze wschodu. Tak jak
muzułmanie stawili czoła tym rajdom i planowali walkę i pokonanie ich,
tak mogą być w stanie stanąć do konfrontacji z syjonistyczną inwazją i
pokonać ją. To nie jest problem dla potężnego Allaha, udowadniając że
intencje są czyste, determinacja prawdziwa i muzułmanie nauczyli się
na podstawie przeszłych doświadczeń, oczyśćmy ich (muzułmanów) z
efektów ideologicznej inwazji i podążmy ścieżką tradycji (obyczajów)
ich przodków.


Islamski Ruch Oporu składa się z żołnierzy

Artykuł trzydziesty szósty

Kiedy wytyczamy drogę, Islamski Ruch Oporu podkreśla raz jeszcze
wszystkim synom naszych ludzi, wszystkim arabskim i islamskim narodom,
iż nie szuka sławy, zysku materialnego lub społecznego poważania. Nie
jest wymierzony przeciwko któremukolwiek z naszych ludzi lub nie jest
w celu oderania komukolwiek z nich jego miejsca. Nic z tych rzeczy.
Nie będzie on działał przeciwko jakiemukolwiek muzułmaninowi ani temu
spośród nie-muzułmanów kto jest pokojowo nastawiony do nas ? tutaj i
gdziekolwiek indziej. On (ruch) będzie działał jedynie jako wsparcie
dla wszystkich grup i organizacji operujących przeciwko syjonistom i
ich poplecznikom.

Islamski Ruch Oporu przyjmuje islam jako drogę życia. Islam to kredo i
religia. Ktokolwiek wybiera islam jako drogę życia, jest w
organizacji, grupie, kraju lub jakimkolwiek innym ciele, Islamski Ruch
Wyzwolenia uważa siebie za jego żołnierzy i nikogo więcej.

Prosimy Allaha aby pokazał nam prawdziwy kierunek, uczynił nas
przykładem dla innych I aby osiądził nas I naszych ludzi z prawdą ?O
Panie, który jesteś sędzią między nami I naszym narodem z prawości, Ty
jesteś najlepszym sędzią (Al Araf - wers 89).

Ostatnie z naszych modlitw wznoszą się do Allaha, władcy Wszechświata.

http://europa21.pl/wiadomosc/347-Hamas_-_partia_Jihadu._Statut_Hamasu_po_polsku

skolman

unread,
Mar 18, 2009, 3:31:35 PM3/18/09
to
Tzva Adonai wrote:

> Statut (konwencja) Islamskiego Ruchu Oporu (Hamas)

rece opadaja, caly wkleiles?

--
s.

dink

unread,
Mar 18, 2009, 3:37:27 PM3/18/09
to
"Tzva Adonai" <tzva.a...@lycos.com> wrote in message
news:dcf88f7d-68ed-4157...@c11g2000yqj.googlegroups.com...

> Izrael trwa, i będzie trwał tak długo, póki Islam nie zetrze go w
> proch, jak czynił to z innymi wcześniej." (Męczennik, Imam Hassan al-
> Banna, błogosławionej pamięci).

No to macie przerąbane. Przykre :-)

--
dink.
Toyota MR2 Club Poland - www.mr2.pl
Kocia Strona Ratunkowa - www.ksr.dink.pl
Tsunami Volunteer Center - www.tsunamivolunteer.net

Wojtas

unread,
Mar 18, 2009, 3:44:53 PM3/18/09
to
Tzva Adonai pisze:

> Statut (konwencja) Islamskiego Ruchu Oporu (Hamas)
> 18 Sierpnia 1988
> W imię Allaha miłosiernego i litościwiego

Hehe. Wytłuką was śmiecie co do jednego.

--
Pozdr.
wojtas(at)rubikon.pl

asmoeth

unread,
Mar 18, 2009, 4:00:11 PM3/18/09
to
Tako rzecze Tzva Adonai:

> Statut (konwencja) Islamskiego Ruchu Oporu (Hamas)
(...)

Zapomniałeś dodać "a$" na początku.

--
Pozdro, | And if the dam breaks open many years too soon
A. | And if there is no room upon the hill
/Make tea, | And if your head explodes with dark forebodings too
not war/ | I'll see you on the dark side of the moon.

Adam Wysocki

unread,
Mar 18, 2009, 4:02:07 PM3/18/09
to
Tzva Adonai <tzva.a...@lycos.com> wrote:

> Statut (konwencja) Islamskiego Ruchu Oporu (Hamas)

Nie spamuj.

--
http://www.gophi.pl/
Pręgierzowy kanał IRC: #pregierz na irc.freenode.net

skx

unread,
Mar 18, 2009, 4:40:48 PM3/18/09
to
Tzva Adonai napisał(a):

1400 linii, następny pierdolnięty.


--
pręgierzowy kanał IRC: #pregierz @ freenode (chat.eu.freenode.net:6667)

Pietia

unread,
Mar 18, 2009, 4:43:42 PM3/18/09
to
skx wrote:

> Tzva Adonai napisał(a):
>
> 1400 linii, następny pierdolnięty.

Tyle natłukł? To mi kf nieźle spuchł ;)

Taryk Abu-Hassan

unread,
Mar 24, 2009, 5:06:54 PM3/24/09
to
In article
<dcf88f7d-68ed-4157...@c11g2000yqj.googlegroups.com>,
Tzva Adonai <tzva.a...@lycos.com> wrote:

> Statut (konwencja) Islamskiego Ruchu Oporu (Hamas)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553, z pózn. zm.):
Art. 256.
Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój
panstwa lub nawoluje do nienawisci na tle róznic narodowosciowych,
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzgledu na bezwyznaniowosc,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci
do lat 2.

--
tah

bocz...@gmail.com

unread,
Nov 18, 2012, 12:10:48 PM11/18/12
to
katolicy nie lepsi są a żydzi zapomnieli chyba okupacje i jak ichdzieci mordowano a czynią to teraz innym fałszywy naród nie jestem rasistą ale wkurwia mnie to jak chuj

Bydlę

unread,
Nov 18, 2012, 12:57:13 PM11/18/12
to
On 2012-11-18 17:10:48 +0000, bocz...@gmail.com said:

>> (ciach bazylion linii tekstu cytowanego)


> ďż˝ ale wkurwia mnie to jak chuj


Chc� si�tylko upewni�, czy masz trafi�do wora, czy zacytowa�e��jak
idiota z jakich� arcywa�nych powod�w?--
Bydlďż˝

LFC

unread,
Nov 18, 2012, 1:41:40 PM11/18/12
to
Bydlę wrote:

>
>
> Chcę się tylko upewnić, czy masz trafić do wora, czy zacytowałeś jak
> idiota z jakichś arcyważnych powodów?
>
>

On chciał pewnie tylko powiedzieć, że jak paru nawiedzonych turbanów strzela
rakietami w Żydów - głównie cywilnych Żydów, to jest sprawiedliwie
natomiast, jak Żydzi się wkurzą i przypier... w odwecie, to jest terroryzm,
zabijanie niewinnych i dzieło szatana.

LFC

A. Filip

unread,
Nov 18, 2012, 1:45:04 PM11/18/12
to
LFC <lon...@mpwikzdw.com.pl> pisze:
> Bydlę wrote:
>> [...]
Jak rakiety ze Strefy Gazy zabiją 3 "Izraelczyków" to źle,
ale jak Izrael w odwecie zabije 40 _ludzi_ to już jest jak trzeba?

Ilu Polaków zabijali w czasie okupacji Niemcy (naziści) za jednego
zabitego Niemca?

brat_olin

unread,
Nov 18, 2012, 1:52:38 PM11/18/12
to
"A. Filip" <a...@xl.wp.pl> wrote:
>
> Jak rakiety ze Strefy Gazy zabiją 3 "Izraelczyków" to źle,
> ale jak Izrael w odwecie zabije 40 _ludzi_ to już jest jak trzeba?
>
> Ilu Polaków zabijali w czasie okupacji Niemcy (naziści) za jednego
> zabitego Niemca?

W czasie masakry w Gazie 3 lata temu Izraelczycy
ubili 1300 Palestynczykow, wlaczajac setki dzieci
- i tracac 13 zolnierzy. Tam bylo 100:1.

--
Smart questions to stupid answers

gruby

unread,
Nov 18, 2012, 1:59:45 PM11/18/12
to
Użytkownik "A. Filip" <an...@xl.wp.pl> napisał w wiadomości
news:87sj8692...@bat.anfi.homeunix.org...
nie powinieneś jechac do strefy Gazy i razem z turbanami napierdalać zydów?
stanąłbyś w obronie uciśnionych, utłukliby cię, i byłby kolejny bohater
narodowy..

Marek Dyjor

unread,
Nov 18, 2012, 3:13:20 PM11/18/12
to
brat_olin wrote:
> "A. Filip" <a...@xl.wp.pl> wrote:
>>
>> Jak rakiety ze Strefy Gazy zabij� 3 "Izraelczyk�w" to �le,
>> ale jak Izrael w odwecie zabije 40 _ludzi_ to juďż˝ jest jak trzeba?
>>
>> Ilu Polak�w zabijali w czasie okupacji Niemcy (nazi�ci) za jednego
>> zabitego Niemca?
>
> W czasie masakry w Gazie 3 lata temu Izraelczycy
> ubili 1300 Palestynczykow, wlaczajac setki dzieci
> - i tracac 13 zolnierzy. Tam bylo 100:1.

to sobie dodaj do tego ofiary zamach�w samob�jczych i ci sie rachunki
poprawiďż˝.

�ydzie nie s� czy�ci niczym lilije ale bez powodu nie napierdalaj� do
Palesty�czyk�w.

Sonn

unread,
Nov 18, 2012, 3:31:03 PM11/18/12
to
W dniu 2012-11-18 19:59, gruby pisze:
Raczej kolejny idiota...

A nie, przepraszam idiotą to on już jest, co widać choćby po ciągłych
zmianach tematów wątków

--
Sonn

A. Filip

unread,
Nov 18, 2012, 3:47:32 PM11/18/12
to
brat_olin <brat...@yahoo.com> pisze:
AFAIR Wtedy też Izrael "zareagował" na wcześniejsze ostrzały rakietowe z
paru/parunastoma ofiarami w Izraelu. Dla tych w których rakiety nie
waliły/walą tamta reakcja mogła być (była) "bardzo nieproporcjonalna"
a przewidywania w duchu "ustalonej tradycji" IMHO pozwalają się
spodziewać _kolejnej_ "bardzo nieproporcjonalnej" reakcji.

Własna dupa droższa od cudzej.

A. Filip

unread,
Nov 18, 2012, 3:49:00 PM11/18/12
to
"gruby" <rad...@gazeta.pl> pisze:
A ty jedziesz osobiście (zabójczo) karcić Hamas w Strefie Gazy?

brat_olin

unread,
Nov 18, 2012, 5:55:16 PM11/18/12
to
On 18 Nov, 21:13, "Marek Dyjor" <mdy...@poczta.onet.pl> wrote:
> brat_olin wrote:
> > "A. Filip" <a...@xl.wp.pl> wrote:
>
> >> Jak rakiety ze Strefy Gazy zabiją 3 "Izraelczyków" to źle,
> >> ale jak Izrael w odwecie zabije 40 _ludzi_ to już jest jak trzeba?
>
> >> Ilu Polaków zabijali w czasie okupacji Niemcy (naziści) za jednego
> >> zabitego Niemca?
>
> > W czasie masakry w Gazie 3 lata temu Izraelczycy
> > ubili 1300 Palestynczykow, wlaczajac setki dzieci
> > - i tracac 13 zolnierzy.  Tam bylo 100:1.
>
> to sobie dodaj do tego ofiary zamachów samobójczych i ci sie rachunki
> poprawią.
>
Wciaz bedzie jak 10:1. Podobnie jak w Powstaniu Warszawskim.

LFC

unread,
Nov 19, 2012, 5:04:33 AM11/19/12
to
A. Filip wrote:

>
> Jak rakiety ze Strefy Gazy zabij� 3 "Izraelczyk�w" to �le,
> ale jak Izrael w odwecie zabije 40 _ludzi_ to juďż˝ jest jak trzeba?
>

Aa, rozumiem. Pojedynek - jeden Arab, jeden �yd.
Nie ma symetrii, a kto sieje wiatr, zbiera burzďż˝.
Barany, kt�re wystrzeliwuj� te swoje rakietki z terenu szk� i prywatnych
posesji na terytorium Izraela powinni mie� to na uwadze, �e �ydzi maj� bro�
o niebo celniejsz� i skuteczniejsz� i odpowiedz� na ka�dy taki atak.
Ale im zdaje sie o to w�a�nie chodzi - b�dzie mo�na sie pochwali� ofiarami
cywilnymi i oskar�a� na �wiecie Izrael o terroryzm i wszelkie inne
zbrodnie.
W dupie maj� los w�asnej ludno�ci. Zas�aniaj� sie ni� przed izraelskimi
atakami odwetowymi.
I jeszcze jedno - Strefy Gazy nikt nie okupuje. Sami sobie tam rz�dz�.
I rz�dz� tak, �e przesta�a by� miejscem zdatnym do �ycia dla zwyk�ych
arabskich rodzin. Marnuj� dziesi�tki milion�w dolar�w mi�dzynarodowej
pomocy i zajmuj� si� g��wnie przemytem i produkcj� broni.
Powinni budowa� zr�by swojej pa�stwowo�ci - szko�y, instytucje, przemys�, a
zamiast tego wypuszczaj� te swoje �mieszne rakietki na o�cienne pa�stwo
prowokuj�c je do atak�w odwetowych, kt�re niszcz� resztk� tego, co
pozosta�o.

LFC

A. Filip

unread,
Nov 19, 2012, 6:09:34 AM11/19/12
to
LFC <lon...@mpwikzdw.com.pl> pisze:
> A. Filip wrote:
>
>>
>> Jak rakiety ze Strefy Gazy zabiją 3 "Izraelczyków" to źle,
>> ale jak Izrael w odwecie zabije 40 _ludzi_ to już jest jak trzeba?
>>
>
> Aa, rozumiem. Pojedynek - jeden Arab, jeden Żyd.
> Nie ma symetrii, a kto sieje wiatr, zbiera burzę.

Ja się symetrii nie spodziewam ani nie oczekuje. Tylko że przy aż takiej
asymetrii ciężko mi sobie wzbudzić znaczącą sympatie do Izraela a już
szczególnie przy zalewie nachalnych wymuszaczy sympatii do Izraela.
Jak sam powiedziałeś: kto sieje wiatr, zbiera burzę.

> Barany, które wystrzeliwują te swoje rakietki z terenu szkół i prywatnych
> posesji na terytorium Izraela powinni mieć to na uwadze, że Żydzi mają broń
> o niebo celniejszą i skuteczniejszą i odpowiedzą na każdy taki atak.
> Ale im zdaje sie o to właśnie chodzi - będzie można sie pochwalić ofiarami
> cywilnymi i oskarżać na świecie Izrael o terroryzm i wszelkie inne
> zbrodnie.
> W dupie mają los własnej ludności. Zasłaniają sie nią przed izraelskimi
> atakami odwetowymi.

A ty rozumiesz że skutecznie i zabójczo nie znaczą (dokładnie) tego samego?
Jakby Izrael miał nadmierny szacunek do życia "wrogich" cywili to
sam prosiłby się o (dodatkowe) kłopoty militarne. Jak ma nadmierny brak
szacunku do życia "wrogich" cywili to się sam nachalnie doprasza o kłopoty
medialne. W życiu często "wymienia się" jedno zagrożenie na drugie.

> I jeszcze jedno - Strefy Gazy nikt nie okupuje. Sami sobie tam rządzą.
> I rządzą tak, że przestała być miejscem zdatnym do życia dla zwykłych
> arabskich rodzin. Marnują dziesiątki milionów dolarów międzynarodowej
> pomocy i zajmują się głównie przemytem i produkcją broni.

A przemycają nie dlatego że Izrael Strefę Gazy blokuje?
Getta Żydowskie w okupowanej prze Niemcy/Nazistów Europie nie rządziły
się (niby) same? [polemiczna przesada]

> Powinni budować zręby swojej państwowości - szkoły, instytucje, przemysł, a
> zamiast tego wypuszczają te swoje śmieszne rakietki na ościenne państwo
> prowokując je do ataków odwetowych, które niszczą resztkę tego, co
> pozostało.

a) spiralę odwetu nakręcają _obie_ strony
b) łatwiej jest zwalać wszystkie niedostatki na wroga szczególnie jak
się i tak nie jest w stanie powstrzymać _wszystkich_

Wroga zniszcz albo zostaw mu coś czego będzie obawiał się stracić.
Bo groźnymi są ci co myślą że nie mają już nic do stracenia.

LFC

unread,
Nov 19, 2012, 1:15:53 PM11/19/12
to
A. Filip wrote:

>
> Ja się symetrii nie spodziewam ani nie oczekuje. Tylko że przy aż takiej
> asymetrii ciężko mi sobie wzbudzić znaczącą sympatie do Izraela a już
> szczególnie przy zalewie nachalnych wymuszaczy sympatii do Izraela.
> Jak sam powiedziałeś: kto sieje wiatr, zbiera burzę.
>

Są jakieś granice, których nie należy przekraczać, jezeli ma się odrobinę
szacunku dla swojego narodu.
Oni nie mają. Doskonale wiedzą, że będzie atak odwetowy i ten odwet dotknie
kobiety, dzieci i zwykłych ludzi, bo z nich robią sobie zasłonę. Pozycja
kobiet jest marna w Islamie i w tej dziedzinie również to widać.
Nie przygotowują sobie pozycji bojowych jak regularne wojsko, tylko jak
tchórze ukryci za babskimi kieckami w nadziei, że Żydom zadrży ręka, albo w
ostateczności babskie kiecki zarobią rakietę.

>
> A ty rozumiesz że skutecznie i zabójczo nie znaczą (dokładnie) tego
> samego? Jakby Izrael miał nadmierny szacunek do życia "wrogich" cywili to
> sam prosiłby się o (dodatkowe) kłopoty militarne. Jak ma nadmierny brak
> szacunku do życia "wrogich" cywili to się sam nachalnie doprasza o kłopoty
> medialne. W życiu często "wymienia się" jedno zagrożenie na drugie.
>

Trudno oczekiwć, że Żydzi się będą mocno przejmowali ludźmi, którzy ich
ostrzeliwują nie robiąc sobie kłopotu, tym, czy ich rakiety zabiją
żołnierzy, czy skasują cywilów. U nich też kiełkuje "zdrowa nienawiść" do
wroga, który zabija ich bliskich.
Jedną rzeczą jest walka wojownika z wojownikiem, a drugą chęć zabicia z
ukrycia jego rodziny i bliskich.

>
> A przemycają nie dlatego że Izrael Strefę Gazy blokuje?
> Getta Żydowskie w okupowanej prze Niemcy/Nazistów Europie nie rządziły
> się (niby) same? [polemiczna przesada]
>

A dlaczego blokuje?
Nie rób sobie jaj. Oni krzyżują ogromne międzynarodowe pieniądze. Nie ma tam
granatowej policji i władzy nadzorczej. Nie ma Um Szlag placu i Oświęcimia
Od nich zależy, czy te pieniądze spożytkują na polepszenie warunków życia,
czy na przemyt broni i produkcję tych swoich rakietek Kasim.
>
> a) spiralę odwetu nakręcają _obie_ strony
> b) łatwiej jest zwalać wszystkie niedostatki na wroga szczególnie jak
> się i tak nie jest w stanie powstrzymać _wszystkich_
>

Tu zgoda. Jak Arab puści jednego Kasima, to Żydzi puszczą dwie rakiety i tak
dalej, ale strona słabsza powinna pójść po rozum do głowy, że w takiej
bezpośredniej wymianie ciosów nie ma żadnych szans.
Trzeba zacząć budować wreszcie miejsce do życia dla ludzi, a nie kolejną
rakietę Kasim. Jak na razie doprowadzili do tego, że Strefa Gazy jest
zablokowana, odizolowana i przypomina jedno wielkie pole walki. Zwykli
ludzie nie mogą tam już żyć, bo infrastruktura jest zupełnie zniszczona i
rządzą tam ludzie, którzy z ich domów zrobili stanowiska bojowe. Niedługo
zabraknie tam w ogóle domów, bo każdy kolejny Żydzi rozpieprzą w ataku
odwetowym, na źródło nieprzyjacielskiego ognia.
Onie nie chcą budować swojej państwowości - oni chcą zniszczyć izraelską
państwowość choć nie mają do tego ani sił, ani środków a rachunek za nich,
jak zwykle płacą cywile - kobiety, dzieci, starcy.

LFC

Titus_A...@somewhere.in.the.world

unread,
Nov 19, 2012, 7:40:49 PM11/19/12
to
In article <bnlnn9-...@mpwik2.mpwikzdw.com.pl>,
LFC <lon...@mpwikzdw.com.pl> wrote:

>
> On chciaĹ pewnie tylko powiedzieÄ , Ĺźe jak paru nawiedzonych turbanĂłw strzela
> rakietami w ĹťydĂłw - gĹ Ăłwnie cywilnych ĹťydĂłw, to jest sprawiedliwie
> natomiast, jak Ĺťydzi siÄ wkurzÄ i przypier... w odwecie, to jest terroryzm,
> zabijanie niewinnych i dzieĹ o szatana.
>

E, wiecej dystansu. To ze mkarwan osmiesza wszelka krytyke zydow to
jedna sprawa. Ale w tym konflikcie to Palestynczycy wymagaja wsparcia.
Poczytaj sobie jakies relacje ze strefy Gazy.
A tak przy okazji - nie wiem czy ten Tzva Adonai to naprawde mkarwan,
ale obydwaj to oszolomy.
--
TA

LFC

unread,
Nov 20, 2012, 2:47:32 PM11/20/12
to
Titus_A...@somewhere.in.the.world wrote:

>
> E, wiecej dystansu. To ze mkarwan osmiesza wszelka krytyke zydow to
> jedna sprawa. Ale w tym konflikcie to Palestynczycy wymagaja wsparcia.
> Poczytaj sobie jakies relacje ze strefy Gazy.
> A tak przy okazji - nie wiem czy ten Tzva Adonai to naprawde mkarwan,
> ale obydwaj to oszolomy.

Czy cos stoi na przeszkodzie, żeby budowac w Strefie Gazy wodociągi zamiast
kolejnej rakiety?
Zdajesz sobie sprawę, że celowy ostrzał terytorium obecego państwa to jest w
zasadzie casus belli i w najlepszym razie skończy sie ostrzałem odwetowym.
Dokładnie to obserwujemy.
To samo zrobiła Turcja po ostrzelaniu swego terytorium przez Syrię.
Banda arabskich idiotów puszczających te swoje rakietki na terytorium
Izraela powinna sobie zdawać sprawę, że ogień odwetowy, będzie znacznie
silniejszy, pewniejszy i celniejszy.
Ale może właśnie o to chodzi, żeby epatować swiat mnogością kolejnych ofiar
i podgrzewać konflikt. To jest chyba najlepszy sposób na produkcję kolejnych
mścicieli, męczenników i podtrzymywanie nienawiści do Izraela.
W końcu na jednego skasowanego bojownika przypadnie kilkudziesięciu
udupionych cywili, których rodziny będą ziały nienawiścią do Żydów.
W ten to chytry sposób w Gazie nie ma już warunków do normalnego życia, ale
za to jest pod dostatkiem krwi i nienawiści.

LFC

Titus_A...@somewhere.in.the.world

unread,
Nov 20, 2012, 4:19:04 PM11/20/12
to
In article <ha2tn9-...@mpwik2.mpwikzdw.com.pl>,
LFC <lon...@mpwikzdw.com.pl> wrote:

> Titus_A...@somewhere.in.the.world wrote:
>
> >
> > E, wiecej dystansu. To ze mkarwan osmiesza wszelka krytyke zydow to
> > jedna sprawa. Ale w tym konflikcie to Palestynczycy wymagaja wsparcia.
> > Poczytaj sobie jakies relacje ze strefy Gazy.
> > A tak przy okazji - nie wiem czy ten Tzva Adonai to naprawde mkarwan,
> > ale obydwaj to oszolomy.
>
> Czy cos stoi na przeszkodzie, Ĺźeby budowac w Strefie Gazy wodociÄ gi zamiast
> kolejnej rakiety?
[...]
E, naprawde poczytaj sobie jakies reportaze z drugiej strony.
Mario Vargas Llosa, Ewa Jaskiewicz, ...
Z mojej strony EOT
--
TA
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages